Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 269. Fodby (Fogedby),

Ø. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/128; Kbg. 1721.
Anm. Fodby blev 1555 annecteret St. Peters K. i Nestved, Fra c. 1609 boede Capellanen i Fodby Pg.
———————————

a) Sognepræster indtil 1555.

b) Sognecapellaner (fra 1/5 1741 residerende Cap.).

1. (1610). Christen Jensen W.; [fmtl. † c. 1622]

KS 2:5 (1869-71), s. 147; DanKir bd. 5, s. 1107 (se nedenfor).

2. o. 8/5 1622. Hans Christophersen Falstring; [1635 Fensmark-R.; see der].

2b. 24/6 1635, o. 22/7, Christen Michelsen Aalborg; St. Aalbg. 28; ~ (45) Inger Henriksdtr.; (mindst) 1 S., 2 D.; see Laurits Christensen i Vallensved; M. N. Brysting her; J. H. Kyng i Havrebjerg-G.; C. J. Blichfeldt i Ringsted-B.; [† c. 1652].

KUM I, s. 93 (»Christianus Michaëlis Alburgensis«); PT 8:6 (1927), s. 193; 15:2 (1967-68), s. 133, 170 (note 24); Kopskatten 1645, opsl. 79; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 1858 (originalt skifte opsl. 14); DanKir bd. 5, s. 1110 (se nedenfor).

2 (c.) c. 1652. Mogens Nielsen Benløse; vist St. Kbh. 36; ~ (53) F. E., † Fodby Pg. •/5 84; [† 17/8 1663; Lgst.].

KUM I, s. 133 (»Magnus Nicolaus«); PT 15:2 (1967-68), s. 170 (note 24); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 17; DanKir bd. 5, s. 1110 (se nedenfor).

3. c. 1663 [vist p. Cap.* 62] Morten Nielsen Brysting, f. Stubberup, Vallensved S., 29; F. N. Jensen B., gdmd. i Stubberup; M. Boel (Bodil) . . . ; vist St. Slag. 53; ~ c. 66 F. Steddtr. Jytte Christensdtr., f. c. 41, † Kyse 27/11 09; 6 S., 1 D.; (see Morten C. B. i Ramløse-A.); [† 25/9 1708; Lgst.].

KUM I, s. 244 (»Martinus Nicolai«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 42; PT 15:2 (1967-68), s. 170 (note 24); 1980, side 162-164, 172 (Slægten Brysting).

4. 30/11 1708. Rasmus Christensen Perlestikker, Bdr. t. Søren C. P. i Døllefjelde-M.; F. C. Sørensen Perlestikker, Degn i Slemminge-F.; St. Nykjøb. p. F. 95; ~ Magdalene Pedersdtr. Møller, † 16/6 56; 2 S., 8 D.; see Peder R. P. i Rørbæk-G.; [† 2/10 1728].

KUM II, s. 212 (»Erasmus Perlesticker«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 109, 567; Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 225, Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 67; LF-Degne s. 252-253.

5. 11/12 1739, o. 8/1 40, r. Cap. 1/5 41, Peder Christensen Aggerup; [24/5 1743 Vallensved; see Hyllested-V.-H.].

6. 31/5 1743, o. 14/6, Lars Hansen Aagaard; [13/9 1748 Karrebæk; see der].

7. 13/9 1748, o. 2/10, Jacob Jensen Hvid; [2/1 1756 Kvislemark-F.; see Kbh. Frue K.].

8. 9/1 1756, o. 5/3, Frants Caisen Byssing; [5/5 1758 Vallensved; see Marvede-H.].

9. 19/5 1758, o. 28/6, Laurits Nielsen Blicher; [1759 Bjerregrav-Aa.-T.; see der].

10. 26/10 1759, o. 2/11, Carl Frederik Andersen Barfoed; [8/5 1762 Vallensved; see der].

11. 8/5 1762 [Skp. t. Trankebar 19/11 56, o. 1/12] Christen Hostrup Brasch; [21/11 1766 Førslev; see der].

12. 21/11 1766, o. c. 26/11, Johan Christopher Kaulveld; [18/5 1775 Vallensved; see der].

(24/5 1774* J. S. Brendstrup).

13. 26/7 1775, o. 3/11 [Skoleholder i Sønderup (Boeslunde S.) v. Skjelskør 57-62; i Arløse, Førslev S., 62-75] Henrik Frederiksen Hobroe af Lundforlund-G., f. 20/11 17; St. Roesk. 39; C. 42, h.; 1 ~ Sørbymagle 20/10 52 Wilhelmina Augusta Stramboe, f. c. 26, b. Førslev 2/5 72; F. Major Peter Christian S.; M. Ursula Cathrine Sofie thor Straten; (mindst) 3 S., 5 D.; 2 ~ Førslev 23/7 73 Christine Margrethe Bruun, levede 83; u. B.; see Etm.; [† 13/9 1780].

KUM II, s. 599 (»Henricus Hoebroe«, 22 år gl.); Kbg. Sørbymagle (1717-79) opsl. 85 (1. vielse), (1753-1814) børn: opsl. 6 (søn 53), opsl. 7 (datter 54), opsl. 9 (datter 56, død Førslev 67), opsl.11 (søn 57); Kbg. Førslev (1736-1814), børn: opsl. 58 (datter 63, begr. 65), opsl. 60 (datter 66), opsl. 65 (søn 69, begr. 73), (1767-1814) opsl. 210 (1. hustrus begr.), opsl. 272 (2. vielse); Kbg. Fodby (1721-96) opsl. 233 (begr.), (1736-1872), opsl. 17 (datter, konf. 82); Danske Kancelli: Vedlæg til efterfølgerens ansøgning (hans død); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 123, 145.

14. 20/12 1780, o. •/11 [Skoleholder i Saltø By, Karrebæk S., (80)] Frederik Henrik Larsen Martner, d. Nykjøb. p. F. 8/10 45; F. L. Poulsen M., Kbmd.; M. Anna Dorothea Schoth; St. Fdbg. 65; C. 30/11 68, h.; ~ Fodby 21/1 80 F. D. Ursula Sophie Cathrine Hobroe, d. Sørbymagle 28/12 54, som overlevede ham; 1 S., 2 D.; [b. 7/7 1789].

KUM III, s. 254 (»Friedericus Henricus Martner «, 20 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning; Kbg. Fodby (1721-96) opsl. 287 (vielse), opsl. 246 (begr.), børn: opsl. 152 (søn 81), opsl. 155 (datter 83), opsl. 160 (datter 85); Kbg. Sørbymagle (1753-1814) opsl. 7 (hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 145.

15. 2/10 1789. Christian Frederik Jacobsen; [22/5 1795 St. Bjergby-M.; see der].

16. 14/8 1795, o. 12/8, Niels Hee; [16/11 1798 Skjelby-Gu.; see der].

17. 1/3 1799 [p. Cap. Skjelby-Gu. 21/9 96, o. 26/10] Johannes Nyboe; [26/8 1803 Sp.*; see der].

c) Sognepræster.

1. 26/8 1803 [r. Cap.* 1/3 99] Johannes Mortsensen Nyboe af Kollerup-S., f. 13/11 63; St. pr. 86; C. 8/7 91, n.; p. Cap. Skjelby-Gu. 21/9 96, o. 26/10; 1 ~ Ourø 4/2 98 Sophie Hedvig Grüner af L. Lyngby-Ø., f. 23/10 66, † 7/1 02; 1 S., der døde spæd; 2 ~ Tjustrup 7/7 02 Cecilie Cathrine Møller, f. Krummerup 6/11 80, † Fodby 27/6 59; F. Jørgen Rasmussen M. i Tadse Mølle; M. Anna Cathrine . . . ; 5 S.; [† 24/12 1844; skildres af Barfod som en yderst maadelig Person, som tog sig af Ingenting, og i mange Aar i høi Grad forfalden. Hans Pg. var derfor ogsaa i de senere Aar i en saadan Tilstand, at Man selv i Sjælland vanskeligt skulde finde en Bonderønne, der lignede den i Usselhed; see B. D. G. 1/175].

Kbg. Fodby (1796-1812) opsl. 41 (1. hustrus død); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 197.

2. 16/3 1845 [p. Cap.* 12/3 30, o. 26/3] Johan Petersen Schmidt, f. Undevad v. Flensbg. 2/10 98; F. Thomas Petersen S.; M. Cathr. Johannsen; St. Flensbg. 21; C. 13/7 29, n.; ~ Henriette Reistrup, levede 68; F. Skllrr. i Sognet; 1 S.; [# 11/7 1868; † 20/7 s. A.].

3. 28/8 1868 [Butterup-T. 2/6 1860] Edvard Emil Hippolyt Mackeprang af Damsholte, f. 16/2 17; St. Kbhs. Bgdsk. 34; C. 15/1 41, h.; p. Cap. Sønderup-N. 11/6 46, o. 1/7; Hjælpep. Kyndby-K. 49; p. Cap. Soderup-E. 8/2 50; ~ Roesk. 9/4 61 Marie Jensen af Soderup-E., f. 16/8 16, † Fodby 29/4 87 (1 ~ Joh. Christ. Bartholin, Bestyrer af Kbhs. Bgdsk., der forlod Danmark 1/6 46); u. B.; [# 15/11 95; † Frederiksberg 30/11 05; Minde om Hustruen paa Bagsiden af Altertavlen].

Elvius s. 124; G-HF I, s. 199; DanKir bd. 5, s. 1105 (se nedenfor).
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Fodby Kirke, s. 1100-1111.
Rørdam, Holger Fr.: Efterretninger om sjællandske Kirker og Præster. Kirkehistoriske Samlinger, 5:4 (1907-09), s. 522-566. (Fodby s. 554-557)
Petersen, Erling: Morten Nielsøn Brysting, 1629-1709. Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Årg. 38 (1951), s. 58-69.
Petersen, Erling: Præstefamilie og præstegård. Et blad af Fodby præstegårds historie. Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Bd. 77 (1990), s. 65-75 (Skiftet efter Morten Brysting (d. 1708), kapellan i Fodby, og hans efterkommere).