Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 307. Gjedsted og Fjelsø,

Rinds Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.; L. P. B. 453; M. S. III.; Lkm. 3/134; Kbg. 1741.
———————————

1. (1545). Peder Jacobsen Brasen; see Etm.; Villum P. B. i Ullits-F.

KS 7:3 (1957-59), s. 15.

2. (1548. 84). F. S. Jacob Pedersen Brasen; Pr. (84); ~ Mette Eskilsdtr. Broch; F. Rdmd. i Vibg.; see Etm.; C. Christensen i Vesterbølle-Ø.

DV s. 262; KS 3:5 (1884-86), s. 515; 3:2 (1877-80), s. 205.

3. (1610). F. S. Niels Jacobsen Brasen; Pr. (19); 1 ~ . . . ; B.; 2 ~ Gjertrud Andersdtr.; F. A. Jensen, Skriver i Rinds H.; 2 S., 2 D.; see Etm.; [† 1626].

KS 5:2 (1903-05), s. 550; 3:5 (1884-86), s. 105.

4. o. 1626. F. S. Jens Nielsen Brasen*, f. c. 00; St. Vibg. 24; Pr.; see 2 Etm.; S. S. Prip i Vesterbølle-Ø.; M. J. Gjedsted i Nautrup-S.-V.; [† •/1 1680].

KUM I, s. 65 (»Ioannes Nicolaus Gydstedius/Gedstrupius«).

5. 8/1 1672*, o. 74**, F. S. Niels Jensen Brasen, f. 11/11 36; St. Vibg. 60; C. 62, illum; [† 1677].

KUM I, s. 286 (»Nicolaus Ioannis Giedstadiensis«); Sixhøj nr. 356.

6. 30/4 1677**, o. 19/12 [Hør. Kold. 7/4 71] Peder Andersen Bøgvad af Uldum-L., f. c. 42; St. Vibg. 63, Bacc. 76; C. 20/9 65, mediocr.; ~ 22/10 79 Birgitte Jensdtr. Brasen, f. her 32, † 24/3 99; u. B.; [† 7/1 1702].

KUM I, s. 131 (»Petrus Andreæ Bøgvadius«), II, s. 70 (»Petrus Andreæ Bogvadius«, 3. cl. coll. in sch. Cold.); Sixhøj nr. 411; PT 8:6 (1927), s. 245 (Bircherods Dbg.).

7. 6/11 1700*, o. 7/4 02, Claus Olsen Borch, f. Lemvig 11/6 76; F. O. Andersen Cabel, Kbmd; M. Kirsten Clausdtr. Borch af Fjaltring-T.; St. Lemvig 95; C. 99; Pr. 22; ~ Margrethe el. Maria Kirstine Pedersdtr. af Ørum-B.-G.; 7 S., 4 D.; [† 6/5 1732].

KUM II, s. 213 (»Claudius Olai Borrichius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Viborg amt, Fjends hrd. nr. 8.

8. 6/6 1732 [Ruds Vedby 12/3 95] Peder Jacobsen Holm af Tem, f. 31/1 66; St. Randers 86; 1 ~ Anna Frantsdtr. Hallenberg, E. e. J. R. Hammer i Ruds Vedby; 2 D.; 2 ~ Kbh. Hel. G. K. 5/4 07 Ellen Kirstine Krafft, b. Vibg. 21/5 59; 4 S., 4 D.; (see H. C. Borch i Vedersø); [† 9/4 1742; blev blind; Eptph. i Ruds vedby K.].

KUM II, s. 148 (»Petrus Iacobi Holmius«); Kbg. Kbh. Hel. Geist K. (1702-1735), opsl. 25; DanKir bd. 4, s. 1009 (Ruds Vedby kirke).

9. 22/4 1740** [r. Cap. Simested-H.-H. 29/8 38, o. 22/10] Ananias Christian Sørensen Tvede af Bjerring-M.; St. Vibg. 34; Bacc. 35; [† 1740; prædikede kuns 1 Gang; thi han døde af Sprinkler faa Dage efter at han havde faaet sit Kaldsbrevs Confirmation].

KUM II, s. 553, 558 (»Ananias Christianus Tved.«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 990.

10. 5/8 1740**, o. 19/10 [Hør. Aalbg.] Lorents Nicolaisen Holst, f. Aalbg. 08; F. N. Lorentsen H., Seilmager; M. Maren Madsdtr.; St. Aalbg. 28; C. 31/3 32, n.; ~ Bølle 13/1 45 Anna Helvig Engel, f. Kbh. 23, † 5/2 65; F. Erich E., Skræder i Kbh.; M. Ane Nielsdtr. Krog; (Sstr. t. B. N. Krog i Vesterbølle-Ø.); F. N. K., Bgr. i Nykjøb. p. M.; 2 S., 3 D.; see Erik H. i Hersom-B.-K.; Nicolai H. i Skibsted-L.; [† 27/3 1767].

KUM II, s. 498 (»Laurentius Holst«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1299 (sønnen); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 827, 2618.

11. 7/9 1764**, o. 24/7 65, Lambert Franch Winther af Veile-H., f. Assens 23/9 35; St. pr. 53; C. 4/12 59, n.; Pr. •/3 69; 1 ~ 30/10 69 Leopoldine Charlotte Friis fra Lynderupgd, † •/7 70; F. Malthe F.; u. B.; 2 ~ 24/7 71 Signe Marie Munch af Kornum-L., d. Børglum 15/8 53, † Laastrup 18/3 21; 4 S., 10 D.; see Søren A. W. i Dannemarre-T.; V. A. Worsøe i Bregninge-B.; (Frederik W. i Slemminge-F.); [# 10/2 1809, † 9/2 12].

12. 21/7 1809 [p. Cap.* 26/9 06, o. 19/12] F. Bds. Christian Hans Winther; [8/5 1822 Hvidbjerg-L.; see der].

13. 30/10 1822 [p. Cap. Magleby-H. 25/9 16, o. 2/10] Jacob Jacobsen; [30/6 1845 Ø. Tørslev; see der].

14. 2/9 1845 [Anholt 28/5 39] Christian Frederik Eberhard Møller; [30/1 1856 Borbjerg; see Karrebæk].

15. 29/4 1856, o. 2/7 [Skllrr. p. Chrhvn. 35; Instit. i Frederikssund 45–50; igjen Lærer i Kbh. 50] Jørgen Tommerup Henrichsen, f. Ringsted 15/6 13; F. Jacob H., Postmstr.; M. Karen Sorterup; St. Hlh. 32; C. 4/11 39, h.; ~ 3/5 46 Marie Elisabeth Jørgensen, f. 29/3 19; F. Jørgen J., Kbmd. i Kallundbg.; M. Sidsel Marie Lauritzen; 2 S., 2 D.; [† 28/5 1876].

16. 11/8 1876 [Cap. p. p. Vitten-H.-H. 29/8 70, o. 23/9] Frederik Schjønning Aagaard af Gunderup-N., f. Skive 28/10 38; St. Aalbg. 56; C. 24/1 62, l.; (77) O.; [1/2 1883 Kousted-R.].

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.