Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 975. Rørbæk, Grynderup og fra 20/5 1821 Stenild,

Gislum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. S.*; L. P. B. 307; Lkm. 3/169; Kbg. 1740; Stenild 1702.
Anm. Rørbæk og Grynderup hørte tidligere til Durup og Stenild; see der. Stenild var Annex til Durup, som nu er Annex til Tisted og Binderup.
———————————

1. (1568) [vistnok r. Cap. Durup-S.-R.-G. . . ] Christen Pedersen Kjeldsen; ~ Anna Jensdtr. Durop af Durup-S.-R.-G.; see C. Christensen i Ullits-F.; Etm.; [† 8/4 1595].

KS 3:5 (1884-86), s. 514.

2. 1595. Niels Pedersen; ~ F. D. Ellen Christensdtr.; 1 S.; [var her endnu 1610].

KS 5:2 (1903-05), s. 548.

3. (1619) [Cap. * el. Hør. Aarh. St. 09] Eskil Jensen Gyntelberg, f. Gundestrup, Ods H., 21/12 80; F. J. G., af holsteensk Adel; 1 ~ Elisabeth Jensdtr. Durop; (mindst) 2 S.; 2 ~ Voldborg Jensdtr.; 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see Jens E. G. i Vive-O.-V.; J. J. Durup her; [† 13/11 1652; Eptph.; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. •/3 1609].

KS 3:5 (1884-86), s. 105; 3:2 (1877-80), s. 748 (»Æschylus Gyntelbergius«); Viborg Landstings Dombog B: 4/11 1635, opsl. 211 (f. 209-I).

4. 1653. Jacob Hansen Abel af Mariager; maaskee St. Slag. 46; ~ F. E., † •/7 93; 3 S., 3 D.; [afstod Kaldet til Etm. 1695; Eptph.].

KUM I, s. 197 (»Iacobus Iohannis«); Nygaards sedler: Afståelse.

5. 11/6 1695**, o. 31/7, Jens Jørgensen Durup af Durup-S., f. c. 39; St. Vibg. 57; C. 15/5 62, illum.; ~ F. Stdtr. Kirsten Eskildsdtr. Gyntelberg, f. her c. 46, † Mariager 11/7 17; [b. 23/7 1709; Kaldet stod længe ledigt (A. et F. 183)].

KUM I, s. 269 (»Ioannes Georgii Durup«); Sixhøj nr. 335.

6. 1/3 1710. Peder Mikkelsen Karmark; [24/2 1712 Rold-V.; see der].

7. 1/2 1713. Peder Thomsen Karmark; [2/5 1721 Rold-V.; see der].

8. 22/7 1721. Jens Pedersen Pederstrup; [16/2 1731 Adslev-M.; see der; Pg. br. 19-20/5 30].

9. 6/4 1731, o. 22/8 [Rtr. Middelfart . . . ] Bertel Bertelsen Taulow af Asperup-R., f. 18/2 82; St. Fred. 98, Bacc. 99; C. 14/12 02, l.; O.; [susp. og † 1737; „var befængt med nogle fanatiske principiis“; ivrede i sine Prædikener med sværmerisk Heftighed mod Kirkens Fordærvelse og talte urimelige og latterlige Ting om Syner og Aabenbaringer, som han meente at have havt; see H. d. Khist. 2/77; W. 1/461; N. 591].

KUM II, s. 240, 245 (»Bartholus Bartholi Taulovius«, 17 år gl.).

10. 3/10 1738 [p. Cap. i Brønø (Brønnøy), Trondhj. St., o. 26/9 27] Peder Jacobsen Hersleb*, f. Rørstad (Folda i Salten) i Nordlandene 7/9 02; F. J. Christensen H., dengang Cap. ss., siden Sp. til Brønø og Pr. i Helgelands Provstie; M. Ursula (Aarsille) Pedersdtr. Strømer; St. pr. 19; C. 27/6 26, h.; ~ Maren Jørgensdtr. Sverdrup; F. J. S. til Nord-Herøegd., Forp. af Baron de Petersens Gods paa Helgeland; 9 B., hvoraf 6 døde spæde; [10/11 1741 Fosnæs, Trondhj. St.; Pr. i Numedal (Namdal) 60; † som Jubellærer 3/4 80; oprigtig, vittig og duelig].

KUM II, s. 428 (»Petrus Herslebius, Nidrosiensis«, 19 år gl.); STD s. 302; OST s. 73; Erl. I, s. 368-369; Nygaards sedler: Barn i Rørbæk; Giessing bd. 2-2, s. 259-60, stamtavle II.

11. 2/3 1742 [r. Cap. Byrum-V.-H. 13/1 36, o. 21/3] Hans Christian Jørgensen Bang af Fraugde, f. 24/6 09; St. Od. 27; C. 20/11 34, n.; ~ Hors. 20/7 36 Bodil Cathrine Mogensdtr. Løwenhertz, f. 06, levede 86; fik i Pension 5 Rdlr. og 1 Lpd. Ost, b. Vibg. Dk. 4/12 86, E. e. Christen Nielsen Sveistrup, Stadsmusikant i Horsens; F. M. L., Guldsmed og Juveleer; M. Dorthe Andersdtr. Brasen; 3 S., l D.; [† 20/6 1742].

KUM II, s. 487 (»Iohannes Christianus Bangius«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Hjørring byfoged nr. 113; Gejstl. sk. i Ålborg amt, Gislum hrd. nr. 29; i Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 210.

12. 6/12 1742, o. 12/12, Gregers Jensen; [28/3 1748 Sandby; see Skovlænge-S.-G.].

13. 24/5 1749, o. 28/7 [Hør. Rand. (47)] Peder Madsen Sindberg, f. Ørum v. Veile 09; St. Veile 30; C. 30/4 42, n.; ~ Randers 16/10 47 Elisabet Kirstine Pedersdtr. Karmark af Rold-V., d. 26/7 16, b. 26/2 53; 1 S.; [† 13/6 1754].

KUM II, s. 516 (»Petrus Matthiæ Sindberg«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 487; Gejstl. sk. i Ålborg amt, Gislum hrd. nr. 42; Nygaards sedler: Hører, vielse; FWDP nr. 975.13.

14. 1/11 1754 [r. Cap. Stege 19/7 48] Nicolai Andresen Ulliz; [18/12 1761 Anholt; see Rand. Hosp.].

15. 18/12 1761 [Anholt 7/5 45, o. 23/7] Peder Rasmussen Perle (Perlestikker) af Fodby, f. 13; St. Nykjøb. p. F. 36; C. 29/1 39, n.; Lærer v. Waisenhuset . . ; ~ Helsinge 25/6 52 Charlotte Amalie Jesdtr. Sadolin af Ramløse-A., f. c. 29, Skifte p. Toftlund, Ikast S., 30/11 01; boede 73 som E. i Døstrup v. Aalbg. og var meget fattig (fik 7½ Rdlr. i Pension); 3 S., 1 D.; 2 ~ Jelling 29/10 79 Hans Lindeballe, † før 87, Skovfoged; [† 9/7 1765; blev paa Anholt ilde behandlet af den nederdrægtige Foged, Truels Wiborg; byttede derfor med Ullitz, som ikke heller kunde holde det ud].

KUM II, s. 573 (»Petrus Perlesticher«, 23 år gl.); Nygaards sedler: Datter på Anholt, børn i Rørbæk, enkens 2. ægteskab, 1787 (enken 58 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Gislum hrd. nr. 57, i København amt, Smørum hrd. nr. 63, Lundenæs og Bøvling amter, nr. 1241, 1824, Ålborghus amt nr. 567.

16. 18/10 1765 [p. Cap. Vrou-R. 20/7 53, o. 26/9; Farsø-V. 26/9 55] Hans Nielsen Rosborg, d. Vibg. 7/7 17; F. N. Hansen R.; M. Sophie Michelsdtr. Heerup; St. Vibg. 41, Bacc. 46; C. 10/12 40, n.; ~ Farsø 6/11 60 Anna Dorothea Seiersdtr. Sander, f. Grenaa 26, b. 10/2 09, (Moster t. Etm.); F. S. Jeremiassen S. i Grenaa; M. Dorthe Jensdtr. Pind; u. B.; [b. 3/11 1799].

KUM III, s. 14, 61 (»Iohannes Nicolai Rosborg«, 24 år gl.); Sixhøj nr. 1054, 1019.

17. 19/4 1780**, o. 3/5, F. Hustrus Sstrsøn. Seier (Victor) Ørum, f. Heilskov 48; (Bdr. t. Jacob Ø. i Ørum-V.-V. og t. Dorthea Ø. ~ F. G. Stampe i Aars-H.); F. Jens Jacobsen Ø., Degn i Ørslevkloster; M. Anna Marie Seiersdtr. Sander; St. Vibg. 70; C. 9/10 76, n.; 1 ~ Aars 9/12 85 Anne Sophie Møller, f. 55, b. 4/4 09; 1 D.; 2 ~ Borup 11/5 10 Lene Marie Hviid, f. c. 67, † Hobro 13/3 47; [# 1/8 1817; † Hobro 17/12 21].

KUM III, s. 300 (»Victor Ørum«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1333, 1019, 1352.

18. 25/4 1818 [p. Cap. Skorup-T. 22/11 11, o. 24/1 12] Niels Frederik Basse; [25/10 1820 Hammel-V.-S.; see Tamdrup].

19. 20/5 1821 [Durup-S. 21/7 19, o. 17/11] Hans Christian Holst af Emmerlev, f. Kbh. 9/9 80; St. Ribe 98; C. 15/1 01, l.; Adj. Hors. 06; ~ Charlotte Rahbek, f. 12/11 83, † Høier 10/2 55; F. Jstrd. Jacob R., Toldinsp. i Kbh.; M. Anna Olrog; 1 S.; [# 9/2 1836; † 10/5 40; lærd Orientalist; hans Hustru beredte ham megen huuslig Ulykke, hvorover han forfaldt; maatte gaae i Kjøkkenet, vadske o.s.v., saa at hans Fingre blev krogede].

20. 24/5 1836 [p. Cap. Rise 12/1 31, o. 23/3] Johannes Petersen; [10/7 1843 Skrydstrup; see Stenderup].

21. 2/9 1843, o. c. 1/11, Vilhelm August Ehrenreich, f. p. Hardenberg 18/10 10; F. Jstrd. Gottlieb E., Godsforv., Landvæsenscomm.; M. Birthe Marie Christophersen; St. Vdbg. 28; C. 13/7 35, l.; Institutbest. i Nestved 38; 1 ~ Hanne Staal, † Kbh. •/10 73; F. . . . , Propr. p. Aunø; 1 D.; 2 ~ F. Sstr. Ursula Staal; 2 D.; [† 11/11 1849].

22. 21/1 1850 [p. Cap. Skydebjerg-O. 10/9 39, o. 20/11] Hans Steenstrup Ipsen; [16/12 1862 Gimming-L.; see der].

23. 21/2 1863 [p. Cap. Herslev-G. 11/12 47, o. 24/3 48] Ludvig Johan Nicolai Krog af Herslev-G., f. 13/8 19; St. Roesk. 38; C. 7/11 45, h.; ~ Herslev 26/4 50 Sophie Dorothea Vilhelmine Henriette Formann, f. Roesk. 30/8 29; F. Henrik F., Hestehandler i Roesk.; M. Mariane Dorthea Fold; (68) 3 S., 1 D.; see H. H. H. Larsen i Vridsted-F.; [5/6 1876 Trige-Ø.; Sølvbr. 26/4 75; smuk Gave af Sølvtøi; see D. T. 75/112; † 8/12 1884].

Elvius s. 535.

24. 11/8 1876 [Sp. Meirup og Førstelærer i Holstebro 27/10 73] Carl Victor Christopher Eskild Krogh, f. Holbæk 10/11 41; F. Niels Christ. K., Kbmd.; M. Elise Sophie Vilhelmine Almind; St. Sorø 59; C. 28/6 66, h1.; Forst. for Egaa Høisk. •/11 68; Cat. Kbh. Hel. G. K. 30/9 69, o. 15/9; ~ 16/10 71 Hanna Christiane Elisabeth Sletting, f. Skanderbg. 9/10 48; F. Cpt. Jac. S., Consumtionsforv.; M. Eleonore Sophie Starinsky; (78) u. B.

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.