Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1243. Ullits og Føvlum,

Gislum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.; L. P. B. 286; M. S. III.; Lkm. 3/163; Kbg. 1648.
Anm. Begge Sogne hørte tidligere til Louns-Alstrup.
———————————

1. 15 . .   . . . .

2. 15 . .   . . . .

3. (1545. 60). Villum Pedersen Brasen af Gjedsted-F.; see A. V. Brasen i Louns-A.

KS 7:3 (1957-59), s. 15.

4. 15 . . Morten . . . ; boede i Dollerup, Føvlum Sogn; druknede i Liimfjorden; kaldes i Pont. Ann. 4/550 den fjerde Præst siden Reform.

5. (1570). Mads . . . ; [halshugget midt imellem Kirkerne paa Jørgen Lykkes Befaling, fordi han paa Prædikestolen havde skjeldet denne for en Tyran og Guds Huses Forstyrrer, da han havde taget Dollerup Mølle fra Pgdn. og 09 lod Svingelbjerg K. nedbryde; han dømtes for, at have talt ilde om Regjeringens Foranstaltninger].

6. 1570. Laurits Madsen f. Vibg., boede i Ullits; [var her endnu 1584].

KS 3:2 (1877-80), s. 203.

7. 1600 [p. Cap. S. og N. Kongerslev-K. 98] Christen Christensen Rørbech af Rørbæk-G.; Pr.; 1 ~ Ellen Jensdtr., † 29/4 17; l S., 6 D.; 2 ~ 2/6 17 Dorthea Andersdtr., f. c. 93, † 61; 3 S., 4 D.; 2 ~ Etm., see P. C. Ullits her; J. C. Ullits til Vibg. Graabr. K.-A.-T.; [† 1/4 1641].

Sixhøj nr. 286.

8. 1641. Erik Hansen, f. Vibg.; St. Aarh. 35; F. Org.; ~ F. E., † 17/8 61; [† m. p. 6/7 1660 (skar Struben over, men døde ikke strax)].

KUM I, s. 130 (»Ericus Iohannis Viburgensis«).

9. 1660 [Vibg. Dk. 2 r. Cap. s. A.] Poul Christensen Ullitz, f. 30/4 26; St. Vibg. 55; Pr. (62); ~ 31/8 62 Apollonia Eskesdtr., f. 31; (Sstr. t. N. Eskesen i Sønderholm-F.); F. E. Ibsen; M. Gjertrud Nielsdtr.; 2 B.; 2 ~ Etm.; [† 7/12 1676].

KUM I, s. 257 (»Paulus Christiani«); Sixhøj nr. 286; O. Færch: Hornum herreds præster til omkring år 1700. Fra Himmerland og Kjær Herred 2019, s. 45-46.

10. 5/1 1677, o. Vibg. 10/2 [Hør. Vibg. 77] Mag. Christen Christensen Stistrup, f. Fovlum 21/3 51; F. C. Sørensen, Bde.; M. Karen Terkilsdtr.; St. Vibg. 70; C. 18/9 72, n.; Pr. 81; tillige i Aars Herred 93; Mag. 98; 1 ~ Ullits 24/10 77 F. E., † 18/9 89; u. B.; 2 ~ Gjøl 5/11 90 Else Bie Lauritsdtr. Aalborg af Gjøl; 1 S., 3 D., hvoriblandt den bekjendte Stifter af det stistrupske Bibellegat; see A. B. Klunger og L. J. Wadum i Tørring-H.; [† 25/1 1712; satyrisk Poet; havde en ypperlig Hukommelse og Judicium, og var hos ham nedlagt et stort Pund; han var godt inde i den danske Historie og havde for, at ville corrigere og oplyse den, og refutere tildeels den svenske, men han blev derudi forhindret af de mange Processer, han indviklede sig udi, og hvormed han drev sin Tid bort, saaledes indviklede han 1701 i Anledning af Skiftet efter L. Hieronymussen i Aars, hvilket han selv havde confunderet og forvirret, sig og Herredets Præster i en langvarig Proces, hvilket foranledigede Præsterne til at bede Kongen om, at befries fra denne krakilske Provst, hvilket ogsaa blev tilstaaet; anlagde ogsaa Sag mod sin egen Kone, som han skyldte for Andre. Hans Søn, Laurits S., Bgr. i Hobro, hengav sine Midler til, af lade trykke fornødent Forraad af Bibler for, og derved at forsyne de Fattige af Almuen (Hfm. 3/88)].

KUM II, s. 21 (»Christianus Christianj«); Sixhøj nr. 520; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Gislum hrd. nr. 6; Ringkøbing amt, Skodborg hrd. nr. 6; Nygaards sedler: 1. vielse, 2. vielse, børn; Kbg. Ullits (1648-1776), opsl. 24 ff. (hans selvbiografi).

11. 2/4 1712 [Hør. Vibg . . . ] Morten Sørensen Breum af Grinderslev-G., f. 26/8 82; St. Vibg. 03; C. 17/3 10, n.; ~ Sabro 6/10 12 Christence Sophie Amalie Pedersdtr. Ørum af Ørum-B.-G., f. c. 76, † 22/1 46; see C. N. A. Høyer i Tisted-B.; [† 25/6 1748].

KUM II, s. 287 (»Martinus Bræus«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 754; Nygaards sedler: Vielse, børn.

12. 22/3 1748**, o. 19/4, Bernt Hansen Haasum af Holbæk-U., f. 15; St. Aarh. 30, Bacc. 31; C. 25/11 37, h.; ~ Fausing 23/4 49 Dorthea Johansdtr. Olufsen af Fausing-A., f. 24; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see i C. H. Berg i V. Velling-S.; [† 10/5 1760].

KUM II, s. 520, 542 (»Bernhardus Haasumius«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 1693.

13. 20/6 1760, o. 30/7, Niels Rasmussen Kop af Torslev, f. Laastrup 32; St. Vibg. 50; C. 28/10 52, n.; ~ 7/7 61 F. E., † Aarh. 24/1 00; 4 S., 2 D.; (see Hans D. K. i Ude- og Oppe-Sundby); [† 14/4 1775].

KUM III, s. 103 (»Nicolaus Kop«, 17 år gl.); Sixhøj nr. 1164.

14. 1/6 1775, o. 16/6 Peter Aaboe; [1778 Kragelund-F.; see der].

15. 13/5 1778, o. 24/6, Jens Christian Schellerup af Laastrup-S., f. Fallesgaarde Pg. 40; St. Vibg. 58; C. 7/3 64, h.; ~ Aarh. 21/7 80 Dorthea Sophie Eriksdtr. Begtrup af Vistofte, f. 45, † 2/8 86; u. B.; [† 16/1 1805].

KUM III, s. 178 (»Ianus Christianus Schiellerup«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1246.

16. 3/5 1805 [p. Cap. Knebel-R. 1/12 97, o. 20/12] Mathias Christian Tjerbye, f. p. Vilhelmsborg 21/10 67; F. Søren T., Forv.; M. Sara Dorothea Poustian; St. Aarh. 87; C. 10/5 92, n.; ~ Dalby 4/8 05 Maren Bjørn Fog af Humble, E. e. O. Steenberg i Knebel-R., † 18/12 25; u. B.; [# 9/11 1842; † p. Lisentorp 7/4 47; roses for et kjærligt og ærligt Sind; B. D. G. 1/155].

17. 19/1 1843, o. 1/3, Laurits Kastbjerg Bergenhammer; [7/5 1852 Ulvborg-R.; see der].

18. 22/7 1852, o. 27/9, [Skllrr. Ledøie 10/6 43] Carl Julius Junge; [16/4 1861 Vammen-B.-L.; see der].

19. 23/6 1861 [p. Cap. Slaglille-B. 17/6 53, o. 7/9] Mathias Hofman, f. Aalbg. 10/9 16; F. Cpt. Hans Dreyer de H., Consumtionsoverbetjent; M. Anna Maria Qvist; St. Aalbg. 36; C. 1/5 46, h.; Skllrr. Kbh. . . ; ~ Ullits 10/12 62 Ane Cathrine Henriette Walther, f. Daldover 19/6 19; F. Aug. Vilh. W., ansat ved Papirsfabriken ved Engelsholm; M. Karen Møinich; u. B.; [30/8 1875 Tvede-L.].

20. 3/12 1875 [Cap. p. p. Soderup-E. 3/11 73, o. 11/2 74] Zacharias Victor Alfred Redøhl, f. Nestved 21/5 49; F. Zach. Frederiksen R., Politibetj.; M. Hanne Lisb. Johnsen; St. Sorø 67; C. 17/1 73, l.; ~ 24/5 76 Ida Dagmar Diederichsen, f. Kbh. 2/11 53; F. Joh. D.; Traadhandler; M. Emilie Juliette Carlsen; (78) 1 S.; [6/2 1880 Ousted-A.-L.].

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.