Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 473. Holbæk og Udby,

Rougsø Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 52; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/475; Kbg. 1731.
———————————

1. 15 . . Mikkel Nielsen, f. c. 02; Pr.; 1 ~ Maren Sørensdtr., † 59; 2 ~ Benedicte Knudsdtr., † 77; see Etm.; [† 12/2 1579; havde været Munk i Essenbæk Kloster; Eptph.].

2. 1579. F. S. Mads Mikkelsen; Pr. (84. 08); ~ Anna Nielsdtr., † 10; mindst 5 B.; see Etm.; B. Madsen i Borup-H.; [† 1617; Eptph.; ligger begraven ved en Lind paa Kgden. (Pont. Atl. 4/433)].

KS 3:2 (1877-80), s. 208; 5:2 (1903-05), s. 554.

3. 1609**. F. S. Christen Madsen; maaskee St. i Kbh. (08); Pr.; see M. C. Holbech, r. Cap. t. Aalbg. Bud. K.; [afsat 1629 el. 30 „propter certas causas“].

F-P s. 239 (»Christiernus Matthiæ«); KS 3:2 (1877-80), s. 756; 3:2 (1877-80), s. 748 (»Christianus Matthiæ f.«).

4. i. 27/3 1631. Christopher Nielsen Helsing* el. Helsinge, f. Sjælld.; St. Slag. 27; Pr. c. 37; ~ Johanne Thomasdtr., † c. 75; 1 S., 6 D.; see Etm.; Thomas C. H. i Tved i J.; H. Olavius t. Rand. Graabr. K.; S. H. Ølgod i Gjesing-N.; V. Nielsen i Udbyneder-K.; O. C. Broch i Grenaa; [b. 31/11 1683; velstuderet efter Tiden; Pg. br. 81; T. 301].

KUM I, s. 82 (»Christoph. Nicol. Helsing«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Rougsø hrd. nr. 1, 2, 4.

5. o. 9/6 1682**. Mikkel Pedersen Møller (Müller), f. Grenaa; vist St. Kbh. 70; 1 ~ 20/7 82 F. D. Birgitte Christophersdtr. Rud (sic.), † 21/6 93; 2 ~ Anna Maria Casparsdtr. Suhr af Saxild-N.; mindst 2 S.; 2 ~ Etm.; see Niels M. M. i Fruering-V.; Caspar P. M. i Harridslev-A.; G. O. J. Bruun i Gjerrild-H.; [† 15/6 1709].

KUM II, s. 19 (»Michaël Mollerus«); P-Aarh. f. 55b, opsl. 59.

6. 29/6 1709, o. 30/8, Hans Cappel Andersen Haasum af Gjerrild-H., f. 23/11 86; vist St. 03; C. 15/9 06, n.; Pr. 30/8 21; ~ 10 F. E., † 40; hun med begge Mænd 2 D., 5 S., som alle bleve Præster; see Bernt H. H. i Ullits-F.; Mikkel H. H. i Ø. Nykirke-G.; Anders H. H. i Gjerrild-H.; [† 1/12 1740].

KUM II, s. 285 (»Iohannes Cappelinus«, 21 år gl.).

7. 18/1 el. 20/1 1741 [Vindum 9/6 27, o. 22/8] Laurits Lauritsen Lassen*, f. Rand. 8/7 02; F. L. L., kgl. Contr.; M. Else Anchersdtr.; St. Aalbg. 23; C. 7/8 26, l.; Pr. 5/5 56; 1 ~ 4/8 (17/8) 28 F. E. i Vindum: Birgitte Christensdtr. Fussing, b. 7/2 30; 1 D.; 2 ~ •/8 30 Martha Johansdtr. Richter, E. e. C. P. Winding i Voer, † 75; u. B.; see H. J. Esmarch i Houlbjerg-G.; [† 4/3 1789; tro og omhyggelig; „Prædikede med stor Færdighed, gode Gaver og talede Intet mod Sandheden, ligesom han ellers i sit Embede er meget vindskibelig og drivende, som i sit Levnet en ustraffelig Mand“. See J. H. 3/387; G. 2/2 353].

KUM II, s. 453 (»Laurentius Lassen«, 22 år gl.).
(10/7 1750*. Anders Eriksen Frisenberg.)
(1/2 1779*. C. Gøtzsche; see Ørsted i J.)

8. 24/4 1789 [Cat. i Guinea 28/5 83, o. Kbh. 21/5] Lars Lund, f. Od. 25/8 51; F. Peder Ivarsen, Bgr.; M. Kirstine Jensdtr. Lund; St. Od. 74; C. 27/9 81, n.; ~ Kbh. 30/5 83 Anna Margrethe Binderup; F. Erik B., Degn i Anst; M. Maren Hansdtr. Seest; [† 7/5 1803].

9. 17/6 1803 [Tostrup-R. 26/10 99] Hans Jørgen Grundtvig; [12/10 1830 Toksværd; see der].

10. 4/3 1831 [Askø 14/2 23] Johan Severin Steenstrup af Karleby-H.-Ø., f. 28/5 95; St. Nykjøb. 15; C. 19/7 21, n.; p. Cap. Stadager-K. 14/11 s. A.; ~ 19/10 23 Bolette Sophie Theisen, d. Nakskov 14/7 01, † Rand. 27/10 72; F. Lars T., Farver; 2 S., 1 D.; [# 26/3 1866; † Rand. 14/2 72].

11. 11/6 1866 [Pedersker 8/4 61] Edvard Carl Vilhelm Ortmann af Magleby p. L., f. 31/1 22; St. Od. 41; C. 12/7 50, l.; p. Cap. Magleby p. L. 18/3 54, o. 5/5; ~ 12/11 63 Ingeborg Henriette Rhode, f. Kbh. 5/1 31, † 20/5 1923, E. e. hans Bdr.; (Sstr. t. Agathe V. R. ~ F. C. Faaborg iVadum); F. Andreas Gudmann R., Maanedslieut. i Flaaden, siden Eier af Rosenborg Mølle; M. Ingeborg Marie Hermansen; 1 S., 4 D.; [# 26/2 1892; † Frederiksberg 27/11 1913].

AaDB, s. 145; Elvius s. 210.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.