Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 189. Darum og fra 13/4 1670 Bramminge,

Gjørding Herred, Ribe Amt og Stift.

K. 1/460; L. S.*; L. P. B. 452; M. Nr. 502; M. S. III.; Lkm. 6/277; Kbg. 1704.
Anm. Bramminge havde tidligere Hunderup til Annex og var en kort Tid alene; see Bramminge-H.
———————————

1. (1561) Ole Lauritsen.; ~ Agnete . . . . , † 13/12 12; F. Sadelmgr. i Ribe; 2 ~ J. H. Janderup, r. cap. t. Ribe Cathr. K.; 3 S.; [† 14/4 1573].

Hegelund I s. 89, 601; II s. 57, 313.

2. o. 12/4 1573. Christen Pedersen.

Hegelund I s. 89; II s. 57.

3. (1584). Gunde Mortensen; ~ Anne . . . ; mindst 1 D.; [† 23/4 1595, b. 26/4].

Hegelund I s. 267, 269, 366, II 168, 170; KS 3:2 (1877-80), s. 210.

4. 29/4 1595**, o. 4/5 [Hør. Sorø c. 87-92, Ribe . . .] Jacob Jensen Hegelund, f. Ribe 56; F. J. Christensen H., Bgmstr. og Rdmd.; M. Anna Pedersdtr., altsaa Broder t. Biskop Peder J. H. i Ribe; St. Ribe 81; vistnok Sp. el. Vic. i Ravsted 91; ~ Darum 5/10 95 Anne Pedersdtr.; [† i maadelige Omstændigheder 29/2 1600].

Hegelund I s. 143, 226, 267, 268, 269, 275, 342; II s. 4-5, 33-34; F-P s. 98 (»Jacobus Jani Hegelund«).

5. 1600, o. 19/3 [Hør., vistnok i Ribe] Mag. Jacob Nielsen Bonum* (Bonne, Bonnus); f. Ribe 74; (Bdr. t. Gunder N. B. ~ N. Hansen i Gram); F. N. Poulsen, Rdmd. og Bgmstr., (Bdr. t. M. P. Grum i Aastrup-S. og G. Poulsen i S. Gjørding-V.); M. Marine Jepsdtr. (Bonum); St. Ribe t. Helmstedt, Zerbst og Wittenberg 94; Mag. Wittenberg 97; St. Zerbst 98; Pr. (19. 44); ~ 6/7 1600 Anna Pedersdtr. Hegelund af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Ribe), f. 21/6 82; B.; see Etm.; K. C. Barfod i Sneum-T.; (J. N. Bonum i Sneum-T.); [† 19/3 1649, efter ialt at have tjent c. 54 Aar; W. 1/132; N. 76; T. 283].

Helk I, s. 176; Hegelund I s. 149, 343, 344, 349, 396, 438, 478, 545; II 93, 203, 204, 249; Kinch II, s. 308-09; KS 5:2 (1903-05), s. 557; 2:6 (1872-73), s. 546; Ribe-LM 1635-1664, opsl. 89 (provst).

6. 1649 [p. Cap.* 42] Hans Sørensen Ravnsøe af V. Nykirke-F.; St. Sorø 37; Hør. Ribe (42); ~ F. D. Anna Jacobsdtr. Bonum; [† 1670; forsaae sig som Cap. groveligen, idet han befandtes i sine hæderlige Præsteklæder ved Ryttergilder; der drukket og slaget Degnen, og ladet andre Enormiteter see; fik 22/6 44 en Mulkt på 50 Rdlr. De svenske Officerer vilde engang hugge Hovedet af ham; men hans Kone insinuerede sig saaledes hos dem, at de sparede ham og tog hende med sig; men hun listede sig dog fra dem].

KUM I, s. 138 (»Iohannes Severini Ripensis«); SB s. 155; Ribe-LM 1635-1664, opsl. 89 (mulkt 1644).

7. 13/4 1670 [Bramminge 63] Poul Christensen, kaldet „Lille Hr. Poul“; maaskee St. Od. 55; Sp. Bramminge-H., o. 19/4 60; ~ F. E. i Bramminge, Magdelene . . . ; [† 1674; ikke ret forvaret i Hovedet, synderlig naar han fik en Drik formeget; holdt hastige og heftige Prædikener, hvorfor Herren paa Kjærsgd., Hunderup Sogn, ikke vilde have ham og tog sig en egen Præst; (khist. Saml. 1/654); fattig].

KUM I, s. 260 (»Paulus Christierni«).

8. 1/7 1674, o. 4/10, Christen Sørensen Sevel af Sevel (F. S. C. Gjødstrup), f. 1/11 49; St. Vibg. 69; ~ c. 75 Maren Jensdtr. Bramming, vistnok af Bramminge-H., f. c. 55, † 27/8 20; 4 B.; see Etm.; [† Ribe 9/9 1703; Lgst.; Kisteplade].

KUM II, s. 13 (»Christianus Severini Sevelius«); Sixhøj nr. 488; DanKir bd. 19, s. 3057-58, 3059 (se nedenfor).

9. 23/10 1703, o. 10/11, Peder Thomsen Lyngbye af Hørby, f. 1/8 73; St. Roesk. 91; Pr. 08; ~ F. D. Dorothea Margrethe Christensdtr. Sevel, f. 23/10 78, † 5/11 18; 1 S., 3 D.; [† 17/9 1709; Lgst.].

KUM II, s. 183 (»Petrus Thomæ Lyngbyensis«); DanKir bd. 19, s. 3057 (se nedenfor).

10. 1/11 1709, o. 28/11, [Hør. og Cant. Kold. 3/8 08] Poul Hansen Curtz, f. Kold. 11/12 84; (Bdr. t. Frederik H. C. i S. Vissing-V., t. Gunde Sophie H. C. ~ J. H. Wulff i Veile-H., t. Charlotte Amalie H. C. ~ E. N. Busch i Veile-H. og t. Marie H. C. ~ A. S. Anchersen i S. og N. Bork); F. H. Pedersen, Bgmstr.; M. Margaretha Catharina Curtz; St. Ribe 04, Bacc. 05; C., 17/3 07; n.; ~ Mette Christine Jensdtr. Reenberg; F. Mag. J. Clausen Reenberg, Rtr. i Vibg. (Bdr. t. P. C. Reenberg t. Aalbg. Bud. K., t. Margrethe C. R. ~ H. J. Hjermiin i Hjerm-G.-V., t. Cathrine C. R. ~ C. M. Lerche Oure-V., t. Mette C. R. ~ P. J. Mørk, r. Cap. t. Aalbg. Frue K. og t. M. C. Reenberg t. Kbh. Frue K.); M. Anna Maria Pedersdtr. Villadsen Slange af Slag. St. Mik. K.; 7 B., hvoraf 2 S. levede 54; see Etm.; N. H. Friis i Nordby p. F.; [† 1754; god Huusholder; munter; forfattede 34 Indskriften paa et Maleri i Bramminge K.; Pg. br. 17].

KUM II, s. 295, 300 (»Paulus Kurtz/Kurtzius«, 18 år gl.); VejAar 1915, s. 109-113 (Borgmester Hans Pedersens Bryllupsvise); E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 277; Gejstl. sk. i Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 136; SJHT 2:3 (1891-93), s. 181-185 (Reenberg); DanKir bd. 19, s. 3087-89, 3091 (se nedenfor).
(26/3 1735*. J. V. Høhne; see V. Vedsted.)

11. 19/3 1745**, o. 30/6, F. S. Hans Poulsen Curtz, f. 26/12 14; St. pr. 32, Bacc. 33; C. 43; ~ 9/6 47 Anna Steensen, f. Sjørslev c. 27, † Hinge 16/11 09; F. Cmcrd. S. Jørgensen; M. Marie Cathr. Balslev; 3 S., 1 D.; see N. Blicher i Randlev-B.; [† 14/12 1764; Lgst.].

KUM II, s. 537, 543 (»Iohannes Curtz«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Gørding hrd. nr. 2, i Viborg amt, Lysgård hrd. nr. 92 (enken); Nygaards sedler: Enkens død; DanKir bd. 19, s. 3058-59 (se nedenfor).

12. 8/2 1765 [Høirup 19/8 63**, o. 26/10] Thomas Nielsen Hillerup, f. 1/3 27; F. N. Christensen; M. Else Madsdtr.; St. Ribe 49; C. 52, l.; Aman. i Ribe 57; tillige Hør, ss. 59; ~ Varde . . . Mette Rasmusdtr. Ølgaard, f. c. 40, † 28/11 67; F. R. Nielsen Ø., By- og Raadstueskriver samt Hospitalsforst. og Kbmd. i Varde, Eier af Bramminge; M. Ingeborg Marg. Termansdtr.; 1 S., 2 D.; see C. Nielsen i Jernved; [† 5/7 1777].

13. 3/9 1777 [r. Cap. Ribe Cath. K. o.s.v. 3/3 47, o. 5/4] David Mogensen Grønlund, f. i St. Agnes’s Huse v. Roesk. 15/10 16; F. M. Davidsen G.; M. Karen Nielsdtr. Worm; St. Roesk. 36; C. 22/4 38, h.; Pr. 80; 1 ~ Ribe Dk. 31/7 47 Rebekka Cathrine Seiffert, † 5/3 61; 4 S., 2 D.; 2 ~ 18/5 63 Margrethe Nielsdtr. Hygom af Ribe Hosp., f. c. 40, † 26/6 65; 2 D.; 3 ~ 26/10 65 Lene Cathrine Mikkelsdtr. Boysen af Lintrup-H., f. c. 16, † 1/6 84; i Ribe 6 S., 7 D.; see Holger G. i Agerskov; Frederik C. G. i Hjortlund-K.; Peter M. G. i Lundum-H.; [† 19/12 1784; bekjendt Samler; W. 3/264].

14. 11/3 1785 [r. Cap. Borbjerg-R. 1/11 80, o. 20/12] Jens Jacobsen, f. p. Fanø 52; F. J. Nielsen, Gjæstgiver; M. Anna Schmidt; St. Ribe 75; C. 16/3 79, n.; Pr. . . .; R. m. Apr. 25/10 20; 1 ~ 27/7 86 Ingeborg Margrethe Borch; 2 S., 3 D.; 2 ~ 9/10 01 Ingeborg Margrethe Mariane Warthoe; [# 6/9 1826; † 8/11 s. A.].

15. 23/2 1827 [Sest 21/5 17] Mathias Kragh; [6/12 1833 Ø. Starup-N.; see der].

16. 14/3 1834 [Aggersø-O. 1/8 28] Peter Jürgensen; [27/3 1847 Oxenvad-J. i Sl.; see Hesselager].

17. 19/6 1847 [Andsager 14/5 34] Verner Jasper Andreas Ramsing; Pr. 27/9 52; [29/9 60 V. Skjerninge-U.; see der].

18. 3/12 1860 [N. Sundby-H. 30/12 54, o. 24/1 55] Elieser Theophilus Gad af Roesk. Dk., r. Cap., f. Skjævinge 26/5 13; St. Roesk. 31; C. 11/1 39, h.; Skllrr. i Skibby 14/1 41; Medlem af Tiendcomm. for de forhen blandede Sogne i Ribe St. 10/4 73; ~ 26/5 42 Roesk. Dk. Anna Kirstine Emilie Haar af Himmelev, f. 8/10 14; 2 S., 6 D.; [# 30/9 1875, † her 20/6 76; „Nidkjær Præst og Sjælesørger; meget agtet og afholdt i sine Menigheder, som han omfattede med stor Kjærlighed“. See Berl. Tid. 76/152].

19. 22/1 1876 [Brørup-L. 28/11 1869] Henning Frederik Feilberg af K. Helsinge-D., f. Hillerød 9/8 31; St. Ribe 49; Lærer v. Frk. Zahles Inst. og Mariboes Sk. •/11 54; C. 18/1 55, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 5/7 54 – •/6 56; Adj. min. St. og L. Solt, Flensborg Pr., 5/7 56, o. Flensbg. 22/10; Sp. Valsbøl samme Pr., 23/9 59; Store Vi, Flensbg. Pr., 15/4 62; afsat af den t. Reg. 22/5 64; # af den d. Reg. 28/10 s. A.; Hjelpep. Marslev 64; Odense o. Cat., const. 11/10 1865, tillige Forst. f. den betal. Bgrsk.; ; ~ Kbh. 28/4 60 Lovise Anna Andersen v. Nutzhorn, f. Kbh. 6/7 31, † Askov, Veien S., 11/3 97; F. Ditlev Andersen v. N., Læge; M. Charlotte Katrine Feilberg; (68) 2 S., 1 D.; [# 31/8 1891; Dr. phil. 28/7 94; R.* 13/11 1901; † Askov, Veien S., 8/10 1921].

Borchs K. nr. 653; Elvius s. 93; G-HF I, s. 135-138; Arends I, s. 245: M. 230. 242; Elv. 93; Gr. & H.-F. I. 135-138; Ersl. S. I. 454; St. fra Ribe 50; Hjelholt; B.-L.; (Arends’ litteraturforkortelser); Wikipedia.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 19, Ribe Amt, udg. af Nationalmuseet 1994-2003. Darum Kirke, s. 3023-3062, Bramminge S. Knuds Kirke, s. 3063-3101.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 140. Bramminge og Hunderup,

Gjørding Herred, Ribe Amt og Stift.

K. M.; Kbg. Bramminge 1704, Hunderup 1727.
———————————

0. (1532). Peder . . .

FR s. 433.

1. (1584. 93). Peder Jensen el. Pedersen; see Etm.

KS 3:2 (1877-80), s. 210.

2. (1596) F. S.? Peder Pedersen; [† 18/12 1597].

3. k. 19/2 1598, o. 22/6, Eske Jørgensen Jerne* af Jerne-S.; ~ . . . Jensdtr. Terpager; F. J. Pedersen Terpager i Ribe; see P. E. Bramminge i Brande; [levede endnu 1628; fmtl. † c. 1647].

KS 5:2 (1903-05), s. 557; 2:6 (1872-73), s. 546; Hegelund I s. 308, 309, II s. 188.

4. (1648) [p. Cap.* 46] Jens Pedersen Vorgod, vistnok af Vorgod-V.; maaskee St. Ribe 26; ~ Magdalene . . . ; 2 ~ Etm.; see C. S. Sevel i Darum-B.; P. J. Bramming i Vrou-R.; [† 1660; Ved en Begravelse 9/2 54 indførte han sig utilbørligen paa Herredsskrvr. Hans Mulvad, ilde og skammelig ham tiltalte, bandede og udskjældte ham for en Tyr, en Skælm, en Æsel, en Bärenhütter, en Skabhals, en Hundsvot, et Bæst, en Bøffel, med mange flere ubeskedelige Ord, som han gav H. Mulvad samme Tid og med vred Hu og hødende (!) Haand truede og sagde, at det skulde svie til H. Mulvad og hans Børn. See D. S. II 2/60].

KUM I, s. 77 (»Ianus Petri Ripensis«); KS 6:2 (1936-38), s. 464.

5. o. 19/4 1660. Poul Christensen; ~ F. E., som havde Tjæreborg Kirketiende i Fæste; [1663 Bramminge alene; 13/4 1670 Darum-B.; see der].

Hunderup var derefter en kort Tid et Pastorat for sig og blev 1672 Annex til Vilslev.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 19, Ribe Amt, udg. af Nationalmuseet 1994-2003. Bramminge S. Knuds Kirke, s. 3063-3101, Hunderup Kirke, s. 3165-3208.