Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 486. Hornslet (Vor Frue el. Allehelgens K.),

Ø. Lisbjerg Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

H. 5/281; L. S. 1/50; L. P. B. 553; P. 72; M. S. III.; Lkm. 5/275; Kbg. 1716–18,
1726 (det Manglende afrevet af Præsten H. Hestermann, uvist af hvilken Aarsag).
Anm. Skjødstrup var Annex 1516.
———————————

1. 1516. Søren Pedersen; [† c. 1549].

2. 1549 [Hammel-V.-S. . .] Laurits Knudsen Lang; [† 1563].

3. 1563. Laurits Andersen Galthen el. Lime, f. Aarh.; havde i 16 Aar Lime til Annex; [† 24/4 1591].

KS 3:2 (1877-80), s. 209.

4. 1591. Jacob Sørensen Hoffmann; [1592 Hyllested-R.; see der].

5. 1592 [Rtr. Aarh. . .] Peder Sørensen; Pr. . . ; [fmtl. † før 1608].

6. (1608). Peder Pedersen Sommer; ~ Anne Olufsdtr.; see Christen P. S. i Tyrsted-U.; Etm.; Peder P. S. i Mørke-H.; Søren P. S. i Hvirring-T.-H.; R. S. Rytter i Skjødstrup-E.; [var her endnu 1620].

KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 755.

7. (1634). Christen Nielsen af Bjergby-M., f. c. 01; Sorø Sk. 16; St. Sorø 21; ~ F. D. Ane Pedersdtr.; see N. C. Sommer i Ørum-D.; [† c. 1641]

KUM I, s. 53 (»Christiernus Nicolai Bierby, Cimber«); KlitVen, s. 40.

8. 1641 [Crtr. Aarh. og Sp. t. Aaby-H. 35] Mag. Christian Melchiorsen Borchgrevinck; F. M. B., Capelmstr. hos Kong Chr. IV og Cannik i Roesk.; M. Magdalene . . . ; St. Roesk. 28; Mag. 9/5 35; ~ Anna Henriksdtr. Sandersen; F. H. S., Rdmd. i Holbæk; M. Elisabeth Hansdtr.; B.; 2 ~ Etm.; see J. J. Rhodius i Aaby-H; K. H. Uttrecht i Ebeltoft-D.; M. J. Sommerfeld, 1 r. Cap. t. Aarh. Dk.; [† 1650].

KUM I, s. 94 (»Christiernus Melchioris Hafniensis«); E. Brejls skifteuddr.: Holbæk byfoged nr. 102; EE 3, s. 264.

9. o. 30/7 1650 [Rtr. Helsingborg . .] Erik Mogensen Grave; [1660 kgl. Confessionarius; see der].

10. 1660, E. f. B. 7/3 61 [Rtr. Hors. 59] Jacob Sørensen Ørsted af Ørsted-E., f. c. 25; St. Aarh. 47; C. 48; maaskee p. Cap. Klovborg-T.-G., o. 29/09 52; ~ Kirstine (Stineke) Fochsdtr. With (Sstr. t. Mag. Albert F. W. t. Kbh. Trin. K. og t. Mette F. ~ P. J. Kane i Fausing-A.); F. F. Albertsen W., Rdmd. og Kbmd. i Horsens; M. Lene Clemensdtr.; 2 ~ Etm.; see Søren J. Ø. i Haraldsted-A.; L. Lauritsen i Voldum-R.; Foch J. Ø. i S. Vissing-V.; [† 1674].

KUM I, s. 206 (»Iacobus Severini Ørstedius«); P-Aarh. f. 18b, opsl. 21, (36 år gl.), f. 15a, opsl. 17; E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 956.

11. 22/2 1675, o. 26/2, Niels Olufsen Ravn, f. Roesk. 46; St. Roesk. 69; 1 ~ F. E.; 2 ~ Mette Sophie Thorup, † Skanderbg. 2/1 59; [† 18/10 1714].

KUM II, s. 12 (»Nicolaus Olai Corvinus«); P-Aarh. f. 52b, opsl. 56; E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 956.

12. 23/11 1714, o. 20/12, Hans Hestermann af Haderslev Diak., f. c. 80; St. Haderslev t. Wittenberg 01, i Kbh. 14; ~ 30/7 20 Susanne Jacobsdtr. Cappel af Ørum-G., f. 96, † 29/12 74; [† 1725].

KUM II, s. 388 (»Iohannes Hestermann, Hattersleb. Holsatus«, 35 år gl.); Achelis I, nr. 4205.

13. 28/12 1725, o. 12/4 26, Rasmus Pedersen Storm; Pr. . . ; [13/2 1733 Mørke-H.; see der].

14. 6/3 1733, o. 1/4 [Subrtr. Ribe] Laurits Nielsen Gram; [1743** Vilslev-H.; see Stege].

15. 5/4 1743 [r. Cap. Vibg. Graabr. K.-A.-T. 15/5 39] Ditlev Johansen Mehl; [12/3 1751 Barrit-V.; see der].

16. 26/3 1751, o. 21/5, Peder Lucassen Kjerulf, f. Vibg. 8/9 21; (Halvbdr. t. Christian L. K. i Louns-A.); F. Jstrd. L. Jensen K., Justitiarius v. Overhofretten i Christiania; M. Johanne Kirstine Pedersdtr. Lihme; St. Christiania 36; C. 20/10 39; Pr. 66; ~ Sidsel Kirstine Cathrine Rasmusdtr. Hirtznach af Helgenæs, † Aarh. 2/8 05; 4 S., 4 D.; see Frederik C. K. i Helgenæs; J. N. Kragballe i Vistofte; Rasmus K. t. Frederiks Hosp. i Kbh.; [† 9/10 1789; W. 1/526 og 3/417].

KUM II, s. 569 (»Petrus Kierulf«, 15 år gl.); Nygaards sedler: Børn; KlitKS, s. 378-381.

17. 4/12 1789 [p. Cap. Slag. St. Peters K. o.s.v. 4/11 85, o. 25/11] Johan Titchen, f. Kbh. 26/10 60 (O. P.); F. Cmcrd. Niels Giævertsen T. t. Ødemark; M. Bodil (Bothilde) Valbohm; St. Roesk. 80; C. 27/4 84, n.; ~ Birkerød 31/8 88 Benedicte Caroline Mathilde Smith; F. Bogholder i Kbh.; 1 D.; 2 ~ . . . ; 3 ~ . . . , † 13/10 34; [† 22/3 1792 i Pgdens. Lo, i hvilken han var gaaen ind, for at tale med Tærskeren og havde sat sig ned paa et Neg; kort efter bøiede han sig forover, og, da Tærskeren, der spurgte, om han var syg, men intet Svar fik, ilte hen til ham, var han død].

18. 20/4 1792, o. 23/5 [Lærer v. Waisenhuset 89] Niels Ravn Byberg, f. Skjaldemose, d. Steenstrup 8/8 62; Pleiesøn af Past. Dan. Byberg i Kegenæs p. Als; F. Jens Jørg. Ravn, Skoleholder i Slesvig; M. Magd. Kirstine Smegel; St. Od. 83; C. 16/1 88, n. c.; Pr. 00–18; ~ Kbh. 13/7 92 Lovise Thorup, d. Kbh. 30/8 64, † 31/3 44; F. Toldbetj. i Kbh.; 7 S., 6 D.; [† 29/1 1835].

19. 22/4 1835 (skulde have været o. 6/5, men blev det ikke, da Kaldsbrevet manglede) [Adj. Aarhuus 31/5 28] Jens Frederik Vilhelm Edsberg; [23/8 1851 Thorsager-B.; see Lindelse].

20. 4/11 1851 [Ulstrup-G. 1/12 41] Johan Christian Carl Boeck, f. Sæby 8/12 09; F. Etrd. Christian Carl B., By- og Herredsfoged, siden Foged i Elbo-Holmans Herreder; M. Anna Elisabeth Buchhave; St. Fred. 28; C. 29/4 33, l.; p. Cap. Hvirring-H. 1/4 35, o. 6/5; Assens-Kl. 7/5 36; Thorsager-B. 16/7 39;1 ~ 15/4 42 Anne Laurine Davidine Martine Engberg, f. p. Palsgaard 20/8 16, † 4/7 45; F. Frederik Bagger E. af Kullerup-V., Forv. ss. til 41, siden Eier af Elisedal v. Hors., senest boende i Hors.; M. Else Ludovika Hartmann; 1 S., 1 D.; 2 ~ 5/2 46 Petræa Sophie Henriette Engberg af Svanninge, f. 12/5 16; 3 S., 4 D.; see Christopher Nyholm B., cd. th. 76/2; Oscar Vald. B., cd. th 77/1; [# 10/2 1880; boer i Kbh.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Heilskov, Chr.: Gamle Indskrifter i Øster-Lisbjerg Herred. Randers Amts Historiske Aarbog 1913, årg. 7. Hornslet Sogn s. 20-22.