Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 166. Brørup og Lindknud,

Malt Herred, Ribe Amt og Stift.

Lkm. 6/315; L. S. 1/45; L. P. B. 513; K. 1/343; M. S. III.; Kbg. 1698.
Anm. Præsten boer i Præstkjær.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra O. Nielsen, se nedenfor.]
———————————

0. (1536. 38). Jens . . .

1. 15 . . Iver Jensen Morsing; see Etm.; [† 1555].

2. 1553. F. S. Jens Iversen Morsing; Pr.; 1 D.; see Etm.; [† 1576; synes at have eiet hele eller en Del af Brørupgd.].

3. 1576. Jens Sørensen Præstkjær; [vist † c. 1578].

4. (1578). Peder Nielsen, f. Varde; F. Bgmstr.; Pr. (84); ~ . . . . ; 3 B.; see Etm.; P. Nielsen i Malt-F.; N. Pedersen i S. Gjørding-V.; [† 1612; lod forbedre en Skupltur fra et middelalderligt Alter 82; hans Navn paa en Præstestol 1586].

KS 3:2 (1877-80), s. 210 (ikke navngivet); DanKir bd. 19, s. 2719, 2728, 2730 (se nedenfor).

5. o. 4/5 1595**. F. S. Søren Pedersen Præstkjær*; Pr. (10. 19); ~ 13/6 96 Kirstine Jørgensdtr. af Grimstrup-Aa.; see 2 Etm.; L. S. Barfoed i Lydom-S.; [afstod kaldet til Etm. 1647; † 49; „en dygtig og lærd Mand“; hans Initialer paa Prædikestolen c. 1612-22; hans navn paa Kirkeklokken 1636; hans Navn paa et Stolestade 1648].

KS 5:2 (1903-05), s. 557; 2:6 (1872-73), s. 547; Hegelund I s. 268, 283, II s. 169; DanKir bd. 19, s. 2722, 2726 (se nedenfor).

6. o. 23/9 1647**. Christen Laugesen Jerne; St. Ribe til Rostock 40; St. i Kbh. 41; ~ F. D. Mette Sørensdtr.; 2 ~ Etm.; [† Gjørklint 1659, hvorhen han var flygtet for de Svenske].

KUM I, s. 161 (»Christiernus Lagonis Iernæus«); Helk I, s. 267; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Malt hrd. nr. 3.

7. o. 15/2 1660. Johan Jacobsen van Distelberg, f. Aalbg.; F. J. Johansen van D., Kbmd. og Rdmd.; M. Sidsel Didriksdtr. Grubbe; vist St. Aalbg. 52; ~ F. E.; u. B.; [# 1677; † 92].

KUM I, s. 236 (»Iohannes Iacobi Alburgensi[s]«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 751; Gejstl. sk. i Ribe amt, Malt hrd. nr. 3; T-N s. 133-134.

8. 23/6 1676**, o. 30/8, Morten Pedersen Lime af Føvling-H.; f. c. 44; St. pr. 63; (Aadum 27/4 75*); ~ 70 Stineche (Stenche) Pedersdtr., f. Fredericia; „en slet Kone“; mindst 1 S., 1 D.; [† m. p. (hængte sig) 25/8 1698].

KUM I, s. 314 (»Martinus Petri Limæus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Malt hrd. nr. 4; PT 1990, s. 13.

9. 30/7 1698, o. 17/10 [d. P. i London 95] Mag. Lucas Pedersen Debes, f. Nykjøb. p. F.; F. P. Jacobsen D., Guldsmed; St. Nykjøb. 87, Bacc. 89; Pr. 24/10 08; Mag. 16; ~ 12/8 99 Ellen Simonsdtr. Kjerulff, der overlevede ham; 1 S., 1 D.; see C. L. Søbye i Harte-B.; Sønnen Peder L. D. blev 1737 Sp. i Onsø i Norge; [† 16/1 1729].

KUM II, s. 153, 166 (»Lucas Debes«); PT 1:1 (1880), s. 248; 1985, s. 49-51.

10. 22/12 1720*, o. 1/6 29, Peder Christensen Winding af Haasum-R., f. c. 89; St. pr. 07; C. 14; ~ Estruplund 7/6 30 Mette Vraae, f. Estruplund ved Randers 7/6 94, der overlevede ham; F. Laurits V. til Estruplund; u. B.; [† 12/5 1754; dygtig Jurist; oprettede 54 en Bolig for Præsteenker; gav 34 Alterstager til K.; Hustrus Kisteplade].

KUM II, s. 323 (»Petrus Christierni Vinding«, 18 år gl.); DanKir bd. 19, s. 2721, 2730-31 (se nedenfor).

11. 12/7 1754 [p. Cap.* 24/11 52, o. 15/12] Peder Clemensen Ussing; Pr. 69; [10/12 1777 Thorstrup-H.; see der].

12. 4/2 1778 [Manø 17/3 74] Lauritz Kastbjerg el. -berg; Pr. 78; [13/10 1786 Leirskov-J.; see der].

13. 22/12 1786 [p. Cap. Kbh. Vartov K. 17/12 84, o. s. D.] Johannes Holst; [19/11 1790 Emmerlev; see der].

14. 14/1 1791. Conrad Daniel Koefoed; Pg. br.; [26/8 1796 Vissenbjerg; see Ribe Dk.].

15. 28/10 1796 [Ribe Hosp. 19/8 91] Balthasar Mathias Christensen, f. Ribe 26/2 68; F. Jstrd. Laurits C., Amtsforv.; St. Ribe 85; C. 88, l.; St. i Göttingen 89; ~ 20/7 92 Ingeborg Kirstiane Eilschou, f. c. 73, † Ribe 30/3 46; F. And. Mich. Christiansen E., Apoth. i Ribe; M. Ingeborg Kirst. Heldwad; 5 S., 3 D.; [† 7/2 1820; en hjertelig og velbegavet Taler, nidkjær og uegennyttig Embedsmand, sin Menigheds faderligsindede Ven og Velgjører; Monument p. Kgd.].

Helk II, s. 92; DanKir bd. 19, s. 2731 (se nedenfor).

16. 26/7 1820 [p. Cap. Voer-E. 15/6 10] Søren Bredstrup; [23/2 1827 Fuur; see Nustrup].

17. 24/5 1827, o. 4/7 [Adj. Ribe 13/2 21] Niels Schjørring Hjort; [22/4 1835 Tømmerup; see der].

18. 22/7 1835 [p. Cap. Jebjerg-L. 1/10 30] Emil Andreas Tolstrup, f. p. Hostrup, Lem S., 6/1 01; F. Jørgen T. t. Sødal; M. Elisabeth Sophie Saldern; St. Vibg. 20; C. 25/4 28, h.; ~ 10/11 30 Cathrine Marie Brinckmann, f. Kbh. 11/4 01, † 18/12 52, som Patient p. Sindssygehosp. v. Aarh.; F. Zacharias B.; M. Elisabeth . . . . ; 2 S., 1 D.; [† 17/7 1846; dygtig og vakker; B. D. G. 1/197].

Sixhøj nr. 1614.

19. 23/9 1846 [Rødding-L.-P. 2/1 40] Peter Heinsen (Heinkesen), f. Horsbøl v. Tønder 29/1 02; F. Heine (Heinke) Petersen, Ldmd.; M. Karen Bonkens; Sem. Tønder . . ; St. Haderslev t. Göttingen 28; i Kbh. 30; C. 30/4 32, h.; p. Cap. Dalby-S. 12/4 33, o. 15/5; c. Pr. i Eiderstedt, Hovedp. og Diac. i Garding 15/9 50 – 54; ~ Marie Elisabeth Smith, f. 1/9 02, † Kold. 21/9 74; 2 S., 2 D.; [# 2/11 1868; boede 73 i Skjærbæk; † Ærøskjøbing 4/6 1882].

Achelis II, nr. 8983; Arends I, s. 338: W. I. 238; M. 501; Fr. B. I. 88; Voss. 28, 119; Had. Joh. 62; Schulte: Eiderstedt 28 f.; (Arends’ litteraturforkortelser).

20. 28/1 1869 [Odense o. Cat., const. 11/10 1865, tillige Forst. f. den betal. Bgrsk.] Henning Frederik Feilberg; [22/1 1876 Darum-B.; see der].

21. 31/3 1876 [Cap. p. p. Saxild-N. 26/1 69, o. 10/3] Carl Emil Mathiesen af K. Helsinge-D., f. 23/3 39; St. Roesk. 58; C. 27/6 66, h1.; ~ Middelf. 6/4 69 Meta Lovise Blicher, f. Ringkjøb. 9/11 46; F. Jens Pet. B.; Distrlæge; M. Juliane Joh. Mar. Henr. Mantzius; (77) 2 S., 3 D.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). København 1870, s. 140-146.
Danmarks Kirker, bd. 19, Ribe Amt, udg. af Nationalmuseet 1991-94. Brørup Kirke, s. 2705-2734, Lindknud Kirke, s. 2673-2700.