Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 867. Ordinerede Catecheter i Odense.

[Odense Herred og Amt, Fyens Stift]

———————————

1. 7/5 1813, o. 30/6, Dankvart Faaborg; [22/12 1820 Dalum-S.; see der].

2. 1/12 1824 [p. Cap. L. Lyngby-Ø. 14/3 23, o. 16/4] Hans Nannestad; [12/11 1828 Skallerup-V. , see der].

3. 9/1 1829, o. 24/4, Jens August Brasen; [13/1 1832 Karrebæk; see Skjelskør].

4. 15/6 1832 [p. Cap. Birkerød 18/4 27, o. 2/5] Gustav Christian Nicolai Borch; [12/11 1842 r. Cap. Horsens, see der].

5. 10/2 1843, o. 29/3, Frederik Christian Pedersen; [26/8 1848 Hylke; see Skelund-V.].

6. 25/11 1848 [p. Cap. Kjeldby 6/12 45, o. 9/1 46] Theodor Steenbuch; [26/4 1854 Od. St. Hans K. see der].

7. 24/2 1855, o. 28/3, Iver Christian Theodor Vesterboe; [10/7 1865 Torslev-S.; see Fjelsted-H.].

8. const. 11/10 1865, tillige Forst. f. den betal. Bgrsk. [Store Vi, Flensbg. Pr., 15/4 62; afsat af den t. Reg. 22/5 64; # af den d. Reg. 28/10 s. A.; Hjelpep. Marslev 64] Henning Frederik Feilberg; [28/1 1869 Brørup-L.; see Darum-B.].

9. 1/3 1867, o. 26/4 [Insp. v. Efterslægtens Realsk. 58] Johannes Møller, tillige Skoleinsp. i Od., f. Kbh. 18/3 32; (Halvbdr. t. Joachim C. M. i Aarby); F. Dr. og Prof. th. Jens M. af Karrebæk; M. Christine Sophie Kellermann; St. pr. 48; Lærer v. Waisenhusets Realsk. 49; tillige v. Frue Realsk. . . ; C. 16/6 56, l.; udenlands s. A.; Lærer i Kbh.; Alumnus p. Borchs Coll. 12/10 59 – 9/11 60; ~ Helsing. St. Olai K. 9/11 60 Georgia Elisabeth Heiberg af Helsing. St. Olai K., f. Lunde 30/8 34, † Kbh. 18/10 63; u. B.; [5/5 1874 r. Cap. Od. Frue K.; R.* 2/3 92; # 14/3 s. A.].

Borchs K. nr. 683; Elvius s. 381-382; G-HF I, s. 781-782.

Nedlagt 5/5 (1/5) 1874.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

Odense.

No 868. Præster til Graabrødre Hospital og efter Rescr. 4/4 1566 til Paarup.

[Odense Herred og Amt, Fyens Stift]

J. M. 43; M. S. 2a/6; Bl. f. G. 1/859; Lkm. 2/62; Kbg. Graabr. Hosp. 1699 (÷ 1750–1813), Paarup 1646.
Anm. Hospitalet havde været besørget af en Cap. ved Albani (Graabrødre) Menighed; Paarup havde hørt til St. Knuds Kloster.
———————————

0. (1551). Jens Pedersen; var 6/11 51 Præst og Tilsynsmand i »det almindelige Hospital«.

KB bd. 1 (1551-1555) s. 93.

1 (c). 1566 [Paarup . . .] Rasmus Hansen; [1566 Kullerup-V.; see der].

2. 1566 [Forhen Rtr. Od. i 2 Aar] Jørgen Pedersen, f. Ørslev c. 35; vist St. Middelfart 58; udenlands efter at have været Rtr.: St. i Wittenberg 63 (»ex pago Fioniae Tellerup«), i Leipzig 65; ~ 70 Karen Mogensdtr., f. c. 51, † 31/10 04; F. M. Hansen, Bgr. i Od.; 1 S., 3 D.; see L. J. Sommer t. Od. St. Knuds K.; [† 28/1 1611; „Præst udi Siugstoffuen; non movet“(1) (J. M.); Lgst., Hustrus Lgst. i Od. St. Knuds K.].

FS nr. 334 (»Georgius Petri Midelfardensis«); Helk I, s. 342, 385 (søn); EM 6, s. 257; BJMV s. 65; DanKir bd. 9, s. 817-18 (Od. S. Knuds kirke), s. 1566 (se nedenfor).

3. 1611. Peder Pedersen Hindsholm; [1615 Skjelskør; see der].

(1615. Christen Bang).

3b. (1614) Niels Christensen; [var endnu Præst her 15/1 1618].

KS 6:2 (1936-38), s. 223; Perlestikker, s. 351 (1614: »h. Nielz af Syndese vaar prest till Siughußt«).

4. 1615 [r. Cap. Od. Graabr. (Albani) K. (14)] Ludvig Gjertsen Widow, f. Kjerteminde; F. fmtl. G. Johansen W., Bgr. i Kjerteminde; St. Od. 05; ~ Birthe Lauritsdtr., levede endnu 32; flere B., hvoraf 1 D.; [† 22/3 1627; registrerede 1623 Gråbrødre Hospitalkirkes Monumenter i Koret og deres Indskrifter til Oldgranskeren Ole Worm; fmtl. hans Søn Geerts Lgst. i Graabrødre K. (fejllæst i DanKir som »Juldow«)].

FS nr. 530 (»Ludovicus Gerhardi Cartemundanus«); Perlestikker, s. 350 (1614: »h. Lodvig caplan till Graabrødre«); BHMD s. 16 (22/3 1627: »Hr. Ludvig, præsten i Hospitalet, døde«), 35, 59, 99; DanKir bd. 9, s. 1774, 1848 (se nedenfor); Wiberg kalder ham fejlagtigt for Lorentz.

5. o. 9/12 1627. Anders Christensen Riber, f. Ribe 00; St. Ribe 24; 1 ~ 7/10 28 Sidsel Jensdtr. Zeuthen af Od. St. Knuds K.; 1 S., 2 D.; 2 ~ 1 H. 3 K. 61 Anna Andersdtr., † 74; 1 D.; see Etm.; [† 1 Paaskedag 1673, b. 8/4; han og Hustru bekostede 1656 Altertavlen i Paarup K.].

KUM I, s. 66 (»Andræas Christiernus Tilonus Ripensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 122 (»Andreas Christiani Ripensis«, 27 år gl.); DanKir bd. 9, s. 2664 (se nedenfor).

6. 21/3 1668**. Laurits Knudsen Trøstrup, f. Korup; St. Od. 61; ~ 15 Trin. (11/9) 70 F. D. Birthe Andersdtr., † •/9 17; 4 S., 2 D.; see Etm.; C. J. Gamst i St. og L. Fuglede: [b. 2/5 1704].

KUM I, s. 297 (»Laurentius Canuti Trostrupius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev, 1/9 1669; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 23.

7. 10/7 1704 [p. Cap.* . . .] F. S. Anders Lauritsen Trøstrup, f. •/5 73; St. Od. 92; [† 1705 af en heftig og hastig ham Paaske Aften paakommende Sinds Urolighed].

KUM II, s. 187 (»Andreas Laurentii Trøstrupius«); Strøm 1, s. 53 og 85.

8. 18/5 1705. Jens Sørensen Hee, f. Ringkjøb. 29/7 79; F. Mag. S. Jensen H. af Hee-N., Rtr. ss.; M. Elisabeth Hansdtr.; St. Ringkjøb. 99; kaldet til Rtr. Faaborg 05; V.-Pr. . . ; Pr. og Stiftspr. 45; 1 ~ 05 Else Pedersdtr. Lund ved Dronning Lovises Hof, f. 13/2 80, † 23/8 36; (Sstr. t. Peder P. L. i Simmerbølle og t. Niels P. L. i Tyrsted-U.); F. P. Pedersen, Bfgd. i Kors.; M. Maren Nielsdtr.; 8 S., 4 D.; 2 ~ 39 Mette Margrethe Frederiksdtr. v. Haven af Od. Frue K., f. 05; u. B.; 2 ~ Kmrd. Niels Basse til Hindsgavl, og † 31/10 76; see Jacob J. H. i Ø. Hæsinge-H.; Jørgen J. H. til Kbh. Holmens K.; C. P. Westergaard i Vigerslev-V.; Søren H. blev Prof. i Od.; [† 29/7 1747; gav 100 Rdlr. til Fattige i Hosp.; Eptph. og Lgst. i Graabr. K.].

KUM II, s. 250 (»Ianus Severini Heenius«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 38; DanKir bd. 9, s. 1832, 1849 (se nedenfor).
(4/8 1747. J. C. M. Bloch; see Præsterne til Christiansborg Slotsk.).

9. 20/10 1747 [r. Cap. Kjerteminde-D. 31/1 41, o. 3/3] Christian Andersen Bruun, f. Nybg. 30/12 11; F. Anders Hansen, Kbmd.; M. Margrethe Elisabeth Pedersdtr.; St. Nybg. 29; C. 28/1 37, l.; Rtr. Kjerteminde s. A., indtil dens Nedlæggelse 40; ~ Kbh. 19/9 49 Marie Buck, f. c. 15, † 16/2 69; 1 S.; [† 31/10 1769].

KUM II, s. 503 (»Christianus Brunovius«, 21 år gl.); Strøm 1, s. 53 og 85.

10. 5/1 1770 [r. Cap. Od. Frue K. 8/11 54] Christopher Mathiesen Gottschalck, f. Viskinde 17/7 17; F. M. Christophersen G., Degn; St. Kallundbg. 35, Bacc. 36; C. 23/1 41, h.; Lærer v. Waisenhuset 45; Herlufsholm 31/5 48**, o. 5/6; 1 ~ Kbh. 16/7 48 Christine Dorothea Bohne, † 3/12 67; F. Henning B. i Rønne p. Bornholm; M. Kirsten . . . ; 5 S., 5 D.; 2 ~ Maren Rasmusdtr. Fog af Steenstrup-L., f. 13/10 35, † Steenstrup 15/10 84, E. e. P. N. Saabye i St. Jørgens-S.; 1 D.; see F. O. Bjerre i Vindinge; Mathias G. i Jordløse-H.; [† 29/4 1778].

KUM II, s. 563, 569 (»Christophorus Gothschalch«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 126, 127, 163; Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 55.

11. 8/7 1778, o. 18/9 [Subrtr. el. Prortr. her 70] F. Halvbroder Mag. Hans Jørgen Gottschalck, f. Viskinde 24/6 41; M. Cathrine Slaballe; St. Od. 59; C. 19/1 63, n.; Mag. 69; 1 ~ 29/5 72 Sophie Christiane Sørensdtr. Anchersen, f. Od. •/11 35, † 15/1 77; F. Prof. S. A. af S. og N. Bork, Rtr. her; M. Christine Møller; 2 D.; 2 ~ 77 Marie Johansdtr. Mule af N. Broby, f. 54, † 14/2 80; 1 S.; 3 ~ Forriges Sstr. Conradine Mule, f. 12/8 56, † 30/11 08; 1 S., 1 D.; see J. C. Ortmann i Magleby p. L.; [† 14/6 1816; W. 3/257; E. 1/502 og S. 1/579].

Ved Rescr. 2/10 1816 blev Hospitalspræsteembedet forenet med det
res. Capellanie ved St. Knuds Kirke; Paarup et Pastorat for sig.

———————————

Odense.

No 868b. Tydske Præster til Graabrødre Hospital.

[Odense Herred og Amt, Fyens Stift]

———————————

1. før 1670. Hans Magnussen; nævnt 1670 som »fordum tysk Præst her«.

DanKir bd. 9, s. 1774 (se nedenfor).
———————————

Noter:

(1) »non movet« = (om hans Prædiken): gør ikke noget dybere Indtryk.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991, s. 16, 35, 59, 99.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 1998-2001. Gråbrødre Klosterkirke (Hospitalskirken), s. 1559-1578, Gråbrødre Klosterkirke, s. 1769-1876, Pårup Kirke, s. 2647-2692 (udg. 2014).
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 886. Paarup,

Odense Herred og Amt, Fyens Stift.

Kbg. 1646.
Anm. Paarup var tidligere Annex til Hospitalspræsteembedet i Odense. Præsten boer i Tarup.
———————————

1. 28/9 1819 [Svendbg. Nic. K.-T. 27/5 08] Joachim Begtrup af Vistofte, f. 67; St. pr. 88; C. 14/1 94, n.; Nordstrømø, Fær., 22/2 99, o. 3/5; Sydstrømø, Fær., 24/1 00; V.-Pr. 24/12 02; R. m. Apr. 31/7 15; 1 ~ Thorshavn 22/6 02 Marie Elisabeth Hauptmann, f. 78, † Kbh. 7/8 07; F. Particulier; 1 D.; 2 ~ Kbh. 3/2 08 Ulrica Sophie Charlotte Toldberg, f. 25/10 87, † Rand. 4/9 59; F. Hans Jacob T., Hofjuveleer; M. Christence Brinch af Kundby; 1 S., 2 D.; see J. Hansen i Tersløse-S.; Erik G. B. i Sennels; [† 5/9 1823; besad en ikke ringe jur. Dygtighed; N. 51; E. 1/94 og S. 1/101].

Fær, s. 20.

2. 26/3 1824 [Lomborg-R. 22/11 15, o. 15/3 16] Severin Hjortsvang af Stadager-K., f. Linnerup 74; St. Nykjøb. 94; C. 26/10 02, l.; ~ Anna Maria Raben af Slangerup-U., † 24/11 32; 2 D.; [† 25/5 1825].

3. 18/9 1825 [Sønderhaa-H. 2/11 04, o. 21/12] Nicolai Brummer*, f. Kbh. 2/2 75; F. Diderik B., Cabinetscoureer; M. Charlotte Marie Sveistrup; St. pr. 91; C. 2/5 97, h.; Cons.-Rd. 14/10 (2/11) 54; 1 ~ Anne Sophie Søegaard, d. Kbh. Trin. K. 3/9 70, † 21/1 11; F. Peder S., Tobakspinder; M. Margaretha Caspersdtr. Willatz; 1 S., 1 D.; 2 ~ 10/7 11 Sophie Hansen, f. 24/1 92, † Od. 19/7 64; F. Hans H., Propr. til Lyngholm, Hvidbjerg S. i Thy; M. Margrethe Sandegaard; 7 S., 1 D.; see Henning F. B. i Oddense-O.; Sophus S. B. i Egtved-Ø.; [† 16/2 1857].

Kbg. Kbh. Trinitatis (1765-92 F) opsl. 39 (1. hustrus dåb); Kbg. Kbh. Petri K. (1728-67) opsl. 210 (1. hustrus forældre); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 788.
(9/5 1857 – 24/4 58. N. L. Feilberg; see K. Helsinge-D.).

4. 24/4 1858 [Havrebjerg-G. 12/1 49] Andreas Winding, f. 16/2 02, F. Andreas W., Cand. th.; M. Hedvig Christine Clausen af Nordby p. S.; St. Aarh. 21; C. 4/10 25, l.; Adj. Hlh. 27; Sp. Sønderhaa-H. 17/8 31, o. 30/11; Reisby 25/3 39; ~ 15/8 32 Hedvig Heegaard af Nordby p. S., f. 21/1 15; 5 S., 4 D.; see Andreas W. i Vridsted-F.; [† 18/11 1875].

5. 3/3 1876 [Egense 18/6 70] Rasmus Lauritz Balslev af Haarslev, f. Uggerslev 19/2 33; St. Od. 52; C. 26/6 57, l.; Cap. p. p. Ø. Skjerninge-H. 31/5 58, o. 30/6; Horne 5/10 63; ~ Horne 22/9 63 Laura Johanne Leth af Horne, f. L. Hedinge 2/1 39, † Frederiksberg 21/4 1908, b. Paarup; 4 S., 3 D; [† Tarup Pg. 1/12 1896].

Elvius s. 390, 11; G-HF II, s. 5-6; Balslev, Lars Chr. og Benjamin Balslev: Stamtavle over Haarslevgrenen af Familien Balslev, Hillerød 1917, s. 14-16.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2014. Pårup Kirke, s. 2647-2692.