Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 983. Saxild og Nolev,

Hads Herred, Aarhuus Amt og Stift.

M. S. III.; Aarh. M.; K. 3/278; L. P. B. 248; P.; Lkm. 5/172; Kbg. 1701.
Anm. Paa Kysing Mark har staaet en Kirke.
———————————

1. 15 . . Bertel Madsen.

2. 15 . . Søren Tand.

3. 15 . . Erik Madsen.

4. 15 . . Søren Jensen.   P., som var Præst her, siger om disse: „ne minimum quidem eorum in monumentis apparet vestigum“.

5. o. 1557. Bertel Nielsen, f. c. 33; [† 6/9 1578; en lærd Mand og brav Præst; fik mange Abnormiteter afskaffede; gav Altertavlen i Nolev 73; Eptph.].

6. o. 1578. Kjeld Nielsen, f. c. 48; see S. Kjeldsen i Aalsø-H.; [† 21/2 1600].

KS 3:2 (1877-80), s. 206.

7. o. 1600 [vist r. Cap. Kattrup-Ø.-T. c. 97] Terkil Mortensen, fra Snede; [† 1603; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1597].

KS 3:2 (1877-80), s. 741 (»Tørchillus Martinius Snedensis«).

8. o. 1603. Jacob Jacobsen, f. Aarh. c. 76; ~ Anna Pedersdtr.; 2 ~ Etm.; [† 17/2 1628; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1602; gav et Taarnuhr].

KS 5:2 (1903-05), s. 552; KS 3:2 (1877-80), s. 757; 3:2 (1877-80), s. 745 (»Jacobus Jacobæus Arhusianus«).

9. k. 2/3 1628 [r. Cap. Skanderborg-S.-S., o. 22/8 21] Oluf Knudsen* af Fruering-V., f. 24/8 99; St. Slag. 20; ~ F. E.; 6 D.; see Etm.; [† 28/6 1673; „non satis laudari potest pietas et Zelus; quotidie ab 27/12 1659, quo anno ab invasione tertia hostium et ab aspero poloniorum militum contubernio liberata est urbs Saxild, ejus cura et certæ fundationis pecuniariæ ab ipso constituto vigore, in templo S. preces matutinæ et quovis sabbato et festo preces vespertinæ ad deum funduntur“ (P.); byggede et Hospital, som stod til Branden 29/6 1699].

KUM I, s. 40 (»Olaus Canuti Cimber«).

10. 15/8 1667*, o. 7/2 68, Caspar Bernhardsen Suhr (Saur), f. Bremen 42; F. B. S., siden Kong Fred. III.s Ølbrygger; St. Kbh. 63; Pr. 93; 1 ~ 20/6 69 F. D. Anna Olufsdtr., f. c. 43, † 88; 2 S., 2 D.; 2 ~ Mette Maria Jespersdtr. Hutfeld, f. Aarh. 13/7 70; F. Kammerass. J. H., Landsdommer; B.; 2 ~ Etm.; see M. P. Møller og H. A. C. Haasum i Holbæk-U.; Bernt C. S. i Viby-T.; L. H. Pontoppidan i Hylke; [† 14/1 1701].

KUM I, s. 316 (»Casparus Bernhardi Saurius«); P-Aarh. f. 49b, opsl. 52 (»Casparus Bernhardi Saur«).

11. 17/2 1701, o. 29/4, Mag. Poul Jensen Poulson, f. Søbygd. 8/7 74; F. Canc.-Ass. J. P.; M. Marie Mathiasdtr.; St. Fred. 92; C. 12/4 94; Alumnus p. Borchs Coll. 11/1 96 – 11/4 98; udenlands 98; Mag. Kbh. 19/5 00; Pr. 13/8 19; ~ 19/10 01 F. E., † 3/7 36; 1 S., 1 D.; [† 7/12 1736; en lærd Samler; Forfatter af „Catalogus over Præster i Aarh. Stift“; havde et smukt Bibl.; lod bygge et Sacristie til Kirken; bekostede Daaben, en Lysekrone, et Skib, et Pulpitur (Pont. Atl. 4/247); W. 2/171; N. 468].

KUM II, s. 187, 255 (»Paulus Paulinus/Poulson«); Borchs K. nr. 31.

12. 17/8 1736**. Jesper Nielsen Hutfeld af Holme-T., f. c. 08; St. pr. Aarh. 36; C. 4/6 31, n.; ~ Odder 24/10 36 Anne Jørgensdtr., † 10/7 66; [† 17/3 55].

13. 9/5 1755 [r. Cap. Aarh. Frue K. o.s.v. 17/10 49] Christian Ludvig Antonsen Sundt, f. Aalbg. 24; F. Dr. med. A. Frederiksen S., pract. Læge; St. Aalbg. 41; C. 2/6 46, n.; 1 ~ . . . . ; 2 ~ Anna Margrethe Christiansdtr. Lund af Voldum-R.; her 1 D.; [† 11/1 1756].

14. 20/2 1756. Christopher Frederik v. Heye, f. c. 20; C. 18/11 55, n.; ~ 27/7 56 Frederikke Sophie Wahl, E. e. Skildrer Tutkjær; 2 S., 2 D.; [† 30/12 1780].

15. 28/3 1781 [2 r. Cap. Aarh. Dk. 18/12 67] Hans Michael Seehuus, f. p. Møklebust i Hyllestad S., Sundfjord Provstie, Bergens St., 11/9 34; F. Søren Michaelsen, Kbmd; M. Maren Hansdtr. Seehuusen, en Præstedtr. fra Helleland, Chr.sands St.; St. Bergen 52; C. 11/12 58, h.; ~ Eiby 22/4 68 Elisabeth Christine Nielsdtr. Sletting af Eiby-D., f. 17/3 49, † 27/10 06; u. B.; [† 20/10 1784; W. 2/365; N. 550].

EM VII, s. 317-18; Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents. Christiania 1897, s. 246); PT 1982, s. 87 (Sletting).

16. 1/10 1784 o. 27/10 [Hør. Aarh. 83] Jacob Abel Ingerslev af Beder-M., f. Maarslet 17/12 59; St. Aarh. 77; C. 7/10 83, h.; c. Pr. . . ; ~ 11/7 85 Vita Bering af Gylling, f. 8/10 66, † Aalbg. 14/4 56; 9 S., 6 D.; see Hans I. i Kongsted; Peter L. B. I. i Magleby p. Møen; Hans Chr. I. i Boeslunde; [† 23/6 1821].

17. 3/10 1821 [Harring-S. 1/6 13] Ole Frederik Bruun*, f. Christiania 1/6 72; F. Jørgen B., Bogbinder; M. Susanne Leerhuus; St. Christiania 93; C. 1/5 98, n.; p. Cap. Hjarup-V. 12/10 98, o. 9/11; Sp. Hvidbjerg-Ø.-L. 18/3 03; ~ Kbh. 1/8 98 Charlotte Christine Brummer, d. Kbh. 2/4 76, † Odder •/12 64; F. Diderik B., Kabinetskoureer; M. Charlotte Marie Sveistrup; 4 S., 2 D.; [# 13/5 1854; † Odder 28/3 63; E. S. 1/259; maatte gjøre Opbud 21].

18. 29/7 1854 [Østerø, Fær., 2/9 43] Otto Frederik Christian Jørgensen, f. Kbh. 4/8 09; F. Bartholomæus J., Gross.; M. Johanne Margrethe Lind; St. Kbhs. Bgdsk. 26; Institutbstr. i Kbh. 32; C. 21/4 34, h.; Lærer v. Frue Sogns dagsk. og Holmens Aftensk. . . ; Sp. Syderø, Fær., 21/8 38, o. 14/9; Pr. 12/10 49; Lagthingsmd. 52–53; Landsthingsmd. 26/6 53; ~ 19/8 31 Charlotte Christine Emilie Tøxen, f. Kbh. 16/9 10, † 21/2 56; F. Jørgen Carstens Blok-T., Adj. og Overlærer i Norge, siden Literatus i Kbh.; M. Birgitte Cathrine Damm Rye; 3 S., 4 D.; see Haldor F. J. i Førslev; [† 2/5 1858; dygtig Jur. og nidkjær P.; E. 1/817 og S. 1/996].

Fær, s. 8.

19. 23/7 1858 [Ø. Larsker-G. 25/3 43, o. 3/5] Henrik Georg Bruun af Taarnby, f. 4/11 09; St. pr. 27; C. 28/4 35, l.; Lærer v. Opfostringshuset 35; ved Waisenhuset 36; ~ Kbh. Trin. K. 10/9 43 Emma Eline Sophie Mønster, f. Kbh. 6/9 13, † Aah. Doms. 13/12 92, b. Saxild 17/12; F. Hans Rosenquist M., Pakhuusforv.; M. Jacobine Kolding; 2 S., 2 D.; [# 20/12 1883; † Aah. Doms. 29/7 92, b. Saxild 2/8].

AaDB s. 92.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.