Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 819. Nidløse,

Løve Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/179; K. M. 88; Lkm. 1/1051; M. 132; Kbg. 1754.
———————————

1. (1536). Christian Orm*; [levede endnu 1582; menes, at have været Munk, og at være bleven over 100 Aar gammel].

2. (1584). Laurits Olsen; see S. J. Nylløse i Dalby; J. H. Grønbech i Høielse.

KS 2:4 (1867-68), s. 404; »see J. L. Nidløse i Næsby-T.« udgår, se der.

3. (1608. 10). Jens Jensen Salling; St. i Kbh. (01); [fmtl. † el. forflyttet 1630; hans Navn paa Altertavlen 1625].

F-P s. 176 (»Johannes Salingius«); KS 2:5 (1869-71), s. 148; DanKir bd. 4, s. 424 (se nedenfor).

4. o. 6/10 1630. Frants Tagesen (Thugonis), vist af Gjerlev-D.; St. Roesk. 25; [fmtl. † el. forflyttet 1632].

KUM I, s. 71 (»Franciscus Tagonis Selandus«); PT 8:6 (1927) s. 191.

5. o. 8/2 1632. Niels Christensen Winther; St. Aarh. 29; ~ (53) Bodil . . . .

KUM I, s. 96 (»Nicolaus Christiani Vintherus«); PT 8:6 (1927) s. 191; KS 6:3 (1939-41), s. 162.

6. (1647). Hans . . . ; ikke hos M.; maaskee p. Cap.

7. o. 11/6 1651. Niels Pedersen; maaskee St. Kbh. 48; see Etm.; [† 1690].

KUM I, s. 211 (»Nicolaus Petri«); PT 8:6 (1927) s. 191.

8. 27/3 1679**. F. S. Niels Nielsen; [vist † før Faderen].

PT 8:6 (1927) s. 191; Danske Kancelli: Kaldsbrev.

9. 1/2 1690. Hans Albertsen Meyer, f. Sorø c. 53; (Bdr. t. i Cornelius A. M. i Søborg-G.); F. Mag. A. M., Prof. i Græsk ss.; M. Karen Jacobsdtr. Lerche; St. Sorø 73; ~ Maren Andersdtr.; Testamente 22/3 98; [† 1707; Lgst.].

KUM II, s. 37 (»Iohannes Mejerus«); SB s. 205; DanKir bd. 4, s. 428 (se nedenfor).

10. 11/7 1707, o. 24/8, Claus Jacob Clausen Winsløw* af Næsby-T., f. 26/9 78; St. Sorø 98, Bacc. 00; C. 02; ~ Medea Christine Larsdtr. Tersling af Tersløse-S.; mindst 2 S.; see Etm.; [† •/9 1758; from og gudelig].

KUM II, s. 239, 253 (»Claudius Iacobus Claudii Vinslovius«, 20 år gl.); SB s. 220.

11. 3/1 1755*, o. 10/11 57**, F. S. Laurits Clausen Winsløw, f. 14/2 20; St. Slag. 38, Bacc. 39; C. 12/2 43, n.; [† 1789].

KUM II, s. 592, 598 (»Laurentius Winsløw(Winsloff«, 19 år gl.).

12. 18/12 1789, o. 22/1 90, Niels el. Nicolai Nielsen Wellerup, f. Kbh. 13/6 57; F. N. Andersen W., Skræder; M. Hedvig Cathrine Bentzen; St. Kbh. 74; C. 20/11 81, l.; [† 1797; lærd, men underlig i Hovedet].

13. 9/6 1797, o. 12/7 [Hør. Hlh. 92] Robert Budde; [31/12 1802 Havrebjerg-G.; see Rørby].

14. 31/12 1802 [Skp. . .] Henrik Smith; [15/5 1807 Krummerup-F.; see der].

15. 5/2 1808 [Bølling-S. 31/1 00, o. 24/4] Jens Baggesen, f. Mølleknap, Kjerte S., 8/6 72; (Bdr. t. Laurits B., r. Cap. i Kattrup-Ø.-T.); F. Bagge Lauritsen B., Hospforst. i Veile; M. Anna Cathrine Jahn af Kjølstrup-A.; St. Hors. 90; C. 23/4 94, h.; Cons.-Rd. 28/8 12; ~ Cathrine Lindholm, f. 15/10 67, † Kbh. Frue S. 1/10 24; F. Admiral; 1 D.; [† 6/3 1824; Monument paa Kgd.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Nim hrd. nr. 76; Ribe byfoged nr. 1526; DanKir bd. 4, s. 428 (se nedenfor).

16. 28/5 1824, o. 8/7 [Lærer v. Søetatens Sk. 19] Poul Christian Edelberg Poulsen; [17/7 1840 Rørby; see Raklev; Pg. br. 32].

17. 27/11 1840, o. 6/1 41, Hans Høyer; [10/9 1841 Asmindrup-G.; see Nebsager-B.].

18. 7/11 1841, o. 15/12, Hans Christian Rask; [13/8 1852 Viskinde-A.; see der].

19. 1/11 1852, o. 3/12 [c. Adj. Vdbg. 14/10 43 – 13/3 46; Adj. Aarh. 27/11 46] Jens Vilhelm Leth; [19/7 1864 Gadstrup-S.; see der].

20. 27/11 1864 [Diac. Sottrup, Sønderbg. Provstie, 12/8 48, o. 4 Adv. S. (24/12), men kunde ikke tiltræde pga. den slesvig-holstenske Besættelse af Sognet, intr. 50; afsat af den t. Regj. 28/10 64] Christian Carl Frederik Emil August Krog-Meyer, f. Kbh. 15/7 18; (Bdr. t. Hans Wexels K.-M. i Snoldelev-T.); F. Dr. th. Peter K.-M., dengang Prof. theol. ord., senere Dr. th. og den første Biskop over Als-Ærø St.; M. Frederikke Vilhelmine Wexels; St. Sorø 36; C. 5/7 44, h.*; ~ 27/6 49 Sida Elisa Charlotte Grüner, f. 24/11 19, † 27/2 79; F. Generalkrigscomm. Gustav G. af Ørslev-S., t. Kjærup; M. Mariane Birgitte Rørbye; u. B.; [# 1/4 1880; boer i Kbh.; Sølvbr. 27/6 74; en Mængde Beviser paa Kjærlighed og Agtelse. „Ogsaa i Menigheden, som sætter overordentlig Priis paa sin Præst, havde denne Dag vakt Deeltagelse“. See D. T. 74/172].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1979. Niløse Kirke, s. 419-431.