Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 95. Barrit og Vrigsted,

Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift.

L. S. 1/20; L. P. B. 264; P. 5; K. 1/5; M. S. III.; Aarh. M.; S. L. v. W; Lkm. 5/135; Kbg. 1745.
———————————

1. 1536 el. 38 [p. Cap.*, o. 29] Søren Bertelsen Rimerslund; see Etm.; [† 1576].

2. 1576 [p. Cap.* 74] F. S. Rasmus Sørensen; see 2 Etm.; [† 1602].

3. o. 1602. F. S. Hans Rasmussen i 1 Mnd.; St. i Kbh. (97); [† P. 1602; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1602].

F-P s. 150 (»Johannes Erasmi Barridt«); KS 3:2 (1877-80), s. 749 (»Johannes Erasmius Barrethinus«).

4. o. 1602. F. Bdr. Laurits Rasmussen; [† 1642].

KS 3:2 (1877-80), s. 755.

5. 1632**. Jens Madsen Lemvig, i Slægt med Formanden; St. Kbh. 23; 1 ~ Anne(?) Simonsdtr.; 2 (?) ~ F. D. Lene Lauritsdtr., Skifte 28/9 93; [† 1677; hans Initialer paa Alterkalken i Vrigsted K. 1648 (»HIMS« = Her Iens MadsSøn)].

KUM I, s. 61 (»Ianus Matthiæ Lemevicens.«); (Sixhøj nr. 12); DanKir bd. 17, s. 1331 (se nedenfor).

6. 18/7 1674**. F. S. Frederik Jensen; St. Vibg. 72; [afstod Kaldet 1677; havde formedelst Svaghed ikke kunnet lade sig ordinere, ej heller formodes at komme til den Førlighed, at han dertil bekvem skulle blive; † 26/9 10 som Selvejerbonde i Høver by, Skanderbg. Amt].

KUM II, s. 32 (»Fridericus Iohannis Baradinus«); Sixhøj nr. 535; Nygaards sedler: Kaldsbrev, aftåelse.

7. 31/12 1677, o. 12/4 78, Jacob Olsen Aale (Aal) af Aale-T.; St. Hors. 71; ~ F. Sstr. Kirsten Jensdtr., † 25/6 92; see H. J. Jelling i Ø. Nykirke-G.; [b. 23/1 1700; hans Initialer paa Alterkalken i Vrigsted K. 1678 (»HIOA«); Eptph.].

KUM II, s. 28 (»Iacobus Olai Alanus«); P-Aarh. f. 54a, opsl. 57; Nygaards sedler: Kaldsbrev, bror, begr.; Sixhøj nr. 535; DanKir bd. 17, s. 1271, 1283, 1292, 1331 han kaldes her fejlagtigt Mikkelsen (se nedenfor).

8. 9/3 1700 [r. Cap. Bogense-S. 23/4 98 og till. Rtr. i Bog. fra 90] Ove Hansen Guldberg; [18/2 1718 Hvirring-T.-H.; see der].

9. 1/4 1718 [Alrø 2/7 12, o. 22/7] Mag. Peder Jonæsen Bidstrup, f. 7/10 82; St. Aarh. 02; C. 6/7 05, illum.; Mag. 26; ~ F. E. p. Alrø: Anna Pedersdtr. Alrøe af Alrø, b. Urlev 15/5 50; u. B.; [† 1730].

KUM II, s. 279 (»Petrus Bidstrup«, 22 år gl.); Nygaards sedler: Testamente, enkens begr. (1752, men det er vist fejl, se skiftet); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Bjerre hrd. nr. 56.

10. 10/2 1730, o. 7/4, [D. p. C. 17] Søren Frederiksen Bloch; [4/8 1741 Prof. theol.; see Kbh. Frue K.].

11. 22/9 1741 [p. Cap. Glud-H. 4/3 40] Christian Carl Hansen Plesner; [29/1 1751 Raarup; see der; Pg. br. 16/5 46].

12. 12/3 1751 [Hornslet 5/4 43] Ditlev Nicolai Ditlevsen Mehl*, f. Rudkj. 7/8 08; Ditlef Nicolai M. i Rudkjøb., Badskjær, Proc. og Toldforv. i Rudkøbing; M. Inger Pedersdtr. Vinde; St. Od. 26; C. 15/12 29, h.; Hør. Vibg. 9 Aar; r. Cap. Vibg. Graabr. K. o. s. v. 15/5 39, o. 27/5; ~ Odder 4/8 44 Margrethe Jørgensdtr. Davidsen af Odder, f. 20, † 18/2 80; 3 S., 1 D, der alle døde før Forældrene.; [† 26/4 1790; Lgst.].

KUM II, s. 479 (»Ditlovius Mehl«, 19 år gl.); Kbg. Rudkøbing (1686-1794) opsl. 118 (dåb), opsl. 7 (forældres vielse); Nygaards sedler: Vielse, børn i Hornslet, børn i Barrit, Testamente 1780; Han var kun gift én gang. Wibergs 2. hustru beror på en forveksling med efterølgeren; DanKir bd. 17, s. 1286 (se nedenfor).

13. 27/9 1780, ** o. 6/12, F. Bds. Christian Ditlev Floriansen Mehl, f. Rudkj. 13/3 39, d. 16/9; F. F. M. i Rudkjøb.; M. Hannibaline Cathrine Christensdtr.; St. Vibg. 59; C. 6/9 64, h.; ~ Odder 14/9 81 Sophie Hedvig Jensdtr. Kragballe af Odder, d. 18/10 47, † 6/12 99; 1 S.; see Jens Kragballe M. i Raklev; [# 15/10 1808, † 18/5 13; Monument paa Kgd.].

KUM III, s. 191 (»Ditlovius Mehl«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1253; Kbg. Rudkøbing (1686-1794) opsl. 176 (dåb), (1715-44) opsl. 135 (forældres vielse); Rudkøbing byfoged: Skifteprot. (1747-97) opsl. 175, 215 (forældre); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Bjerre hrd. nr. 81, 96, 135; Nygaards sedler: Vielse, børn, hustrus dåb, hustrus død; DanKir bd. 17, s. 1293 (se nedenfor).

14. 6/1 1809, o. 15/2, F. S. Jens Kragballe Mehl; [25/10 1820 Viby-T.; see Raklev].

15. 28/2 1821 [S. Omme-H. 5/9 14] Dr. phil. Jeremias Müller; [4/6 1831 Veiby-T.; see der].

16. 8/8 1834, o. 17/10, Rasmus Hansen Bøttger, f. Kbh. 28/9 06; F. Melchior B., Silke- og Klædekrmr., siden Rodemstr.; M. Frederikke Marie Hansen; St. Kbh. 25; C. 26/4 31, l.; ~ 26/10 34 Eleonora Christine Schmidt, f. p. Barritskov 24/2 13, † 8/2 75; F. Frederik Christian S., Overretsproc., Godsforv. ss.; M. Christine Margrethe Roedsted; 6 S., 4 D.; [# 12/4 1883, † 6/7 84].

Elvius s. 56.
———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2011. Barrit Kirke, s. 1265-1296, Vrigsted Kirke, s. 1297-1344.