Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1184. Tirstrup og Fuglslev (Vor Frue Kirke),

Sønder Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/79; P. 61; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/207; L. S. v. W.; S. i K.; Kbg. 1704.
———————————

1. 15 . . Christen . . .

2. (1584). Laurits Pedersen; [† 1597].

KS 3:2 (1877-80), s. 208.

3. 1597. Mag. Henrik Christensen Blichfeldt af Aarh. Frue K.; St. i Helmstedt 94, i Zerbst 95; Mag. Helmstedt 23/10 95; Pr. . . ; 1 ~ Karen Hansdtr. af Besser-O.; 2 ~ Anna el. Eva Justdtr. Saxe af Mørke-H.; med begge 7 B.; see Frants H. B. og Niels H. B. i Vitten-H.-H.; Johannes H. B. i Raarup; Christen H. B. i Lyngaa-S.; [† 1/1 1633].

Helk I, s. 174.

4. 1633 [Rtr. Bog. 1/6 25] Christen Jacobsen Urlev, f. c. 01; St. Od. 21, Bacc. 24; [† 1660].

KUM I, s. 53, 67 (»Christiernus Iacob. Vrleuius (Urleff) Cimber/Chr. Iacobi f. Vrlesius«); KS 3:5 (1884-86), s. 140 (»Christianus Jacobi Urlevius«, 24 år gl.).

5. 1660 [r. Cap. Ebeltoft-D., k. 27/7 49, o. 3/8] Ole Christensen Nørup, maaskee af Nørup-R.; St. Od. 30; ~ Ane Thomasdtr. Colding, † 9/7 84; 3 S., 2 D.; see Etm.; E. Olufsen i Karlby-V.; [† 6/12 1671; Eptph.].

KUM I, s. 102 (»Olaus Christierni f. Norup«); P-Aarh. f. 13b, opsl. 16; L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 176.

6. 23/1 1672 [p. Cap.*, o. 23/12 70] Søren Jensen Bagge, f. Grenaa 43; St. Aarh. 64; Hør. Grenaa . . ; Pr. 31/12 85; ~ 26/3 74 F. D. Mette Olufsdtr. Nørup; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Oluf S. B. i Kjerteminde-D.; N. N. Saabye her; [† 31/12 1689].

KUM I, s. 318 (»Severinus Ioannis Baggæus«); P-Aarh. f. 8a, opsl. 10; f. 51a, opsl. 54.

7. 8/4 1690. Hans Petersen Botzen (Bøtzen); (Bdr. t. Cathrine P. B. ~ N. S. Steenstrup i Øsløs-V.-A. og t. Annike P. B. 1 ~ J. I. Widsted i Seierslev-E.-J., 2 ~ J. N. Erslew i Alsted-B.); F. P. Carstensen Bodtz, Orgelbygger i Vibg.; M. Kirsten Hansdtr. af Nimtofte-K.; vist St. Vibg. 72; ~ F. E.; 1 D.; see I. E. Colding i Veilby-H.; [† 1704].

KUM II, s. 33 (»Iohannes Petri«); Sixhøj nr. 545, (476); P-Aarh. f. 59a, opsl. 62 (»Johannes Petræus Botsen«); Nygaards sedler: Forældre; E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 675.

8. 15/4 1704, o. 6/6, Niels Nielsen Saabye af K. Saabye-K., f. c. 60; St. Roesk. 85; ~ F. Stdtr. Helle Sørensdtr. Bagge, † Hornslet 58; 13 B.; see Palle N. S. i St. Jørgens-S.; Jørgen N. S. i Aagerup-K.; J. M. Riise i Nimtofte-K.; (Laurits S. i Østbirk-Y.); [† 4/5 1732].

KUM II, s. 141 (»Nicolaus Saaby«).

9. 20/5 1732. Steen Danielsen Winther; [9/7 1736 Kjettinge-B.; see der].

10. 31/8 1736. Nicolai Lyder; [12/12 1749 Koldby; see der; Pg. br. 46].

11. 26/12 1749 [Miss. i Grld. 28/2 44, o. •/3; siden Cabp. hos Grevinde Danneskjold i Sjælld.] Segud Hansen Grønbech, f. Kbh. 16; F. H. G., islandsk Kbmd.; M. Anna Maria Langwagen; St. pr. Sommersted 35, Bacc. 39; Hør. Slag. 39–43; C. 1/8 43, n.; ~ 12/3 44 Anna Jensdtr. Hoff; 2 S., 2 D.; [† 29/3 1761].

KUM II, s. 562, 597 (»Segudus Grønbech«, 19 år gl.).

12. 1/5 1761 [Mariæ-Magdalene-S. 20/5 46] Frederik Christian Nielsen Westphal, f. Kbh. 21/6 17; F. N. W., Seil-, Flag- og Compasmager ved Søetaten; M. Anna Damiansdtr. Busch; St. Kbh. 36, Bacc. 37; C. 21/4 39, h.; r. Cap. Thorsager-B. 19/3 45, o. 30/4; ~ 23/2 47 Martha Cathrine Svendsdtr. Sparre af Thorsager-B., d. 29/9 18, † 68; 2 S.; see P. Henningsen i Thorsager-B.; [† 12/2 1768].

KUM II, s. 570, 580 (»Fridericus Christianus Westphal«, 20 år gl.).

13. 8/4 1768 [S. og N. Onsild 15/2 65] Christen Hansen Barfoed; [9/6 1781 Lyngby-A.; see der].

14. 1781 [p. Cap. Lyngby-A. 16/9 78, o. 20/1 79] Henrik de Hemmer; [30/9 1785 Lyngby-A.; see der].

15. 2/12 1785, o. 14/12, Christen Jørgensen Evaldsen; [12/10 1787 Værum-Ø.; see Thorsager-B.].

16. 21/12 1787, o. 30/1 88 [Hør. Aarh. . .] Anders Rützow; [30/11 1798 Refsnæs; see der].

17. 30/11 1798, o. Kbh. 13/2 99, Dr. th. Holger Ferdinand Rørdam, f. p. St. Thomas 13/8 70; F. Chr. Bolle Holgersen R. af Vigersted-K., dengang P. paa St. Thomas, siden i Kintzervig, Bergens St.; M. Maria Elisabeth Thomasdtr. Schat; St. Bergen 89; C. 21/4 95, h.; Dr. th. Kiel 11/5 07; ~ 99 Frederikke Lovise Kiaer af Frederiksborg-H.-H., f. Kallundbg. 24/9 78, † 27/10 20; u. B.; [# 10/3 1824; † 23/7 s. A.; N. 514; E. 2/744 og S. 2/899].

KUM III, s. 435 (»Oliger. Rørdam, e sch. Berg.«, 21 år gl.); Lampe I, s. 401-402.

18. 1/9 1824, vist o. 9/2 25 [Lærer ved Lyngby Sem. c. 15] Peter Amdi Høyer; [11/8 1830 Pedersborg-K.; see der].

19. 5/11 1830, o. 22/12 [Adj. Hlh. 26/4 27] Ditlev Ludvig Oest, f. Bernstorffsminde, Brahetrolleborg Sogn, 12/7 02; F. Prof. Johann Friedrich Oe., Forst. for Brahetrolleborg Sem.; M. Dorothea Marie Petersen; St. Hlh. 22; C. 26/4 27, l.; 1 ~ Julie Caroline Wolgand af Rørby, † 7/4 34; 1 S., 1 D.; 2 ~ 9/12 35 Sophie Emilie Rørdam (Høst), Adoptivdtr. af V. B. R. i Kallundbg.; levede 68 i Jelstrup; [† 8/5 1836].

20. 26/7 1836, o. 19/8, Vilhelm Ludvig Frendrup; [8/1 1857 Holme-T.; see der].

21. 21/3 1857 [Aulum-H. 2/12 50] Peter Joachim Boesen; Pr. 12/1 62; [10/7 1865 Odder; see der].

22. 7/10 1865 [Rødding-L.-P. 31/10 59] Ludvig Marcussen-Schack, f. p. Høgholm 25/4 15; F. Generalkrigscomm., Jstrd. Poul Marcussen, senest Postmstr. i Veile; M. Lovise Elisabeth Henriette Saabye; adopteret af Ritmstr. Joh. Ludvig v. Schack, Toldkass. i Thisted; St. Aalbg. 35; C. 2/5 42, h.; p. Cap. Uldum-L. 12/10 44, o. 8/1 45; 1 ~ 31/5 51 Else Marie Jørgensen, f. 24/6 30, † 28/9 60; F. Jørgen Andersen, Gdeier. i Skovbølling, Jelling Sogn; M. Maren Henriksen; 3 S., 2 D.; 2 ~ Tirstrup 26/2 68 Alvilde Gornitzka, f. Kbh. 23/9 42; F. Carl Chr. G., Faktor ved det hempelske Bogtrykkerie i Od.; M. Sophie Fred. Lillie.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.