Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 379. Hammer, Horsens, Sulsted og Aistrup,

Kjær Herred, Aalborg Amt og Stift.

A. H. N.; V. 10; M. Nr. 497; E. M.; Lkm. 4/50; P. M. 38; Kbg. Hammer-H. 1657; Sulsted-A. 1658.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

0. (1539). Herman Cortzen; [levede endnu 1546; Eiede 40 en Grund i Aalbg.].

1. c. 1548 [Albæk-V. c. 38] Christen Mørch; Pr.; ~ Karen Turesdtr., der overlevede ham; see Etm.; [fmtl. † c. 1580; hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde det betydelige Antal af 18 Bøger; gav 72 Alterkalken til Horsens K.; »Karrinne Turisdotther« fik 5/9 58 »Livsbrev for paa Astrup (Aistrup) Præstegaard, hvis hun overlever sin Mand, Hr. Chrestiern Mørck, Sognepræst til Hammer Sogn«; skrev 30/4 1578, at han var sognepræst i Albæk sogn i 10 år og boede i Albæk præstegård].

KB bd. 2 (1556-60) s. 201; LAV: Ålborg Bisp, Breve C1-89, 30/4 1578.

2. c. 1580 [p. Cap. Ugilt-T. 77(?)]. F. S. Laurits Christensen Mørch; St. i Wittenberg 67, i Rostock 69; [† c. 1585].

Helk I, s. 321; Hegelund I s. 33, II s. 21.

3. k. 19/9 1585 [Rtr. Aalbg.] Mag. Thomas Christophersen Galschiøth; F. C. G. paa Bodumgd. og Gammelgd., Refs hrd., som mistede sit Adelskab, ved at gifte seg med en Ufri, nemlig Enkedronning Dorteas Kammerpige; M. vist . . . . Galle el. Galde; St. i Rostock 78, i Wittenberg 80; Mag. i Wittenberg 9/9 81; Pr. 88; 1 ~ 22/6 86 Margareta Jacobsdtr., f. i Ribe, † her 8/11 99; 2 S., 1 D.; 2 ~ Anna Sørensdtr. Kjærulf; F. S. Christensen Skiver i V. Holtet, Veierslev S., Herredsfoged i Kjær hrd.; M. Else Andersdtr. Kjærulf; 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see Christopher T. G. i V. og Ø. Hassing; Hans T. G. i Næsborg-S.-O.; C. Pedersen i Ulsted; Søren T. G. i Jerslev-B.; C. M. Aalborg og S. P. Lam i Aasted-S.; N. A. Aslov i Kollerup-S.; P. C. Grindsted i Tømmerby-L.; (Peder P. G., r. Cap. i Sæby; Anders P. G. i Urlev-S.-D.); [† 25/5 1624; borttog et Kors ved en Helbredende Kilde, og samme Nat, 30/10 1603, br. Pg.; Eptph.].

Helk I, s. 218-219; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 66; PT 6:4 (1913), s. 167-182; LAV: Ålborg Bisp, Breve C1-131, 9/12 1606.

4. 1624 [Rtr. Slag. 21] Mag. Erik Nielsen (Vindalinus) af Flade-G., f. 92; St. Aalbg. 12, Bacc. s. A.; Mag. Kbh. 9/5 21; Pr. (58); 1 ~ F. E., † 40–45; u. B.; 2 ~ c. 46 Dorthe Olufsdtr. Munk, E. e. Hans Pedersen (Mørk?) i Attrup; F. O. Pedersen Munk i Attrup, Hammer S.; M. Benedicte Porsdtr. Børialsen; u. B.; [† 22/3 1658; gav 40 Sølvkalk til Hammer K.; Lgst.].

KUM I, s. 6, 8 (»Ericus Nicolai Aalburgensis«), s. 50 (»Ericus Nicolai Vindalinus«).

5. 1658 [maaskee p. Cap.* 55] Mag. Bent Hansen, f. Aalbg. 25; F. H. Sørensen, Bgmstr.; M. Anna Bentsdtr.; St. Vibg. 47; St. i Giessen 49, i Strasbourg 49; Mag. Kbh. 29/5 55; ~ 4/12 59 Margrethe Axelsdtr. Aand, f. 26, † 84; F. A. Christensen A., Ridefoged p. Dronningborg; M. Karen Nielsdtr.; u. B.; 2 ~ 3/2 75 Biskop, Dr. th. M. N. Foss i Aalbg., see kgl. Confess.; [† 22/9 1672, efter s. D. at have prædiket i to Kirker; b. Aalbg. Frue K.; gav 300 Rdlr. til en ugentlig Løverdagsaftenpræd. i Aalbg Frue K. (Hfm. 4/53); Eptph.].

KUM I, s. 206, 255 (»Benedictus Iohannis Aalburgensis«); Helk I, s. 165; Sixhøj nr. 201; SB s. 166 (enkens 2. ægtem.).

6. 7/10 1672, o. 20/11, Hans Jensen, f. Helsing. 46 af fattige Forældre; St. Helsing. 66; C. 70, illum.; ~ 22/7 74 Elsebe Jacobsdtr. Mumme af Albæk-V., f. c. 51; u. B.; 2 ~ Etm.; [b. 30/4 1675].

KUM I, s. 337 (»Iohannes Iani Helsingoranus«).

7. 29/4 1675, o. 28/7, Mag. Henrik Jensen Stampe af Gislev-E., f. 4/12 39; St. Sorø 58; i Kbh. 60; C. 61, l.; udenlands 2 Gange; 1 ~ 76 F. E., † 20/3 92; 5 S., 5 D.; 2 ~ Kbh. Frue K. 24/10 93 Marie Lauritsdtr. Wittløff, (Sstr. t. Kirsten L. W. ~ C. Nielsen i Ballerup-M.), f. 73, b. 2/5 12; 4 S., 4 D.; see Eiler H. S. i Torslev-L.; Etm.; A. H. Harding og J. M. Langballe i Sjørring-T.; M. B. Langballe i V. og Ø. Vandet; C. H. Friis i Astrup-R.-A.; Henrik H. S. i Vraa-E.-S.; (O. J. Show, r. Cap. i Stokkemarke; V. C. A. Herbst i Kongsted; P. F. O. Obel i Sennels); [† 22/2 1711; lærd og begavet; rig; skulde have reist med Kronprinds Frederik].

KUM I, s. 293 (»Henricus Ioannis Stampius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 115, 225, 232.
(22/3 1701*. J. Svane; see Nibe-V.).

8. 27/7 1708**, o. 3/10, F. S. Mag. Jens Henriksen Stampe, f. 24/11 82; St. Aalbg. 00, Bacc. 01; C. 5/7 02, h.; D. p. C.; Mag. Kbh. 25/6 14; Pr. 14/10 22; ~ 12/4 12 Christiane Amalie Frantsdtr. Thestrup af Kbh. Hel. G. K. (F. blev Biskop i Aalbg.), f. Nakskov 93, † 35; 4 S., 4 D.; see Frants T. J. S. til Slag. St. Mikkels K.; S. P. Friedlieb i Mariager-H.-S.; N. F. N. Heining i Gladsaxe-H.; (P. H. Friedlieb i Idestrup; C. C. Ramus i Stokkemarke; C. G. F. Stellwagen t. Nestved St. Mortens K.); [† 1733].

KUM II, s. 257, 263, 381 (»Ianus Henrici Stampe«).

9. 20/3 1733 [Sønderup-S. 27/6 32] Peder Andersen Høyer, f. Aarh. 92; (Bdr. t. i Hans A. H. Tise og Halvbdr. t. Christian N. A. H. i Tisted-B.); F. A. Hansen H., Eier af Østergd. i Salling; M. Anna Jensdtr. Møller; St. Vibg. 11; C. 20/2 14, n.; ~ Marie Cathrine Eylandt, † Visby i Thy 26/6 96; 3 S., 3 D.; see T. A. Thorning i Torslev; [† 14/5 1760].

KUM II, s. 358 (»Petrus Andreæ Høyer«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 822, 833, 849.

Derefter ved Rescr. 19/12 1758 deelt i 2 Pastorater;
see Hammer-H. og Sulsted-A.

———————————

 

 

No 380. Sognecapellaner i Hammer, Horsens, Sulsted og Aistrup.

[Kjær Herred, Aalborg Amt og Stift]

P. M. 39; V. 10.
Anm. Disse Capellaner boede i Horsens og bestyrede 2 af Sognene.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1553). Peder . . . ; boede i Horsens S.; hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus udgjorde kuns 5 Bøger.

2. (1558). Christen Olsen Schyth af Vibg. Graabr. K.-A.-T.

3. c. 1580. Niels Pedersen; [c. 1590 Klim-T.-V.; see der].

3b. (1584). Mads Clausen; [kom maaskee s. A. til Aaby-B.].

4. (1620). Christen Madsen Aalborg; [1624 Aasted-S.; see der].

4b. 1624. Jørgen Iversen Brørup; [1625 Aggersborg; see der].

5. (1656). Christen Jensen; maaskee St. Thisted 51; trolovet Aalbg. 7/10 56 Agathe Marcusdtr., f. Kbh.; (60) 2 D.; [b. 27/12 1664; boede i Sølgaard, Hammer S.].

KUM I, s. 230 (»Christianus Ioannis«).

6. 1664. Christen Madsen, f. 25; maaskee St. Ribe 45; [† 15/3 1690].

KUM I, s. 195 (»Christianus Matthiæ Holsopidanus/Holstepontanus«).

7. o. 7/5 1690. Jens Eriksen Bruun; [22/5 1693 Ulsted; see der].

8. o. 9/8 1693. Niels Jacobsen Holm af Tem, f. 12/5 68; St. Rand. 88; C. 91, n.; O.; [afsat 1708; var en kort Tid Cap. el. Hjelpep. i Snesere; vandrede saa om med Bettelstaven; tilsidst Degn i Budolphi Kloster i Kbh.].

KUM II, s. 163 (»Nicolaus Iacobi Holmius«).

9. 30/7 1720, o. 20/11, Niels Jensen Esbach; [18/5 1731 Flade-F.-G.; see der; hans Løn her var 20 Rdlr. som Cap.; 10 Rdlr. som Informator samt en Offerdag].

10. 18/10 1731 [p. Cap. Nors-T. 27, o. 30/7] Andreas Mouritsen Nors; [1733 r. Cap. Vraa-E.-S.; see der].

11. 8/10 1734, o. 8/12, Christian Nicolai Andersen Høyer; [3/10 1738** Tisted-B.; see der].

12. 13/3 1739 [p. Cap. Ingstrup-H.-A., o. 13/5 35] Anders Andersen Thorup; [20/8 1751 Gram; see der].

13. 26/11 1751, o. 22/12 [Degn i Tæbring-O.-R. 50] Lyder Thomsen Kjærschou; [20/6 1760 Hammer-H.; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 97-105.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 381. Hammer og Horsens,

Kjær Herred, Aalborg Amt og Stift.

A. H. N.; V. 10; Kbg. 1657.
Anm. Indtil 1760 udgjorde de fire Sogne Hammer, Horsens, Sulsted og Aistrup et Pastorat, see der. Præsten boer fra 1877 i Hors.
———————————

1. 20/6 1760 [r. Cap. Hammer-H.-A.-S. 26/11 51, o. 22/12] Lyder Thomsen Kjærschou, f. Sæby 28/8 08; F. T. Lydersen, Bgr.; M. Marie Kirstine Kjærschou; St. Aalbg. 30; C. 3/7 38, n.; Løverdagspræd. og Cat. v. Aalbg. Bud. K. 42; Degn i Tæbring-O.-R. 50; 1 ~ Anna Cathrine Ursin, † •/12 60; 2 ~ 66 Anna Nielsdtr. Willer, f. c. 23; 2 ~ J. M. Bircherod i Elling-T.; [b. 21/5 1769. Skildres af den bekjendte Wille Høyberg som en høist uvidende Person, der efter mere end eengang at være bleven rejeceret, omsider af Naade admitteredes til Attestas. Iøvrigt ypperlige Gaver, stærk Stemme og et godt Bryst, samt en ugemeen Dristighed].

KUM II, s. 519 (»Lyderus Kierschow«, 21 år gl.).

2. 28/7 1769 [p. Cap. Albæk-V. 3/9 62, o. 6/10] Clemens Kjærulf Pedersen Spliid af Durup-T., f. 25/9 35; St. Aalbg. 56; C. 13/3 58, n.; ~ 15/9 69 Marie Spliid af Albæk-V., f. 16/7 34, † Aalbg. 6/5 01; 2 S., 1 D.; [† 15/7 1792].

KUM III, s. 160 (»Clemens Kiaerulf Spliid«, 21 år gl.).

3. 17/8 1792, o. 3/10, F. Bds. Laurits Bjørn Spliid; [18/8 1830 V. og Ø. Hassing; see der].

4. 5/11 1830, o. 22/12, Johan Christian Resen Lund; [17/7 1840 Udby-Ø.; see der].

(28/10 1840 – 30/1 41. B. G. Scheving; see N. Lyndelse-H.).

5. 30/1 1841 [p. Cap. Haarslev 19/9 32, o. 12/10] Rasmus Vilhelm Balslev; [20/3 1854 Skydebjerg-O.; see N. Broby].

6. 24/6 1854 [p. Cap. Dalum-S. 11/8 43, o. 20/9; Haarby 24/4 45] Carl Vilhelm Gjellebøl; [20/11 1867 Søllested-V.; see der].

7. 28/4 1868 [Hjælpep. Bregninge-B. 64; c. Cat. v. Kbh. Petri K. 65] Jens Peter Bekker, f. Marstal 5/8 26; F. Bertel Pedersen B., siden Organist, Degn og Skllrr. i Gl. Haderslev; M. Elen Kirstine Torp; St. pr. uden Dimission 48 (havde gaaet i Haderslev Sk., som han forlod ved Oprørets Udbrud); C. 29/1 56, h1.; uord. Vesperp. v. Frue K. i Haderslev 56; uord. p. Cap. i Nykirke (F.); Diak. i Sørup, Flensbg. Pr., 9/6 58, o. Flensbg. 13/8; Treja, Gottorp Pr., 15/4 62, afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; ~ 21/9 58 Petra Pouline Eleonore Bendtsen af Skjelby-Gu., f. Glumsø 20/5 32; (68) 2 S., 4 D.; [13/9 1875 Sulsted-A.; 1/2 76 Kafferservice m. M.; han har bl. A. virket for Oprettelsen af en Sogne-Sparekasse, Sogne-Bibl. og for Huusflidens Fremme; Sp. Finderup 86; R.* 88; # 97; † Kbh. 20/3 1904; see D. T. 76/51].

Achelis II, nr. 9870; Arends II, s. 95: M.-H. II. 276. 452; M. 280. 576; Elv. 493; Gr.-H. & H.-F. I. 190 f.; Had. Joh. 70; (Arends’ litteraturforkortelser).

8. 21/2 1876 [Cap. p. p. Bjørnsholm-M. 9/10 70, o. 30/10] Hans Christian Mathias Krarup af Søften-F., f. Hygom 22/9 43; St. Aarh. 63; C. 23/6 71, h1.; ~ 10/8 72 Cecilie Johanne Severine Hald, f. Kbh. 6/1 51; F. Carl Christ. Fred. H., Grossr.; M. Karen Pouline Hasle; (77) 1 S., 2 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1112. Sulsted og Aistrup,

Kjær Herred, Aalborg Amt og Stift.

A. H. N.; V. 10; M. S. III.; Vahls M. 133; Kbg. 1658 (÷ 1759).
Anm. Sulsted, oprindeligt et Pastorat for sig, som hvis Præst nævnes 1568 Christen Nielsen, blev maaskee i samme Aar forenet med Hammer, Horsens og Aistrup; see Hammer-H.-S.-A.
———————————

1. 20/6 1760, o. 18/7, Arved Svendsen Orre, f. Rand. 19; F. S. Arvedsen O., Bgr.; M. Mette Larsdtr. Galthen; St. Aalbg. 39; C. 10/12 44, n.; ~ Jacobæa Kjerulff Westrup, f. 32, b. 1/11 86, u. B.; [† 18/4 1781].

KUM II, s. 603 (»Arvinus Orre«, 20 år gl.).

2. 23/5 1781, o. 15/6, Peder Gandrup, f. Aalbg. 20/2 46; F. Peder G., Consumtionskass.; M. Maren Pedersdtr.; St. Aalbg. 66; C. 23/3 74, n.; Pr., o. 28/6 93; O.; [# 1807; † pludseligt paa en Jagt i Brørholt Skov, Vadum Sogn, 7/2 07; havde et særdeles godt Bibliothek].

3. 10/4 1807 [p. Cap. Aalbg. Bud. K. 8/6 04, o. 1/8] Poul Roth, f. Marstal 68; F. Henrik R., Klokker ss.; M. Mette Marie Walther el. Wolder; St. Vdbg. 87; C. 16/7 94, n.; ~ Aalbg. Bud. K. 15/1 08 Magdalena Hass, f. Aalbg. 85; F. Niels H., Viinhandler; M. Helvig Christine Krog; 1 S., 1 D.; [# 9/2 1836; † 7/5 37].

4. 8/6 1836 [Vorbasse-H. 12/10 32] Peter Koefoed; [1/5 1851 Klim-T.-V.; see der].

5. 18/7 1851, o. 13/8 [havde under Krigen gjort Tjeneste først som Frivillig, siden som Lieut. og Cpt.] Henrik Christopher Hegelund Møller; [13/5 1863 Steenmagle-S.; see der].

6. 14/7 1863 [Frederikshavn 4/5 57] Jacob Georg Thaning, f. Eistrup v. Kold. 24/5 16; F. Jens Iskov T., Contr.; M. Anna Christine Dein; St. Aalbg. 35; C. 20/1 41, h.; p. Cap. Simmerbølle 10/6 47, o. 25/8; 1 ~ Rudkjøb. 22/10 52 Emilie Augusta Marie Seyer, f. 15/6 32, † 23/12 61; F. Mads Peter S., Kbmd. i Rudkjøb.; M. Johanne Cathrine Rasmusdtr.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Ø. Brønderslev 27/10 65 Anna Dorothea Winde; F. Joh. Fred. W. til Buurholt; M. Anna Høysted; (68) 1 S., 1 D.; [28/5 1875 Lunde; Mindegave 8/8 s. A.; senere en Sølvkaffekande].

7. 13/9 1875. Jens Peter Bekker; Pr. 3/4 77; see Hammer-H.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat: \

Foreløbig ingen.