Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 814. St. Mortens Kirke i Nestved.

[Tybjerg Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

M.; S. i K.; M. S. 1-a/72; K. M.; Dr. Becker: om Restaurationen af St. M. K., S. 20;
Lkm. 1/605; Kbg. 1731.
Anm. Fra 17/6 1844 er St. Peters Kirke Annex.
———————————

1a. (1527). Laurits . . . ; see D. Mag. IV. 1/227.

1c. 15 . . Christopher Stisen; [† c. 1559; 30/6 1559: »Da Hr. Christoffer Stissen, tidligere Sognepræst i Nesthuedt, er bleven henrettet for sine Misgjerninger, har Kongen givet hans Børn al sin Part af hans efterladte Gods; dog skulle de betale hans Fortæring i Fængselet«].

KB bd. 2 (1556-60) s. 288, 302.

1 (c). 15 . . [maaskee r. Cap. Nestved St. Peters K. (57)] Rasmus Lauritsen; [† 1567 (el. 65)].

KS 2:2 (1860-62), s. 554 (se nedenfor).

2. 1567 [Strøby 15 . . ; afsat 67] Mogens Pedersen; [† 1582].

2b. c. 1582. Jens Hansen; [† 1600].

KS 2:2 (1860-62), s. 561 (se nedenfor); 2:4 (1867-68), s. 406.

3. c. 1600 [r. Cap. Nestved St. Peters K. k. 12/8 82] Jens Mogensen Krummerup, vistnok af Krummerup-F.; vist ~ Anne . . . , † c. 29; 1 D.; [† 1627; W. 1/563; N. 326; hans Navn paa Prædikestolen 1602].

KS 2:2 (1860-62), s. 561 (se nedenfor); 2:5 (1869-71), s. 151-52; 7:1 (1951-53), s. 483; DanKir bd. 6, s. 148 (se nedenfor).

4. 1627 [r. Cap. Nestved St. Peters K. c. 14] Gregers Christensen Braabye, f. Broby v. Sorø 87; maaskee St. i Kbh. (09); ~ c. 15 Maren Pedersdtr., som endnu levede 45; [† 17/4 1640; Eptph.].

F-P s. 245 (»Gregorius Christiani«); EM 2, s. 229; DanKir bd. 6, s. 153-54 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 69.

5. E. f. B. 19/5 1640 [r. Cap. Nestved St. Peters K., o. 2/8 26] Rasmus Nielsen Wordingborg; St. Kbh. 21; ~ Dorthe . . . . ; [† 1642].

KUM I, s. 48 (»Erasmus Nicolai Ortunganus«); PT 8:6 (1927) s. 189; KS 2:1 (1857-59), s. 503.

6. o. 4/8 1642 [Hør. Hlh.] Didrik Pedersen Laaland el. Maribo, f. c. 09; St. Kjøge 35; ~ (45) . . . ; B.; [† 1654; eft. M. var det 2 Forskjellige, at hvilke Didrik Pedersen blev kaldet dom. oculi 1640 og Iver Pedersen Laaland, ord. 4/8 41?].

KUM I, s. 128 (»Theodorus Petri Lolandus«); KS 2:1 (1857-59), s. 507, 32 år gl.

7. o. 29/5 1654. Laurits Christophersen Uggerløse; vist St. Slangerup 47; ~ Christence Hansdtr. (vist Sstr. t. Thale H. W. ~ N. R. Teilgaard i Kjeldby); 2 ~ Etm.; see E. A. Schrøder, r. Cap. t. Nestved St. Peters K.; Mag. A. Prom her; [† 1669].

KUM I, s. 208 (»Laurentius Christophorus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 7.

8. 30/11 1669. Mag. Christopher Didriksen; St. Helsing. 50; Mag. 73; Pr. . . ; ~ F. E., † her •/1 16; [† 1690].

KUM I, s. 224 (»Christophorus Theodorici«).

9. 28/6 1690. Mag. Albert Madsen Prom af Sørbymagle-K.; St. Kbh. 85; ~ F. Stdtr. Margrethe Lauritsdtr., der overlevede ham; [† el. forflyttet 1704].

KUM II, s. 137 (»Albertus Prom«).

10. 22/2 1704 [r. Cap. Frederiksborg-H.-H., o. 23/2 98] Mag. Oluf Sørensen Bagge; [18/5 1731 Kjerteminde-D.; see der].

11. 28/5 1731, o. 8/8, Johan Henrik Hansen Schou; [5/4 1748 Høiby; see der].

12. 5/4 1748 [p. Cap. Høiby 14/7 47, o. 19/7] Jacob Hansen Haagen, f. Chrhvn. 16/12 16; (Bdr. t. Maren H. ~ H. D. D. Beckman i Boeslunde); F. H. H., Bgr.; M. Susanne Haagen; St. pr. 32; Hør. Slag. . . . ; C. 30/3 43, n.; 1 ~ 30/10 48 Ane Christine Nyegaard af Høiby, d. 20/3 25, † 30/9 53; B.; 2 ~ Christine Magdalene Holgersdtr. Olivarius af Ørslev-B., d. 28/6 29, † 6/4 07; U. B.; see F. C. F. Bast i Karrebæk; [† 9/4 1782].

KUM II, s. 540 (»Iacobus Hagenius, Hafniensis«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt Tybjerg hrd. nr. 42.

13. 29/5 1782, o. 11/9, Prof. Poul Danchel Bast; [23/2 1787 Søllerød; see Kbh. Frue K.].

14. 27/4 1787 [r. Cap. Nysted-H. 30/12 73] Andreas Lyhmann; [1/10 1790 Gloslunde-G.; see der].

15. 1/10 1790 [r. Cap. Stubbekjøb.-M. 21/7 86] Holger Finchenhagen Olivarius; [5/2 1796 Svaneke-I.; see der].

16. 15/4 1796 [r. Cap. Kjøge-Ø. 6/11 89] Rasmus Fog; [2/11 1804 Kjøge-Ø.; see der].

17. 25/1 1805 [Svenstrup 1/10 84] Christian Georg Frederik Stellwagen, f. Kold. 40; F. Christ. Ehrenreich S., Lieut. v. 1ste fyenske Rytterrgmt.; M. Christiane Gøe; St. Kold. 60; C. 22/3 69, h.; r. Cap. Helsing. St. Mariæ K.-K. 30/6 79, o. 29/10; ~ Christiane Eleonore Monrad, f. 58; F. Jstrd. Joh. Bertelsen M., Amtsforv. p. Falster; M. Else Marie Jensdtr. Stampe af Hammer-H.-S.-A.; 1 S.; [# 21/10 1806; † Kbh. 27/1 08].

18. 29/2 1807, o. 3/4, Peter Holst; [31/12 1823 Hvedstrup-F.; see Kallundbg.].

19. 26/5 1824 [Vetterslev-H. 2/10 22] Georg Holger Waage; [27/8 1828 Kbh. Frue K. 1 r. Cap.; see der].

20. 5/11 1828, o. 10/12, Peter Andreas Thomsen, f. Kbh. 17/9 96; F. Jstrd. Christ. T., Gross.; M. Hedvig Margrethe Jürgensen; St. Kbh. 15; C. 19/4 20, l.; tillige til St. Peters K. 27/6 44; O.; [† 18/5 1853; skjænkede ved sin Død 500 Rdl. til Kirkens indvendige Forskjønnelse].

KS 2:2 (1860-62), s. 554 (se nedenfor).

21. 19/8 1853 [Krogsbølle 20/7 44] Edvard Hanning West; [15/10 1858 Vallø; see der].

22. 30/12 1858 [r. Cap. Aalbg. Frue K. og Sp. S. Tranders 6/6 51, o. 9/7] Andreas Laurits Carl Listov; [29/4 1872 Dalby-T.; see der].

23. 11/7 1872. Ferdinand Peter Nicolai Nansen; see Aalbg. Bud. K. r. Cap.

———————————

 

 

No 815. Ordinerede Catecheter i Nestved.

[Tybjerg Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

M.; S. i. K.; M. S. 1-a/72; K. M.; Dr. Becker: om Restaurationen af St. M. K., S. 20; Lkm. 1/605.
———————————

1. 31/5 1843 [p. Cap. Faxe 12/5 38, o. 27/6] Peter Marius Barfod; [21/3 1852 Førslev; see Lille Lyngby-Ø.].

2. 30/5 1852, o. 9/7 [Insp. v. Friis’s Realsk. i Kbh. 45] Philip Christopher Friedenreich; [20/8 1859 Cat. Helsing.; see Helsing. St. Mariæ K.-K.].

(27/12 1859 – 13/1 1860. J. C. P. Clausen).

3. 3/2 1860, o. 15/2, Frederik Rudolph Deodat Kragerop af Aarh. Frue K., f. Kallundbg. 28/4 33; St. Aarh. 51; C. 22/1 56, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 2/7 56 – 2/3 60; ~ 16/6 60 Stella Clementia Jørgensen, f. Marienborg 15/10 38; F. Carl Christ. J. af Jungshoved, Eier af Marienborg, Kjøbelev S. p. Lolland; M. Vilhelmine Marie Elisab. Mathiesen; (68) 1 S., 2 D.; [30/1 1872 Vibg. Sortebr. K.; † 14/5 1881].

Borchs K. nr. 664; Elvius s. 581.

4. 9/8 1873, o. 8/10, Harald Magnus Nicolai Wamberg; [2/8 1875 Præst v. Chrhvns. Straffeanstalt; see Præster v. Vridsløselille Do.].

5. 11/10 1875, o. 22/10 [Lærer v. vestre Frisk. i Kbh. 73] Andreas Edvard Emilius Dahlberg; [3/5 1878 Præst v. Chrhvns. Straffe-Anst.; see der].

6. 30/8 1878, o. 30/10, Niels Frederik Petersen, f. Kbh. 28/5 48; F. Pet. P., Handskemgrmstr.; M. Ane Dorth. Størck; St. Kbh. 65; C. 26/6 73, h1.; (78) O.; [24/11 1884 Simmerbølle].

Anm. I Nye kirkehist. Saml. B. 3, S. 173 nævnes en tydsk Præst i Nestved, nemlig Johan Susemel, født i Mechlenburg, ord. 1/5 1639.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 6, Præstø amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Næstved S. Mortens Kirke, s. 131-160.
Becker, P. W.: Om Restaurationen af St. Mortens Kirke i Nestved. Kirkehistoriske Samlinger 2:2 (1860-62), s. 542-562.
Rørdam, Holger Fr.: De tydske Menigheder i Danmark i 17de Aarhundrede: Næstved. Kirkehistoriske Samlinger 2:3 (1864-66), s. 173-174.