Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 720. Ledøie og Smørum,

Smørum Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/69; L. S.; L. P. B. 517; K. M.; Lkm. 1/51; M. 30; Kbg. 1679.
———————————

0. (1543). Niels . . . , r. Cap. for den anseete Cannik, Mag. Matthis Pedersen († •/9 43); see Rørdam: Universitetets Hist. 1/152.

1. k. 29/9 1544. Elias Olsen; [† 1564].

2. 1564. Dr. Boetius el. Bo Olsen; [† 4/8 1599].

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

3. 1599. Augustinus Andersen.

4. 1600. Otto Hansen Kjøbenhafn, f. 71; St. i Kbh. (94); Pr. c. 16; ~ . . . ; 4 S., 4 D.; see Etm.; J. Nielsen, ø. Cap. t. Roesk. Dk.; B. Ottesen, r. Cap. i Kallundbg.; [† 15/8 1638; hans Navn paa Alterbordet i Smørum K. 1614, do. Ledøie 16; Lgst.].

F-P s. 136 (»Ottho Johannis Hafniensis«); KS 2:5 (1869-71), s. 150; DanKir bd. 3, s. 582, 596 (se nedenfor).

5. k. 13/9 1638 [p. Cap.*, o. 29/7 36] Christopher Hansen Balderup, vistnok af Ballerup-M.; St. 30; ~ F. D. Anne Ottesdtr., † 76; see Etm.; T. C. Lidøe i Hersted Ø. og V.; C. Langemach og F. H. Leth i Sengeløse; N. C. Blymester t. Nestv. St. Pet. K.; L. J. Meulengracht i Slangerup-U.; [† 1679].

KUM I, s. 103 (»Christophorus Iohannis Balderupius«); PT 8:6 (1927) s. 193.

6. 14/11 1669**, o. 1/1 70, F. S. Otto Christophersen*, f. 44; St. Roesk. 64; ~ 80 (Bev. 26/6) Margrethe Thomasdtr. Thorsmede, † c. 14; 7 B.; see C. H. Bertelsen i Gladsaxe-H.; [† 1719; Pg. br. 83; T. 291].

KUM I, s. 324 (»Ottho Christophori Ledoviensis«); Gejstl. skifteprot. Tune herred 1680-1764, f. 94a, opsl. 97.
Fra 1719 til 1731 var summus theologus, Dr. Hans Bartholin, beneficeret med Kaldet, saa at de 2 Næstfølgende vare residerende Capellaner.

7. 15/6 1719. Hans Rasmussen Schnabel; [9/5 1724** Vemmelev-H.; see der].

8. 10/3 1724. Dr. Hans Otto el. Ottesen Leth, f. Bergen 82; St. Bergen 02; C. 8/3 17, l.; ~ Kirstine Cathrine Aagaard; [afsat 1731 formedelst uskikkelig Levnet; blev forrykt; kom paa Ladegaarden; myrdede et Menneske og blev henrettet].

9. 25/5 1731, o. 8/8, Johan Adolph Holgersen Jacobæus, f. Kbh. 12/5 98; (Bdr. t. Christopher H. J. i Slagslunde-G.); F. Dr. H. J., Prof. med., Ass. i Høiesteret og Jstrd.; M. Anna Margrethe Thomasdtr. Bartholin; St. Sorø 16, Bacc. 17; Alumnus p. Borchs Coll. 12/3 17 – 1/8 21; C. 10/12 20, l.; udenlands 21–29: Leyden 21, London 22; Paris 26, atter London 27 hvor han studerede anatomi, London 27 og 28; ~ 19/2 33 Regine Magdalene Weldingh, f. 27/5 14, † 15/1 92; F. Christian W. til Edelgave; M. Karen Ottesdtr.; 5 S., 6 D.; see N. Knub i Gjern-S.; [† 3/8 1772; havde ogsaa studeret Medicin og var i Forslag, til at blive Prof. deri; W. 3/38].

KUM II, s. 398 (»Iohannes Adolphus Iacobæus«, 19 år gl., »Iohannes Adolphus lacobæus, coll. Medicei alumnus«); Borchs K. nr. 129; SB s. 230; KS 3:2 (1877-80), s. 631-640 (se nedenfor); Helk II, s. 157.

10. 24/9 1772 [Seierø 14/3 60] Jørgen Ottesen Grundtvig af Vallekilde-H., f. p. Seierø 10/9 33; St. Roesk. 50; C. 14/10 54, h.; p. Cap. Vallekilde-H. 11/8 58, o. 27/10; 1 ~ Kallundbg. 10/9 60 Ulrikke Eleonore Amundin, d. Kbh. Trin K. 18/10 35, † 26/11 71; F. Amos Hansen A. af Kallundbg. r. Cap., Kat. og Skoleholder v. Kbh. Trin. Sogns Fattigskole († før 35); M. Ulrikke Antonette Johansdtr. Velten (Venulet), (Sstr. t. F. V. J. Venuleth p. Refsnæs); 5 S., 5 D.; 2 ~ Vallekilde 29/9 72 Magdalene Anna Maria Fleischer; 1 D.; see Hans J. G. i Toksværd; Søren J. G. i N. Snede-E.; E. Olsen t. Kbh. Alm. Hosp. o.s.v.; (J. V. Marckmann i Hoptrup); [† 8/8 1787].

Han første hustru var ikke »af Kallundbg.«, men var dennes broderdatter, cfr. kbg. Kbh. Trin. (1731-1742), opsl. 147; PT 8:3 (1924), s. 103; 8:6 (1927), s. 107; Kbg. Kalundbg. (1706-1770), s. 856, opsl. 400 (vielse), 287 (ældste søn); Kbg. Sejerø (1724-1814), børn: opsl. 44, 46, 47, 49, 50-51, 52, 54, 55, 57, begr.: 57.

11. 19/10 1787 [Rorup-G. 25/6 72, o. 30/10] Mag. Knud Andresen Bredenberg af Holbæk-M., f. 15/4 43; St. Hlh. 59; C. 25/9 65, l.; Mag. 73; Pr. Ramsø Hrd. (87); ~ Sorø 25/10 72 Cathrine Magdalene Marcusdtr. Wøldike af Varde Jacobi K. (F. blev Prof. theol. i Kbh.), f. Kbh. 24/11 44, † Kbh. 28/7 89; 1 D.; see A. V. Glahn i Veggerløse; [† 30/4 1797 under Gudstjenesten i L.; N. 88; Lgst.].

DanKir bd. 3, s. 586-87 (se nedenfor).

12. 23/6 1797 [Bringstrup-S. 25/4 88] Jens Bindesbøll, f. Aastrup i F. 13/3 56; F. Christen Jensen B., Degn; M. Bergitte Marie Krag; St. Od. 78; Cand. philol. 1/9 86, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/12 1786–88; C. th. 8/10 87, l.; 1 ~ 88 Karen Johanne Hornemann af Marstal, f. c. 66, † 30/1 07; 6 S., 2 D.; 2 ~ 7/3 14 Margrethe Hansdtr., f. Sigersted, † 32; see Severin C. W. B. i Nakskov-B.; [† 19/7 1830; W. 3/80; N. 63; E. 1/129 og S. 1/147; Eptph.; Kirkegaardsmonument].

Borchs K. nr. 409; DanKir bd. 3, s. 585-86, 587 (se nedenfor).

13. 6/10 1830 [Ude- og Oppe-Sundby 30/12 09 ] Peter Holm Borch, f. Vordingbg. 69; F. Kbmd.; St. Vdbg. 84; C. 2/5 92, h.; r. Cap. Nykjøb.-S. 24/4 98, o. 6/7; R.* 28/1 10; Pr. 1/9 24; ~ Kbh. 11/7 98 Ellen Cecilie Magdalene Benzon af Gladsaxe-H., d. Kjøge 11/10 75, † Rudkjøb. 10/7 34; 2 S., 1 D.; see Gustav C. N. B., r. Cap. i Horsens; L. C. L. Thygesen i Søften-F.; [† 14/4 1833; Familien mener, at nedstamme fra Luther (S. Necrol.)].

14. 7/6 1833 [Lyngby-A. 22/10 23] Christen Plesner af Glud-H., f. Uldum 10/8 83; St. Hors. 01; C. 25/10 04, l.; r. Cap. Kold. og Sp. Alminde 1/4 14, o. 13/5; Pr. 18/10 33; R.* 28/10 36; ~ 12 Echardine Christine Meyer af Skjolde, f. 9/5 84, † 6/4 54; 1 S., 1 D.; (see J. S. Hansen i Husby-N.); [† 28/3 1840; E. 2/569 og S. 2/676].

15. 17/10 1840 [Kullerup-V. 5/12 32, o. 1/3 33] Peter Daniel Wohnsen*, f. p. St. Croix 27/8 80; F. Rasmus Danielsen W. af Korsør-T., Apoth.; M. Cathrine Mariane Lystrup; St. Aalbg. 98; C. 3/10 05, l.; Adj. Fred. 5/9 06; Ribe 5/4 08; Overlærer Rand. 10/3 18; ~ 08 Sophie Amalie Gjeding, d. Middelfart 3/3 82, † Rand. 9/8 31; F. Jens G., Kbmd.; M. Anna Marie Holmer; 4 S., 3 D.; [† 16/1 1859; E. 3/597 og S. 3/661].

16. 1/4 1859 [Ørsted i J. 1/12 45] Peter Wandet (egentligt Wandel) Stochholm af Aalbg. Bud. K., f. Vammen 30/7 02; St. pr. 12; C. 18/10 25, l.; c. Adj. Aalbg. 27; Sp. Hodde-T. 16/8 28, o. Aalbg. 3/9 af sin Fader; Tiendecomm. i Ø.- og V.-Horne, Slaugs og Skads herreder 21/4 32 – 24/6 37; Sp. Levring-H. 27/9 36; Pr. 19/1 39 og 27/12 45; R.* 6/10 51; D.-M. 6/10 54; ~ 29 Emilie Henriette Wahl, f. Kbh. 26/2 05; F. Major i Brandcorpset Johan Christopher W., Tømmermstr.; M. Marie Elisabeth Wulff; 2 S., 4 D.; [† 28/3 1870; meget dygtig og praktisk; derhos ærlig og trofast; E. 3/253 og S. 3/289].

17. 24/5 1870. Aleth Sophus Hansen; see Ferslev-V.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Ledøje Kirke, s. 567-589, Smørum Kirke, s. 590-602.
Rørdam, Holger Fr.: Fem Præstebiografier. Kirkehistoriske Samlinger. 3:2 (1877-80), s. 621-673 (Johan Adolph Jacobæi 631-640).