Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1034. Skjolde,

Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift.

K. 3/384; L. S.*; L. P. B. 337; P. 5; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/133; Kbg. 1688.
Anm. Skjolde hørte før Reformationen til Erkedegnen i Aarh., og blev efter Reformationen betjent fra Glud og Raarup indtil 1582.
———————————

1. 1582. Henrik Stephansen; [† c. 1615].

DanKir bd. 17, s. 1459 (se nedenfor).

2. 1615. Hans Rasmussen Dall; St. 12; [† c. 1626; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. •/10 1615].

KUM I, s. 4 (»Iohannes Erasm. Dalius«); KS 3:2 (1877-80), s. 755; 3:2 (1877-80), s. 750 (»Johannes Erasmi Dallius«).

3. c. 1626. Rasmus Sørensen, f. Horsens; St. Vibg. 21; see H. R. Schjolde i Ørting-F.; [fmtl. † efter 1670; hans Navn paa Alterkalken 62].

KUM I, s. 51 (»Erasmus Severini Horsnensis«); DanKir bd. 17, s. 1472 (se nedenfor).

4. 1/11 1670**, o. 23/12, Peder Pedersen Hærup, f. c. 45, fmtl. i Hærup, Kleitrup S.; St. Vibg. 65; 1 ~ 13/2 65 Bodil Bjørnsdtr., f. c. 35, † 4/4 91; 1 S.; 2 ~ Boller, Tyrsted S., 28/10 91 Dorothea Jensdtr. Grøn; F. J. G.; M. fmtl. Martha Sl. Villum Hunters; 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 14/1 1696].

KUM I, s. 327 (»Petrus Petri Hærupius«); Sixhøj nr. 445; P-Aarh. f. 50b, opsl. 54; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Bjerre hrd. nr. 4, 8; Nygaards sedler: Kaldsbrev, børn; PT 1992, s. 176.

5. 11/4 1696, o. 3/7, Peder Nielsen Winther af Kristrup-H., f. 24/7 70; St. Randers 89; Huslærer i Glud (93); ~ F. E., † Kbh. c. 38-39; 1 S.; [† 24/6 1701; Begr. i. K.].

KUM II, s. 170 (»Petrus Nicolai Wintherus«); PT 1992, s. 99-100, 176, 181; DanKir bd. 17, s. 1479 (se nedenfor).

6. 8/7 1701, o. 2/9, Jens Jensen Søeborg, maaskee af Søborg-G., f. c. 67; St. Helsing. 83; ~ Sophie Elisabeth Bergmann, † 27/12 30; [† 1731].

KUM II, s. 125 (»Ianus Iani Siøburgius«).

7. 1/6 1731, o. 27/7, Conrad Hansen Zoëga; [1740 Vonsbæk, see der].

8. 13/1 1741, o. 24/3, Peder Jensen Kjerulff; [13/4 1742 Tamdrup; see der].

9. 27/4 1742, o. •/5, Anders Jørgensen Lund, f. Vibg. 9/6 10; St. pr. 28; C. 6/8 35, n.; [druknede 27/5 1742, ved at seile til Fyen].

KUM II, s. 495 (»Andreas Lund«, 20 år gl.).

10. 20/7 1742, o. 14/9, Peder Pedersen Müller el. Møller, f. p. Boller c. 16; F. P. M., Forv. over Boller og Møgelkær; M. Aurelia Jeremiasdtr. Anchersen af Aarh. Dk.; St. pr. 35; C. 11/7 40, n.; ~ 3/10 43 Cathrine Dorthea Fogh, f. p. Jensgd. 14; 2 S.; 2 ~ P. J. Stauning i Nørup-R.; [b. 10/1 1746].

KUM II, s. 562 (»Petrus Petri Müller«, 19 år gl.); PT 5:5 (1908), s. 268 (mormoders biografi).

11. 25/2 1746 [p. Cap. Nykjøb.-R. 6/3 44] Jacob Zacharias Jacobsen Hyphoff af Nykjøb.-R., f. Vrou 22/2 19; St. Roesk. 39; C. 11/7 41, h.; ~ Helene Gjertrud Ohnsorg, b. 12/7 64; F. J. Mortensen O., Herredsskrvr.; 1 S., 1 D.; see Jacob Z. J. H. i Tyrsted-U.; [† 22/6 1764; W. 1/484 og 3/379; N. 278].

KUM II, s. 599 (»Iacobus Zacharias Hyphoff«, 19 år gl.).

12. 3/9 1764, o. Vibg. 7/11, Verner Mejer, f. 33; St. Hors. 54; C. 11/9 59, h.; ~ Christine Elisabeth Hansdtr. Saabye, f. 11/2 43, † Skjolde 10/6 24; F. Hans Erik S.; Forv. p. Frijsenborg, siden Eier af Brandtbjerg og Sneumgd.; M. Øllegaard Høst; 2 S.; see Christian C. M. i Rødby-R.; Hans Erik S. M. i Øsløs-V.-A.; C. Plesner i Ledøie-S.; [† 14/5 1802].

13. 10/9 1802 [Haurum-S. 16/8 99] Dines Sommerfeldt; [13/12 1826 Kbh. Alm. Hosp. o.s.v.; see der].

14. 23/3 1827 [Laurbjerg-L. 7/8 22] Christian Meyer Lund; [24/12 1830 Falslev; see der].

15. 4/3 1831 [Laurbjerg-L. 13/7 27] Johan Christian Jensen; [22/2 1840 Houlbjerg-G.; see der].

16. 23/4 1840, o. 5/8, Carl Fog af Vellev, f. Spandet 16/7 09; St. Rand. 29; C. 10/7 35, l.; ~ 9/10 40 Amalie Sophie Eccard, f. 10/2 07; F. Chr. Ditlev E., Kbmd. paa St. Thomas, siden Toldintendant; M. Adriane Louise Reimers; 1 S., 2 D.

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2012. Skjold Kirke, s. 1459-1482.