Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2),

No 8. Aal,

V. Horne Herred, Ribe Amt og Stift.

L. S.*; K.; M. S. III.; Danske Samlinger for Historie o.s.v. 1/348; Kbg. 1691.
———————————

1. (1543). Tøste Philipsen; see Etm.; B. Tøstesen i Nebel; [fik 7/3 1543 kgl. Brev paa sit Bondegods].

DKR s. 261.

2. (1584). Philip Tøstesen, f. c. 57; see Etm.; [† 2/4 1593; Gravramme].

KS 3:2 (1877-80), s. 213; Hegelund I s. 240, II s. 155; DanKir bd. 19, s. 1342 (se nedenfor).

3. o. 25/4 1593 F. S. Niels Philipsen; ~ Cathrine . . . ; 1 S., 2 D.; see Etm.; [† 1633; Skifte 2/8 s. A.].

KS 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 547; Hegelund I s. 240, II s. 155; PT 11: 5 (1944), s. 57.

4. o. 28/6 1633. Peder Clausen Fanøe af Nordby; St. Ribe 30; Pr. (49); 1 ~ 33 F. D. Elisabeth Nielsdtr, † c. 40; 1 S.; 2 ~ Maren Nielsdtr. (Obling); (Sstr. t. Anne N. O. ~ A. Anchersen i Kolding og t. Kirstine N. O. ~ H. H. Bagger t. Varde Nic. K.); F. N. Nielsen Obling (d.æ.), Gdeier. i S. Bork; M. Maren Jensdtr.; deres Datter var den bekjendte Salmedigterinden, hos N. 233 anførte Elisabeth Pedersdtr. Heeboe; [levede 15/3 1679; hans Navn paa Prædikestolens Himmel 1637; 2. Hustrus Initialer på Præstekonens Stol 1654].

KUM I, s. 98 (»Petrus Clavdius Fanøe«); PT 11: 5 (1944), s. 57, 1985, s. 205, 215; DanKir bd. 19, s. 1335, 1337 (se nedenfor).

5. 19/11 1673**. Hans Nielsen Paludan el. Kjær af Lunde-Ou.; St. Kold. 70; Pr.; ~ c. 78 Anna Nielsdtr. Heeboe, f. St. Heeboe, Janderup S., c. 61, † 17/7 00; (Sstr. t. Maren N. H. ~ H. S. Winther i Janderup-B. og Bdr.dtr. af Anders N. H. i Thisted-T. og af Ingeborg N. H. ~ N. H. Arensberg t. Varde St. Jacobi K.); F. N. Nielsen H. p. St. Heboe, Janderup S.; M. ovennævnte Elisabeth Pedersdtr. Heeboe; 15 el. 12 B., (1719) 6 S., 3 D.; see Jens H. P. i Thorslunde-I.; H. H. Friis i Grimstrup-Aa.; N. H. Heeboe i Bredsten; Peder H. P. i Kallundborg; (A. J. Reiersen i Frederiksborg-H.-H.); [† 3/1 1709; Pg. br. 87, da Præsten var i K., og da hans Hustru laa med det 15de Barn, og blev reddet ved, at en Karl tog hende ved Haaret og trækkede(!) hende ud af Sengen; men hun rendte ind i Ilden igjen efter sit Barn; Kongen skjænkede i den Anledning Kongetienden, og Beboerne lovede, at give godvilligen 2 Offerdage foruden de sædvanlige, hvilket endnu finder Sted. Efter Sønnesønnens Beretning var det hendes 6te Barn, nemlig P. H. P. i Kallundborg].

KUM II, s. 23 (»Iohannes Nicolaj Paludanus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 1; PT 1985, s. 68, 69, 215; 2008, s. 37-40; FWDP 8,5.

6. 16/2 1709. F. Søstersøn Rasmus Jensen Lassen, f. Aarh. 18/11 78; F. J. Rasmussen L., Kbmd., Rdmd. Kæmner og Overform. i Aarh.; M. Anna Jacobsdtr. Winther (2 ~ M. Sørensen i Lyngaa-S.); St. Aarh. 98; C. 30/1 03, h. c.; ~ Lundgd., Farup S., 17/10 09 Anna Jensdtr. Gude, f. 80; F. J. Christensen, Amtsforv. i Ribe og Eier af Steensgaard i Svanninge S.; M. Dorothea Kathrine Hedevig Gude; 4 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see Jens C. B. L. i Bedsted-G.; N. J. Bloch i Hemmet-V.; N. A. Eilskov her; [† Christi Himmelfartsdag (10/5) 1725].

KUM II, s. 239 (»Erasmus Iani Lassenius«, 19 år gl.); FAaW, s. 14; FWDP 8,6 (han var kun gift én gang); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 7; Nygaards sedler: Vielse, barn i Nordby F., børn i Ål.
(18/5 1725. F. Svoger Michael Jensen Gude, f. Flensborg 1/7 95; St. pr. Ribe 16; frasagde sig Kaldet 22/10 s. A.; † Ærøskjøb. 5/1 1763)
      Achelis I, nr. 4777; KUM II, s. 404 (»Michaël Gude Iensen«, 20 år gl.).

7. 3/12 1725. Urban Jensen Bloch af Kollerup-S., f. 25/11 97; St. Aalbg. 16, Bacc. 17; C. 18; ~ 27 F. E., † 19/5 61; 1 S.; [† 23-24/3 1734].

KUM II, s. 399, 406 (»Urbanus Blochius«, 19 år gl.).

8. 22/5 1734 [Hør. Od. 30] Niels Andersen Eilskov, f. Od. 19/1 05; F. A. Lauritsen E., Kbmd.; M. Alhed Marie Friis; St. Od. 23, Bacc. 24; C. 12/8 25, h.; ~ Anna Rasmusdtr. Lassen, f. her 30/11 14, † 12/3 72; 3 S., 4 D.; see Etm.; [† 11/6 1763].

KUM II, s. 452, 459 (»Nicolaus Andreas Eilschow«, 19 år gl.).

9. 29/7 1763. Andreas Frederiksen Holm af Svanninge; St. Od. 56; C. 22/4 60, l.; 1 ~ 25/5 64 F. D. Anna Nielsdtr. Eilskov, f. 2/12 42, † 13/1 74; 2 S., 4 D.; 2 ~ i Faaborg 21/6 75 Magdalene Sophie Møllmarch, † 22/5 12 i samme Time som Søsteren, Else M., der boede sammen med hende i Borre, Aal S.; F. Cclrd. Christ. M., Bgmstr. i Faaborg; [† 24/2 1801; sindssvag i 10 Aar].

10. 21/11 1800 [p. Cap.* 20/12 99] Jens Nicolai Krarup af Ølby-A.-F., f. 22/6 72; St. 89; C. 23/10 95, h.; ~ Janderup 9/10 07 Eleonore Dorthea Møller (Müller), f. Varde 17/4 71, † Varde 24/9 51, E. e. N. Windfeld i Hodde-T.; F. Jesper Møller, Skoleholder i Varde; M. Johanne Pedersdtr. Sørensen (Sstr. til N. P. Sehested i Janderup-B.); 1 S.; [† 23/8 1827; Støbejernskors p. Kgd.].

Nygaards sedler: Hustrus dåb, forældre, enkens død; DanKir bd. 19, s. 1344 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Varde kbst. nr. 352 (hustrus sødsken); Holstebro kbst. nr. 291.

11. 9/11 1827 [Lunde-Ou. 29/6 21] Niels Nicolaisen Stochholm, d. Horsens 4/3 74; F. Nicolai Nielsen S., Organist og Kbmd.; M. Maren Fischer; St. Hors. 90; C. 8/7 94, h.; Sp. Aadum 15/8 00; ~ Alslev 11/11 00 Inger Margrethe Baggesen, f. Bogense 20/12 74, † 29/5 49; (Sstr. t. Frederik B. B. i Oure-V.); F. Rasmus Lauritsen B., Proc., siden Byskrvr. i Kold.; M. Karen Jahn af Kjølstrup-A.; 4 S., 3 D.; [† 6/5 1849; Kirkegaardsmonument].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1526; Nygaards sedler: Dåb, vielse, børn i Oddum; DanKir bd. 19, s. 1343-44 (se nedenfor).

12. 15/7 1849 [Vorgod-V. 25/4 37] Peter Lundsteen, f. Helsingør 18/11 03; F. Daniel L., Kleinsmed; St. Helsing. 20; C. 13/1 33, l.; Landsthingsmd. 53–55; ~ Tved i F. 30/8 37 Christiane Marie Elisabeth Hansen, f. 22/3 13 i nederste Mølle v. Svendbg., † Kbh. 17/10 70; F. Mads H.; M. Joh. Margrethe Andersen; 2 S., 5 D.; see Daniel M. L. i N. Gjørding-V.-B.; [† 30/8 1861; brav og dygtig].

13. 6/11 1861 [Aadum 4/11 51, o. 17/12] Peter Otto Bloch af N. Nebel-L., f. Kvong 25/3 10; St. pr. 30; C. 6/7 37, h.; ~ 29/4 52 Maria Margrethe Børling, f. Vetterslev 8/10 18; F. Hans Christ. B., Skllrr.; M. Inger Marie Helsengreen; 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1984. Ål Kirke, s. 1293-1348.