Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 554. Jernved (St. Nicolai),

Gjørding Herred, Ribe Amt og Stift.

L. S.*; K. 2/592; L. S. v. W.; M. S. III; Lkm. 6/279; Kbg. 1815.
Anm. Kaldet blev 1560 perpetueret til Ribe Bispestol, hvisaarsag Præsterne endnu benævnes Vicepastorer.
———————————

1. (1584). Christen Thorstensen; [† 14/7 1608].

KS 3:2 (1877-80), s. 210; Hegelund I s. 289, 501, II 179.

2. o. 24/2 1608. Lauge Sørensen*; St. i Kbh. (05); ~ 18/6 09 Anne Offersdtr.; [† c. 1659].

F-P s. 217 (»Lago Severini«); Hegelund I s. 458, 504, 523, II 257, 275; KS 2:6 (1872-73), s. 546.

3. o. 29/9 1659. Hans Steensen Müller, f. Ribe; St. Ribe 46; Pr. (61); ~ (66) Anne Nielsdtr.; F. N. Mikkelsen i Ribe; M. Kirsten Hansdtr.; [† 1672].

KUM I, s. 197 (»Iohannes Stenonis Müllerus«); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 310.

4. o. 30/3 1672. Lauge Christensen Wedel, f. Varde; St. Ribe 62.

KUM I, s. 311 (»Lago Christiani«).

5. o. 20/11 1673. Peder Christensen Aalborg; St. Aalbg. 60; Pr. 72; ~ Else Sørensdtr., f. c. 43; (82) 3 B.; 2 ~ Etm.; [† 1694].

KUM I, s. 282 (»Petrus Christierni Alburg.«); FWDP 554,5.

6. 9/6 1694, o. 19/6 [Hør. Kold. 24/4 93] Jens Sørensen Egtved af Egtved-Ø., f. 64; St. Kold. 84; 1 ~ F. E., b. her 16/12 02; 2 ~ Karen Bentsdtr. Grøn af Føvling-H., b. Kold. 5/9 53, E. e. J. V. N. Terpager i Føvling-H.; 3 ~ N. J. Roager i Malt-F.; [† 1713].

KUM II, s. 133 (»Janus Severini Egtvadius«); KoldStud s. 103-04; FWDP 554,6; Friis-Petersen, H. De ældste Led af Familien Terpager, Aarhus 1943, s. 6-7.

7. 1/4 1713 [Hør. Ribe] Ludvig Bernhardsen Omeis, f. Ribe 4/6 82; F. Dr. med. B. Hansen O., Provincialmedicus; M. Lisbeth Pedersdtr. Kraglund af Faareveile (F. Biskop i Ribe) og E. e. Dr. med. og Canonicus Ludvig Pouch; St. Ribe 98, Bacc. 00; C. 6/5 00, n.; ~ Mette Fog af Ø. Starup-N., E. e. (1) P. J. Kragelund i Ø. Starup-N., (2) C. U. Helt i S. Gjørding-V.; see Niels F. L. O., r. Cap. i Nykjøbing-L.-E.; [† 1733].

KUM II, s. 240, 253 (»Ludovicus Bernhardi Omeis«, 15 år gl.).

8. 3/7 1733, o. 7/8 [Degn i Hemmet c. 15] Christopher Jensen Fjord, f. Holmsland 6/8 95; F. J. F.; M. Cathrine Sandholt; St. Ringkjøb. 14; C. 23; ~ 19/9 36 Birgitte Schurmand af Føvling-H., f. c. 15, b. Skjern 18/4 86, Skifte 15/5 s. A.; 2 D.; [# 1763; † 64; skal tilsidst have betlet i Jydland, Fyen og Slesvig].

KUM II, s. 386 (»Christophorus Iani Fiord«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Gørding hrd. nr. 1, i Ringkøb. amt, Bølling hrd. nr. 81.

9. 3/7 el. 8/7 1763, o. 22/7 [Aman. i Ribe . . .] Hans Adolph Hansen Brorson; [1769 Emmerlev; see der].

10. 16/6 1769, o. 18/8, Christen Nielsen, f. Od. 13/1 26; F. N. Schubarth, Raadstuetjener (tribuni legatus); M. Mette Kjerbye; St. Od. 48; C. 53, h.; Huuslærer i over 20 Aar; ~ Darum 18/2 69 Anna Marie Hillerup af Darum-B., d. Vilslev 27/12 34; 2 S., 2 D.; [† •/1 1787; Lgst.].

DanKir bd. 19, s. 3245-46 (se nedenfor).

11. 16/2 1787, o. 13/4 [Hør. Ribe 81] Niels Lindberg; [18/10 1793 r. Cap. Ribe Dk. og Sp. t. Sem; see der].

12. 20/12 1793, o. 12/2 94 [Hør. Helsing. 86] Jacob Eiler; [11/6 1813 Leirskov-J.; see der].

13. 9/1 1814, o. 13/5, Johan Frederik Biering; [14/9 1825 Tingsted; see Vig-A.].

14. 17/3 1826, o. 16/9, Hans Nicolai Tranberg Friis; [26/7 1836 Brøns; see Vilslev-H.].

15. 27/9 1836 [p. Cap. Vitten-H.-H. 6/10 30, o. 5/11; Vivild-V. 15/3 33; Astrup-T.-H. 14/8 s.A.] Hektor Frederik Janson Gyberg; [16/1 1847 Glenstrup; see S. Jernløse-S.].

16. 3/4 1847 [p. Cap. Greis-S. 16/10 38, o. 20/11] Andreas Ludvig Løve; [15/7 1858 Sandager-H.; see Fuglse-K.].

17. 16/9 1858. Jes Poulsen Jochimsen; [10/8 1863 Brøns; see der].

18. 28/10 1863 [Miss. i Grønland 19/1 51, o. 5/2, # 23/2 53; Hjelpep. i Smidstrup-S. s. A.; i Ledøje-S. til 1/1 54; i Refsnæs til •/5 s. A.; i Rise s. A.; i Voldum-R. •/11 s. A.; i Refsnæs •/1 55; p. Cap. ss. 4/4 56; Miss. og Sem.-Lærer v. Jacobshavn 11/4 57; Miss. v. Egedesminde 58; # 61; Hjelpep. i Haudrup-S. 61–62; i L. Lyngby-Ø. 62–63; i Egebjerg s. A.] Peter Raae, f. Aarh. 10/1 25; F. Mourits R., Maanedslieut. og Skibsfører; M. Nicoline Raae; St. Aarh. 43; C. 10/5 49, h2.; ~ •/4 57 Laura Dorothea Enkebølle, f. Tersløsegd. 9/10 31; F. Kmrd. Jens Pet. E., Kass. v. Sorø Academie; M. Else Larsen; (68) 2 D.; [# 27/8 1871; Pg. br. ved Lynild 17/6 70].

19. 8/11 1871, o. 8/12, Morten Thomsen Bredsdorff af Vissenbjerg, f. Ollerup 27/8 30; St. Od. 50; C. 20/1 47, h1.; Lærer ved Melchiors Bgrsk. Kbh. 57; Lærer ved Dr. Helvegs Latinsk. og Fru Heins Pigesk. i Od. 65; senere tillige ved den betalende Bgrsk. ss.; ~ 11/10 67 Marie Christophora Birkedal af Ryslinge, f. S. Omme 9/7 43; (75) 1 S., 2 D.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 19, Ribe Amt, udg. af Nationalmuseet 1994-2003. Jernved Kirke, s. 3209-3252.