Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 411. Helgenæs,

Mols Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

P. 35; K.; M. S. III.; Lkm. 5/270; Kbg. 1642.
Anm. Præsten boer i Stødaf.
———————————

1. 1550. Henrik . . . ; [† c. 1569].

1b. (1555. 63). Jørgen Lauritsen.

L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 173.

2. 1569. Niels Lauritsen; Pr.; [var her endnu 1573].

L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 173.

3. (1566). Søren Haurum; [† c. 1607].

KS 3:2 (1877-80), s. 207; L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 174.

4. c. 1595. Ole Sørensen Dall, i 34 Aar; Pr. (08. 10); [† 1629; skudt gjennem et Vindue af de keiserlige Soldater; var fmtl. først Cap.; Lgst.].

KS 5:2 (1903-05), s. 554; 3:2 (1877-80), s. 756; L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 173.

5. 1629, o. i Ribe. Simon Lauritsen Bunde, f. Aarh.; St. Aarh. 22; ~ Ane Nielsdtr.; 2 ~ 7/6 43 Søren Andersen p. Kongensgd.; [† 1642].

KUM I, s. 54 (»Simon Laurentij Bundius«); L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 173.

6. o. 4/6 1642 [Rtr. Ebeltoft 40] Jens Nielsen Lyngbye af Lyngby-A., f. 16; St. Aarh. 34; (Holme-T. 41); Pr. 4/5 71; 1 ~ 43 Agnete Iversdtr., f. c. •/12 15, † 29/4 55; 4 S., 2 D.; see J. P. Hadsteen i Agri-E.; 2 ~ Helgenæs 12/4 57 Anne Mogensdtr. af Nørholm, f. c. 24, † 20/3 58; 1 S.; 3 ~ Helgenæs 9/9 60 Kirsten Pedersdtr. Nunboe fra Bjørnsholm, f. c. 27, b. 27/10 69; 2 S., 4 D.; see Peder J. L. i Borbjerg-R.; P. J. Snedsted i Sjørring-T.; 4 ~ c. 70 Marie Pedersdtr. Stub af Veggerby-B., f. 18/3 34, † her 19/3 12; 2 D.; see J. L. Begtrup og R. Hirtsnach her; (H. O. Hellesen i Sandby); 2 ~ Etm.; [† 1680].

KUM I, s. 122 (»Ianus Nicolai Lyngbye«); P-Aarh. f. 6b, opsl. 9; FAaW s. 41-42; FWDP 982,14.

7. 13/1 1680**, o. 4/6, Christen Sørensen Fischer; [7/3 1702 Radsted; see der].

8. 28/3 1702, o. 10/5 [D. p. C.] Johan Lauritsen Begtrup, f. c. 75; St. Aarh. 95, Bacc. 97; ~ 26/7 02 Kirstine Cathrine Jensdtr. Lyngbye, f. her, d. 31/5 72; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Hans Chr. J. B. i Nors-T.; (J. Hasselbalch i Lerup-T.; J. H. Tvede i Baarse-B.; K. R. Storm i Feldballe-N.); [b. 10/10 1719].

KUM II, s. 210, 225 (»Iohannes Begtrup«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Mols hrd. nr. 18; FAaW s. 42.

9. 6/11 1719, o. 31/7, Rasmus Christiansen Hirtznach af Astrup-T.-H., f. 6/2 86; St. Ebeltoft 05; Pr. 28/8 32; 1 ~ 16/10 20 F. E., b. 28/5 31; u. B.; 2 ~ Marie Elisabeth Hutfeld af Holme-T., f. 12, b. Agri 11/12 72; 2 S., 2 D.; 2 ~ 40 Cclrd. Hansen p. Lyngsbækgd., Draaby S.; see L. D. Staal i Agri-E.; P. L. Kjerulf i Hornslet; [† 10/5 1739].

KUM II, s. 306 (»Erasmus Christiani Hirschnach«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Mols hrd. nr. 26, 27; Vejle amt, Holmans hrd. nr. 12; Nygaards sedler: Børn, død, enkens død; FAaW s. 42.

10. 19/6 1739, o. 31/7, Melchior Olsen Sommerfeldt af Grundfør-S. (F. O. Villadsen), f. 15; St. Aalbg. 33; Pr. . . ; Cons.-Rd. 27/2 56; ~ Aarh. Dk. 19/5 40 Mette Pouline Nielsdtr. Langballe, f. 22, † Helgenæs 1/10 01; F. Kgrd. N. L. i Aarh.; M. Vita Nichelsdtr. Seidelin af Skanderborg-S.-S.; 1 S., 2 D.; [† 27/12 1763].

KUM II, s. 547 (»Melchior Sommerfeld Olai fil.«, 19 år gl.); Nygaards sedler: Vielse, børn, død; Kbg. Helgenæs (1794-1813) opsl. 47 (enkens død).

11. 17/2 1764, o. 16/3, Christian Redlich Thomsen Boserup, f. Ebeltoft c. 38; F. Byfgd.; St. Roesk. 57, Bacc. 58; ~ Helgenæs 30/10 64 F. D. Hedvig Sommerfeldt, f. 4/11 44, † Ebeltoft 25/5 12; 6 S., 7 D.; see Jørgen S. B. her; J. J. Garnæs i Kold.; [† 24/5 1786].

KUM III, s. 170, 182 (»Christianus Boserup«, 19 år gl.); Nygaards sedler: Vielse, børn, hustrus fødsel.

12. 14/7 1786, o. 16/8, Frederik Christian Kjerulf af Hornslet, f. 5/5 57 (O. P.); St. Aarh. 75; C. 17/10 80, h.; ~ Nykirke 18/9 88 Marie Cathrine Stallknecht af Nykirke-G., f. 27/2 66, † her 22/4 16; 1 S., 2 D.; see Lorents S. K. i Grønbæk-S.; P. Møller i Agri-E.; [† 17/8 1817].

Nygaards sedler: Hustrus dåb, hustrus død; KlitKS s. 381-383.

13. 24/12 1817 [Frederiks-K. 7/2 10, o. 30/3] Peter Henrik Rosendahl, f. Heils 21/9 76; (Bdr. t. Simon H. R. i Beftoft og t. Rasmus H. R. i Rødding-K.); F. Thomas Henriksen R., Degn; M. Anna Maria Johansdtr.; St. Haderslev 96; C. 18/1 02, l.; 1 ~ 12/10 10 Maren Jacobsen, f. p. Hegnet, d. Tøndering 18/4 93, † 5/7 17; 2 D.; 2 ~ 17/10 18 Karen Landorph Lassen af Kverndrup, f. 15/10 90; 2 ~ Etm.; [† 16/1 1821].

Achelis II, nr. 7745.

14. 23/5 1821 [r. Cap. Nykjøbing-L.-E. 15/5 10, o. 17/10] Jørgen Severin Boserup, f. her 4/2 76; St. Aarh. 93; C. 15/1 98, h.; ~ 12/10 22 F. E., † 16/8 45; [† 19/3 1858].

15. 11/6 1858 [p. Cap.* 18/7 45] Johannes Georg la Cour, f. Svendbg. 2/8 15; F. Pet. David la C., Proc.; M. Ane Clausine Haastrup; St. Od. 34; C. 8/11 41, h.; ~ Holme 30/10 45 sin Cousine Christine la Cour fra Saralyst; F. Otto Aug. la C. til Aabjerg, siden til Saralyst; see Peter D. la C., ord. Cat. i Skanderborg; [† 4/12 1882].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.