Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 2. Syderø Præstegjeld,
Sogn: Kvalbø (Hvalbø), Frodabø (Frodebø), Porkere, Waagø (Vaai), Sumbø og Famien.

Færøernes Provsti, Sjællands Stift.

Anm. Præsten boer i Kvalbø.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra C. F. Nielsens Manuscr., se nedenfor]
———————————

1. 1538, o. af Superintendent Jens Gregersen Riber 29/7 41 [Cath. P.* 28] Anders . . . , f. 90; ~ . . . ; see Etm.; [# 12/3 1550; † 60].

2. k. 12/3 1550 [p. Cap.* 46] Ismael Nielsen*, f. Danmark 20; ~ F. D. Anna Andersdtr.; 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 1606; bortført 78 til Island af engelske Fribyttere; hjem 84].

3. 1599** [p. Cap.* 89] Rasmus Sørensen; [1627 Vaagø; see der].

4. 1627 [p. Cap. Sydstrømø 4/5 25, o. Kbh. 5/7] F. S. Poul (Pofvel) Rasmussen af Vaagø, f. Syderø 95; St. Bergen 19; p. Cap. p. Sydstrømø, k. 5/7 20; ~ . . . ; 1 S.; [# 18/7 1630; † Hvalbø 56 hos Broderen, Laugretsmd., Søren R.; blev 29 plyndret af Barbareskerne fra Algier, og, ved paa Flugten at styrte ned af et høit Fjeld, blev han „corumpered udi Sindet“, idet Faldet havde foraarsaget en Forrykkelse af Hjernen, saa at han herefter var sindssvag og bestandigt lo (Debes)].

KUM I, s. 35 (»Paullus Erasmi Feronensis«); PT 8:6 (1927) s. 186.

5. o. 18/7 1630. Hans Hansen Hardy el. Harditt („Asloensis“), af Almuen benævnet „den Onde“, f. Opslo 05; St. 28; Hør. Kbh. . . ; ~ . . . , † 25/7 55; 10 B.; [ved Løfte om Befordring i Danmark reiste han med sin Familie, paa den ældste D. nær, til Sandø, for derfra at tage til Thorshavn og reise ned med et af de kongelige Skibe, men forliste udenfor Hvalnæs Buen ved Sandø, hvorved han med hans Hustru, 7 Børn og 12 Baadsmd. druknede 1655; en Md. af megen Hardiesse; derhos myndig og streng; fik Pgdens. Jorder samlede paa eet Sted, i flg. kgl. Anordn. af 11/8 47, hvilket paadrog ham Menighedens Mishag].

KUM I, s. 90 (»Iohannes Iohannis Asloënsis«); »see J. J. Rasch i Halsted-A.; H. H. Færøe t. Helsing. St. Olai K.« udgår, se H. Rasmussen p. Sydstrømø, E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 16; PT 8:6 (1927) s. 190.

6. k. 16/3 1656. Mag. Jacob Christensen Klinte; [16/8 1679 Østerø; see der].

7. 13/9 1679. Jens Clementsen Follerup af Sandø, f. Todnæs Pg. 40; St. Kbh. 73; ~ 80 Elisabeth Pedersdtr. Wiborg af Østerø; 2 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; see Clemens J. F. p. Norderø; [† 9/4 1698; yndet for sin Fromheds Skyld, thi „Godt faaer Godt imod sig“ („gratia gratiam parit“); meget formuende og efterlod sig et priseligt Eftermæle (Djurhuus)].

KUM II, s. 38 (»Ianus Clementis Ferøensis«); KbhMet s. 669 (»Ianus Clementis Færoensis«).

8. 9/7 1698. Søren Johannesen, f. p. Skov under Nordstrømø 58; F. J. Bærentzen; M. Birgitte Rasmusdtr. af Østerø; St. Helsing. 92; 1 ~ 99 F. E.; 1 S.; 2 ~ Elisabeth Hansdtr., f. 99, † Thorshavn 13/7 81; u. B.; [† 22/10 1734; riig men derhos karrig og trættekjær; laa stedse i Proces med Menigheden].

KUM II, s. 190 (»Severinus Iohannis Ferø«).

9. 22/10 1734 [p. Cap.** 13/2 33, o. 25/2] Johan Henrik Samuelsen Weyhe; [12/2 1745 Sydstrømø; see der].

10. 12/2 1745 [Hør.] Christopher Jensen Lindwald, f. Stubbekjøb. 30/8 15; F. J. Christophersen, Kbmd.; M. Margrethe Pedersdtr. Stadager af Aastrup; St. Nykjøb. F. 35; ~ Kbh. 19/5 45 Anna Cathrine Ringholm af fornem Herkomst; F. Peder Andersen Ringholm, Byfoged (i Stubbekjøbing?); M. Johanne Elisabeth Nikolajsdtr.; 1 S. (Christlieb Benoni, dvs. Smertens Søn, fordi Moderen havde havt en haard Forløsning, † 11/12 92 som Degn i Augvaldnæs (Avaldsnes) i N.); [7/1 1757 Torvestad, Skaare og Udsire, Christiansands Stift; † 8/1 72, af Ærgrelse over en tabt Fisketiende-Sag; var en dygtig Jurist, og, da han var eenøiet, sagde Almuen: „Han Selver saae mere i Sagerne med sit ene Øie, end Dommeren med begge sine“].

KUM II, s. 594 (»Christophorus Lindvold«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 190, Nykøbing Falster byfoged, nr. 225.

11. 7/1 1757 [p. Cap. p. Nordstrømø 10/7 50] Antonius Haldanson, f. Kaalgd. p. Sumbø, Syderø, 20; F. H. Antoniussen, Hdmd.; M. Maren Nielsdtr.; St. Helsing. 43; 1 ~ Maren Olufsdtr. Wang af Nordstrømø, f. 30, † 19/12 55; u. B.; 2 ~ 57 Anna Gregersdtr. Müller, f. 23, † 24/2 71; F. Mag. G. Christophersen M., Rtr. Thorshavn; M. Maren Pedersdtr.; 1 S., 1 D.; 3 ~ 12/11 72 CecilieThomasdtr. (Sissel Thomisdtr.), f. 46, † 11; F. Th. Thormandsen, Hsmd. p. Hvalbø; u. B.; [† 2/5 1777; skarpsindig og lærd, men noget drikfældig].

KUM III, s. 33 (»Antonius Haldani«, 24 år gl.).

12. 30/7 1777 [p. Cap.* 27/1 71] Christopher Müller, f. Skaalavik p. Sandø 15/11 33; F. Rasmus Poulsen, Bde. i Dalsgd. p. Sandø; M. Maren Christophersdtr. Müller af Nordstrømø; St. Helsing. 56; C. 66; 1 ~ 78 Elisabeth Helene Jensdtr., † 78; F. J. Lucassen, Bde. i Hvalvik p. Nordstrømø; 2 ~ 81 Anna Cathrine Michelsdtr., f. 54, † Thorshavn 29/10 26; F. M. Michelsen, Bde. i Hvalvik; 3 S., 2 D.; [† 22/1 1804 af Koldbrand; brugte forunderlige cyniske Udtryk i Brudevielser; førte i 21 Aar hverken Kbg. ell. Kirkeregnskab; dygtig Ldmd.].

KUM III, s. 162 (»Christophorus Müller«, 23 år gl.).

13. 2/11 1804 [p. Cap.* 31/3 97, o. s. D.] Johan Henrik Schrøter, f. Thorshavn 25/2 71; F. Christian Gottlob S., Landchir. i Thorshavn (fra Reischikt i Schlesien); M. Anna Elisabeth Jørgensdtr. Hammershaimb; St. Slag. 91; C. 3/10 96, h.*; ~ 6/10 01 Mariane Sophie Hammershaimb, f. 30/6 73, † Thorshavn 14/7 28, efter at have været blind i 17 Aar; F. Wenceslaus H., Ldfgd.; M. Armgard Marie Svaboe af Vaagø; 1 D.; [# 19/4 1826, da han fik Hernia (Brokskade), ved at styrte med Hesten 25/12 23; † Thorshavn 14/11 51; heldig Læge og Fødselshjelper; førte en udbredt Handel. hvorved han kom i Collision med Auctoriteterne, men erhvervede sig megen Riigdom; var i Besiddelse af mange Kundskaber og havde en udbredt Brevvexling med danske, engelske og islandske Videnskabsmænd; Medlem af det kgl. nordiske Oldskriftselskab; E. 3/110 og S. 3/109].

14. 6/10 1826, o. Od. 10/1 27, Jens Ludvig Bechmann af Raarup, f. Hvirring 21/2 01; St. 19; C. 16/1 23, h.; ~ 27 Henriette Christiane Tobiesen af Vindinge, f. 9/12 03; u. B.; 2 ~ L. F. S. J. Lange p. Helnæs; [† 19/4 1829; dygtig].

15. 14/8 1829, o. 20/8, Christian Benedict Garde; [6/4 1832 Østerø; see Faareveile-D.].

16. 15/6 1832, o. 11/7, Hans Andersen Lund; [3/7 1838 Sydstrømø; see Tjæreby-A.].

17. 21/8 1838, o. 14/9, Otto Frederik Christian Jørgensen; [2/9 1843 Østerø; see Saxild-N.].

18. 15/12 1843, o. 22/3 44, Andreas Djurhuus; [20/2 1850 Sydstrømø; see St. Magleby].

19. 19/5 1850 [p. Cap. Ramløse-A. 19/1 42, o. 25/2, – 6/11 49] Harald Andreas Christian Krog; Lagthingsmd. 55; [16/2 1860 Dragstrup-S.; see der].

20. 1/7 1860, o. 5/9 [Skllrr. og Kksgr. i Bregninge, Sjælld., 18/2 54] Carl Frederik Nielsen, f. Kbh. 15/8 22; F. Carl Christian N., Gdeier. og Vognfabr.; M. Johanne Marie Lund; St. Kbhs. Bgdsk. 42; Inform. i Musik og Componist; Huuslærer p. Hjortespring 46; C. 12/7 49, h2.; Institutbest. i Ordrup 13/11 50; ~ Gjentofte 23/4 57 Thora Caroline Lodberg, f. Kbh. 4/9 26; F. Premierlieut. i Brandcorpset Jens Peter L., Snedkermstr. og Gdeier. i Kbh.; M. Johanne Cathrine Zimmermann; 3 S., 2 D.; [5/10 1876 Odden; Forfatter af Stamtavlerne „Hammershaimb“ og „Lodberg“ og til „Oddens geistlige Personalhistorie“; samt tillægget om Færøerne i Wibergs Supplementsbind].

21. 19/2 1877 [Norderø 22/9 71, o. 25/10] Jens Christian Evensen, f. Hvalbø p. Syderø 21/5 40; F. Johan Christian E., Sysselmd. p. Syderø; M. Elisabeth Susanne Pedersdtr.; St. Chrhvns. Bgdsk. 60; C. 19/1 69, h1.; const. Andenlærer v. Realsk. i Thorshavn 1/12 70; ~ Thorshavn 14/12 71 Anna Maria Nicoline Lützen, f. 10/7 44; F. Andreas Christian L., Skllrr. og Degn i Thorshavn; M. Eva Margrethe Frederikke Christiane Jacobsdtr.; 2 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, C. F., Pastor: Færøernes geistlige Stat eller Geistlighedens Personalhistorie i Færøernes Provstie. I: S. V. Wiberg: Supplement til personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie. L. B. Deichmanns Forlag, Faaborg 1879, Anhang s. 9–12.
Andersen, N.: Færøerne 1600-1709, København 1895, (Præsterne i Suderø s. 430-444).