Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 428. Hemmet og Vium (Sønder-),

Nørre-Horne Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

H. 3/232; L. S.; L. P. B. 242; R. M. 12/5 1766; K. 1/226; M. S. III.; Lkm. 6/353; Kbg. 1664.
———————————

1. 1534. Villum Pedersen; [† 1543].

2. 1543. Gregers Pedersen; 4 S.; see Etm.; Thomas G. H. t. Christiansbg. Slotsk.; Enevold G. i Ullerup-V.; [† 1559].

PT 1985, s. 199-200.

3. 1559. F. S. Iver Gregersen; Pr. (84); ~ c. 60 Maren Clausdtr., † 14/8 01; 2 S., 3 D.; see I. I. Hemmet i V. Vedsted; [† 17/8 1601; han og Hustru begravne paa een Dag; Lgst.].

KS 3:2 (1877-80), s. 211; Hegelund I s. 369, 370; II s. 148; PT 1985, s. 199-201.

4. o. 4/10 1601. F. Bdrs. Gregers Enevoldsen (Pugdal) af Ullerup-V.; Pr.; ~ 25/7 02 Kirstine Hansdtr. af Deibjerg-H.; mindst 3 S.; see E. Gregersen i Deibjerg-H.; I. G. Hemmet i Skjern; Hans G. i Stavning; [† 1637].

PT 1985, s. 202, 205-06; 1987, s. 81-82; Hegelund I s. 372, 387; II s. 217-18, 225; KS 5:2 (1903-05), s. 558; 2:5, s. 840 (»Gregorius Eneualdi Pugdal«); 2:6 (1872-73), s. 548.
(22/7 1637. Niels Knudsen Schytte; Kaldelsen blev omstødt 17/8 38, see Vestervig-A.).

5. 1638 [Middelfart-K. 28, afsat •/11 36] Søren Nielsen Glud, vistnok af Ribe Cathr. K., f. 99; St. Ribe 23; r. Cap. Bogense-S., o. 2/6 26; maaskee 1 ~ (trol.) c. 29 F. E. i Middelfart-K.: Sidsel Jespersdtr. af Østrup-H., † c. 30; u. B.; 2 ~ Kirsten Olufsdtr. Roed; B.; 2 ~ Etm.; see J. J. Holm og N. J. Riis her; [† 1652].

KUM I, s. 59 (»Severinus Nicolai Glud Ripensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 132 (»Severinus Nicolai Gluud«, 27 år gl.); 6:2 (1936-38), s. 473; E. Brejls skifteuddr.: Middelfart byfoged nr. 14.

6. o. •/3 1652**. Iver Thomsen Tisted; maaskee St. Kbh. 41; ~ F. E., † 18/7 82; [† 27/12 1657].

KUM I, s. 164 (»Ivarus Thomæ«).

7. o. 19/2 1658. Lauge Enevoldsen Deiberg af Deibjerg-H.; St. Vibg. 49; [† 1/5 1664].

KUM I, s. 218 (»Lago Envaldi Deimontanus«); Sixhøj nr. 228.

8. E. f. B. 2/6 1664 [Rtr. Lemvig 60] Jacob Jacobsen Holm af Nykjøb.-L.-E.; St. Vibg. 57; ~ Hemmet 29/7 66 Gjertrud Sørensdtr. Glud, f. her; 3 S., 2 D.; 2 ~ N. J. Riis her; see T. Terkilsen her; [† 1680; var 58 Mønsterskriver under Studenternes Forsvar af Kbh.].

KUM I, s. 269 (»Iacobus Iacobi Holmius«); Sixhøj nr. 338; Nygaards sedler: Vielse, børn.

9. 9/8 1680 [Skp. . .] Thomas Eriksen Paaske af Vium-L., f. c. 29; St. Vibg. 48; Huslærer i Hjørlunde (56-57); ~ Anne Olufsdtr.; 2 ~ 85 S. Mogensen i Vallensbæk; [† 24/2 1681].

KUM I, s. 211 (»Thomas Erici Viumius«); Sixhøj nr. 216; KS 3:3 (1881-82), s. 30-31.

10. 26/3 1681, o. 24/5, Niels Hansen Riis, f. Vibg.; St. Aarh. 64; ~ 25/4 82 Gjertrud Sørensdtr. Glud, E. e. J. J. Holm her, † her 20/4 04; [† 1683].

KUM I, s. 318 (»Nicolaus Iohannis Risius«); Nygaards sedler: Kaldsbrev, enkens død.

11. 17/3 1683 [Rtr. Varde 65] Ture Terkilsen, f. Varde 40; F. T. Turesen; M. Karen . . . ; St. pr. 60; Hør. Ribe Stift s. A.; 1 ~ Else Madsdtr. fra Varde, † Varde 85; 7 B.; 2 ~ 29/12 85 Johanne Jacobsdtr. Holm, d. her 7/6 67, b. 29/8 89; 1 D.; 3 ~ Ida Pedersdtr. af Deibjerg-H., E. e. C. T. Hvidding i Deibjerg-H.; 2 S., 3 D.; 3 ~ Etm.; see P. N. Bruun her; M. P. Tøxen i S. Felding-A.; [† 9/5 1709; fik 2/8 71 Opreising formedelst Leiermaalsforseelse; Eptph.].

KUM I, s. 295 (»Turetus Torchilli Wardanus«); Nygaards sedler: Forældre, hører, lejermaal, kaldsbrev, børn.

12. 22/6 1709. Morten Christensen Friis af Thorstrup-H., f. 12/7 83; St. pr. 03; C. 17/3 07, n.; V.-Pr. 23; Pr.; ~ 6/3 10 F. E., † 3/7 37; u B.; [† 30/5 1731; accurat og arbeidsom].

KUM II, s. 298 (»Mart. Frisius«, 19 år gl.).

13. 24/8 1731. Peder Nielsen Bruun, f. Varde 9/11 01 el. 02; F. N. P. B., Bgr.; M. Inger Nielsdtr.; St. Varde 22; Degn i Bork; ligeledes i Thorstrup-H.; C. 8/3 29; ~ Margrethe Tursdtr., f. her 00, b. Guldager 16/7 81; 7 B.; [† 4/2 1744].

KUM II, s. 447 (»Petrus Nicolai Brunovius«, 22 år gl.).

14. 6/3 1744 [Malt-F. 24/10 33, o. 11/12] Niels Jensen Bloch af Kollerup-S., f. 4/11 00; St. Aalbg. 16, Bacc. 17; C. 10/5 18, h.; ~ 31 Cecilie Marie Rasmusdtr. Lassen af Aal, f. 30/4 13; 5 B.; 2 ~ Avlskarlen Hans . . . ; [† 15/1 1747; „Hans Hustru foraarsagede ham megen Hjertesorg ved at gaa sine egne onde Veie; desaarsag græmmede han sig til Døde“. See J. H. 7/12].

KUM II, s. 400, 406 (»Nicolaus Blochius«, 17 år gl.); ON-Malt, s. 25-26.

15. 17/2 1747, o. 5/4 [Lærer og Cantor v. Waisenhuset] Hans Jørgen Caspersen Lemvig el. -vigh, f. Kbh. 16/5 18; (Bdr. t. Christian C. L. p. Manø og t. Henrik C. L. i Ulstrup-G.); F. C. Jørgensen, dansk og tydsk Skolemstr.; M. Mette Sophie Christensdtr. Lemvig; St. Kbh. 40, Bacc. 41; C. 42, l.; 1 ~ 13/2 48 Cathrine Jensdtr. Rahbek, † 23/6 72; F. J. Christensen R. paa Alergd., Borris S.; 4 S., 4 D.; 2 ~ S. Felding 29/6 73 Ane Frederiksdtr. Bramming, f. Ribe, d. 1/3 39; 1 D.; 2 ~ Etm.; (see N. Nyegaard i Næsborg-S.-O.); [† 25/6 1774].

KUM III, s. 4, 11 (»Iohannes Georgius Lemvigius, Caspari filius«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, N. Horne hrd. nr. 20.

16. 10/8 1774. Joachim Jacob Kaalund af Farstrup-A., f. 12/9 40; St. Vibg. 60; C. 12/3 66, n.; ~ 8/5 78 F. E.; 1 D.; see H. N. Windekilde i Vilstrup; [# 10/5 og † 3/6 1820. Strengt religiøs].

KUM III, s. 203 (»Ioachimus Iacobus Kaalund«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1269.

17. 27/9 1820 [Cat. Ringkjøb. 31/10 15, o. 15/12] Eskil Høyland af Hove, f. Engbjerg 17/6 85; St. Vibg. 04; C. 26/4 11, l.; ~ Dorothea Christine Fæster fra Ringkjøb., † 18/6 48, u. B.; [† 25/4 1839. Samvittighedsfuld og nidkjær som Embedsmand; men i moralsk Henseende svag. Naar Folkene kom hjem fra Engen el. Marken, stod han paa Trappen el. i Forstuedøren med Falske og Glas og modtog dem med: „Mit fulde Glas og Sangens raske Toner o.s.v.“].

Sixhøj nr. 1574.

18. 8/6 1839, o. 21/6, Hans Hermann Bruun; [22/5 1855 Meelby; see der].

19. 20/8 1855 [p. Cap. og Semlrr. Skaarup 25/2 50] Jacob Frederik Engberg; [10/8 1866 Tostrup-U.; see der].

20. 29/10 1866 [p. Cap. Hjembæk-S. 1/7 53, o. 7/9] Jens Peter Orslef Quistgaard, f. Slangerupgd. v. Ringsted 3/12 21; F. Morten Q.; M. Edel Marie Vedsted; St. Roesk. 41; C. 26/4 47, h.; ~ Anna Margrethe Wolff; F. Jacob W., Kæmner i Christiansted p. St. Croix; M. Emilie de Berga Bøhm; (68) 1 S., 2 D.; [† 25/6 1881].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.