Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1203. Tostrup (Taastrup) og Uggeløse,

Merløse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

H. 9/97; M. S. 1-a/181; K. M. 86; L. S.*; L. P. B. 448; Lkm. 1/1049; M. 121; Kbg. 1645.
———————————

0. 19/10 1536. Knud Stinger; »Hr. Knud Stinger fik Præsentats per obitum dni. Pauli Reformatz [!] paa Thosterup og Ugerløse Kirker efter den nye Formel«.

DKR s. 23.

1. 15 . . Laurits Rasmussen Riber.

2. (1584). Peder Jensen; blev vist kaldet 70, da der var Strid angaaaende Præstevalget (see Nye khist. Saml. 5/445); [maaskee † 1596].

KS 2:4 (1867-68), s. 404.
(Oluf Michelsen Strøbye (Stroby); kaldet af Præsten og Menigheden til Medtjener; men Valget blev casseret ved kglt. Brev 17/10 1596; see Nye khist. Saml. 5/452).

3. k. 17/10 1596. Christopher Pedersen, f. Holbæk; ~ (27) . . . . ; [† 1640; hans Navn paa Prædikestolen i Uggeløse 1600].

KS 2:5 (1869-71), s. 148; 4:3 (1893-95) s. 191 (var gift); DanKir bd. 4, s. 354 (se nedenfor).

4. k. 23/6 1640. Hans Pedersen Hafn, f. c. 06; St. Kbh. 26; [fmtl. † c. 1641].

KUM I, s. 75 (»Iohannes Petri Hafniens.«); KS 2:1 (1857-59), s. 504 (»Hans Pedersen Hafn«, 34 år gl.).

5. o. 20/6 1641. Thue Mortensen Nykjøbing; f. c. 13; F. M. Christensen i Nykjøb. p. Sjæl.; St. Hlh. 35; 1 ~ Maren . . . ; 3 B.; 2 ~ 2/5 55 Thalia Clausdtr. Plum, f. Kbh. 31, † 6/10 57; F. Dr. jur. C. Pedersen P., Prof.; M. Maren Pedersdtr. Winstrup; 1 B. (el. med begge 2 S., 3 D.); [† 25/9 1657].

KUM I, s. 127 (»Thuanus Martini Nycop. Sielandiæ«); KS 2:1 (1857-59), 506 (»Thue Mortensen Nyekiøbing«, 28 år gl.); Hlh. s. 9-10, 28.

6. 4/11 1657. Hans Jespersen Lund, f. c. 33; St. Kbh. 53, Bacc. 56; V.-Pr. . . ; 1 ~ Sidsel Christensdtr., † 12/10 83; F. P. i Skurup i Skaane; M. Susanne . . . ; 5 S., 8 D.; 2 ~ Else Jørgensdtr. Friis fra Skaane; [† 29/10 1696].

KUM I, s. 241, 263 (»Iohannes Caspari Lundius«).

7. 22/11 1696 [p. Cap.* (87)(?)] Jacob Hansen Wulf, f. c. 70; F. H. Jacobsen W., Sp. Id og Frederikshald (i Østfold); M. Maren Nielsdtr. Dorph; St. Hels. 90; ~ 8/2 98 Johanne Marie Brinch fra Mølleborup, d. 13/10 76; 5 S., 3 D.; [† 21/11 1710; byggede Pgden., der ligner det gamle Mølleborup].

KUM II, s. 176 (»Iacobus Iohannis Wolfius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Merløse hrd. nr. 21; PT 2:1 (1886), s. 72; NST 18 (1964), s. 224-225 (korrigerer en fejl i PT om præstens faders ophav).

8. 26/12 1710. Nicolai Johansen Haberdorph, f. •/10 78; St. pr. 96; C. 15/12 10, n.; ~ Marie Charlotte Meyer, f. c. 85, † 7/1 29; (Sstr. t. Cathrine H. M. ~ J. M. Seidelin i S. og N. Onsild); F. Samuel M., P. i Eddelack i Holsten; M. Anna Knutsdtr. Lorentzen; 13 S., 2 D.; (see F. C. F. Bast i Karrebæk; P. D. Bast t. Kbh. Frue K.); [† 11/5 1735].

KUM II, s. 218 (»Nicolaus Habersdorph«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Merløse hrds. formynderprot. nr. 47, i Maribo amt, Fuglse hrd. nr. 47, Ringsted byfoged nr. 43.

9. 10/6 1735, o. 10/8, Johannes Nielsen Schive, f. Vibg. 24/5 06; F. Mag. N. Villadsen S., Rtr. ss.; M. Otilia Melchiorsdtr. Olpius fra Helsingør; St. Vibg. 24, Bacc. 27; Alumnus p. Borchs Coll. 12/12 27–32; C. 6/8 26, l.; O.; [† 22/1 1756].

KUM II, s. 460, 492 (»Iohannes Schive Nicolai fil.«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 922; Borchs K. nr. 171.

10. 12/3 1756 [Jydstrup-V. 11/5 48, o. 5/6] Niels Hansen Bruun af Nykjøb-R., f. 7/8 16; St. Helsing. 38; Skllrr. i Valsølille 42; C. 5/9 44, n.; 1 ~ Maren Jacobsdtr. Tiørnelund, f. c. 27, b. 18/7 63; F. J. Jacobsen T., Degn i Soderup; M. Dorothea Asmusdtr. Schrøder; 2 ~ 64 Anna Hansdtr. Wøldike af Od. St. Hans K., f. 30, † Slag. 21; u. B.; [† 21/2 1783. Gik som Student med en Perspektivkasse(1). Enkegrevinde Ulrikka Eleonora Danneskjold-Laurvig til Skjoldnæsholm tog sig af ham. Var en Ven af Ungdommen, som han underviste med Nidkjærhed; W. 3/119; N. 97; Enken gav Lysekrone til K. 1784].

KUM II, s. 592 (»Nicolaus Bruun«, 22 år gl.); Kbg. Store Tåstrup (1721-63) opsl. 119 (1. hustrus begr.); SjDegn s. 109; DanKir bd. 4, s. 339 (se nedenfor).

11. 11/2 1783 [Borup-K. 19/7 76, o. 1/11] Peter Teilmann, f. Vdbg. 26/9 45; F. Kmrd. Andreas Christensen T., Amtsforv.; M. Anna Johansdtr. Neergaard; St. Hlh. 61, Bacc. 62; C. 20/7 63, l.; Tostrup-U. 15/2 65*; 1 ~ 9/7 79 Anna Marie Hansdtr. Hvass af Jyllinge-G., f. 15/7 47, b. 9/12 85; 4 S.; 2 ~ Kbh. 12/9 88 Petronella Pouline Frick, f. 57, † 23/1 02; F. Major Hans v. F.; M. Augustine Høy; u. B.; 3 ~ Kbh. 25/2 03 Christiane Sophie Kellermann, E. e. J. P. Staal i Baarse-B., f. 53, † 24/12 24; u. B.; see Etm.; Andreas T. i Jydstrup-V.; [† 21/11 1816].

KUM III, s. 212, 228 (»Petrus Teilmann«, 16 år gl.).

12. 12/3 1817 [Jydstrup-V. 2/8 11] F. S. Johan Christian Teilmann*, f. Borup 2/2 83; St. Vdbg. 00; C. 24/4 06, h.; Sp. Øxnæs og Langenæs i Nordlandene 11/5 11, o. 29/5; var to Gange c. Pr., men vilde ikke være virkelig; Cons.-Rd. 10/5 61; ~ 4/9 11 Mette Margrethe Teilmann af Tølløse-Aa., f. 26/12 83, levede 68 i Sorø; 3 S., 5 D.; see Andreas T. i Bredsten-S.; Etm.; J. C. L. Winther i Gimlinge; [# 6/4 1866; † 21/12 s. A.].

13. 10/8 1866 [Hemmet-V. 20/8 55] Jacob Frederik Engberg, f. Ravnstrup 21/8 11; F. Niels Zeuthen E. af Kullerup-V., Forp., senere Eier af St. Jørgensgd. i Ringsted; M. Alette Jacobsen; St. Roesk. 32; C. 5/11 39, h.; Tredielærer ved Holbæk Bgrsk. 43; p. Cap. Holbæk-M. 25/5 44, o. 21/8; p. Cap. og Seminarielærer i Skaarup 25/2 50; ~ 20/10 43 F. D. Elise Henriette Teilmann, f. 14/8 22; 5 S., 5 D.; see Harald L. E. i Haderup; P. J. S. Riemann, r. Cap. i S. Omme-H.; [† 10/10 1877].

14. 31/12 1877 [Havrebjerg-G. 20/4 69] Andreas Ewald Meinert; see Fjaltring-T.

———————————

Noter:

(1) En perspektivkasse var en indvendigt bemalet trekantet eller firkantet kasse. Når beskueren så ind igennem et eller to huller på forsiden, så han et virkelighedstro tredimensionalt rum med billeder eller scenerier.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1979. Store Tåstrup Kirke, s. 321-343, Ugerløse Kirke, s. 345-356.