Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1060. Slagslunde og Gandløse,

Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/81; L. P. B. 158; K. M. 230; Lkm. 1/75; M. 50; Kbg. 1673.
———————————

1. 15 . . Hans Nielsen; boede i et Gadehuus i Slagslunde.

2. c. 1558. Gregers Jensen i 41 Aar; [† c. 1599; hans Navn på Kirkeklokken i Oppe Sundby Kirke: »Her Gregers sogneprest (...) til Ganløse kiercke lodt støbe denne klocke (...) anno 1572«].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; DanKir bd. 2, s. 2303 (Oppe Sundby Kirke).

3. k. •/4 1599 [2 r. Cap. v. Roesk. Dk. . .] Søren Lauritsen, f. Aarh.; ~ 28/10 99 Marine Hansdtr., † 19; see C. Vivild i Asnæs; [† 12/10 1617; var en Slægtning af L. Jørgensen i Skjævinge-G.; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 152; Hegelund I s. 337; II s. 202; DanKir bd. 2, s. 2445 (se nedenfor).

4. o. 3/12 1617. Mogens Thomsen, f. Nibe(?) c. 94; vist St. 11, Bacc. 16; Pr. (22. 41. 45); ~ Kirsten . . . , Skifte 17/5 69; [† 1657; efter Pont. Atl. 6/18 † 69, 75 Aar gammel; i saa Tilfælde maa Etm. have været ham adjungeret; Lgst.].

KUM I, s. 3, 24 (»Magnus Thomæ Nipens.«); KS 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622 og 41); PT 8:6 (1927) s. 184; Kopskatten 1645, opsl. 15; DanKir bd. 2, s. 2445 (se nedenfor).

5. k. 20/11 1657 [p. Cap. Gjelsted-R., o. 17/2 54] Niels Jensen Bang af Flemløse, f. c. 26; St. Slag. 45; ~ Ellen . . . ; vist 2 ~ No. 6.; [vist afsat 1669 for begangen Uskikkelighed, men fik beholde Embedet til sin død i 1673].

KUM I, s. 191 (»Nicolaus Ioannis Bangius«); KS 2:1 (1857-59) s. 115-116, 3:5 (1884-86), s. 219-220); 5:3 (1905-07), s. 703.
(Udgaar her, var kap. 6. 2/8 1669. Nicolai Henriksen; maaskee St. Od. 50; vist ~ F. E.; [fmtl. † el. forflyttet før 1673].
            KUM I, s. 225 (»Nicolaus Henrici«); KS 3:5 (1884-86), s. 220, note 3.

7. 18/7 1673 [r. Cap. t. Kbh. Frelsers K. s. A.] F. Halvbdr.søn Jens Thomsen Bang, f. Kbh. c. 48; F. Dr. og Prof. th. T. Jensen B. af Flemløse; M. Else Didriksdtr. Bartsker; St. Kbh. 66; 1 ~ 28/7 73 Maren el. Marie Henriksdtr. Gerner af Birkerød (F. blev Biskop i Vibg.), f. 57, † •/3 94; 6 S., 4 D. (1699: 4 S.); 2 ~ 26/4 95 Anna Villadsdtr. Quist af Lynge-U.; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 14/2 1699, b. 21/2; W. 1/60].

KUM I, s. 333 (»Ianus Thomæ Bangius«); KS 3:5 (1884-86), s. 249; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 16.

8. 21/2 1694*. Mag. Niels Pedersen Løvberg; F. P. Thomsen L., Brygger i Kbh.; M. Maren Jacobsdtr.; St. Kbh. 94, Bacc. 95; Mag. Kbh. 24/5 02; ~ F. E., b. 5/10 28; u. B.?; [b. 14/2 1727].

KUM II, s. 201, 208, 274 (»Nicolaus Løuberg/Løwberg/Nicolaus Lovberg Petri f.«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 931.

9. 14/2 1727. Christopher Holgersen Jacobæus, f. Kbh. 6/4 96; (Bdr. t. Johan Adolph J. i Ledøie-S.); F. Dr. H. J., Prof. med., Ass. i Høiesteret og Jstrd.; M. Anna Margrethe Bartholin; St. Sorø 14, Bacc. 15; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/3 15 – 11/3 20; C. 9/12 20, l.; ~ Bolette Broch, f. c. 79, † 26/4 48; F. Vitus B., Rgmtquartermstr.; M. Kirstine Holst; 2 S., 2 D.; [† 20/6 1765].

KUM II, s. 383, 389 (»Christophorus Iacobæus Olig. f./Christophorus Iacobæus, colleg. Medicei alumnus«); Borchs K. nr. 118; SB s. 230; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 38.

10. 10/5 1765** [Cap. Læssø (Lesja) i Gudbrandsdalen 51–58] Henrik Frederik Christensen Pram (Prom), f. Nærø, Nummedalen (Namdal), 26/10 26; F. C. P., (fra Skjelskør), Foged i Gudbrandsdalen; M. Elisabeth Burchardt; St. Christiania 46; C. 17/11 50, n.; ~ Olave Marie de Stockfleth, f. Faaberg i Gudbrandsdalen; F. Niels S., Pr. og P. ss.; M. Elisabeth Antonette Rosing; 1 S.; [# 18/4 1800; b. 17/11 s. A.; W. 2/217 og 3/619].

KUM III, s. 65 (»Henricus Fridericus Pram (Bram)«, 19 år gl.); PT 1:5 (1884), s. 100; NST 4 (1934), s. 303.

11. 20/6 1800 [Skp. 11/7 94] Christian Pedersen Rodtwitt*, f. Bergen 25/2 71; F. Laurits Jacob R., Proc. el. Kbmd.; M. Catharine Bonny; St. Bergen 88; C. 23/1 93, h.; Cons.-Rd. 3/6 44; 1 ~ Stedje, Sogn i Norge, 20/6 1791 Cathrine Christine Grøn; 2 ~ 18/6 00 Christine Smidt, f. c. 72, † •/8 41; 1 S.; 3 ~ C. Wolfsen; F. Ølbrygger; 1 D.; [† 28/6 1856].

12. 29/9 1856 [Ulsted 5/11 34, o. 18/2 35] Johan Caspar Theodor Funch, f. Jægersborg 18/11 03; F. Michael Johs. F., Premierlieut. v. Husarrgmtet.; M. Vilh. Henriette Frederikke Wever; St. Hlh. 22; C. 26/4 27, l.; ~ Tirstrup 5/7 35 Hedvig Sophie Adelaide Wolgand af Rørby, E. e. V. B. Rørdam i Kallundborg, f. 19/3 98, † 23/3 66; 1 S., 1 D.; see C. F. Storch i Aale-T.; [# 23/1 1875; boer i Kbh.].

Elvius s. 464.

13. 2/4 1875. Ludvig Henrik Poul Schwartzbrem; see Vrou-R.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1975. Slagslunde Kirke, s. 2431-2448, Ganløse Kirke, s. 2449-2474.