Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 495. Houlbjerg og Granslev,

Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 30; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/442; Kbg. Houlbjerg 1797, Granslev 1804.
Anm. Granslev K. blev næsten ganske ombygget 1766 af Jstrd. Hans Henrik de Lichtenberg.
———————————

0. (1546. 53). Morten Pedersen; see D. Mag. IV. 1/186; 23/10 1553 fik »Hr. Morthen i Holberig Kronens Part af Tienden af Holberig og Grandløf Sogne for sin Livstid«.

KB bd. 1 (1551-1555) s. 266..

1. (1584). Jørgen Pedersen; Pr. (08.,10); [var her endnu 1610, fmtl. † c. 1616].

KS 3:2 (1877-80), s. 207; 5:2 (1903-05), s. 553.

2. c. 1616. Christopher Danielsen Galthen*, f. Galthen 86; St. 12; Pr. c. 29; see M. C. Houlberg i Serup-L.; [† 1669; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1616; T. 292].

KUM I, s. 5 (»Christophorus Danielis Galthen«); KS 3:2 (1877-80), s. 757; 3:2 (1877-80), s. 750.

3. 14/6 1669, o. 17/9, Jens Sørensen Lydersleff, vistnok af Lyderslev-B., f. Sjælld.; St. Nestved 64; ~ Sidsel Pedersdtr. Kjær, f. c. 41, † •/12 14; [† •/6 1690 (95?)].

KUM I, s. 319 (»Ianus Severini Lyderslowius«); P-Aarh. f. 50a, opsl. 53 (»Janus Severini Lyderslovius«).

4. 31/1 1691 [Cabp. p. Frijsenborg 20/3 89, o. 6/6 90] Sigvard Poulsen el. Paulin; [16/3 1695 Haslund-Ø.; see der].

5. 7/9 1695 [Haurum-S. 15/5 89, o. 16/8] Niels Pedersen Brandt, f. c. 64; St. pr. 83; ~ F. E. i Haurum: Maren Christiansdtr. Fog, † •/7 19; [† 6/7 1714].

KUM II, s. 126 (»Nicolaus Petri Brantzonius«); P-Aarh. f. 59a, opsl. 62 (»Nicolaus Petri Brantzonius«).

6. 15/8 1714, o. 21/9, Peder Johan Knudsen Schalstrup af Voldum-R. (F. K. J. Smerup), f. c. 75; St. pr. 98, Bacc. 99; C. 3/2 01, n.; ~ F. D. Anna Kirstine Nielsdtr. Brandt; [† 1730].

KUM II, s. 239, 245 (»Petrus Iohannes Canuti Schalstrupius/Schaldstrupius«, 23 år gl.).

7. 24/2 1730 [Alrø 4/6 25, o. 29/6] Mikkel Nielsen Lerche, f. c. 91; St. Aarh. 12, Bacc. 16; 1 ~ Ellen Pallesdtr. Sindalin af Sindal-A., f. c. 88; u. B.; 2 ~ Randers 18/10 53 Anna Cathrine Børresen; u. B.; 2 ~ L. M. Bøtcher i Lumby; [† 2/8 1756; vel studeret; formegen indtagen i Philautie].

KUM II, s. 366, 397 (»Michaël Lerche«, 21 år gl.); KlitVen s. 249; Nygaards sedler: Farsnavn, 2. vielse, testamente.

8. 24/9 1756 [Veierslev-A.-T. 27/2 50, o. 3/4] Hans Jørgen Esmarch, f. Kbh. 26/7 22; F. Visiteur i Aarh.; St. Aarh. 40, Bacc. 41; C. 44; (Vellev 13/9 48*); Pr. 64; ~ 30/6 51 Else Cathrine Lauritsdtr. Lassen af Holbæk-U., f. Vindum 23/6 29; 9 S., 8 D.; see S. K. Rhod i Langaa.T.-V.; Etm.; A. S. Rup i Gjerlev-E.; [# •/4 1792; † Langaa 6/10 1803; habil, retsindig og nidkjær].

KUM III, s. 5, 11 (»Iohannes Georgius Esmarch«, 20 år gl.).

9. 22/5 1792 [Haurum-S. 4/2 91, o. 2/3] Johan Hansen Sundorff el. Sundorph, f. Hors. 21/2 63; F. Søren Hansen, siden Toldinsp. i Fred.; M. Barb. Huulbech; St. Fred. 81; C. 83; Pr. . . ; ~ F. D. Henriette Esmarch; 1 S., 2 D.; [† 5/1 1840; Pg. br. . .].

KUM III, s. 384 (»Iohannes Sundorf«, 19 år gl.).

10. 22/2 1840 [Skjolde 4/3 31] Johan Christian Jensen*, f. Kbh. 24/6 90; F. Hans J., Cantor; M. Johanne Christiane Clausen (2 ~ Etrd. J. Tauber, Rtr. i Aalbg.); St. Aarh. 10; C. 19/7 25, h.; Sp. Laurbjerg-L. 18/7 27, o. 24/9; ~ 28 Johanne Birgitte Worm, f. 24/6 05; F. Kbmd. i Præstø; M. Rachel Recekka Staal af Baarse-B.; 7 S., 3 D.; see A. H. Elmquist i Virring-E.; J. G. Korn i Vorbasse-H.; [# 19/12 1877; Jub. 18/7 77; R.* 11/7 s. A.; see Nat. Tid. 446. Lod fra 55 plante 140,000 Træer i c. 30 Tdr. Land Banker og paa Pgdens. Jorder. Udgift c. 1000 Rdlr. Om 50 Aar er Anlægget 50,000 Rdlr. værdt; see Dagens Nyheder 17/7 73].

11. 6/4 1878 [Tæbring-O. 23/4 70] Janus Severin Mollerup; Pr. 29/5 78; see Liørslev-Ø.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.