Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1246. Ulsted,

Kjær Herred, Aalborg Amt og Stift.

A. H. N.; V. 12; M. S. III.; L. P. B. 567; M. Nr. 497; Lkm. 4/55; P. M. 43; Vahls M. 135; Kbg. 1684.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1550). Knud . . . ; [† 1553; hans Bibl., optalt af Biskop Ole Chysostomus, udgjorde 10 Bøger; Kaldets Indtægt var 7 Pd. Rug og 3 Pd. Havre].

2. 1553. Christen Nielsen Mørk; Pr. 55; [† 1586].

3. 1586 [p. Cap.* (71)] Christen Pedersen Morsing fra Nykøbing; St. i Wittenberg 65 og 67, i Jena 68; [† 1599].

Helk I, s. 339; Hegelund I s. 7, 18, 24, 31, 33, II s. 8.

4. (1608). Christen Pedersen; 1 ~ Maren Thomasdtr. Galskjøt af Hammer-H.-S.-A.,; 2 ~ c. 31 Karen Jensdtr., † Hellevad Pg. 45, E. e. L. Lauritsen i Ø. Brønderslev-H.; F. J. Pedersen i Burholt, Ø. Brønderslev S.; M. Kirsten Hansdtr. Mørk; [† før 1640].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 66.

5. (1640). [maaskee p. Cap. N. Sundby-H. (26)]. Hans Christensen, maaskee St. Aalbg. 15; ~ (60) F. D.? Margrethe Christensdtr., † c. 84-88; 1 D.; [† 1665].

KUM I, s. 20 (»Iohannes Christiani Alburg«).

6. o. 8/9 1665. Morten Jensen Juul, f. Hesselt, Albæk S.; (vist Farbdr. t. P. Ægidius i V. og Ø. Hassing); maaskee St. Helsing. 55; 1 ~ Øland 23/9 66 Johanne Pedersdtr., † 73; F. P. Jensen p. Hvolgd. p. Øland; M. Karen Thomasdtr.;1 D.; 2 ~ Aalbg. Bud. K. 21/10 74 Elsebe Axelsdtr. Steenberg af Tornby-V., † 3/12 08; 3 D.; [† 20/6 1684].

KUM I, s. 260 (»Martinus Iani Cimber«); PT 8:6 (1927), s. 54, 60.

7. 28/6 1684, o. 16/7, Peder Mikkelsen Zimmermann af Dronninglund, f. Hundslev 16/4 54; St. Kbh. 79; C. 27/9 81, h.; ~ Ulsted 17/3 86 Kirsten Iversdtr. Wolff af Nykjøb.-L.-E., f. 65; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 26/4 1693; begavet Præd.].

KUM II, s. 91 (»Petrus Michaëlides«); Nygaards sedler: Børn, halvbror, halvbror, død og vielse.

8. 3/6 1693 [r. Cap. Hammer-H.-S.-A., o. 7/5 90] Jens Eriksen Bruun, f. Skovby p. Falst. 11/12 64; F. E. Nielsen B., Lieut. v. Cavalleriet; M. Marg. Jensdtr. Basse; St. Nykjøb. p. F. 82; C. 20/2 90, h.; 1 ~ 13/6 94 F. E., † 9/3 12; 8 S., 2 D.; 2 ~ 23/10 14 Dorothea Meilandt v. Harder, d. Aalbg. 4/4 80; F. Meilandt v. H.; M. Karen Lucasdtr.; u. B.; [† 3/5 1715].

KUM II, s. 116 (»Ianus Erici Brunius«).

9. 5/6 1715, o. 14/8, Mag. Steen Clausen Kjærulff; [19/8 1724 Aaby-B.; see der].

10. 23/9 1724, o. 13/11, Peder Jensen Brøndlund af Ø. Brønderslev-H., d. 20/12 95; St. Aalbg. 12; C. 13/7 16, l.; ~ Johanne Pallesdtr. Kjærulff, f. p. Leerbæk, Elling S., c. 02; F. P. Christensen, Forp., siden t. N. Elkjær; M. Anne Jensdtr. Kjærulf; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 4/11 1732].

KUM II, s. 365 (»Petrus Brøndlundius Iani fil.«, 17 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 18.

11. 5/12 1732, o. 6/2 33, Peder Johansen Esbach, f. Hjørring 1/1 02; (Bdr. t. Niels J. E. i Flade-G. og t. Henrich J. E., r. Cap. i Nykjøb.-L.-E.); F. J. Nielsen E., Smed i Hjørring; M. Cathrine Albrechtsdtr. Stamme, Bartskjærerske; St. Hjørring 17; C. 7/8 26, h.; ~ F. E., † 8/10 62; 1 D.; [† 24/5 1745].

KUM II, s. 410 (»Petrus Ioh. Esbachius«, 16 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 17, 18.

12. 9/7 1745, o. 17/9 [Degn i Hellevad-H.-Ø.] Jens Jørgensen Seidelin af Vonsild-D., f. 11/10 19; St. Aalbg. 39; C. 29/6 45, l.; ~ Hellevad 1/4 46 Elisabeth Cathrine Pedersdtr. Steenfeldt, f. p. Langholt, Skjæve Sogn, 6/3 26; F. P. Jensen S. af Albæk-V., Eier af Clausholm, Hellevad S.; M. Dorothea Gundesdtr. Torup af Børglum-V.-F.; 3 S., 1 D.; 2 ~ 15/8 55 S. Aspach til Aalbg. Hosp.; see Jens S. i Arrild; [† 18/6 el. 20/6 1750].

KUM II, s. 603 (»Ianus Seidelin«, 20 år gl.); Achelis I, nr. 5598; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 429.

13. 7/8 1750, o. 23/10, Hans Frantsen Bruun, f. Telling, Lerup S., 8/2 18; F. F. Christensen B. af Ørum-B.-G., Degn; M. Cathrine Jensdtr. Holm; St. Sæby 35; C. 10/12 42, n.; 1 ~ 25/10 52 Gjertrud Christensdtr. Gassum af Bjergby-M., d. 28/7 19, b. 25/1 62; 2 ~ 2/10 70 Frederikke Christiane Damiansdtr. Hald af Nibe-V., f. 13/8 42, b. Hals 3/4 93; 2 ~ A. Lassen i Hals; [† 27/8 1772].

KUM II, s. 564 (»Iohannes Brun«, 17 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 12; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 169.

14. 15/10 1772 [r. Cap. Strandby-B.-M. 25/6 56, o. 28/7] Niels Rostrup Thygesen Lund, f. Lund, Ørslevkloster S., d. 28/1 25; F. T. Nielsen L., Smed og Kromand i Lund; M. Bodil Nielsdtr.; St. Vibg. 45; C. 17/10 50, n.; ~ 4/12 68 Magdalene Margrethe Hjersing af Ørslevkloster, f. c. 37, † Tornby 8/4 18; retskaffen, dannet og forstandig; 5 S.; see Etm.; Jens H. R. i Tornby-V.; [# 30/1 1801; † 1/3 s. A.; var meget vred paa Professorerne, fordi de havde givet ham Non. „Det er for min Ulykke nogle Dosmere. A kan Biblen udenad, hvad kan de?“ Han prædikede udenad, uden Forberedelse og længe, men det var noget forunderligt Noget, der imidlertid tilfredsstillede ham selv og Menigheden, som yndede ham, maaskee meest for hans Omgængelighed, og havde Ærbødighed for ham som en sikker og dristig Rytter. Han var blind et Par Aar, men blev seende, ved hvilken Leilighed han udbrød glad: „Herre nu lade Du“ o.s.v. (Luc.), og døde snart efter].

KUM III, s. 56 (»Nicolaus Tychonis Lund«, 21 år gl.); Kbg. Ørslevkloster (1686-1773), opsl. 25 (dåb); Sixhøj nr. 1107; (Han er opkaldt efter Sp. i Ørslevkloster, Niels Rostrup, som døbte ham, men er ikke i slægt med ham).

15. 13/2 1801 [p. Cap.* 28/2 00, o. 27/8] F. S. Dines Hjersing Rostrup, f. 73; St. Aalbg. 93; C. 23/10 97, h.; ~ 25/11 01 Hedvig Margrethe Møller, f. 78, † Frederiksberg 26/4 67; F. Eier af Vibrogd.; 5 S., 5 D.; see Jens H. R. i Mosbjerg-H.; (J. G. Jantzen i Vreilev-H.); [† 15/9 1834].

16. 25/11 1834, o. 18/2 35, Johan Caspar Theodor Funch; [29/9 1856 Slagslunde-G.; see der].

17. 14/12 1856, o. 21/1 57 [c. Adj. Kold. 11/7 46; Adj. ss. 9/10 47; # med Skolens Nedlæggelse, 22/8 56] Ludvig Theodor Emil Rønne, f. U. Sundby 21/12 17; F. Rgmtchir. Math. Lumholtz R., pract. Læge; M. Johanne Hendriksen; St. Chrhvns. Bgdsk. 35; C. 17/1 40, h.*; ~ 18/8 47 Nicoline Ring, f. Skive 7/2 20; F. Carl Vilh. R., Kbmd. og Møller; M. Rasmine Pouline Harder; 8 D.; [† 8/6 1879].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 330-333.