Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1231. Udby,

Tusse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/175; L. S.*; H. 9/105; K. M. 188; L. P. B. 477; Lkm. 1/999; M. 78; Kbg. 1641.
———————————

1. 15 . . Peder Nielsen.

2. 15 . . Erik (Henrik?) Nielsen.

3. 15 . . Mogens Gøtsche el. Godske; adelig; var her i 3 Aar; blev derpaa af Kong Chr. III. sat til Lehnsmand i Sjællds. St.

4. 15 . . Niels . . .

5. 1548. Christen Jacobsen, i 43 Aar; Pr. . ; [† 12/8 1591; Gravramme i K.].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; DanKir bd. 4, s. 484 (se nedenfor).

6. (1608. 10). Adam Mikkelsen; [var her endnu 1613; hans Navn paa Prædikestolen 1613].

KS 2:5 (1869-71), s. 151; DanKir bd. 4, s. 477-78 (se nedenfor).

7. o. 10/10 1634. Erik Jespersen Odense (Othonianus).

8. o. 1/4 1640. Mag. Frederik Jespersen Forle (Fuorlæus) af Fol, f. 2/9 08; St. Ribe 27; Huslærer hos Hans Mortensen Thisted i Aagerup-V. i Skaane indtil 29, Hør. Sorø 30–34; Bacc. 34; Hør. Ribe 4/3 34; St. i Leiden 38, i England s. A., i Franeker 39; Mag. Kbh. 21/5 39; Præceptor Sorø 39–40; Pr. . . ; 1 ~ 41 . . . . , † før 44, E. e. . . . Kønigsberg; 2 ~ (45) Sara Hansdtr. Wiigh af Vig-A.; 4 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; [† 2/9 1654; blev c. 38 afsat fra sit Hørerembede i Ribe formedelst Lejermaal med sit (ikke navngivne) Næstsøskendebarn, fikk 39 Opreisning derfor].

KUM I, s. 88 (»Fridericus Caspari Ripensis«), s. 123, 149 (»Fridericus Caspari Fole (Fouilæus), scholæ Soranæ hactenus collaborator«); Helk I, s. 210; KS 2:1 (1857-59), s. 503, 31 år gl.; 6:6 (1948-50) s. 201-215 (se nedenfor); Achelis I, nr. 1704; SB s. 163, 274; Kopskatten 1645, opsl. 12; FWDP 1231,8; han var ikke Præst i Valløby-T., det skyldes en fejllæsning af Vdbye som Velbye.

9. k. 17/9 1654, E. f. B. 24/9 s. A. [Hør. Vordingbg.] Jens Olufsen Trane, f. Kold. 19; St. Kbh. 44; ~ 17/6 55 F. E., † 24/1 58; 2 ~ Karen Jørgensdtr., levede 90; med begge 4 S., 8 D.; see Etm.; [† 9/1 1681; Lgst.].

KUM I, s. 184 (»Ianus Olai Tranius Colding«); DanKir bd. 4, s. 484 (se nedenfor).

10. 5/2 1681. Oluf Christiansen, f. c. 52; St. Ringsted 72; 1 ~ 22/2 82 F. D. Gjertrud Jensdtr. Trane, d. 15/6 56, † 14/1 86; 2 ~ Dorte . . . ; 3 ~ Bregninge 14/12 86 Maren Hansdtr. (Knoph) af Bregninge-B., † 3/5 34; med alle: 2 S., 3 D.; [† 29/4 1717; hans navn paa Kirkeklokken 1685; Gravramme].

KUM II, s. 31 (»Olaus Christiani«); DanKir bd. 4, s. 483, 484 (se nedenfor).

11. 11/6 1717. Jens Pedersen Jessen, f. Aarh. 17/12 83; C. 13/1 03, n.; ~ Anne Marie Hornemann, f. 8/5 92, † 20/5 49; F. Ole Rasmussen H., Kbmd. i Aalbg.; M. Elisabeth Bjørnskov; 7 B., hvoraf 2 D. i 49; see P. C. S. Stenersen i Tølløse-Aa.; [† 11/4 1749; hans navn paa Kirkeklokken 1739].

Danske Kancelli: Kaldsbrev (Jens Jensen); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 94; Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 19; DanKir bd. 4, s. 483 (se nedenfor).

12. 6/6 1749, o. 30/7, Mag. Peder Christopher Svendsen Stenersen; [7/12 1764 Tølløse-Aa.; see der].

13. 21/12 1764, o. 17/4 65, Frederik Samuelsen Steenloos el. Steenløse af Haarlev-H., f. 23/9 39; St. Hlh. 58; C. 11/6 61, n.; ~ Kbh. Frue K. 27/11 65 Ottilie Marie Huulegaard, f. c. 46; (Sstr. t. Marianne H. ~ H. P. Hansen i Tranekjær-T.); F. Oluf H., hørkrmr. i Kbh.; M. Anne Benedikte Christensdtr. Borup (2 ~ Oluf Mandix, Brygger i Kbh.); u. B.; [b. 17/12 1786].

KUM III, s. 178 (»Fridericus Steenlosius«, 19 år gl.); Kbg. Kbh. Frue K. (1722-74 V) opsl. 169 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 79, Københavns byting nr. 2099.

14. 2/2 1787 [r. Cap. Vibg. Sortebrødre K. 3/2 86] Peder Schaarup (Schourup); [12/8 1791 Borbjerg-R.; see der].

15. 1792 [Anholt 14/1 91] Johan Kattrup af Hylke, f. 59; St. Hors. 79; C. 27/6 83, h.; p. Cap. Følleslev-S. 19/8 88, o. 3/9; ~ Gregoria Frederikke Weile af Følleslev-S., f. 67, † 6/11 33; [# 8/5 1835; † Moseby 10/2 40].

16. 22/7 1835 [Cat. Nykjøb.-S. 20/4 29] Hans Peter Christian Koch; Pr. 1/9 50; [4/7 1855 Damsholte; see der].

17. 24/9 1855 [Nim-U. 12/5 44] Carl Ferdinand Emil Engel; [24/8 1866 Høiby; see der].

18. 25/10 1866 [Marstal 23/10 55] Christopher Nyrop af N. Vedby-A., f. 28/10 05; St. Vdbg. 26; C. 9/7 33, h.; Institutbest. i Kjøge 33; Cat. ss. 10/7 41, o. 26/8; Sp. p. Holmsland 30/6 48; (Landsthingsmand i 11te Kreds 6/10 54); ~ 14/1 33 Helene Ahlmann, f. Sønderbg. 25/5 07, † 30/10 74; F. Jørgen A., Skibscpt.; M. Doris Ahlmann; 5 S., 5 D.; see D. L. C. A. Warming i Sal-E.; [# 29/9 (30/9) 1875].

19. 15/12 1875 [Skjoldborg-K. 23/10 71] Hans Dons Langballe, f. 21/12 26; F. Kmrd. Niels L. til Dronninggd.; M. Christ. Fred. Hansen; St. Aarh. 44; C. 20/1 54, l.; Cap. p. p. Langaa-Ø. 22/11 61, o. 12/12; Ørbæk 13/3 63; (73) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1979. Udby Kirke, s. 467-486.
Fussing, Hans H.: Hr. Frederik Jespersen Forles selvbiografi. Kirkehistoriske Samlinger 6:6 (1948-50) s. 201-215 (præst nr. 8), originalen findes i kirkebogen.