Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 523. Hylke,

Voer Herred, Aarhuus (før Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 70; L. P. B. 394; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/207; Kbg. 1698.
———————————

1. 15 . . Jens Sørensen.

2. (1584). Just Nielsen; maaskee St. i Kbh. (67); [var her endnu 1610; fmtl. † c. 1612].

KS 3:2 (1877-80), s. 209; 5:2 (1903-05), s. 555; F-P s. 58 (»Jodocus(?) Nicolai«).

3. 1612. Holger Gabrielsen; [1632 Stouby-H.; see der. Kom tilbage til Hylke efter 2 Aar, see Nr. 4b].

KS 3:2 (1877-80), s. 754; 3:3 (1881-82), s. 329-339.

4. o. 1632. Mads Jørgensen Lund; [1634 Stouby-H.; see der].

KS 3:3 (1881-82), s. 328.

4b. 1634. [Stouby-H. 32] Holger Gabrielsen; F. maaskee G. Holgersen, Eier af Egebjerggd., Hansted S.; maaskee St. fra Hlh., c. 05, St. i Kbh. (06), i Wittenberg 08; ~ (34) . . . . Nielsdtr. Findsen af Stouby-H., vist E. e. Hans . . . ; see N. Holgersen i Gangsted-S.; P. Mortensen i Lundum-H.; J. L. Haandberg og J. Olufsen i N. Omme-B.; J. P. Bredal i Klovborg-T.-G.; M. J. Lund og H. J. Dystrup i Stouby-H.; R. P. Tøxen og H. O. Nysted i Løsning-K.; [† 1641; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1612].

F-P s. 225 (»Holgerus Gabrieli Egebiergius«); KS 3:2 (1877-80), s. 749 (»Holigerus Gabriel Egibergius«); 3:3 (1881-82), s. 329-339 (se nedenfor); Helk I, s. 218; PT 11:5 (1944), s. 59; A. Blaabjerg: Nutiden og Valdemar Sejr, s. 46 ff.; Nygaards sedler: Ægteskabsbevilling (for Jacob Bruun i Høislev-D.-L. og Lisbeth Jensdtr. Bredal, vist af Klovborg-T.-G., der var beslægtede i 3. led, hvilket kan henvise til, at Jacobs farfader var halvbroder til Holger Gabrielsens hustru, der vist var mormoder til Lisbeth Bredal).

5. 1641 [Hør. Aarh. . . .] Andreas Nielsen Kare, f. Rand.; St. Aarh. 36; [† c. 1672].

KUM I, s. 134 (»Andræas Nicolaus Kare«).

6. 15/8 1671*, o. 10/5 72. Laurits Henriksen Pontoppidan af Veile-H., f. 4/2 44; St. Vibg. 62; Pr. 87; 1 ~ c. 72 . . . . Holgersdtr.; 2 ~ Margrethe Suhr af Saxild-N., † Viby 23/3 08; 3 B.; [b. 28/2 1698; Eptph.].

KUM I, s. 312 (»Laurentius Henrici Pontoppid.«); Sixhøy nr. 407; P-Aarh. f. 51b, opsl. 55; DanKir bd. 16, s. 4651, 4652-53 (se nedenfor).

7. 15/3 1698 [Øland 24/7 92**, o. 5/2 93; afsat 94; fik Opreisning] Knud Jacobsen Schmidt Gadberg, f. Gudbrandsdalen 10/7 62; F. J. Schmidt, Sorenskriver; M. Kirstine Trolle, af adelig Herkomst; St. Christiania 83; C. 15/6 85, illum.; udenlands i 5 Aar: i Wittenberg, Leipzig (86), Jena og Kiel (92); 1 ~ 94 Cathrine Rovsing; 2 ~ c. 19 Ida Birgitte Hansdtr. Seidelin af Ousted-T., f. c. 03, † Tebstrup, Ousted S., 19/9 86; 1 S.; see H. J. S. Schmidt i Ousted-T.; [b. 12/6 1723; blev afsat 94 fordi hans Hustru kom for tidligt i Barselseng, fik kgl. Tilgivelse 98].

KUM II, s. 124 (»Canutus Iacobi Smith«); Helk II, s. 118 (var ikke Mag.); KlitVen, s. 381; Seidelin I, s. 263-264.

8. 23/7 1723, o. 20/8 [Hør. Helsing. . . .] Johannes Wicher, f. Kragerø 1/4 89; F. James Wicker, Tolder ss., engelsk; M. Anne Cathrine Nøring; St. Helsing. 07; C. 23/10 14, n.; ~ Johanne Johansdtr. Schrøder af Helsing. St. Olai K., f. 6/2 91, b. 7/10 57; 3 B.; [b. 18/2 1752].

KUM II, s. 320 (»Iohannes Vicherus«, 19 år gl.); HEB, s. 70; S. H. Finne-Grønn: Arendals Geistlighed. Christiania 1897, s. 68; SA Oslo: Delgobes Saml. Wicker.

9. 1752 [Broust-S. 5/11 51, o. 22/12] Thomas Pedersen Kattrup, f. Kattrup 15; F. P. Jensen, Degn; M. Cathrine Thomasdtr.; St. Hors. 37; C. 30/7 44, n.; Skllrr. i Voer 40; ~ Anna Henrichsdtr. Felsen, f. 18, b. 2/3 65; see Henrik P. K. i Skjødstrup-E.; Johan K. i Udby i S.; [† 28/1 1770; Hustrus Lgst.].

KUM II, s. 586 (»Thomas Kattrup«, 20 år gl.); Kbg. Hylke (1698-1771) opsl. 180 (hustrus begr.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 931; DanKir bd. 16, s. 4655 (se nedenfor), dog med forkert efternavn på hustruens gravsten.

10. 2/3 el. 12/3 1770, o. 1/8, Peter Fabricius Dorscheus, f. 10/11 40; F. Peder Mikkelsen D. af Vinding-V., Byfgd. i Skive; M. Ellen Mette Povelsdtr. Fabricius; St. pr. Vibg. 58; C. 2/12 61, h.; 1 ~ Aarh. Frue K. 12/1 72 Kirsten Brendstrup, f. c. 50, b. 8/8 91; 8 S., 3 D.; 2 ~ Feldballe Pg. 16/4 93 Helene Engel Reinfranch af Kolind-E.-S., f. c. 74, † p. Chrhvn. 37; 4 S., 1 D.; [† 23/4 1804].

KUM III, s. 179 (»Petrus Fabritius Dorschæus«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Voer hrd. nr. 64, 85; Nygaards sedler: Forældre, 1. hustrus begr., 2. vielse; IBB, Elbo hrd., Fredericia.

11. 18/5 1804, o. 27/6 [Hør. Rønne . . .] Christen Andresen; [4/10 1815 Munkebo; see N. Lyndelse-H.].

12. 25/10 1815, o. 12/1 16 [Adj. Fred. 06] Laurits Satterup, f. Hjerting, d. Guldager 27/6 73; (Bdr. t. Marie Elisabeth S. ~ J. Lyhne i V. Tørslev-S.); F. Hans Pedersen S., Guldsmed (Bdr. t. Laurits P. S. i Dannemarre-T. og Halvbdr. t. Nicolai P. S. i Bølling-S., Farbdr. t. Poul S. i Dannemarre-T., t. Peder J. S. i Hodde-T. og t. Nicolai S. i Varde); M. Mette Hendricha Sophie Petersen; St. Kold. 93, Bacc. 94; C. 7/10 06, n.; O.; [† 28/5 1828].

KoldStud s. 281-82; Nygaards sedler: Dåb, forældre; E. Brejls skifteuddr.: Riberhus amt nr. 1021; Priv. Pers.ark. ved LAV, S. lbnr. 1903.

13. 6/8 1828 [Adslev-M. 18/10 93, o. 4/12] Henrik Stilling*, d. Skanderborg 28/1 65; F. Peter Ditmar S., siden bager i Vibg.; M. Anna Marie Hasle (Sstr. t. M. Hasle i Beder-M.); St. Vibg. 85; C. 24/10 91, l.; Cons.-Rd. 18/10 43; ~ 26/9 94 Nicoline Georgine Stauning af Viby-T., f. 18/6 71, † 21/1 47; u. B.; [# 19/11 1844; † Aarh. 26/4 52; værdig og dygtig; B. D. G. 1/174].

KUM III, s. 411 (»Henricus Stilling«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1437.

14. 26/1 1845 [p. Cap. Hatting-T. 8/6 40, o. 5/8; Hjelpep. i Hvirring-H. 43–44] Frederik Christian Julius Høegh-Guldberg; c. Pr. . . . ; [26/6 1848 Vær-N.; see der].

15. 26/8 1848 [Cat. Od. 10/2 43] Frederik Christian Pedersen; [24/11 1864 Skelund-V.; see der].

16. 20/2 1865 [Glücksborg i Sl. 6/8 63; afsat af den tydske Regjering 8/5 64; # 20/10 s. A. af d. d. R.] Rasmus Winther Assens Ferslev, f. Aalbg. 17/3 29; F. Jens Laasby Michael F., Kbmd.; M. Anna Maria Dorothea Assens af Aarslev-T.; St. Aalbg. 47; C. 27/6 54, h.1; Cat. Stubbekjøb. 23/4 63, o. 15/7; ~ 17/10 63 Elisabeth Thomasine Thamsen Madden, f. Dublin 25/3 25; F. Robert M., Officier i Artilleriet i Dublin, senere ansat ved Londons Toldvæsen; M. Elisab. Marie Madden; u. B.; ; [† 29/9 1872].

17. 23/12 1872 [Cap. p. p. Hvirring-H. 31/10 62, o. 17/12] Søren Rasmussen Ostenfeld, f. Skjørring-Mølle 15/8 37; F. Rasmus Sørensen O., Mølleeier; M. Marie Chr. Friis af Aarslev-H.-L.; St. Rand. 55; C. 21/1 61, l.; (14/5 – 2/7 77 S. Høirup-Aa.); ~ 27/10 63 Ingine Hansine Skovgaard, f. Vonsyld 26/10 37; F. Jac. Hansen S., senest Eier af Bjerregd. v. Valdby; M. Hansine Jørgensen; (78) 4 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Rørdam, Holger Fr.; Kirkelige Forhold og Personligheder i Aarhus Stift i ældre Tid. II. Om Stovby og Hornum Præstekald. Kirkehistoriske Samlinger, 3:3 (1881-82), s. 327-341.
Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1996-2002. Hylke Kirke, s. 4672-4661.