Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 241. Falslev og indtil 10/10 1816 Kjærby,

Onsild Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 50; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/606; Kbg. 1693.
Anm. Eft. kgl. Resol. 18/12 1872 Falslev og Vindblæs.
———————————

1a. (1584). Hans Gregersen.

KS 3:2 (1877-80), s. 208.

1b. (1608). Søren Thomsen; [var her endnu 1610].

KS 5:2 (1903-05), s. 554.

1 (c). (1620). [Rtr. Hobro c. 04] Niels Pedersen Mariager (Falsløv); vist St. i Kbh. (03); [† før 1645; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhuus c. 1604].

KS 3:2 (1877-80), s. 758; 3:2 (1877-80), s. 747 (»Nicolaus Petrejus Mariagrius«); F-P s. 198 (»Nicolaus Petri Mariagrius«).

2. 16 . . Christen Nielsen.

3. 16 . . Laurits Nielsen.

4. (1645). Peder Christensen Bjerregrav, maaskee af Bjerregrav-Aa.-T.; St. Rand. 31; ~ Margrethe Hansdtr. af Bjerregrav-Aa.-T.; 3 S., 3 D.; see Etm.; [† 28/4 1688; i hans Tid blev Kjærby Annex; af de ældre Præster i dette Sogn kjendes ingen; Pg. br. 83].

KUM I, s. 107 (»Petrus Christiani Biergraff«); P-Aarh. f. 37b, opsl. 41; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 4.

5. 28/1 1682**, o. 16/5 84, F. S. Hans Pedersen; St. Vibg. 77; ~ Anna Nielsdtr. Knabe (Riis) af Bælum-S., f. c. •/9 43, † Enslev 16/12 10; u. B.; [† 6/1 1693].

KUM II, s. 75 (»Iohannes Petri Falslevius«); Sixhøj nr. 595; P-Aarh. f. 56b, opsl. 60; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 10.

6. 31/1 1693 [Skp. 89] Stephan Hansen Buxen (Buxon, Biexon), vist af Bogense, f. c. 39; St. Fdbg. 63; r. Cap. Nysted-H. 2/3 89; ~ Karen Jensdtr., som overlevede ham; 2 D.; [† 4/4 1714].

KUM I, s. 316 (»Stephanus Iohannis Buxenius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 33.

7. o. 13/11 1705**. Morten Nielsen Bang, f. c. 69; F. N. Hansen B., Byfoged i Middelfart; M. Karen Pedersdtr.; St. Fred. 91; ~ 22/6 06 Elsebeth Christine Christiansdtr. Fabricius, f. c. 75; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 31/3 1709; Skifte 9/4 s. A.].

KUM II, s. 185 (»Martinus Nicolai Bangius«); Nygaards sedler: Død; E. Brejls skifteuddr.: Middelfart byfoged nr. 436, 274, Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 29.

8. 2/6 1714 [Pestp. Kbh. 11] Christen Nielsen Quist, f. c. 69; St. pr. 87; ~ 9/10 16 F. E., f. c. 75, † 3/2 53; B.; see Etm.; [† 29/2 1748].

KUM II, s. 156 (»Christianus Nicolai Quistius«); Kbg. Falslev (1693-1791), opsl. 66, 67.

9. 29/4 1747** [p. Cap.* 8/11 43, o. 14/2 44] Peder Jensen Schmidt, d. Mariager 11/2 17; F. J. Pedersen, Smed; M. Mette Rasmusdtr.; St. Mariager 35; C. 21/11 40, n.; ~ F. D. Anne Christensdtr. Quist; 3 S., 3 D.; see Johannes S. i Gjerlev-E.; P. M. Lassen i Vindblæs-D.; [† 2/2 1775; Pg. br. 4/3 51].

KUM II, s. 563 (»Petrus Iani Smit«, 20 år gl.); Kbg. Mariager (1683-1759) opsl. 168 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 77 og 85; Mariager byfoged, nr. 219.

10. 27/4 1775 [Hør. Hors. . ., Hør Randers (75)] Laurits Lassen° af Ulvborg-R., f. 15/2 41; St. Vibg. 60; C. 5/12 63, h.; ~ Esther Hansdtr. Hamborg, f. Hobro 39, † 14/11 04; 1 D.; 2 ~ Karen Jensdtr. Møller, † Kbh. 6/11 23, E. e. J. S. Schmidt i Gjerlev-E.; u. B.; [† 29/6 1816].

KUM III, s. 203 (»Laur. Lassen«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1267; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 104, i Kbh. amt, København nr. 1247.

Ledigt.

11. 23/5 1821 [p. Cap. Tølløse-Aa. 11/12 16, o. 8/1 17] Hans Wiinholt; [11/5 1825 Moltrup-B. i Sl.; see der].

12. 16/9 1825 [c. Adj. Hors. 8/9 21] Søren Tang Harpøth; [6/10 1830 Hygom-H.; see Randlev-B.].

13. 24/12 1830 [Skjolde 23/3 27] Christian Meyer Lund af Vellev, f. 22/8 91; St. Rand. 11; C. 24/4 17, l.; Laurbjerg-L. 7/8 22, o. 4/10; ~ Nicoline Dienstmann, f. c. 12, † Rand. 13/7 60, u. B.; [† 1/3 1859].

14. 9/7 1859 [Miss. v. Jacobshavn 5/4 48, o. 10/5; v. Egedesminde 50] Carl Vilhelm Wulff, f. V. Nebel Mølle 6/12 11; F. Jstrd. Hans Andreas W.; M. Caroline Christiane Paulsen; St. pr. 32; C. 7/5 44, h.; # Miss. 58; bestyrede tillige Vindblæs fra 63; ~ 8/3 48 Marie Sophie Juliane Andrea Moth, f. Kallundbg. 9/5 15, † Hadsund 21/9 90; F. Premierlieut. i Artilleriet Carl Fred. v. M., Toldbetj. i Dragør; M. Mette Kirstine Møller; 1 S., 5 D.; [† 26/3 1880].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.