Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 418. Helsinge og Valdby,

Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/204; L. S. 1/13; L. P. B. 226; K. M. 54; M. 54; Lkm. 1/169; Kbg. Helsinge 1814, Valdby 1816.
———————————

1. 15 . . Mikkel Nielsen; levede i Reformationstiden.

2. 15 . . Thomas . . . ; [† c. 1540].

3. 1540. Mag. Christen Pedersen, f. Svendbg. c. 78; St. Roesk. 96; i Greifswald s. A.; Cannik i Lund (05); Mag. i Paris 11; Historiograph hos Kong Chr. II., hvem han fulgte i Landflygtighed; ~ Else Jacobsdtr.; [† 16/1 1554; omtales med megen Agtelse for Lærdom og Dyd; W. 2/189; N. 454; efter Helvegs „Den danske Kirkes Hist. eft. Ref.“ 1/97 var han ikke Sp., men opholdt sig hos sin Slægtning, Sp. P. Andersen].

F-P s. 7 (»Christiernus Petri«).

4. c. 1554. Peder Andersen el. Nielsen; (M.); [† c. 1568].

5. o. 1568. Hans Andersen, f. c. 34; Pr. (84); ~ Sidsel Lauridsdtr.; 2 ~ Etm.; see C. C. Foert i Thorslunde-I.; [† 11/12 1608; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; 2:5 (1869-71), s. 147 (note 9); DanKir bd. 2, s. 1232 (se nedenfor).

6. 1609. Jens Jensen Farum; St. i Kbh. (02); Pr. (22); ~ F. E., der overlevede ham; 1 S., 2 D.; see H. J. Helsing i Esbønderup-N.; C. Lauritsen i Græse-S.; Etm.; [† 1640, Skifte 25/11; Lgst.].

F-P s. 183 (»Janus Jani Farumensis«); KS 2:5 (1869-71), s. 147; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Kronborg len nr. 2.

7. 1640. Mag. Hans Knudsen Laholm, f. 08; St. Lund 32, Bacc. 34; 1 ~ (45) F. D. Gundel (Gundille) Jensdtr.; 2 ~ Karen Andersdtr.; see K. H. Helsinge her; B. P. Lüxdorff i N. Jernløse-K.; L. H. Helsing i Skuldelev-S.; [† •/1 1668; Lgst.].

KUM I, s. 113, 123 (»Iohannes Canuti Hallandus«); KS 2:1 (1857-59), s. 504 (»Hans Knudsen Lauholm«, 33 år gl.); Kopskatten 1645, opsl. 36; DanKir bd. 2, s. 1232, 1233 (se nedenfor).

8. 15/1 1668 [o. 3/2 65**] Christopher Mortensen Farum af Farum, f. c. 40; St. Kbh. 60; ~ F. D. Sidsel Hansdtr.; [† 1684; Lgst.].

KUM I, s. 281 (»Christophorus Martini Farumensis«); Kopskatten 1645, opsl. 18; DanKir bd. 2, s. 1232 (se nedenfor).

9. 11/11 1680 [Cap.* c. 70] Knud Hansen Helsinge, en Søn af Nr. 7, f. 20/2 1642; St. Roesk. 69; ~ Gjertrud Cortsdtr.; 1 S., 1 D.; see Hans K. H. i Andsager; [† 1688; Lgst.].

KUM II, s. 12 (»Canutus Helsing«); DanKir bd. 2, s. 1233-34 (se nedenfor).

10. 25/8 1688. Mag. Niels Christophersen Spydstrup, f. 59; St. Fdbg. 79; Hør. Fdbg. 87; Bacc. 88; Pr. 95; Mag. Kbh. 1/6 98; ~ 96 Margrethe Ditmarsdtr. Bølch (Bülch), † før 31; 2 ~ 25/10 19 Hans Michelsen, Rdmd. i Kbh.; [b. 3/11 1715; Eptph.].

KUM II, s. 93, 158, 234 (»Nicolaus Christophori Spydstrup«); DanKir bd. 2, s. 1230, 1234 (se nedenfor).

11. 9/3 1716. Johannes Sørensen Griis, f. Bog. c. 84; F. S. Nielsen G., Kbmd. i Bogense; M. Anne Nielsdtr.; vist St. pr. 02; C. 26/10 05, n.; ~ 13 Helene Marie Schumacher; 1 S.; [b. 9/12 1718].

KUM II, s. 279 (»Iohannes Severini«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Bogense byfoged nr. 89.

12. 31/12 1718 [Skp. el. Fp.?] Jørgen Pedersen Friis, f. Thisted 2/1 84; F. P. Marcussen, Tolder; M. Ingeborg Bloch; St. Aalbg. 06; C. 27/11 12, l.; ~ 14/11 19 Johanne Cathrine Høiberg, f. 95, b. 11/12 51; 3 B.; [† 12/2 1740. Han var en overmaade net, naturlig og utvungen dansk Poet, endskjønt hans Vers just ikke smage af megen Læsning eller Forfarenhed i gamle historiske Sager (D. S. 4/89). Skrev følgende Ansøgning om Kaldet:

  „Hjelp naadigste Monarch! Nu gjelder det at rime;
  Lad Lykken træffe mig; thi nu i denne Time
  Er død i Helsinge den Præst, som kaldes Griis;
  Gjør Verset rimelig, saa hjelpes Jørgen Friis.“
  og følgendeTaksigelse:
  „Tak naadigste Monarch! for den lyksalig Time,
  At Jørgen Friis og Griis sig maatte sammen rime;
  Jeg haver rimet tit, men Kongen rimte bedst,
  Da Friis ved Griis’s Død fik Kald og blev til Præst.“

                W. 1/333; N. 179; Eptph.].

KUM II, s. 312 (»Georgius Frisius«, 23 år gl.); DanKir bd. 2, s. 1230-32 (se nedenfor).

13. 1/4 1740 [Crtr. Aarh. og Sp. Aaby 1/4 29, o. 21/9] Mag. Hans Hansen Hammer, f. Nakskov 26/5 95; F. H. H., Kbmd.; M. Elisabeth Rasch; St. Kbh. 16, Bacc. 17; C. 20/6 18, l; Hør. Kbh. 19; udenlands 20–23; Pr. 64; ~ Aarh. 28/4 30 Else Cathrine Mikkelsdtr. Lønborg, E. e. L. Bartholin, 1 r. Cap. Aarh. Dk. og Sp. t. Veilby, f. 00, b. 14/2 69; F. M. Nielsen, Amtsforv. i Aarh.; B.; see 2 Etm.; J. J. Gad i Veiby-T.; M. N. Hammer her; [b. 8/9 1773; N. 219].

KUM II, s. 398, 406 (»Iohannes Hammer«, 21 år gl.).

14. 7/11 1761** [p. Cap.* 23/1 56, o. 5/3] F. Sts. Jens Lauritsen Bartholin af Aarh. Dk. 1 r. Cap. o.s.v., f. 18; St. Aarh. 39; C. •/8 44, h.; [† 1765].

KUM II, s. 599 (»Ianus Bartholinus«, 22 år gl.).

15. 19/7 1765**, o. 9/10, Morten Nielsen Hammer, f. Nykjøb. p. F. 30/1 39; F. N. H., Bgmstr og Hospforst.; M. Anna Jacobsdtr. Hvalsøe; St. Slag. 55, Bacc. 56; C. 20/12 59, h.; 1 ~ 28/10 65 Sara Hansdtr. Hammer, en Dtr. af Nr. 13, f. Aarh. 39, † 19/6 71; 2 S., 2 D.; 2 ~ 23/11 72 Christiane Jørgensdtr. Gad af Veiby-T., f. Aastrup 30/9 49, † Bringstrup 30; 4 S., 3 D.; see Hans H. i Besser-O.; Edvard S. H. i Herlufmagle-T.; Heino G. M. H. i Vistofte; E. H. Smith i Bringstrup-S.; L. N. Fallesen t. Kbh. Trin. K.; C. G. Flemmer i Alsted-F.; [† 31/1 1809; Eptph.; W. 3/294; N. 219].

KUM III, s. 151, 156 (»Martinus Hammer«, 18 år gl.); DanKir bd. 2, s. 1232 (se nedenfor).

16. 18/8 1809. Valdemar Henrik Rothe; [11/12 1818 Kbh. Vartov K.; see Kbh. Trin. K.].

17. 16/4 1819 [P. v. Contingentet i Frankrige 17/11 15] Christopher Nyholm; [30/11 1825 Nyborg; see der].

18. 10/1 1826 [Torup 15/8 00, o. 8/10] Johan Peter Wedel, f. Asminderød 29/4 67; F. Nissenius Pedersen W. af Frederiksborg-H.-H., Degn; M. Chris. Magd. Geyt; St. Fdbg. 88; C. 13/7 92, l.; Pr. 1/9 24 – 7/2 40; ~ Hillerød 28/3 01 Marie Cathrine Plum, f. 16/8 75, † 8/11 56; F. Claus P., Rgmtskrvr.; M. Marie Elisabeth Tønnesen; 4 S., 4 D.; see Nissenius C. W. i Himmelev-R. Kl.; Johan F. W. i Bringstrup-S.; Georg T. W., Cat. i Svendbg.; [† 23/6 1840; Monument p. Kgd.].

DanKir bd. 2, s. 1234 (se nedenfor).

19. 16/10 1840 [Hald-K. 2/10 22] Jens Christian Find, f. Vibygd. 25/2 90; F. Peter Hieronymus F., Forv. ss., senere Forp. p. Næsbyholm; M. Kirstine Cecilie Fischer; St. Slag. 08; C. 25/10 14, l.; Førstelærer v. Bayernes Bgsk. i Rand. 5/11 17; ~ Syv 14/2 18 Johanne Marie Margrethe Kretschmer, f. Kiel 1/1 90, † her 8/7 73; F. Johan Jac. K., Dreier; M. Marie Frederikke Ebertin; 1 S., 1 D.; [† 24/6 1847; saare brav og agtet; ærlig, jevn og velvillig; Monument p. Kgd.; B. D. G. 1/209].

Kbg. Syv (1814-35) opsl. 69 (vielse); PT 16:4 (1976), s. 21; DanKir bd. 2, s. 1234 (se nedenfor).

20. 21/9 1847 [Bjørnsholm-M. 4/6 34, o. 6/8] Carl Georg la Cour, f. Odder 2/8 08; (Halvbdr. t. Immanuel Barfoed i Herredskirke-L.); F. Jørgen la C., Cand. th., Degn og Gdeier; M. Christine Charlotte Guldberg, 2 ~ 25/3 17 H. P. Barfoed, senest i Faxe; St. pr. 26; C. 29/10 30, l.; (Adj. Sorø 11/12 30); Adj. p. Hlh. s. D.; Pr. for Strø og Holbo HH. 30/11 56; # Pr. 18/10 72; R.* 28/7 69; 1 ~ Vemmetofte 25/5 35 Ida Theodora Vilhelmine Møller, f. Vdbg. 30/12 14, † 16/3 75; F. Kmrd. Ludvig Nic. M., Godsforv. p. Vemmetofte; M. Johanne Kirstine Morthorst; 1 S., 2 D.; 2 ~ Lemvig 26/5 76 Hanne Vilhelmine Sølling, f. Rudkjøb. 15/10 48; F. Gustav Emil S., Distrlæge i Lemvig; M. Henr. Cathrine Plum; 2 ~ Jyllinge 4/5 83 Cand. Phil. Oluf Fred. Obel, Kantor i Varde; [# 19/1 1880; † 13/12 s. A.; Om hans 25 aarige Jub. som Sp. her; see Berl. Tid. 72/227; E. S. 1/398; Pg. br. 16/12 1864].

Elvius s. 191.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1967. Helsinge Kirke, s. 1213-1235, Valby Kirke, s. 1236-1256.