Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1277. Veggerby og Bislev,

Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.*; S. i K.; M. S. III.; Lkm. 3/233; Kbg. 1740.
Anm. Præsten boer i Kirketerp.
———————————

1. 1518. Hans . . . ; [levede endnu 1545; boede 45 i Kirketerp; s. A. tillige »Her Suend i Bysløff« 1518 og 1545, fmtl. Cap.].

KS 7:3 (1957-59), s. 17; Færch 2019, s. 53 (se nedenfor).

1b. (1555). Hans Christensen; [† 1560; maaskee den samme som forrige].

Færch 2019, s. 53 (se nedenfor).

2. 1560. Anders Sørensen Gjed*, f. Veggergd., Skivum S., c. 30; F. S. Pedersen G., Herredsfoged i Aars H.; M. Anne Justsdtr.; Pr. (68. 84); 1 ~ . . . . Vognsdtr. Benderup; F. V. Poulsen B.; M. Kirsten Jensdtr. til Skovsbo; 2 S.; 2 ~ Anne Mortensdtr., † Kirketerp 37; 3 S., 3 D.; [† e. 1619; boede i Kirketerp 72, 80, 91 og 1610; fmtl. den »H. Anders y Kirketorp«, der endnu var her 1619; Eptph.].

KS 3:5 (1884-86), s. 514; 6:2 (1936-38), s. 226; 5:2 (1903-05), s. 549, 3:5 (1884-86), s. 106; LAV: Viborg Bisp, Breve C2-112, 5/8 1580; PT 11:3 (1942), s. 231 (se nedenfor); Færch 2019, s. 53-55 (se nedenfor).

3. 1613 [p. Cap.* 10] Niels Jacobsen; (Bdr. t. Maren J. ~ J. Jensen i Sønderholm-F.); 1 ~ (17) F. D. Anne Andersdtr. Ged; 3 D.; 2 ~ Karen Pedersdtr.; 5 S.; 2 ~ Etm.; [† 1630].

PT 11:3 (1942), s. 227, 231-32 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 72 (SJHT 2:4 (1893-95), s. 410); Færch 2019, s. 55-56 (se nedenfor).

4. 1630. Peder Jørgensen Stub; St. Aarh. 28; Pr. 49; ~ F. E., Skifte 24/2 68; 2 S., 1 D.; see Etm.; J. N. Lyngbye i Helgenæs; C. S. Fischer i Radsted; P. N. Byrsted i Sønderup-S.; [† 1675].

KUM I, s. 89 (»Petrus Georgii Stubbæus«); PT 11:3 (1942), s. 227, 231-32 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 72 (SJHT 2:4 (1893-95), s. 410); Færch 2019, s. 56 (se nedenfor).

5. 23/6 1669**, o. 10/11, F. S. Peder Pedersen Stub, f. 38; St. Aalbg. 60; C. 62; Vice-Pr. 84; ~ Aalbg. 16 Trin. (14/9) 73 Maren Hübertsdtr. Snitlach, f. c. 52, b. Bislev 29/1 47, E. e. J. J. Batonis; F. H. S., Rdmd. i Aalbg.; M. Maren Jørgensdtr.; 3 S., 3 D.; see Etm.; [† •/6 1688].

KUM I, s. 282 (»Petrus Petri Stubæus«); Nygaards sedler: Enkens begr. (af Nygaard identifisert som hustru til nr. 8); SJHT 2:4 (1893-95), s. 416; Færch 2019, s. 56 (se nedenfor).

6. 10/9 1687**, o. 25/10, Søren Hansen Ørting af Ørting-F., f. 51; St. Hors. 76, Bacc. 78; C. 12/2 79, n.; ~ 20/8 89 F. D. Cathrine Pedersdtr. Stub; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Rasmus S. Ø. i Engbjerg-H.; Søren S. Ø., r. Cap. i Skive-R.; desuden var Hans S. Ø. p. Cap. t. Aalbg. Bud. K.; [† 1700; Adelhuset br. 96].

KUM II, s. 67, 80 (»Severinus Iohannis Ørtingius.«); Sixhøj nr. 675; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Hindborg hrd. nr. 15.

7. 16/8 1700, o. 10/9 [Aman. Vibg. 95] Eggert Nielsen Bilenberg af Hem-H.-D.; St. Vibg. 89; C. 93; ~ F. E., f. c. 52, b. Bislev 29/1 47; [† 12/4 1735].

KUM II, s. 169 (»Eggertus Nicolai Billenbergius«); Sixhøj nr. 675; Nygaards sedler: Enkens begr..
(7/4 1721*. Jørgen Bloch; see S. Næraa-Aa.).

8. 12/11 1734*, o. Aarh. 22/7 35, Jens Andersen Lassen, d. Torrild 4/1 05; F. A. Hansen(?) L., siden p. Ballegd. i Falslev S.; M. Anne Nielsdtr.; St. pr. Korsør 24; Pr. 35; ~ 36 Dorothea Nielsdtr. Lünow; (Sstr. t. Hedvig N. L. ~ N. Broch i Jetsmark); u. B.; [† 10/5 1741; en Guds Mand; Lgst.].

KUM II, s. 463 (»Ianus Lassonius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 19, Hjørring amt, Hvetbo hrd. nr. 7; Nygaards sedler: Dåb, kaldsbrev, testamente.

9. 9/6 1741 [p. Cap. Rær-H.-V. 12/11 34, o. 8/12] Conrad Nielsen Ryder, f. p. Clausholm v. Rand. 17/8 03; F. N. Rüers, Gartner v. Clausholm, Forv.; M. Cathrine (Ryder?); St. Sorø 21; C. 22/11 23, h.; ~ Gjertrud Olufsdtr. Poulsen fra Dronning Anna Sophies Hof, † 21/6 69; F. Oluf Poulsen i Fredericia; M. Maren Sørensdtr.; 2 S., 2 D.; see Etm.; [† 18/9 1760. Eiede en Gd. i Braasted, hvor han tilsidst boede. Var nærig; lod f. Ex. Gjødningen fra Pgden. kjøre til sin egen Gd.].

KUM II, s. 437 (»Conradus Nicolai Ruer«, 19 år gl.); SB s. 242; E. Brejls skifteuddr.: Kalundborg byfoged nr. 383; Nygaards sedler: Børn i Ræhr (Vigsø), børn i Veggerby, svigermors død.

10. 9/12 el. 7/12 1757**, o. 19/4 58, Ove Henrik Lauritsen Rømer, f. p. Rammegd. c. 28; (Bdr. t. Hans L. R. i Hygom-H.); F. L. Sørensen R. af Vitten-H.-H., Insp. og Bkdmr. p. Ryssensteen; M. Karen Hansdtr. Friis Strømberg; St. Vibg. 47; C. 11/5 51, h.; ~ 10/6 58 F. D. Frederikke Anna Sophie Conradsdtr. Ryder, f. 34; 2 ~ Anders Frederik . . . , Kbmdskarl. i Aalbg.; b. Aalbg. 12/12 69; [† 25/5 1761].

KUM III, s. 73 (»Ovenus Henricus Rømmer«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1135; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Hjørring amt, Vennebjerg hrd. nr. 105.

11. 9/10 1761, o. 18/10, Søren Nors, f. Stavanger 19/10 32, d. ss. 24/10; F. Andreas Sørensen N. (Noors), Landsthingsskrvr.; M. Susanne Kjeldsdtr. Due; St. Aalbg. 54; C. 5/3 61, n.; 1 ~ 5/6 62 Olie (Oline) Lovise Krabbe, f. p. Lundbæk, d. Hveisel 7/2 32, † 31/1 67; F. Ole Rudolf K. til Mindstrup; M. Frederikke Louise Henriksdtr. Bille; 1 S., 1 D.; 2 ~ 9/5 68 Marie Sybille Clementin af Aalbg. Bud. K. r. Cap., † Kornum Degnebolig 09; 5 S., 2 D.; [† 23/1 1801. Nidkjær og ustraffelig i Vandel, men altfor hurtig til, at bruge Stok og Næver. Uagtet han frygtedes af sine Børn, endte dog Sønnen Andreas i Tugthuset].

Kbg. Stavanger Dk./Frue (Klokkerb. 1714-33), f. 173-74; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 512; Nygaards sedler: Hustrus dåb.

12. 8/5 1801 [Sunds 22/11 99, o. Kbh. 18/12] Conrad Zimmer af Vetterslev-H., d. 20/2 68; St. Fdbg. 89; C. 27/4 92, h.; ~ Marie Elisabeth Nielsen., d. Augustenbg. 17/8 74, † Aalbg. 10/3 52; F. Nicolai N., Stutmstr. p. Fdbg.; M. Fred. Henriette Nielsen; 4 S., 6 D.; [† 27/6 1827; som ung var han dygtig, siden efterladen; havde hyppige Stridigheder; var en god Rytter, vældig Jæger, duelig Snedker og Dreier, driftig Avlsbruger].

13. 24/8 1827 [Cat. Ringsted 20/9 24] Jens Christian Petersen; [20/11 1859 Lidemark-B.; see Terslev-Ø.].

14. 20/1 1830 [Flade-G. 13/5 29] Magdalus Catharus Brorson; [6/1 1857 Gamborg; see der].

15. 21/3 1857 [Roslev-R. 22/10 45] Jacob Nicolai Garde af Førslev-S., f. 23/12 02; St. pr. 22; C. 9/7 28, h.; p. Cap. Førslev-S. 21/8 29, o. 8/10; Hjelpep. i Borre 30; Cat. Frederikshavn 7/6 33; Sp. Helligsø-G. 13/10 38; ~ Frederikshavn 28/11 33 Betty Juliane Georgine Mourier, f. 09, † 12/3 77; 2 S., 7 D.; [† 12/5 1871].

16. 7/9 1871 Jacob Jørgen Frederik Friis; see Horne-A.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46. (Veggerby s. 231-32).
Færch, Ole: Hornum herreds præster til omkring år 1700. Fra Himmerland og Kjær Herred 2019, udg. af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, s. 21-80, (Veggerby-Bislev s. 52-57).