Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 852. Næsby og Tyvelse,

Tybjerg Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/114; K. M.; Lkm. 1/619; M. 69; Kbg. 1711.
———————————

1a. (1522). Hans Jacobsen Vittevad.

DanKir bd. 6, s. 679 (se nedenfor).

1 (b). (1566. 84). Jens Pedersen Ringsted.

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

2. c. 1584 [Vallensved 66] Christen Nielsen Wallensved; [† 1592; det er vist meget tvivlsomt, om han har været her; W. 2/114; N. 427].

3. 1592. Peder Dinesen; [† 1602].

4. 1602. Christen Olufsen Katballe; [† 11/12 1626].

KS 2:5 (1869-71), s. 151.

5. o. 24/1 1627. Jørgen Lauritsen Nidløse* (Nyløs, Nilsøe, Niløse), f. 03; F. L. Jørgensen i Nidløse; St. Sorø 20, Bacc. 24; Pr. 63; 1 ~ 27 Boel Nielsdtr., f. c. 02, † 30; 3 B.; 2 ~ 31 Sophie Hansdtr., f. c. 09, † 22/3 54; 19 B.; 3 ~ 55 Dorthe Pedersdtr., † 20/5 85; 7 B.; see A. J. Bentzsen i Tyrsted-U.; H. J. Bentzen el. Næsbye i Ude- og Oppe-Sundby; M. Zoëga i Vilstrup; [† 15/2 1676; N. 436; T. 316; Eptph.].

KUM I, s. 42, 67 (»Georgius Laurentii Nilesius/Nilæsius«); PT 8:6 (1927) s. 189; SB s. 133; DanKir bd. 6, s. 686 (se nedenfor).

6. 1676**. Claus Jacobsen Winsløw; (Bdr. t. Peder J. W. i Præstø-S.); F. J. Hansen, Sp. Winsløf og Neflinge i Skaane; M. Karine Clausdtr.; St. Od. 66; Pr. (03); see Claus J. C. W. i Nidløse; [† c. 1710?].

KUM I, s. 335 (»Claudius Iacobi Vinslovius«); Caw. IV, s. 315.

7. 15/12 1710**. Mag. Niels Plockross, f. Kbh. 24/9 84; St. pr. 05; C. 19/5 10, l.; Mag. Kbh. 30/7 18; 1 ~ Anna Cathrine Lynow; 2 ~ 35 Maren Jensdtr. Lindholm fra Nestved, † 28/4 78, E. e. C. Kloppenborg p. Fæmø; [† •/12 1743].

KUM II, s. 302, 421 (»Nicolaus Plocheroes«, 21 år gl.).

8. 17/1 1744, o. •/3 [Skoleholder i Tyvelse . . ] Simon Christian Johansen Plockross; [23/2 1759 Lynge-B.; see der].

9. 23/2 1759, o. 28/3, Hans Jørgensen Wielsgaard; [16/4 1788 Alsted-F.; see der].

10. 16/5 1788, o. 25/6, Bernhard Preen Wellejus; [9/1 1798 Glumsø-B.; see der].

11. 2/2 1798 [p. Cap. Lynge-B. 96, o. 13/1 97] Andreas Bryndum; Pr. . . ; [28/7 1815 Marvede-H.; see der].

12. 8/11 1815, o. 15/12 [Lærer v. Kbhs. Bgdsk. . .] Christen Olsen; [7/8 1822 Lynge-B.; see der].

13. 13/11 1822 [r. Cap. Besser-O. 30/4 17] Peter Christian Thørche; [4/6 1834 Toksværd; see der].

14. 20/8 1834 [Pedersker 1/8 28] Christian Ludvig Børresen; [6/4 1846 Kyndby-K.; see Kjøbelev].

15. 17/6 1846 [Cat. Nakskov 28/10 37] Georg Christian Mechlenburg Branner [7/1 1854 Slag. St. Petri K. og Hosp. ss.; see der].

16. 11/4 1854, o. 21/7 [c. Adj. Sorø 4/1 45; Adj. ss. 30/1 46] Philip Christian Gøtzsche af Finderup, f. Kiel 11/10 15; St. pr. 32; C. 15/1 39, l.; ~ 7/8 47 Thora Frederikke Guldbrandsen, f. Kbh. 29/7 20; F. Hans Vilh. G., Capelmus.; M. Else Marie Topp; 1 S., 1 D.; [12/11 1870 M. Bjergby-B.].

17. 24/1 1871, o. 15/2 [Lærer v. Efterslægtens Realsk. i Kbh. 54] Lic. Theol. Oluf Waage af Kbh. Frue K. 1 r. Cap., f. Kbh. 11/3 34; St. Sorø 52; C. 24/1 59, l.; Lic. theol. 1/6 67; Pr. 2/12 75; ~ Kbh. Garn. K. 14/6 67 Marie Christine Nyeborg, f. Helsing. 9/10 41; F. Jstrd. Carl Gottlieb N., By- og Herredsfgd. i Grenaa; M. Emilie Annette Holm; (78) 2 S., 2 D.; [20/4 1882 Herlufmagle-T.].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 6, Præstø amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Næsby Kirke, s. 676-686, Tyvelse Kirke, s. 687-695.