Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 303. Gamborg (dvs. Gormsborg),

Vends Herred, Odense Am, Fyens Stift.

M. S. 2-a/102; J. M. 376; L. S.*; B. M. 340; Lkm. 2/463; St. M.; Kbg. 1653.
———————————

0. (1548. 59). Knud Olsen; ofte nævnt som vidne i Rigens Dombog i tiden 1548-59.

KS 6:2 (1936-38) s. 470.

1. 1566. Erik Pedersen, f. Middelfart c. 44; St. 63; 1 ~ Bodil . . . , † 29/11 67; u. B.; 2 ~ Catharine . . . ; 10 B.; see J. E. Gamborg p. Fæmø; [† 1610; „sactmelet; bene docens“(1) (J. M. l. c.)].

FS nr. 291 (»Ericus Petri«); F-P s. 49.

2. 1610 [Cap.* 97] Mag. Peder Mikkelsen Arboe; Rtr. Hlh. . . ; Pr. 25/11 28; [b. 21/8 1632].

3. o. 29/9 1632. Niels Nielsen Steenløse, maaskee af Steenløse i Fyen, f. c. 05; Hør. Od. (30); St. Od. 30; ~ Sidsel . . . , levede 6/12 70; 6 D.; see H. H. Aalborg i Veilby i F.; H. R. Svendborg, r. Cap. i Hørup; [† 1653].

KUM I, s. 100 (»Nicolaus Nicolai f. Stenløs, hypod. Otthon.«); KS 3:5 (1884-86), s. 126 (»Nicolaus Nicolai Stenlosensis«, 27 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Middelfart byfoged nr. 334.

4. o. 1/4 1653 [Rtr. Slangerup 39] Mag. Hans Hansen Aalborg; [1660 Veilby i Fyen; see der].

5. 1660 [Skp. c. 52] Anders Hansen Fabricius, f. Nakskov 15; (Bdr. t. C. H. Naschou i Munkebo); F. Kbmd.; vist St. Christiania 41; ~ Willemke . . . , som overlevede ham; [† 7/11 1670].

KUM I, s. 166 (»Andreas Iohannis Nagskov«).

6. 29/12 1670 [Hør. Kjerteminde c. 50] Jørgen Nielsen, f. c. 22; vist St. Od. 46; maaskee p. Cap. Fjelsted-H. 70; ~ Karen Hansdtr. Froch, † 20/3 09; [† 13/10 1697; en gammel lystig Mand; gav engang en Pige en Gaard til 600 Rdlr. for et Kys og Mag. Jørgen Carstens i Haarslev 100 Rdlr. for at holde Ligprædiken over ham, medens han levede; Enken gav (20/11 1700) 100 Rdlr. til Fattige (Hfm. 5/414)].

KUM I, s. 196 (»Georgius Nicolai Otthoniensis«); Strøm 1, s. 88-89.

7. 1692**. Peder Olsen Dyrhoff af Viskinde-A.; St. Kalundbg. 74; C. 17/7 78, n.; Gamborg 6/2 86*; 1 ~ Dorthe Madsdtr.; 2 ~ Elisabeth Jensdtr. Frøich, f. c. 56, † 13/7 25; u. B.; [† 10/6 1711; Eptph.].

KUM II, s. 49 (»Petrus Olai«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 38.

8. 25/7 1711. Gjøde Hansen af Krogsbølle (Kjørup-H.), f. 29/1 83; St. Od. 02, Bacc. 03; ~ Sophie Hedvig (Ingeborg) Hansdtr. af Flemløse, † Od. 29/7 41; 1 S.; [† 25/10 1714].

KUM II, s. 275, 282 (»Ægidius Iohannis«, 20 år gl.); Kbg. Krogsbølle (1674-1799) opsl. 188 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 22.

9. 14/12 1714 [Aman. Od. 07–11] Hans Lauritsen Krag, f. p. Jerstrup 30/8 72; F. L. Jespersen, Forp. p. Keirup; M. Maren Hansdtr. Krag (Sstr. t. Frantz H. K. i Magleby p. Langel. og t. Knud H. K. ~ Enken i Mesinge); St. Od. 89; 1 ~ Anna Christensdtr. Borch af Fred. Trin. K.-V., f. c. 11/10 97, † 1/11 23; 1 S., 1 D.; 2 ~ Middelfart 17/3 25 Karen Hermansdtr. Willer; (Sstr. t. Margrethe W. ~ C. E. Wederkinck i Sønderby og t. Anna H. W. ~ P. A. Schiøtt, 1 r. Cap. t. Kbh. Frue K.); F. H. W., Borgermstr. i Middelf.; M. Anne Hansdtr. Juul; 1 D.; 2 ~ Jeppe Møller, med hvem hun drog til Hernhut; kom siden i stor Armod og Elendighed; see S. M. C. Brasch i Tim-M.; [† 16/3 1736].

KUM II, s. 167 (»Iohannes Laurentij Kragius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 35, 39, 64, 82; Kbg. Gamborg (1653-1807), opsl. 193; PT 3:4 (1895), s. 146 (Krag), 9:2 (1929), s. 104 (Krag).

10. 5/8 1735*, 26/8 35**, o. 30/10, Iver Knudsen Assens af Horbelev, d. 13/11 05; St. Nysted 26, Bacc. 28; C. 29/1 32; (r. Cap. Tirsted-S.-V. 3/6 35); ~ 4/9 37 Maria Cathrine Christensdtr. Luja af Ørbæk, f. 10, † 59; 2 S., 1 D.; see Rasmus W. A. i Aarslev-T.; [† 20/6 1759].

KUM II, s. 482, 495 (»Ivarus Assens«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 84.

11. 20/7 1759, o. 17/8, Mads Pedersen Maaløe, f. Maale p. Hindsholm, Viby S., 1/1 13; F. P. Jørgensen, Husmd.; M. Maren Hansdtr.; St. Kjerteminde 36; C. 10/12 44; (Tanderup 11/11 57*); 1 ~ Tanderup 4/10 59 Bodil Marie Lind, † 31/12 65; F. Peder Henriksen L., Skræder i Kbh.; 2 S., 1 D.; 2 ~ Fjelsted 29/4 66 Christine Pernille Jochumsdtr. Wielandt af Fjelsted-H., f. 31/10 31, † 8/8 67; 1 D.; 3 ~ Hindsgavl 24/2 68 Anna Cathrine Nielsdtr. Basse, f. c. 44, † 26/3 19; F. N. Pedersen B., Skovrider p. Taasinge; M. Kirstine Bruun; 2 S., 6 D.; see Idicus F. V. H. M. i Barløse; Hannibal W. L. M. i Gjelsted-R.; T. Melbye i Middelfart-K.; Etm.; [† 19/2 1789].

KUM II, s. 576 (»Matthias Maaløe«, 24 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 104, 105; PT 12: 1 (1946), s. 137, 144; H. Maaløe (se nedenfor).

12. 30/3 1789 , o. 17/4, Lars (Laertius) Buch, f. i Fyen 53; F. Poul B.; M. Cathrine Blohme; St. Odense 74; C. 15/10 78; ~ F. D. Christine Petronelle Wielandt Maaløe, f. 8/8 67, † 28/3 16; 1 S., 3 D.; [† 12/6 1818].

KUM III, s. 329 (»Laurentius Buch«, 22 år gl.; Maaløe, H.: Slægtregister for Familien Maaløe, Odense 1884, s. 10.

13. 26/8 1818 [Kjerte 28/6 11 ] Johan Frederik Høgh*, f. Od. 14/5 75; F. Mads H., Kbmd.; M. Maren Ibsdtr. Møller; St. Od. 92; C. 17/10 00, h.; Sp. Helnæs 27/2 04, o. 8/4; ~ 3/6 07 Ellen Pauline Lange, f. Kbh. 76, † 20/6 38; 2 S., 1 D.; see Carl M. C. H. i Kjerte; C. P. Sundbye i Sønderholm-F.; [† 19/1 1856].

E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 5650, 4349.

14. 8/1 1857 [Veggerby-B. 20/1 30] Magdalus Catharus (Catus) Brorson*, f. Sæby 28/2 00; F. Etrd. Rasmus Bondesen B. af Gram, dengang By- og Herredsfgd. ss., senere Byskrvr. i Aalbg.; M. Cathrine Marie Ferslev; St. Aalbg. 19; C. 4/11 24, h.; r. Cap. Nykjøbing-L.-E. 20/4 25, o. 29/6; Sp. Flade-G. 13/5 29; R.* 20/4 75; ~ Mov 7/9 41 Mathilde Margrethe Fangel, f. Vildmosegd., Mov S., 7/9 15, † Kbh. 4/4 84; F. Jens F. af Nordborg; Forp. p. Vildmosegd.; M. Maria Rehders; 4 S., 3 D.; see Rasmus B. B., r. Cap. Kattrup-Ø.-T.; [# 30/1 (31/1) 1877; † Fdberg. 23/4 78; Halvtredsindstyve Aars Jub. 20/4 75; fik en betydelig Gave; see D. T. 75/103].

PT 13:1 (1952), s. 4, 9 (Slægten Fangel fra Nordborg).

15. 19/4 1877 [Voer-E. 4/7 71, o. 24/3] Peter Severin Nyeborg, f. Thisted 9/9 34; F. J. N., tydsk Consul og nordamerikansk Consularagent; M. Gjertrud Mar. Gundorph; St. Rand. 51; C. 28/1 56, l.; c. Adj. Sorø 28/9 57; Adj. ss. 58; 1 ~ 12/11 64 Augusta Hansine Hagen, f. 14/8 43, † 30/11 65; F. Secr. Alb. Pet. Bartholin H.; M. Anna Soph. Fred. Nielsen; u. B.; 2 ~ 5/7 71 F. Sstr. Ida Oline Hagen, E. e. Vexelmægler Bützon i Kbh., f. 30/12 36.

———————————

Noter:

(1) »sactmelet; bene docens« = svag røst; prædiker godt.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Maaløe, H.: Slægtregister for Familien Maaløe, Odense 1884. (Om præst nr. 11 og hans efterkommere).