Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 312. Gjerlev og Enslev, samt til 16. . Kjærby,

Gjerlev Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

L. S.*; K.; P.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/517; Kbg. 1688 (÷ 1718-31).
Anm. Kjærby blev før 1631 Annex til Falslev, senere til Hald.
———————————

1. c. 1548. Eskil Høeg*; ~ (68) . . . ; [† c. 1601; siges i Aarh. M. at have været den første P. efter Reformationen, hvilket maaskee er at forstaae saaledes, at Formanden først havde været cath. P.; »her Æschi Høg, sogneprest tyll Gerløff ved Randers« drog 12/7 1568 igennem Wittenberg til Torgau, »ath tale der paa sin høstrwes arffue«].

Hegelund I s. 42, II s. 26.

2. (1598). Anders Pedersen (Vers); 1 ~ Kirsten . . . ; 2 ~ Maren Andersdtr.; [† 1631; var P. her 24/7 1598; i hans Tid gik Kjærby fra].

KS 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 758; Randers tingbog 1598, f. 226.

3. o. 1632. Hans Rasmussen, maaskee af Ø. Tørslev-D.; vist St. Aarh. 24.

KUM I, s. 70 (»Iohannes Erasmi Tøslevus«).

4. 1633 [Rtr. Rand. c. 31] Jens Christensen; [1637 el. 42 Voldum-R.; see der].

5. 1637 el. 42. Poul Jensen Mogenstrup*; St. Aarh. 30; ~ Sidsel . . . , der overlevede ham; [† c. 1691].

KUM I, s. 99 (»Pavlus Ioannis f .«).

6. 30/7 1681**, o. 14/10, Niels Nielsen Knabe af Bælum-S.; St. Aalbg. 72, Bacc. 77; Pr. 04; ~ Margrethe Nielsdtr. Kall af Als; see J. H. Kuur el. Kop i Als; R. H. Kop i Torslev; D. N. Calov (Kall) i Simested-H.-H.; Etm.; [† c. 1727 el. 22].

KUM I, s. 34, 73 (»Nicolaus Nicolai Knabæus«); P-Aarh. f. 55b, opsl. 59 (»Nicolaus Knab«).

7. 27/3 1722** [p. Cap.*, o. 4/10 20] F. S. Niels Nielsen Knabe, f. •/10 88; St. Rand. 09; C. 21/11 13, n.; [† 1732].

KUM II, s. 342 (»Nicolaus Knabe«, 21 år gl.).

8. 29/8 1732 [Hør. Aarh. . .] Peder Larsen Skaarup, f. Aarh. 22/2 03; F. Consumtionsforp.; St. pr. 23, Bacc. 24; C. 8/7 26, n.; ~ Aarh. Dk. 5/6 33 Elisabeth Foss; see A. J. Bang i Gjesing-N.; [† 1745; Biskop Hygom maatte 41 indfinde sig i hans Huus og sætte ham irette].

KUM II, s. 451, 459 (»Petrus Lassenius Schaarup«, 21 år gl.).

9. 12/2 1745, o. 30/4, Peder Jensen Todberg Skjødstrup, f. Aarh. 11; F. Jens Olsen S., Viinhandler; M. Mette Pedersdtr. Todberg; St. Aarh. 30, Bacc. 31; C. 16/1 36, h.; ~ Aarh. Dk. 26/8 45 Cathrine Johanne Lange, f. c. 03, b. 18/3 77; [b. 27/11 1776; slog sig til Ladhed; holdt altid en Student til, at forrette Prædikeembedet; bekymrede sig intet Andet om, end at leve prægtigt].

KUM II, s. 520, 542 (»Petrus Iani Thodberg«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 1682, 1789.

10. 12/9 1766**, o. 18/11, Johan Diderik Vilhelm Westenholtz; [afsat 1772 af den sædvanlige Grund (Konen kom for tidligt i Barselseng); 5/1 75 Solbjerg-S.; see Seierslev-E.-J.].

11. 2/1 1777 [p. Cap.* 28/6 75, o. 23/8] Johannes Pedersen Schmidt af Falslev-K., f. 42 el. 43; St. Rand. 65; C. 12/3 67, n.; 1 ~ Arnoldine Müller af Sæby-H., f. c. 54, b. 5/3 82; 1 D.; 2 ~ Karen Jensdtr. Møller; 3 S., 1 D.; 2 ~ L. Lassen i Falslev-K.; see S. W. Brøchner i Harridslev-A.; [b. 15/12 1788].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 92, i Kbh. amt, København nr. 1247.

12. 12/12 1788 [p. Cap. Holbæk-U. 5/8 85, o. 30/11] Anders Severin Rup, f. Ribe 24/1 60; St. Ribe 79; C. 1/7 84, n.; 1 ~ Skelund 2/10 89 Anna Kirstine Etzmark el. Esmarch af Houlbjerg-G., f. c. 60, b. 1/11 90; 1 D.; 2 ~ F. Sstr. Anna Dorthea Esmarch, f. c. 63, b. 13/6 93; 1 S.; 3 ~ Ane Timmerman, f. c. 46, † 24/5 25; [† 20/5 1819].

13. 28/7 1819. Jens Christensen Brix; [5/11 1828 r. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v.; see Aarh. Frue K.-Aa.].

14. 14/1 1829 [Miss. v. Egedesminde 11/2 18; tillige v. Upernavik 25] Peter Kragh; [2/10 1838 Lintrup-H.; see Øsby].

15. 1/1 1839 [Vindblæs-D. 26/11 28] Michael Henrich Ludvig Dahlerup; Pr. 19/1 39; [3/11 1845 Aarh. Dk.; see Ballerup-M.].

16. 6/1 1846 [P. og Miss. i Trankebar 25/8 36, # 13/2 45] Hans Knudsen; [27/4 1858 Bregninge-B.; see der].

17. 15/7 1858 [V. Tørslev-S. 27/1 52] Ancher Jørgen Secher, f. Brendstrup 28/12 06; F. Jørgen Mørch S.; M. Maria Gregersen af Todbjerg-M.; St. Aarh. 28; C. 4/5 36, n.; p. Cap. Fruering-V. 25/9 38, o. 23/11; Braband-K. 21/10 47; ~ 24/11 57 Rebekka Petrine Rasch, f. 4/1 11; F. Ole Magnus R. af Harridslev-A., Portraitmaler; M. Christiane Müller; u. B.; [† 18/5 1875].

18. 30/8 1875. Frederik Theodor Jacobsen; see Tjele-V.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.