Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 720. Ledøie og Smørum,

Smørum Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/69; L. S.; L. P. B. 517; K. M.; Lkm. 1/51; M. 30; Kbg. 1679.
Anm. Præsterne her vare fra c. 1544 Capellaner under Kjøbenhavns Universitet.
———————————

1a. (1543). Niels . . . , r. Cap. for den anseete Cannik, Mag. Matthis Pedersen († •/9 43); [# 1543; see Rørdam: Universitetets Hist. 1/152].

KS 4:3 (1893-95) s. 328 (se nedenfor).

1b. 1543. Michel; [forflyttet 1544].

KS 4:3 (1893-95) s. 328-29 (se nedenfor).

1 (c). k. 29/9 1544. Elias (Helias) Olsen; [† 1564; skal tidligere have været Munk].

KS 4:3 (1893-95) s. 329 (se nedenfor).

2. 1564. Bo (Boetius) Olsen; ~ . . . . ; 2 ~ Etm.; [† 4/8 1599].

KS 2:4 (1867-68), s. 405; 4:3 (1893-95) s. 326, 330-32, 334 (se nedenfor), han var ikke Dr.
(Udgaar her. Var maaskee p. Cap. 3. 1599. Augustinus Andersen).

4. 23/8 1599. Otte Hansen Kjøbenhafn, f. 71; St. i Kbh. (94); den første Pr. for Smørum og Lille HH. 16 (22); ~ 99 F. E.; 4 S., 4 D.; see Etm.; J. Nielsen, ø. Cap. t. Roesk. Dk.; B. Ottesen, r. Cap. i Kallundbg.; [† 15/8 1638; hans Navn paa Alterbordet i Smørum K. 1614, do. Ledøie 16; Lgst.].

F-P s. 136 (»Ottho Johannis Hafniensis«); KS 2:5 (1869-71), s. 150; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622), s. 332-38 (se nedenfor); DanKir bd. 3, s. 582, 596 (se nedenfor).

5. k. 13/9 1638 [p. Cap.*, o. 29/7 36] Christopher Hansen Balderup af Ballerup-M.; St. 30; ~ F. D. Anne Ottesdtr., † 76; 11 B., hvoraf 3 S., 4 D. overlevede ham; see Etm.; T. C. Lidøe i Hersted Ø. og V.; L. J. Meulengracht i Slangerup-U.; C. Langemach og F. H. Leth i Sengeløse; N. C. Blymester t. Nestv. St. Pet. K.; (C. J. Lidøe i Strø); [† 1679; Under Svenskekrigen 1658-60 maatte han med sin Familie gjennemgaa meget: »hans Hustru blev trakteret med Ørefigen af de svenske Soldater, skjønt hun lavede Mad til dem; Præstens 11 Børn maatte flygte ud af Præstegaarden, som 3–4 Gange blev plyndret, skjønt Præsten havde kjøbt sig en Sauveguarde; selv blev han derfor ogsaa nødt til at flygte og at søge Ly i Markhytter og i Svinestier for at redde sit Liv«].

KUM I, s. 103 (»Christophorus Iohannis Balderupius«); KS 4:3 (1893-95) s. 338-342 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 3; PT 8:6 (1927) s. 193; 12:1 (1946), s. 72 (Slægterne Lidøe og Luja).

6. 17/11 1669**, o. 1/1 70, F. S. Otto Christophersen*, f. 44; St. Roesk. 64; ~ 80 (Bev. 26/6) Margrethe Thomasdtr. Thorsmede, † c. •/11 12; F. T. T.; M. Karen . . . ; 3 S., 4 D.; see C. H. L. Bertelsen i Gladsaxe-H.; [† 1718; Pg. br. 83; T. 291].

KUM I, s. 324 (»Ottho Christophori Ledoviensis«); KS 4:3 (1893-95) s. 340-344 (se nedenfor); Gejstl. skifteprot. Tune herred 1680-1764, f. 94a, opsl. 97; PT 12:1 (1946), s. 72-80 (Slægterne Lidøe og Luja).

Fra 1718 til 1731 var summus theologus, Dr. Hans Bartholin, beneficeret med Kaldet,
saa at de 2 Næstfølgende vare residerende Capellaner.

7. 15/6 1719. Hans Rasmussen Schnabel; [9/5 1724** Vemmelev-H.; see der].

8. 10/3 1724 [p. Cap. Bringstrup c. 18] Hans Ottesen, f. Tysnæs v. Bergen 82; F. Otto Maltesen, Sp. sst.; M. Margrethe Pedersdtr. Wendel (Sstr. t. Mette P. W. ~ H. D. Mossin i Rand., Moster t. P. C. Piper i Udbyneder-K., t. Mette M. Piper ~ H. C. Hensmann i Ø. Tørslev og t. J. J. Thorson i Nors-T.); St. Bergen 02; C. 8/3 17, l.; ~ Bringstrup 26/9 18 Kirstine Cathrine Aagaard; (Sstr. t. Christen R. Aa. i Bringstrup-S.); F. Anders Aa. af V. Vedsted, Amtsskriver i Vdbg.; M. Mette Christensdtr. Rømer (Sstr. t. Professor Ole Rømer); vistnok u. B.; [afsat 1731 formedelst uskikkelig Levnet; blev forrykt; kom visstnok paa Ladegaarden i Kbh., hvor han skal have myrdet et Menneske og nære bleven henrettet].

KUM II, s. 276 (»Iohannes Ottonides«, 21 år gl.); han var ikke Dr., se KS 4:3 (1893-95) s. 326 (se nedenfor); Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning (hans efternavn var ikke Leth), Prof. Bartholins ansøgning (oplysn. om tidligere stilling); Kbg. Bringstrup (1645-1748) opsl. 67 (vielse); Kbg. Ledøje (1679-1756) opsl. 202 (hvor misforståelsen med Wibergs »Dr. Hans Leth« opklares, som var fadder for Otto Christophersens søn 23/6 1686 (opsl. 15 ). På dette tidspunkt var Hans Ottesen ca. 4 år gammel, så det kan ikke være samme mand).

9. 25/5 1731, o. 8/8, Johan Adolph Holgersen Jacobæus, f. Kbh. 12/5 98; (Bdr. t. Christopher H. J. i Slagslunde-G.); F. Dr. H. J., Prof. med., Ass. i Høiesteret og Jstrd.; M. Anna Margrethe Thomasdtr. Bartholin; St. Sorø 16, Bacc. 17; Alumnus p. Borchs Coll. 12/3 17 – 1/8 21; C. 10/12 20, l.; udenlands 21–29: Leyden 21, London 22; Paris 26, atter London 27 hvor han studerede anatomi, London 27 og 28; ~ 19/2 33 Regine Magdalene Weldingh, f. 27/5 14, † 15/1 92; (Halvsstr. t. Karen W. ~ L. L. M. Thye i Hvedstrup-F. og t. Charlotte A. W. ~ J. P. Kruse i Kregome-V.); F. Christian W. til Edelgave; M. Karen Ottesdtr.; 5 S., 6 D.; see N. Knub i Gjern-S.; [† 3/8 1772; havde ogsaa studeret Medicin og var i Forslag, til at blive Prof. deri; W. 3/38].

KUM II, s. 398 (»Iohannes Adolphus Iacobæus«, 19 år gl., »Iohannes Adolphus Iacobæus, coll. Medicei alumnus«); Helk II, s. 157; Borchs K. nr. 129; SB s. 230; Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning; E. Brejls skifteuddr.: Københavns amt, nr. 134; KS 3:2 (1877-80), s. 631-640 (se nedenfor).

10. 24/9 1772 [Seierø 14/3 60] Jørgen Ottesen Grundtvig af Vallekilde-H., f. p. Seierø 10/9 33; St. Roesk. 50; C. 14/10 54, h.; p. Cap. Vallekilde-H. 11/8 58, o. 27/10; 1 ~ Kallundbg. 10/9 60 Ulrikke Eleonore Amundin, d. Kbh. Trin K. 18/10 35, † 26/11 71; F. Amos Hansen A. af Kallundbg. r. Cap., Kat. og Skoleholder v. Kbh. Trin. Sogns Fattigskole († før 35); M. Ulrikke Antonette Johansdtr. Velten (Venulet), (Halvsstr. t. F. V. J. Venuleth p. Refsnæs); 5 S., 5 D.; 2 ~ Vallekilde 29/9 72 Magdalene Anna Maria Fleischer; 1 D.; see Hans J. G. i Toksværd; Søren J. G. i N. Snede-E.; E. Olsen t. Kbh. Alm. Hosp. o.s.v.; (J. V. Marckmann i Hoptrup); [† 8/8 1787].

Han første hustru var ikke »af Kallundbg.«, men var dennes broderdatter, cfr. kbg. Kbh. Trin. (1731-1742), opsl. 147; PT 8:3 (1924), s. 103; 8:6 (1927), s. 107; Kbg. Kalundbg. (1706-1770), s. 856, opsl. 400 (vielse), 287 (ældste søn); Kbg. Sejerø (1724-1814), børn: opsl. 44, 46, 47, 49, 50-51, 52, 54, 55, 57, begr.: 57; E. Brejls skifteuddr.: Kalundborg byfoged nr. 744, 478.

11. 19/10 1787 [Rorup-G. 25/6 72, o. 30/10] Mag. Knud Andresen Bredenberg af Holbæk-M., f. 15/4 43; St. Hlh. 59; C. 25/9 65, l.; Mag. 73; Pr. Ramsø Hrd. (87); ~ Sorø 25/10 72 Cathrine Magdalene Marcusdtr. Wøldike af Varde Jacobi K. (F. blev Prof. theol. i Kbh.), f. Kbh. 24/11 44, † Kbh. 28/7 89; 1 D.; see A. V. Glahn i Veggerløse; [† 30/4 1797 under Gudstjenesten i L.; N. 88; Lgst.].

DanKir bd. 3, s. 586-87 (se nedenfor).

12. 23/6 1797 [Bringstrup-S. 25/4 88] Jens Bindesbøll, f. Aastrup i F. 13/3 56; F. Christen Jensen B., Degn; M. Bergitte Marie Krag; St. Od. 78; Cand. philol. 1/9 86, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/12 1786–88; C. th. 8/10 87, l.; 1 ~ 88 Karen Johanne Hornemann af Marstal, f. c. 66, † 30/1 07; 6 S., 2 D.; 2 ~ 7/3 14 Margrethe Hansdtr., f. Sigersted, † 32; see Severin C. W. B. i Nakskov-B.; [† 19/7 1830; W. 3/80; N. 63; E. 1/129 og S. 1/147; Eptph.; Kirkegaardsmonument].

Borchs K. nr. 409; DanKir bd. 3, s. 585-86, 587 (se nedenfor).

13. 6/10 1830 [Ude- og Oppe-Sundby 30/12 09 ] Peter Holm Borch, f. Vordingbg. 69; F. Kbmd.; St. Vdbg. 84; C. 2/5 92, h.; r. Cap. Nykjøb.-S. 24/4 98, o. 6/7; R.* 28/1 10; Pr. 1/9 24; ~ Kbh. 11/7 98 Ellen Cecilie Magdalene Benzon af Gladsaxe-H., d. Kjøge 11/10 75, † Rudkjøb. 10/7 34; 2 S., 1 D.; see Gustav C. N. B., r. Cap. i Horsens; L. C. L. Thygesen i Søften-F.; [† 14/4 1833; Familien mener, at nedstamme fra Luther (S. Necrol.)].

14. 7/6 1833 [Lyngby-A. 22/10 23] Christen Plesner af Glud-H., f. Uldum 10/8 83; St. Hors. 01; C. 25/10 04, l.; r. Cap. Kold. og Sp. Alminde 1/4 14, o. 13/5; Pr. 18/10 33; R.* 28/10 36; ~ 12 Echardine Christine Meyer af Skjolde, f. 9/5 84, † 6/4 54; 1 S., 1 D.; (see J. S. Hansen i Husby-N.); [† 28/3 1840; E. 2/569 og S. 2/676].

15. 17/10 1840 [Kullerup-V. 5/12 32, o. 1/3 33] Peter Daniel Wohnsen*, f. p. St. Croix 27/8 80; F. Rasmus Danielsen W. af Korsør-T., Apoth.; M. Cathrine Mariane Lystrup; St. Aalbg. 98; C. 3/10 05, l.; Adj. Fred. 5/9 06; Ribe 5/4 08; Overlærer Rand. 10/3 18; ~ 08 Sophie Amalie Gjeding, d. Middelfart 3/3 82, † Rand. 9/8 31; F. Jens G., Kbmd.; M. Anna Marie Holmer; 4 S., 3 D.; [† 16/1 1859; E. 3/597 og S. 3/661].

16. 1/4 1859 [Ørsted i J. 1/12 45] Peter Wandet Stochholm af Aalbg. Bud. K., f. Vammen 30/7 02; St. pr. 12; C. 18/10 25, l.; c. Adj. Aalbg. 27; Sp. Hodde-T. 16/8 28, o. Aalbg. 3/9 af sin Fader; Tiendecomm. i Ø.- og V.-Horne, Slaugs og Skads herreder 21/4 32 – 24/6 37; Sp. Levring-H. 27/9 36; Pr. 19/1 39 og 27/12 45; R.* 6/10 51; D.-M. 6/10 54; ~ 29 Emilie Henriette Wahl, f. Kbh. 26/2 05; F. Major i Brandcorpset Johan Christopher W., Tømmermstr.; M. Marie Elisabeth Wulff; 2 S., 4 D.; [† 28/3 1870; meget dygtig og praktisk; derhos ærlig og trofast; E. 3/253 og S. 3/289].

Kbg. Ledøje (1679-1756) opsl. 204 (hans påbegyndte selvbiografi).

17. 24/5 1870 [Ferslev-V. 24/7 66] Aleth Sophus Hansen, f. Rudkjøb. 21/2 17; F. Christen Ravn H., Kbmd.; M. Catharine Basballe; St. Sorø 35; C. 5/5 40, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 5/1 42 – •/6 45; Skp. p. Korvetten „Galathea“ under dens Jordomseiling 31/5 45, o. 4/6, # 5/9 47; Hjelpep. i Vemmelev-H. 47; o. Cat. Hjørring 5/8 48; Sp. Huusby, Flensbg. Pr., 14/11 50; Stændersuppleant 22/6 54; Pr. Flensborg Provsti 11/10 56; R.* 28/12 57; Grumtofte, Flensbg. Pr., 21/8 58; const. Pr. for hele Gottorp Provsti 19/11 60; afsat af d. t. R. 64, # 28/10 s. A. af d. d. R.; ophold i Italien Vinteren 65–66; Minister for Kirke- og Underviisningsvæsenet 15/3 68 ; afgik som Minister 22/9 69; D.-M. 24/7 s. A.; ~ Kbh. Holmens K. 10/6 45 Caroline Juliette Muderspach, f. p. Frederiksværk 2/2 19, † 9/10 81; F. Lieut. F. Christian v. M., Krudtmstr.; M. Ane Marie Weischer;; [# 31/10 1881; † Kbh. 24/12 89; E. S. 1/670].

Borchs K. nr. 594; Elvius s. 325; Arends I, s. 311: M. 260. 265; Elv. 325; Ersl. S. I. 670; K.-S. 4 R. II. 211-275; B.-L.; Jul. Christesen 71; Hjelholt; (Arends’ litteraturforkortelser).

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Ledøje Kirke, s. 567-589, Smørum Kirke, s. 590-602.
Rørdam, Holger Fr.: Fem Præstebiografier. Kirkehistoriske Samlinger. 3:2 (1877-80), s. 621-673 (Johan Adolph Jacobæi 631-640).
Rørdam, Holger Fr.: Bidrag til Ledøje og Smørum Sognekalds Historie. Kirkehistoriske Samlinger. 4:3 (1893-95), s. 325-344.
Jørgensen, J. P.: Ledøje Kirke før og nu, samt Personalhistoriske Optegnelser om Gejstligheden og Lærerstanden i Ledøje-Smørum Pastorat. København 1892. (pdf-fil). Præsterne s. 33-49.