Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 475. Holme og Tranbjerg,

Ning Herred, Aarhuus Amt og Stift.

K.; P. 40; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/78; Kbg. 1738.
Anm. Tranbjerg blev Annex til Holme ved Klemmebrev 1555.
———————————

1. 15 . . Thomas Andersen; Vicarius (for hvem?); boede i Aarh.; see Etm.

2. c. 1568. F. S. Anders Thomsen*, ligeledes; Pr. (84); ~ Maren Jacobsdtr. (Jepsdtr.); F. Jep Laursen i Resendal, Herredsfoged i Hids H. ; M. Kirsten . . . ; 2 ~ Etm.; [var her endnu 1610; boede i Aarh. til 1600; blev meget gammel; havde i 1608 været P. her i c. 40 Aar; Lgst.].

KS 3:2 (1877-80), s. 207; 5:2 (1903-05), s. 553; 3:2 (1877-80), s. 748; FWDP 475,2; DanKir bd. 16, s. 2211 (se nedenfor).

3. (1619). [p. Cap.* 08] Niels Christensen Hjortsvang, vist af Linnerup-H.; ~ F. E.; [fmtl. † c. 1642; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 3/9 1603 og 24/10 1608; han og Hustru gav 1637 Altertavle til K.; Lgst.]

KS 3:2 (1877-80), s. 758; 3:2 (1877-80), s. 747 og 748 (»Nicolaus Christiani Hiordzuang«); DanKir bd. 16, s. 2204, 2211 (se nedenfor).
(1641. Jens N. Lyngbye; see Helgenæs)

4. (1645). Bendix Sørensen i 8 Aar; maaskee St. Od. 36; [gik reent fra Forstanden ved en ubehagelig Tildragelse i Gummestrup, Tranbjerg S.; blev, saavidt vides, removeret 1650, indtil han Aar og Dag derefter kom til sin fulde Fornuft igjen, da han blev Præst i Fyen (hvor?) og døde der].

KUM I, s. 132 (»Benedictus Severinus«); P-Aarh. f. 32a, opsl. 34.

5. k. 12 Trin. (1/9) 1650, o. 3/10 [Hør. Aarh.] Niels Sørensen Ørsted af Ørsted-E.; St. Vibg. 39; ~ Lisbeth Berendsdtr., vist † eft. 87; [† 1669].

KUM I, s. 150 (»Nicolaus Severini Ørstadius«); Sixhøj nr. 76; P-Aarh. f. 14a, opsl. 16.

6. 27/2 1669, o. 21/5, Christen Jensen Thorsager, vistnok af Thorsager-B., f. 23/8 38; St. Vibg. 60; (Haslund-Ø. 16/4 68*); 1 ~ Rand. 2/12 74 Maren Mikkelsdtr. Hovsing, f. Rand. 25/2 47, † e. 93, Skifte 28/2 95, (Sstr. Karen M. Hvid ~ P. J. Dorschæus i Fred. Trin. K.-V. og t. Margrethe M. H. ~ C. Jørgensen i Harridslev-A.); F. M. Thygesen (Hvid), Bgmstr. i Rand.; M. Anne Hansdtr. (Bentzen); 1 S., 4 D.; 2 ~ 95 Anna Cathrine Pedersdtr. Dorschæus af Fred. Trin. K.-V., E. e. L. Jensen i Beder-M.; 3 ~ C. Hirtznach i Astrup-T.-H.; [† 10/7 1695; Eptph.].

KUM I, s. 281 (»Christianus Iani Thorsagrius«); Sixhøj nr. 347; P-Aarh. f. 49b, opsl. 53; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus Amt, Ning hrd. nr. 3, 4; Nygaards sedler: 1. vielse; FWDP 475,06; Randers tingbog ; DanKir bd. 16, s. 2210-11 (se nedenfor).

7. 27/7 1695, o. 3/8, Niels Jespersen Hutfeld, f. Aarh. 16/2 69; (Bdr. t. Christen J. H. i Tved, t. Anne J. H. ~ J. C. Friis og N. P. Galthen i Feldballe-N., t. Ingeborg M. J. H. ~ J. Mundelstrup i Aaby-H., t. Anders J. H. i Braband-K. og t. Mette M. J. H. ~ C. B. Suhr og P. J. Poulsen i Saxild-N.); F. J. H., Cmcrd. og Bgmstr., siden commissarius provincialis; M. Sidsel Christensdtr. Clementin; St. Aarh. 87; ~ Ingeborg Thomasdtr. Helsing, vist af Tved i J., f. c. 99, b. her 7/5 56; see Jesper N. H. i Saxild-N.; H. Clausen i Borup-H.; J. A. Kragballe i Odder; N. H. Heyde og O. D. Winther i Viby-T.; C. S. Bagge i Tved i J.; R. Hirtznach i Helgenæs; J. J. Fæster i Braband-K.; [† 1738].

KUM II, s. 152 (»Nicolaus Hutfeldius«); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 1235, Gejstl. sk. i Århus Amt, Ning hrd. nr. 45, 72; PT 5:6 (1909), s. 168-69.

8. 7/3 1738*, 9/5 38**, o. 30/5, Hans Cai Lagesen; [3/1 1749 Viby-T.; see der].

9. 24/1 1749, o. 7/2, Rasmus Bagge, f. 26/10 13; St. pr. 30, Bacc. 31; ~ Aarh. Frue K. 30/9 49 Mette Cathrine Krogsgaard, f. 18, b. 1/10 83; F. Niels Jensen K.; M. Mette Marie Jesdtr. Fæster; 3 S., 5 D.; see F. C. Hjort i Hyllested-R.; [b. 26/1 1789].

KUM II, s. 520, 542 (»Erasmus Bagge«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Sorø Akademi, nr. 27.

10. 1789 [p. Cap. Ødum 18/11 85, o. 14/12] Jørgen Seidelin Worsøe; [25/6 1790 Hinge-V.; see der].

11. 8/10 1790 [r. Cap. Ribe Cathr. K. o.s.v. 6/8 85, o. 28/9] Mag. Niels Lauritsen Liisberg, f. Aarh. 12/10 55; F. Laurits Nielsen, Dreier; St. Aarh. 72; C. 29/7 79, h.; Hør. og Cant. Aarh. 29/9 82; ~ 88 Maren Mørch Bering af Gylling, d. 8/8 64; sep.; † Grenaa 12/2 49; i Ribe 1 S.; [# 29/12 1812; † 29/10 14].

12. 19/3 1813 [p. Cap. Beder-M. 14/1 03, o. 9/3] Peder Friis*, f. Skjødstrup 29/10 67; F. Niels Friis (Børgesen), Degn; St. Aarh. 88; C. 30/10 94, *h.; Cons.-Rd. 12/1 53; ~ 31/7 95 Ane Boje, f. 31/3 74, † 14/1 60; F. Kbmd. i Aarh.; 4 S., 4 D.; see Christen B. F. i Skjelby-Gj.; [† 9/9 1856; udmærkede sig ved sjelden Friskhed paa Sjæl og Legeme (dandsede ved sit Diamantbryllup); afholdt og agtet, som kuns Faa, i og udenfor sin Menighed].

13. 8/1 1857 [Tirstrup-F. 26/7 36, o. 19/8] Vilhelm Ludvig Frendrup, f. Helsing. 17/2 05; F. Severin Christ. F., Adjutant v. Kronens Regmt.; M. Frederikke Kirstine Thomsen; St. Slag. 25; C. 12/1 32, h.; ~ 30/10 36 Hansine Gondella Caroline Dantzer, f. Kbh. 13/8 09; F. Cpt. Johan Peter D., Steenhuggermstr.; M. Birg. Antonette Amundin; u. B.; [† 1/8 1874].

14. 28/10 1874. Adam Christopher Fabricius; see Dreiø.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1983-87. Holme Kirke, s. 2199-2215, Tranbjerg Kirke, s. 2217-2234.