Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1273. Vedersø,

Hind Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 4/238; M. S. III.; L. P. B. 391; R. M. 28/8 1766; Lkm. 6/458; Kbg. 1815.
Anm. Menes, tidligere at have hørt til Stadil.
———————————

1a. (1584) Christen Nielsen.

KS 3:2 (1877-80), s. 210.

1b. (1608). Anders Nielsen Gjødstrup, maaskee af Sneibjerg-T.; Pr. (08. 19); see Christen A. V. i Ølstrup-H.; see N. khist. S. 6/544.

KS 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 544; Helk I, s. 148 (søn).

1 (c). 16 . . Thue Pedersen Friis el. Fogh; [1630 Tved i Jdld.; see der; i hans Tid flyttedes Pgden.].

2. E. f. B. 30/4 1630 [Tved 162 . ] (»hactenus in Mols diæcesis Arhusiensis operam dederat Ecclesiæ«) Christen Jensen Sundbye; St. Aalbg. 20; Rtr. Ebeltoft c. 22; ~ Anna Joensdtr., † 91; 3 S., 3 D.; see 2 Etm.; [† 1664; fmtl. den Christianus Joannis Alburgius, der 1621 el. 22 aflagde Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh.].

KUM I, s. 45 (»Christianus Iohannis Aalburgensis«); KS 3:2 (1877-80), s. 752 (»Christianus Joannis Alburgius«).

3. E. f. B. 18/5 1663. Claus Hansen Langholt; F. Kræmmer; ~ F. D. Anna Christensdtr.; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1666].

RSGE, s. 127; IBB, Hind herred, Vedersø.

4. o. 15/11 1666. Daniel Christensen Graa, f. Ribe el. Vibg.; F. Kbmd.; St. Ribe 61; ~ F. E. („Jeg har været gift med to Kræmmersønner, nu er jeg kjed af Handelen“); 3 S., 3 D.; [† 1695; drikfældig].

KUM I, s. 298 (»Daniel Christierni Gravius«).

5. 12/9 1695. Peder Clausen Bjergbye (Montoppidanus) af Stadil; St. Ringkjøb. 88; 1 ~ Dorothea Christensdtr.; u. B.; 2 ~ Ringkjøb. 14/10 10 Sophie Heldvad, Sstr. t. Cclrd., Amtsforv. H.; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 1721].

KUM II, s. 164 (»Petrus Claudij Montoppidanus«).

6. 22/7 1721 [r. Cap. Vibg. Graabr. K.-A.-T. 5/10 16] Mads Nielsen Rafn, f. Pallesbjerg i Jydld. 92; F. N. Hansen R. til Vinderup, siden til Brunbjerg i Staby S.; M. Maria Sophia Mavors; St. Vibg. 11; C. 19/7 13, h.; ~ F. E.; u. B.; [urigtig i Hovedet; troede sig fuld af Slanger; laa og gabede over Gløder; kvalt af Røgen 3/2 1749; Proces med Chr. Linde paa Aabjerg om en løs Kvinde hos denne, som blev forviist].

KUM II, s. 357 (»Matthias Ravn«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 816.

7. 19/8 1746**, o. 21/10, Jørgen Jensen Rafn, f. Meilby ved Ribe 21/9 18; F. J. Termansen; M. Barbara Jørgensdtr. Rafn af Farup; St. Ribe 39; C. 10/7 43, n.; 1 ~ 7/7 47 Mariane el. Marie Lautrup, f. c. 13, b. 8/8 55; 6 D.; 2 ~ Aale 1/5 56 Johanne Windfeldt; 1 D.; [† 16/1 1763].

KUM II, s. 601 (»Georgius Corvinus«, 20 år gl.); IBB, Hind herred, Vedersø.

8. 4/3 1763, o. 22/3, Hans Clausen Borch, Sønnesøns Dattersøn af Biskop Holm i Aalbg., f. Hellested •/8 37; F. C. B., Skoleholder, siden Degn i Ulbjerg; M. Abel Cathrine Holm af Gjedsted-F.; St. Vibg. 58; C. 22/4 60, h.; Pr. 68; ~ Varde 25/11 63 Talke Andreasdtr. Munch af Simested-H.-H., f. 36; 5 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; [† Ringkjøb. 28/3 1773; W. 1/135; N. 77].

KUM III, s. 178 (»Ioannes Borrichius«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Enkens begr.; Sixhøj nr. 1248.

9. 13/5 1773 [p. Cap. Vinding-B.-V. 28/9 70, o. 2/11] Niels Grave; [8/5 1801 Deibjerg-H.; see der].

10. 3/6 1801, o. 25/8 [Lærer v. Holmens Sk. c. 92] Peter Birch, f. S. Jernløse Pg. 22/2 65; F. Hans B., Forp.; St. Slag. 90; C. 28/4 99, n.; ~ 3/4 62 Anna Hansdtr. Bjerregaard; F. den „lærde Bonde“ H. Jensen i Gjentofte; M. Ellen Jacobsdtr.; 1 S., 2 D.; [# 3/7 1838; † Sødal v. Vibg. 2/6 41].

11. 13/10 1838, o. 20/11, Edvard Villiam Jeger; [8/10 1855 Lønborg-E.; see Knebel-R.].

12. 3/1 1856 [p. Cap. Bødstrup 10/5 50, o. 26/6] Johan Frederik Plesner af Humble, f. Longelse 13/6 15; St. Sorø 34; C. 7/11 42, *l.; ~ 3/4 56 Lucie Marie Hastrup, f. 28/7 26, † 5/6 68; F. Julianus H., Eier af Hjortholm p. Langeland, Landvæsenscomm.; M. Anna Cecilie Høffding; 5 S., 1 D.; E. S. 2/678.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.