Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 191. Deibjerg og Hanning,

Bølling Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

L. S. 1/12; K. 1/477; M. S. III.; R. M.; Lkm. 6/399; L. P. B. 201; S. L. v. W.; Kbg. 1719.
———————————

1. (1540). Niels Ibsen.

1b. (1584). Hans Nielsen; mindst 3 S., 4 D.; see N. Hansen i Lemb; see Etm.; G. Enevoldsen i Hemmet-V.; [† P. 29/7 1603].

PT 1985, s. 202; Hegelund I, s. 387, 400, 402, 407; II, s. 225.

2. o. 17/8 1603. F. S. Jens Hansen Deiberg; [† c. 1630].

PT 1985, s. 205; KS 5:2 (1903-05), s. 556 og 2:6 (1872-73), s. 543; Hegelund I, s. 408; II, s. 237

3. 1630. Enevold Gregersen Hemmeth af Hemmet-V.; St. Ribe 22; ~ . . . . Laugesdtr. Oderup af Stavning; 2 S., 1 D.; see 2 Etm.; L. Enevoldsen i Hemmet-V.; H. E. Deibjerg i Kvong-L.; [† 29/6 1651; Lgst. p. Kgd.].

KUM I, s. 54 (»Enevaldus Gregorij Hemmetteus«); PT 1985, s. 205, 210-11.

4. o. 11/9 1651 [maaskee Tim-M. (48)] Nicolai Jørgensen Engom, vistnok af Engom; St. Od. 43; ~ F. D. Kirsten Enevoldsdtr.; 2 ~ Etm.; [† c. 1659; fik Brev 12/12 53 om, at holde Cap., da hans Hustru var kommen for tidligt (i Barselseng)].

KUM I, s. 178 (»Nicolaus Georgii Engum Cimber«).

5. E. f. B. 2/2 1660. Peder Andersen Hjerm, vistnok af Hjerm-G.-V.; St. Vibg. 55; ~ F. E.; 4 S., 3 D.; see Etm.; T. Terkelsen og M. C. Friis i Hemmet-V.; [† c. 1680; Skifte 23/7 1686].

KUM I, s. 257 (»Petrus Andreæ Hierm«); Sixhøj nr. 294; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Bølling hrd. nr. 2.

6. 6/7 1680, o. 28/8, Jesper Thomsen Hvidding af Hviding (F. T. Henriksen Weile); St. i Kiel 78, i Kbh. 80; ~ F. D. Ida Pedersdtr. Hjerm; u. B.; 2 ~ T. Terkilsen i Hemmet-V.; [† c. 1689; Skifte 7/1 1690].

KUM II, s. 80 (»Casparus Thomæ Widdingo Holsatus«); Achelis I, nr. 3343; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Bølling hrd. nr. 7.

7. 28/12 1689 og 11/2 90 [Hør. Slag. (80)] Bent Jørgensen Tranberg; Bacc. i Kbh. 80; 1 ~ Elisabeth Hansdtr. Mars, Skifte 20/5 91; u. B.; 2 ~ Ringkjøb. 17/9 91 Bodil Thuesdtr., Skifte 30/3 19; F. Thue Jensen, Rdmd. i Ringkjøb.; M. Øllegaard Lauritsdtr. af Stadil; 2 S., 2 D.; [† 1717, Skifte 19/7 s. A.; var ligesaavel som Degnen, Daniel Refstrup, forfalden, og det skete derfor stundom, naar Degnen skulde hjelpe ham i Messeskjorten, at denne traadte i den, saa at Man nede i Kirken kunde høre Hr. Bent sige: „Løft sig Daniel!“].

KUM II, s. 99 (»Benedictus Georgij Tranbergensis, collega s. Slagl.«; ikke imm. i Kbh. f.o.m. 1670); E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 19, 52, 63, 263, 273; Gejstl. sk. i Ringk. Amt, Bølling hrd. nr. 8 og 25; Nygaards sedler: 2. vielse.

8. 20/7 1717. Jørgen Knudsen Lang, f. Lemvig; F. K. L., Bfgd. og Fgd. i Skodborg H.; St. Lemvig 01; ~ Sophie Poulsdtr. Stauning af Stavning, f. 94, † Ribe 5/1 73; 3 S., 5 D.; see Knud J. L. i Vilslev-H.; P. N. Thun i Ø. Linnet; [b. 30/9 1754; bemidlet].

KUM II, s. 269 (»Gregorius Canuti Langius«).

9. 3/1 1755 [Bredsten 5/8 24, o. •/9] Jørgen Hansen Bang* af Skibet, f. 9/3 93; St. Od. 15; C. 19/1 22; Pr. 50; 1 ~ Anna Mouritsdtr. Høyer af Veile-H., f. 09, b. 30/1 48; 17 B.; 2 ~ 22/10 55 Maren Mikkelsdtr. Kolderup, f. 2/3 37, † her 10/7 07; F. Bonde i Kollerup; Stfdr. Jørgen Høgsbro, Skoleholder; 2 S., 4 D.; see Hans J. B. og Jørgen B., begge i V. Vedsted; Oluf J. B. i Nebsager-B.; Etm.; Offer B. i Skibet; Christian F. B. i N. Omme-B.; F. C. Friis i Hjarup-V.; L. C. Buchholtz i Bredsten; P. H. Høyer i Aadum; [† 11/8 1781; G. 3/1 111].

KUM II, s. 391 (»Georgius Iohannis Bangius«, 22 år gl.).
(29/5 1761* [p. Cap. hos faderen 25/5 59, o. 18/7] Hans Eriksen Brunow af Grinderslev-G., f. c. 30; St. Vibg. 54; C. 12/12 57; O.; [c. 1762 p. Cap. Daugbjerg-M.-S.; † der 1/10 66]).
            KUM III, s. 139 (»Iohan. Brunow«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 1208.
(16/1 1767* C. V. Brasch; see Hillerslev-K.).

10. 7/11 1781 [p. Cap.* 15/1 77, o. 26/2] F. S. Jens Bang, f. Bredsten 7/11 35; St. Ribe 56; C. 7/6 64, n.; ~ Anna Hedvig Holm af Lundforlund-G., f. Veierslev, d. 30/3 50, † Ringkjøb. 25/5 27; u. B.; [b. 6/2 1801; lærd og stille; passede blot sit Studerekammer].

E. Brejls skifteuddr.: Koldinghus amt, nr. 743.

11. 8/5 1801 [Vedersø 13/5 73] Niels Grave, f. Ribe 44; F. Bager; St. Ribe 64; C. 22/9 68, n.; p. Cap. Vinding-V. 28/9 70, o. 2/11; 1 ~ 24/9 75 F. E. i Vedersø: Talche Munch af Simested-H.-H., d. Rødding 14/5 37, † 7/9 77; 1 S.; 2 ~ Horsens 12/6 78 Else Stauning v. Cappelen af Møborg-N., f. 58, † Ulvborg 11; 1 S., 2 D.; [21/10 1806; retsindig og værdig].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringk. Amt, Bølling hrd. nr. 88; Nygaards sedler: 1. hustrus dåb, 2. vielse.

12. 19/12 1806 [p. Cap. S. og N. Bork 12/10 00, o. 9/4 01] Hans Christiansen Jespersen; [28/5 1824 Nebsager-B.; see der; Pg. br. ved Lynild 19].

13. 29/9 1824 [r. Cap. Nykjøb.-L.-F. 7/8 22] Poul Brynjolfsson Petersen; [17/7 1829 Romø; see Hillerslev-K.].

14. 23/9 1829, o. 22/1 30 [Adj. Nykjøb. 1/9 29] Thomas Nicolai Nielsen; [26/7 1836 Meelby; see Ramløse-A.].

15. 27/9 1836 [Cat. Ringkjøb. 15/8 27] Severin Clemens Langøe; [26/11 1850 Fjelsted-H.; see der].

16. 19/1 1851. Anders Christian Jungersen; Pr. 8/10 55; [15/2 1864 Skjellerup-E.; see der].

17. 6/5 1864 [Cat. Lemvig 9/9 57, o. Aalbg. 6/11] Andreas Faurschou, f. Holmstrupgd. 1/1 20; F. Peder F., Propr.; M. Oline Olsen; St. Aarh. 38, C. 22/1 46, h.; ~ Pedersborg 4/5 55 Eleonore Nanny Marolly, f. 27/8 19; F. Francis Christ. M., Plantageeier i Ostindien; 3 S., 1 D.; [† 14/1 1871].

18. 2/4 1871 [Miss. v. Frederikshaab i Grld. 12/1 64, o. 10/2] Johan Emil Wiberg, f. Kbh. 26/4 32; F. Carl Em. W., Synge- og Musiklærer v. Nykjøb. Sk.; M. Birthe Cathrine Jørgensen; St. Nykjøb. 51; C. 26/6 57, h2.; Lærer v. ø. Betalingssk. i Kbh. 57; ~ 30/4 59 Johanne Mariane Eveline Petersen, f. 22/1 33; F. Jac. Jonas P., Skllrr. i Søllerød; M. Ane Dorth. Emil. Mertz; 4 S., 3 D.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.