Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 58. Alsted og Fjenneslev,

Alsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

H. 9/3; M. S. 1-a/242; K. M. 9; Lkm. 1/481; M. 77; Kbg. 1645.
———————————

1. 15 . . Jørgen . . .

2. 1569. Mikkel Pedersen, f. Grenaa; (Bdr. t. Morten Pedersen, Abbed i Sorø, siden Sp. t. Roesk. Dk.); ~ 70 Anna Pedersdtr., f. Grenaa c. 46, † 26/4 74; 1 S., 1 D.; see N. Mikkelsen her; [var her 1584; siges hos H. at være kommen fra Sorø Kloster(1), altsaa formodentlig Præst ss.; Lgst. over Hustruen].

KS 2:4 (1867-68), s. 402; DanKir bd. 5, s. 321-22 (se nedenfor).

2b. (1610). Niels Trugelsøn; see T. N. Alsted i Utterslev.

KS 2:5 (1869-71), s. 149.

3. (1611) Niels Mikkelsen, en Søn af Nr. 2; [† c. 1624].

4. (1622). Hieronymus Christophersen Knopf (Knoph) af kgl. Confess., f. 82; Hør. Roesk. 07–10; Pr. (22), 48; ~ Elisabeth Nielsdtr., f. c. 99, vist en Dtr. af Nr. 2b; 7 S., 5 D.; see Etm.; S. H. Nyborg, L. J. Hammer, A. C. Schytte, alle i Lynge-B.; J. S. Kaalund i Herfølge-S.; Daniel H. K. i M. Bjergby-B.; Frederik H. K. i Stege; Hans (c. 1627-93), der blev P. i Høxeryd i Skaane, var fmtl. en Søn her; [† •/7 1652; Pg. br. 51; hans Navn paa Alterkalken 25].

KS 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622); Kopskatten 1645, opsl. 56 (hhv. 64 og 46 år gamle); PT 3:2 (1893), s. 261; Caw. III, s. 19-20; DanKir bd. 5, s. 318-19 (se nedenfor).

5. •/9 1652, o. 1/10 [Rtr. Ringsted 48] F. S. Niels Hieronymussen Knoph, f. •/6 22; St. Vibg. 42, Bacc. 44; ~ 53 Birgitte Bertelsdtr. (Aquilonia), f. Løderup Pg. 11/12 35; (fmtl. Moster t. Bertel Clausen i Bringstrup-S.); F. B. Knudsen Aquilonius af Kongsted, Sp. i Løderup og Hørup i Skaane; M. Elisabeth Nielsdtr.; 4 B.; 2 ~ Etm.; see C. C. Glob og B. Clausen, begge i Bringstrup-S.; [† 11/11 1663; Hustrus Kisteplade].

KUM I, s. 171, 185 (»Nicolaus Hieronimi Knoph«); Sixhøj nr. 135; Kbg. Alsted (1645-1761), f. 221b, opsl. 217 (hustrus bror), f. 229b, 225 (hustrus efternavn); hustrus bror Cornelius; KS 3:3 (1881-82), s. 241-310 (Rørdam: "Bertel Knudsen Aqvilonius"); PT 3:2 (1893), s. 261; DanKir bd. 5, s. 322 (se nedenfor).

6. o. 18/12 1663. Jacob Borchardsen, f. Kbh. •/3 34; F. B. Rollufsen, Guldsmed i Kbh.; M. Sophie . . . ; St. Kbh. 54; 1 ~ 64 F. E., † 11/12 78; 2 S., 6 D.; 2 ~ Kbh. Frue K. 10/10 86 Margrethe Clausdtr. Borch, f. Ingelstorp c. •/7 48, b. Hagested 30/1 37; (Sstr. t. Maren C. B. ~ R. Byssing t. Kbh. Frelsers K.); F. C. Olufsen B. af N. Bork, Sp. og Pr. i Ingelstorp i Skaane; M. Catrine Petrea; 1 D.; 2 ~ Valentin Sontum, Hospforst. i Slagelse, siden i Holbæk; see J. M. Prom i Krummerup-F.; P. P. Bhie i Grevinge; P. J. Abild i Jydstrup-V.; 2. Ægtesk.: A. H. Kruuse i Hagested-G.; [† •/6 1695; hans Navn over Kordøren 73; Eptph.; 1. Hustrus Kisteplade].

KUM I, s. 248 (»Iacobus Burchardi«); Kbg. Alsted (1645-1761), f. 229b, opsl. 225 (hustrus død); Kbh. Frue K. (1679-1703, FV), opsl. 18; PT 9:1 (1928), s. 205; Ole K. Rasmussen: Borgmester Jens Bredals hustru i Ringkøbing, Helvig Borchardsdatter; Caw IV s. 92-93; DanKir bd. 5, s. 319, 320-21, 322 (se nedenfor).

7. 10/12 1695 [Fjelsted-H. 20/10 83, o. 11/11] Jochum Frederik Wolfsberg el. Wulfburg, f. Vdbg. Færgested; St. Vdbg. 74, Bacc. 77; ~ F. E. i Fjelsted: Elisabeth Bertelsdtr., b. Alsted 25/2 18; see Morten C. J. W. i Søllested-V.; [afsat 1717 formedelst Misbrug af Kirkedisciplinen(2) m. m.; lærd og velstuderet; † paa Avernakø 18].

KUM II, s. 49, 71 (»Joachimus Fridericus Wulfburg«).

8. 1718 [p. Cap. S. Jernløse-S. 15/4 10**] Johan Sørensen Franch, f. 15/10 84; St. pr. 01, Bacc. 02; Alsted-F. 17/4 11*; 1 ~ 29/10 15 Maren Jacobsdtr. Lund af S. Jernløse-S., † 21/1 17; 2 B.; 2 ~ Brenderup, Sorø S., 21/7 18 Anna Cathrina Jensdtr. Schjelderup af Sorø, d. Sorø 14/2 94, † Kbh. 17/2 75; 3 D.; [† 8/4 1739; Eptph.].

KUM II, s. 265, 272 (»Iohannes Severini Franch«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 1606; Gejstl. sk. i Kbh. amt, København, nr. 72; Kbg. Sorø (1690-1718) opsl. 10 (hustrus dåb), opsl. 59 (vielse); Kbg. Kbh. Frue K. (1727-76 D) opsl. 221 (enkens begr.); DanKir bd. 5, s. 321 (se nedenfor).

9. 8/5 1739 [Skjørpinge-F. 6/11 33, o. 20/11] Anders Pedersen Müller (Møller), f. Skjelskør 23/1 02; F. P. Andersen M., Møller; M. Anne Hansdtr. Aggersø; St. Skjelskør 23, Bacc. 26; C. 19/11 26, h.; Skoleholder i Magleby 26; Rtr. i Skjelskør 7/4 27; ~ Skjelskør 25/6 34 Kirsten Nielsdtr. Stub, d. Skjelsør 1/6 10, † Alsted 16/2 55; (Sstr. t. Anna N. S. ~ H. C. P. Bladt p. Aggersø-O.); F. N. Jensen, Kbmd. i Skjelskør; M. Anna Jochumsdtr. (Cassow) (2 ~ 21/11 14 Niels Hansen Stub); 9 S., 1 D., hvoraf 5 S. overlevede Faderen); [† 4/12 1760].

KUM II, s. 455, 476 (»Andreas Petri Müllerus«, 22 år gl.); KS 4:1 (1889-91), s. 117-121 (se nedenfor); Kbg. Skælskør (1689-1760) opsl. 52 (hustrus dåb), 167 (hustrus stedfar); E. Brejls skifteuddr.: Skælskør byfoged nr. 206, 113, 270, 105 (175); Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 12.

10. 27/3 1761 [Ølstrup-H. 29/10 53] Jonas Andreas Jacobsen Zimmer, f. Kbh. 9/11 el. 7/11 22; F. J. Andresen Z., Mønsterskriver ved Holmen*); M. Maria Lauritsdtr. Schmidt; St. Aalbg. 46; C. •/8 48, l.; Cabinetsp. p. Ledreborg •/4 49; ~ 15/5 54 Anna Marie Sommer, f. Kbh., † sst. 23/10 78; F. Snedker?; 1 S., 3 D.; [† 21/6 1767; Eptph.].
*) „scriba et recensor populi navalis regii“ [= Skriver og Mønstringsmand over Kongens Sømænd]; Ribe O. Prot.; eft. H. Proviantskriver.

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 16, i Kbh. amt, København nr. 124; DanKir bd. 5, s. 321 (se nedenfor).

11. 17/7 1767, o. 4/10, Jens Hansen Mølsted, f. Kbh. 7/8 35; F. H. Pedersen M.; M. Christine Pedersdtr.; St. Kbh. 54; C. c. 57, h.; 1 ~ 29/7 68 Christiane Wivild fra Mørup, † 20/3 72; 2 ~ 7/12 72 Anniche Cathrine Plockross af Lynge-B., † 18/10 16; see Hans C. M. til Kbh. Vartov K.; Simon C. M. i Hjerk-H.; [† 2/2 1788].

12. 16/4 1788 [Næsby-T. 23/2 59, o. 28/3] Hans Jørgensen Wielsgaard, f. Frederikstad i Norge 22/11 23; F. J. W.; M. Dorothea Andreasdtr.; St. Fdbg. 43; C. 27/6 46, l.; [† 12/9 1798].

13. 21/12 1798 [r. Cap. Brenderup-O. 31/1 94] Gottfred Becher af Fæmø, f. 7/1 57; St. Nakskov 78; C. 25/4 86, n.; p. Cap. S. Kirkeby-A. 20/4 92, o. 4/5; ~ 11/10 99 Elisabeth Neergaard, f. 3/10 73, † Od. 31/10 49; F. Joh. N., Forp. af Sorø Ladegd.; M. Marg. Hedvig Hansteen; 2 S., 4 D.; see L. Smith i Aagerup-K.; Abraham B. i Gjern-S.; [† 3/11 1815].

14. 25/5 1816 [Besser-O. 20/3 07] Carl Gustav Flemmer*, f. Od. 18/8 74; F. Hans F., Parykmager; M. Anna Lindholm; St. Od. 90; C. 28/4 94, l.; Sp. V. og Ø. Egede 16/9 96, o. 26/10 s. A.; Ulsø-B. 23/2 98; c. Pr. 16/12 07; Amtspr. 29/4 12; Forst. o.s.v. for Seminariet p. Samsø(3) s. A.; R.* 28/10 36; ~ 1/2 97 Sara Martine Hammer af Helsinge-V., d. 18/4 70, † Besser 31/3 15; 2 S., 4 D., hvoriblandt Etrd. Hans Morten F., Rtr. i Fdbg.; [† 2/11 1845; saare brav og dygtig, virksom og nidkjær, almindelig elsket og afholdt; E. 1/140 og S. 1/184; B. D. G. 1/187].

15. 16/1 1846 [Hirschholm 6/6 29] Christian Frederik Zøylner, f. Kbh. 21/2 00; F. Hans Andersen Z,, Vagtmester ved Husarerne; M. Christiane Müllen; St. Roesk. 16; C. 9/1 21; l.; Sec. Lieut. v. Livcorpset 19/4 22; Lærer ved Søcad. Acad. •/1 24; Prem. Lieut. 11/8 25; Cpt. 6/6 28; ~ Kbh. 27/5 30 Marie Lorentze Lützen, f. 02; F. General Hans Staal L., Commandant i Nybg.; M. Marie Laurentze Haberdorff; 2 S., 4 D.; see C. S. Gad i Hirschholm; [† 1/2 1866].

16. 14/4 1866 [Landet 24/6 54] Johan Peter Christian Lyngbye, f. Karenslyst v. Nakskov 13/11 11; F. Laurits L., Forp.; M. Eleonore Dorothea Dan; St. Nakskov 30; C. 23/10 34, l.; Timelærer v. Nakskov Sk. 36–39; Cat. Aarh. 16/5 40, o. 5/8; ~ 12/3 38 Bolette Abrahamine Just, f. 3/12 15; F. Tønnes J., Kbmd. i Nakskov; M. Mette Christine Hoffmann; u. B.; [† 19/4 1882].

———————————

Noter:

(1) Sorø Kloster, oprindelig et mindre benediktinerkloster, stiftet af Skjalm Hvides sønner i 1142. I 1162 lod biskop Absalon det omdanne til et cistercienserkloster med munke fra Esrum Kloster. I tidens løb skænkedes meget store jordbesiddelser til klostret, især af Hvideslægten, for hvem det havde karakter af slægtskloster. Omkring 1500 var det formentlig landets rigeste kloster, og dets abbed havde som regel sæde i rigsrådet. Efter reformationen fik det lov at bestå indtil 1580.
(2) Kirkedisplin = Kirketugt, d.v.s. sanktioner, som kirken tog i anvendelse over for personer, der havde forsyndet sig mod Guds bud og kirkens regler, fx. offentligt skrifte eller udelukkelse fra nadverdeltagelse. Oftest pga. hor, lejermål, udeblivelse fra regelmæsig altergang eller uagtsomhed i forbindelse med barnedød.
(3) Seminariet paa Samsø = i 1812 indrettede pastor Flemmer et seminarium i sin præstegård i Besser. Det lukkede allerede i 1818. Det var et af de såkaldte præstegårdsseminarier, som der blev oprettet mange af i første halvdel af 1800-tallet, fordi der ikke eksisterede en tilfredsstillende læreruddannelse. Det første blev oprettet 1801 af præsten (senere biskop) P. O. Boisen i Vesterborg, og det blev et mønster for de nye. I de første 25 år var der på de bestående seminarier uddannet 822 lærere. Forskellige forhold, såvel materielle som åndelige, bevirkede en standsning i oprettelser af præstegaardsseminarier. Ingen består i dag.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Alsted Kirke, s. 313-323; Kirke-Fjenneslev Kirke, s. 324-340.
Rørdam, Holger Fr.: Nogle Præstebiografier: Anders Møller. Kirkehistoriske Samlinger, 4:1 (1889-91), s. 117-121.