Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1219. Tyrsted og Uth,

Hatting Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/174; P. 23; M. S. III.; Aarh. M.; L. P. B. 152; L. S. v. W.; Lkm. 5/127; Kbg. 1684.
Anm. Uth ældre K. blev nedbrudt 1575 af Holger Rosenkrands til Boller og Rosenvold, hvis Enke, Karen Gyldenstjerne, 1577 fuldførte Kirkens Bygning.
———————————

1. 15 . . Peder . . . ; [† 1573 ].

2. 1573. Rasmus Hansen; Pr. (08); ~ 74 Karen Jensdtr., som overlevede ham; [† 1620; Lgst.].

KS 3:2 (1877-80), s. 207; 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 755; DanKir bd. 17, s. 1651 (se nedenfor).

3. 1621. Ole Knudsen Ring; St. Slag. 20; [var her endnu 1637; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. •/6 1621; anklaget for Forsømmelse med Cathekisation og beskyldtes for at have modtaget Sjælegave. Han blev forhørt derom for Aarhus Kapitel 24/7 37] .

KUM I, s. 40 (»Olaus Canuti Cimber«); KS 3:2 (1877-80), s. 752 (»Olaus Canuti Ringius«); 6:3 (1939-41), s. 175.

4. eft. 1637 (1658). Mag. Christen Pedersen Sommer af Hornslet, f. c. 08; St. 28, i Wittenberg 29, i Zerbst 31; Mag. Kbh. 12/5 35; Pr. 15/2 60; [† 1668 (71?); var Kirstine Munks († Boller 58) Skriftefader].

KUM I, s. 89, 128 (»Christiernus Petri Sommerus Hornsletensis«); P-Aarh. f. 4b, opsl. 7; Helk I, s. 384-385.

5. 24/9 1668, o. 11/12 [Subrtr. Kbh. 63] Mag. Arrild (Aurelius) Jørgensen Bentzen af Næsby-T., f. 3/12 39; St. Hlh. 56; C. 61; Mag. Kbh. 2/7 65; Pr. 27/6 78; ~ Aarh. 5/6 70 Sidsel Christensdtr. Friis af Aarh. Frue K.; 2 S., 4 D., hvoraf 1 S., 3 D. overlevede Faderen, 1 D. overlevede Moderen; 2 ~ Etm.; see A. J. Hutfeld i Brabrand-K.; [† 23/12 (23/9?) 1681; „en skjøn Poet” (insignis poeta)].

KUM I, s. 265, 330 (»Aurelius Georgii Bentzonius Nesbye«); P-Aarh. f. 7a, opsl. 9; f. 49b, opsl. 53; PT 5:5 (1908), s. 264, 268 (biografier).

6. 17/3 1682, o. 9/6, Jeremias Anchersen; Pr. 09; [9/11 1713 Aarh. Dk.; see der].

7. 24/12 1713, o. 23/2 14, Niels Pedersen Lund el. Basballe, f. Kors.; (Bdr. t. Peder P. L. i Simmerbølle og t. Else P. L. ~ J. S. Hee t. Od. Hosp.); F. P. Pedersen, Bfgd. i Kors.; M. Maren Nielsdtr.; maaskee St. pr. 10; 1 ~ Fiurendal 16/7 14 Elisabeth Hagelstein; u. B.; 2 ~ Løsning 14/8 15 Hilleborg Andreasdtr. af Raarup, f. c. 91, b. 25/8 72; 1 D.; 2 ~ 6/11 54 J. J. Norup i Horsens; see J. H. Selmer i Ø. Snede; [† 1716].

KUM II, s. 350 (»Nicolaus Petri Lundius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 38; Vejle amt, Bjerre hrd. nr. 15, Hatting hrd. nr. 12, 19; Skanderborg amt, Nim hrd. nr. 16, 25; Kbg. Korning (1699-1818), opsl. 37 (2. vielse).

8. 30/11 1716, o. 8/1 17, Nicolai el. Niels Jensen Munch af Slag. St. Peters K., f. •/10 88; St. Slag. 07, Bacc. 10; C. 4/7 12, h.; Pr. 15/10 38; ~ Anna Basballe, Sstr. til Cfrrd. Mikkel B., f. c. 94, b. 17/8 70; 3 S., 6 D.; see Jens N. M. i Hyllested-V.-H.; Etm.; [† 1744].

KUM II, s. 324, 346 (»Nicolaus Iani Munch«, 18 år gl.).

9. 22/1 1745, o. 30/4, Niels Hansen Siersted, f. Kallundbg. •/5 02; F. H. S., Forv. paa een af Grev Frijs’s Gaarde; St. pr. 22, Bacc. 23; C. 19/3 25, h.; ~ 12/11 45 F. D. Megtille Christine Nielsdtr. Munch, d. 23/10 20, b. 4/4 69; 3 S., 9 D.; see Etm.; [† 13/4 1773. Sad paa Hesten fra Søndag Eftermiddag til Fredag Aften og fløj fra eet Sted til et andet. Skal have været Forv. p. en af Grevens Gaarde; Pg. br. Christi Himmelfartsdag 20/5 53, medens han var til Vacance i et Nabosogn. Det Første, han spurgte om, da han kom hjem, var, om hans Tobakspung var reddet.].

KUM II, s. 444, 450 (»Nicolaus Iohannis Sigersted«, 20 år gl.).

10. 30/7 1773, o. 2/12, Jacob Zacharias Jacobsen Hyphoff af Skjolde, f. 12/6 48; St. pr. Hors. 66; C. 13/7 68, n.; ~ 1/7 74 F. D. Anna Kirstine Nielsdtr. Siersted, d. 13/10 50; 2 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Jacob Z. H. i Lyngaa-S.; S. S. Hjort i Jerne-S.; [b. 17/6 1784; særdeles dygtig og almindeligt agtet og yndet].

11. 6/8 1784, o. 8/9, Peter Schandorff af Linaa-D. r. Cap., f. 29/5 50; St. Aarh. 70; C. 18/11 77, h.; Pr. •/5 91; 1 ~ 8/7 85 F. E., b. 9/6 88; 2 B.; 2 ~ 6/10 88 Dorothea Johanne Møller af Alrø, f. 1/1 63, † Hvirring 1/7 50; 2 S., 2 D.; [# 8/11 1822; † Hors. 26/4 25; en god Mand, men simplere som Præst].

12. 26/8 1823 [Haurum-S. 20/11 12] Henrik Vilhelm Breinholm, f. Od. 20/12 79; F. Thomas Sørensen B., Student; M. Anna Marie Christiansdtr. Grüner af Od. St. Hans K. r. Cap.; St. Od. 97; C. 3/5 04, n.; r. Cap. Tirsted-S.-V. 25/10 06; r. Cap. Skovlænge-S.-G. 13/2 07; ~ 15/12 07 Ovea Karen Petræa Benedicte Lymann af Gloslunde-G., f. Nestved 25/5 88, † 15/12 37; 4 S., 2 D.; see Andreas L. B. i Hvidbjerg-Ø.-L.; J. N. Hornbech i Høibjerg-E.; [† 29/1 1841; velbegavet, god og jovial; E. 1/204 og S. 1/238; B. D. G. 1/135; Monument p. Kgd.].

DanKir bd. 17, s. 1651 (se nedenfor).

13. 18/3 1841 [Hammel-V.-S. 14/9 32, o. 12/12] Jens Christian Schmidt af Vær-N., f. 6/11 03; St. Hors. 21; C. 20/10 25, l. egr.; c. Adj. Hors. 5/11 25; Adj. ss. 24/10 26; tillige Kassr. v. Skolen; udenlands 30; R.* 28/1 76; ~ 4/9 33 Anna Cathrine Marie Alvilda Meyer, f. Kbh. 17/2 10; F. Johan Didrik M., Grossr. og Dirctr. ved Søkvæsthuset; M. Anna Dorothea Hornbech; 1 S., 1 D.; see Prof. J. H. G. Valdemar S., Cand. th. 59/2 ; meget lærd og dygtig; saare elskelig og almindeligt afholdt; E. 3/72 og S. 3/76.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 17, Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2013. Tyrsted Kirke, s. 1633-1654, Uth Kirke, s. 1029-1086 (udg. 2010).