Forsiden

 

Færøernes geistlige Stat

eller

Geistlighedens Personalhistorie

i

Færøernes Provstie.

Anden forbedrede Udgave

ved

C. F. Nielsen,

Sognepræst.

 

~~~~~~~~~

Faaborg.
1879.


 

Forerindring.

I. Den færøeske Øgruppe („Færeyjar“), tilsammen 24 1/7 Kvadratmile, bestaaende af 31 Øer, hvoraf 17 ere beboede, og udgjørende 6 Sysseler, stod under Norge efter Unionstiden som Norges Krones Land, først under Lehnsherrerne til Bergenhuus Slot (29/12 1523 – 30/4 1661), dernæst under Gouverneurerne von Gabel (30/4 1661 – 18/5 1709), hvorefter Færøerne ved kgl. Resolution af 18de Mai 1709 henlagdes under Stiftamtmandsskabet i Islands Stift.

Paa Generaltoldkammerets Forestilling blev det ved kgl. Resolution af 6te September 1775 bestemt, at Færøerne skulde henlægges under Sjællands Stiftamt, hvilken Bestemmelse traadte ilive den 18de Marts 1776, og endnu staaer ved Magt, endskjøndt disse Øer ved Resolution af 6te Juli 1816 forordnedes at skulle udgjøre sit eget Amt „Færøe Amt“.

II. Efterat det katholske Bispedømme i Kirkjubo var blevet nedlagt ved Reformationens Indførelse 1538 oprettedes det evangeliske Bispedømme 1ste April 1540, men beklædtes kun af en eneste Superindendent. 1/4 1540 – 27/1 1557. Mag. Jens Gregersen Riber („Janus Gregorii Ripensis“), f. 71 i Ribe; F. vistnok Gregers Jepsen til Spangsbjerg, Jærne Sogn; Mag. Phil. i Kbh.; p. Cap. Domkirke Bergen; Superintendent p. Færøe 1/4 40, indv. af Biskop Peter Paladius i Kbh. •/11 40; indviede de evang. Sp. til Fær. 7 Præstegjeld 29/7 41; flygtede for de franske Sørøvere til Kbh. 51; opholdt sig i Bergen fra 1/2 52; ~ . . . ; 7 S.; [Superintendent i Stavanger St. 27/1 1557; # 29/7 71; † 9/8 1571 i Stav.]. Under 27de Januar 1557 blev Færøe gjort til et Provstie, der først underlagdes Superintendenterne i Bergen, men senere under 1ste Mai 1607 Biskopperne i Sjællands Stift. Fra 29 Oktober 1816 til 17de Juni 1829 var Færøe et Amtsprovstie.

III. Færøe-Provstie udgjør 7 Præstegjeld med 40 Kirkesogne.

I. Østerø Pr. 7 Sogne: Næs; Sjov; Eide; Funning; Eyndefjord; Fuglefjord; Gøte.
II. Süderø Pr. 6 « Hvalbø; Frodebø; Porkere; Waag; Sumbø; Famien.
III. Norderø Pr. 7 « Videreidi; Waag; Kunø; Mykledal; Husum; Svinø; Fuglø.
IV. Sydstrømø Pr. 4 « Thorshavn; Kirkjubo; Kalbak; Nolsø.
V. Waagø Pr. 5 « Midvaag; Sandevaag; Sørvaag; Bø; Mykjunæs.
VI. Nordstrømø Pr. 6 « Hvivik; Vestmanhavn; Saxen; Hvalvik; Kollefjord; Haldorsvik.
VI. Sandø Pr. 5 « Sands; Skaalavik; Husavik; Skuvø; Store Dimun.
———————————

 

Provsterne paa Færøerne.

  Præstegjeld. Præpositi ordinarii Færøenses. Fødselsaar. Embedstiden. Dødsaar.
1. Østerø Vice-Biskop: Heine Johnsen Havreigster 1514 27/1 1557 – 3/11 1566 1576
2. Østerø Audun Andersen 1520 1566 – 1598 1598
3. Østerø Thorluf Gregersen 1563 1598 – 1625 1625
4. Sydstrømø Christen Pedersen Morsing 1529 1625 – 1628 1628
5. Sandø Jens Jensen Schywe 1584 1628 – 1648 1648
6. Sydstrømø Hans Rasmussen 1603 30/7 1648 – 14/3 1651 14/3 1651
7. Norderø Hans Gabrielsen Mittens 1589 14/3 1651 – 15/7 1670 15/7 1670
8. Sydstrømø M. Lucas Jacobsen Debes 1623 19/3 1670 – 26/9 1675 28/9 1675
9. Østerø Peder Hellesen Wiborg 1599 28/9 1675 – 15/1 1679 15/1 1679
10. Østerø M. Jacob Christensen Klinte 1618 17/8 1679 – 30/3 1700 30/3 1700
11. Nordstrømø M. Gregers Hansen Warde 1832 25/5 1701 – 15/6 1704 15/6 1704
12. Waagø M. Christian Jensen Fers 1663 27/8 1704 – 30/7 1712 26/7 1712
13. Østerø Anders Knudsen Lemvig 1658 30/7 1712 – 24/7 1730 28/4 1742
14. Norderø Clemens Jensen Follerup 25/3 1681 21/9 1730 – 29/3 1747 23/6 1766
15. Sandø Mikkel Andersen Arrhøeboe 19/10 1689 29/3 1747 – 8/10 1757 8/10 1757
16. Østerø Christen Jensen Djurhuus 24/5 1708 15/8 1758 – 2/12 1775 2/12 1775
17. Sandø Jacob Frederiksen Eisenberg 1726 15/8 1776 – 15/3 1783 15/3 1783
18. Østerø Andreas Christensen Djurhuus 20/5 1742 12/10 1783 – 23/8 1814 23/8 1814
19. Sandø Amtsprovst: Peter Mathiasen Hentze 22/10 1753 1/11 1814 – 8/7 1829 25/6 1843
20. Norderø Herredsprovst: Søren Sørensen (R.*) 15/9 1790 8/7 1829 – 2/3 1831 25/4 1864
21. Waagø Herredsprovst: Niels Johnsen Struer (R.* D.-M.) 12/8 1797 22/7 1831 – 25/9 1838 18/12 1874
22. Østerø Herredsprovst: Christian Benedict Garde (R.*) 30/1 1803 6/11 1838 – 10/7 1843  
23. Sydstrømø Hans Andersen Lund 26/6 1806 27/10 1843 – 8/3 1847  
24. Sydstrømø Andreas Christian Pontoppidan 21/3 1812 17/6 1847 – 22/9 1849  
25. Østerø Otto Frederik Christian Jørgensen 4/8 1808 12/10 1849 – 29/7 1854  
26. Sydstrømø Andreas Djurhuus (R.*) 30/8 1817 20/11 1854 – 19/1 1867 2/6 1858
27. Østerø Venceslaus Ulricus Hammershaimb (R.*) 25/3 1819 27/4 1867 – 19/1 1878 17/8 1879
28. Østerø Søren Henrik Theodor Sørensen 23/8 1849   30/6 1878  

 

 


 

No 1. Østerø Præstegjeld.

———————————

1. 20/7 1541 – 3/11 1566. Heine Havreigster („Havreki“); f. 14 i Berg., Norge; F. John Haraldsen, Cannik og Sp. Korsk. Berg.; St. Berg. 30; Famulus (Regnskabsfører) hos den sidste cath. Bisp. Aamund Olufsen i Kirkjubø, Fær., 34; Evangelisk Sp. til Østerø 38, o. 29/7 41 af Superintendenten Jens Riber; Officialis (V.-Bisp) 51; Pr. 27/1 57; 1 ~ 40; Herborg Arnbjørnsdtr., f. 12, † 42; F. Arnbjørn Guttormsen, Odelsbde. Husavik p. Sandø; M. Herborg Olesdtr.; 1 S. (Laugmd. p. Fær.), 1 D.; 2 ~ 44 Gyrid Anbjørnsdtr.; E. i Berg; F. Anbjørn Gran til Mellø i Helgeland; M. Gyrid Baardsdtr. til Thornæs; 2 S. (hvoraf den bekjendte Mogens Heinesen, Kbmd. i Berg., Lehnsmd. p. Fær.; dansk og hollandsk Orlogscapitain; henrettet Kbh. som „Sørøver og Deserteur“ 18/2 89; fik „Æresopreisning“ paa Herredagen i Kolding 6/8 90); [Sp. til Rødø i Tromsø St. Norge 3/11 66; Pr. Helgeland; † 1576; fik sit besynderlige Tilnavn, fordi han under en Lystreise med 5 andre Studenter blev i Baad af en Storm hendrevet fra Bergen til Færøerne, hvor han landede i Husavik p. Sandø].

2. 1566 – 1598. Audun Andersen („Hr. Øiden“); f. 20, Fær.; F. Anders Guttormsen, Laugmd. p. Færø og Hetland (Shetland); holdt til Skole i Berg. og til Univers. i Kbh. af Mag. Gjeble Pedersen, Bisk. Berg.; Sp. t. Østerø 66; Pr. 66; ~ Cæcilia Guttormsdtr.; F. Guttorm Arnbjørnsen, Odelsbd. i Husavik; mange B.; see Etm.; [† 1598; kaldet „Fattigmandens Ven“].

3. 1598 – 1625. Thorluf Gregersen („Hr. Tolle Færøe“; „Thorluphus Gregorii“); f. 63 i Skaalavik p. Sandø af Bønderfolk; St. Thorshavn; Sp. Sandø 88; Sp. t. Østerø og Pr. 98; ~ F. D. Herborg Audunsdtr.; flere B.; see Etm.; [† 1625; Stod i venskabelig Brevvexling med Sjællands Biskop, Dr. P. J. Winstrup].

4. 1614* 1627. F. S. Gabriel Thorlufsen („Hr. Gabriel Færøe“); f. 89; Todnæs Pg. Sandø; St. Thorshavn 1/11 00; p. Cap.* 14; Sp. Østerø 25; ~ . . . ; 1 S.; [† 1627, druknede ved „Flesjar“, nogle Skjær i Nærheden af Næs Pg.].

5. 1627 – 1636. Rasmus Ganterup („Hr. Ganting Færøe“); f. 78 p. Norderø af Bønderfolk; St. Thorshavn; p. Cap. Norderø 10; Sp. Waagø 14; Sp. t. Østerø 27; ~ 02 Anna Hansdtr., † 73; F. Sp. Hans Jørgensen til Norderø; 1 S., 3 D.; see H. Raszmussen p. Sydstrømø; [† 1636; „troede Alt, hvad ham blev fortalt af den gemene Mand; forfaldt til at være negligent i Embedet“].

6. 17/3 1632* – 15/1 1679. Peder Hellesen Wiborg („Petrus Eliæ Wibergius“); f. 99 i Viborg; F. Helle Bertelsen, senere Participant i Eidsvolds og Vigs Jernværk og Kongsbergs Sølvbjergværk; Raadmd. i Christiania; p. Cap.* 17/3 32; Sp. t. Østerø 36; Pr. 28/9 75; 1 ~ Ellen Madsdtr. Svanning; F. Sp. Mads Hansen Svanning til Horne i Fyen; M. Dorthea Jørgensdtr. Sadolin; 2 ~ Ellen Jacobsdtr. Debes, † 01; F. Sp. Jacob Nielsen til Bogø; med begge 21 B.; see G. P. Wiborg p. Sydstrømø; J. C. Follerup og S. Johansen p. Süderø; J. P. Wiborg i Mygind-Krogsbæk-Skjørring; H. P. Wiborg i Hyllested-Venslev; S. P. Wiborg i Fensmark-Rislev; [† 15/1 1679; tog „Praxis ecclesiæ“ nøie i Agt].

7. 17/8 1679 – 30/3 1700. Mag. Jacob Christensen Klinte* („Jacobus Christierni Klintensis Scanus“); f. 18 i Klinte p. Gotland; F. Comminister Christen Jensen Klinte, derefter sidste Præst ved Sygehuset udenfor Nørreport i Kbh.; St. Slag. 41; immatric. Rostock 43; Rector og Res. Cap. Nysted p. Loll. 6/6 46, o. 7/6; Fp. 50; Sp. Süderø 16/3 56; Sp. t. Østerø og tillige Pr. 17/8 79; Mag. 91; 1 ~ 43 Rostock: Karen Christensdtr. Tarnowius, f. 28, † 7/4 60 Hvalbø p. Süderø (Ligsteen); 2 S., 1 D.; 2 ~ 65 Thorshavn: Rebecca Hansdtr.; F. Pr. Hans Raszmussen til Sydstrømø; M. Anna Raszmusdtr.; 1 S.; se Etm.; Th. J. Tarnovius i Pedersker p. Bornh.; [† 30/3 1700, „da en Uforsigtighed afbrød hans Livstraad“; var altid af lystig Humeur; dygtig Latiner og Poet; kom paa Süderø til at ihjelskyde sin Følgesvend („Skytsmand“) Jacob Davidsen, men frikjendtes af Retten. Jubellærer].

8. 1692* – 28/4 1742. Anders Cnudsen Lemwig*, („Andreas Lymvicus“); f. 58 i Lemvig i Jyll., af fattige Borgerfolk: St. Kbh.; p. Cap.* 92; Sp. t. Østerø 19/5 1700; V.-Pr. 05; Pr. 30/7 12 – 24/7 30; 1 ~ 96 Elisabeth Raszmusdtr., f. 68; † 2/4 02; F. Sp. Raszmus Olesen Botulphus til Waagø: M. Fru Anna; 1 S.; 2 ~ 09 F. D. Maren Jacobsdtr. Klinte, f. 7/4 60, † 24/12 28; 1 S., 1 D.; see J. V. Løwe i Wallensbæk; [† 28/4 1742; lærd Latiner; Jubellærer].

— Personel Capellan 15/7 1727 – 23/4 1736. Jesper Nielsen Løwe („Nicolaides Flamminius“); f. 88 (døbt 11/12 90) i Slag.; F. Niels Jespersen, Borger i Slag.; M. Else Albertsdtr.; St. Slag. 22/7 20; Baccal.; 5/6 15; Hører Kbhs. Frue Skole 18; C. 8/12 18, h.; p. Cap. til Østerø 15/7 27; ~ 27 F. D. Anna Elisabeth Andersdtr. Lemvig, f. 10, † 91 Kbh.; 1 S., 1 D.; [Sp. til Wallensbæk 23/4 36; † 7/4 1747].

9. 29/3 1737 – 2/12 1775. Christen Jensen Djurhuus, f. 24/5 08 i Djursland ved Mols i Jyll.; af Bønderfolk; St. 29; p. Cap.* 29/3 37; Sp. t. Østerø 3/8 42; Pr. 15/8 58; ~ 13/4 37 Frdberg. Kirke: Inger Nielsdtr. Smith, f. 10, † 13/4 81; F. Niels Henrik Smith, Consumtionsforpagter i Vordingb.; M. Inger Paludan af Aal; 2 S., 5 D.; see Etm.; H. O. Wang i Nordstrømø; Even Augustinussen Meldal t. Voss i Nordhordland; Rector, Mag. Gr. Ped. Müller i Thorshavn; [† 2/12 1775; gjorde sig megen Umage for at fremme Skolevæsenet; efterlod sig et Manuscript om Præsterne og Rectorerne paa Færøe].

10. 22/5 1767** – 23/8 1814. F. S. Andreas Christensen Djurhuus, f. 20/5 42 i Næs Pg.; St. Thorshavn 63; p. Cap.** 22/5 67; Sp. t. Østerø 2/12 75; Pr. 12/10 83; 1 ~ 11/10 69 Thorshavn: Anneke Hedvig Hammershaimb, f. 8/11 49, † 23/9 70; F. Jørgen Frants Hammershaimb, Landfgd.; M. Elisabeth Kirstine Samuelsdtr. Weyhe; 1 D.; 2 ~ 7/10 72 Anna Margrethe Lund, f. 31/12 48, † 30/7 73; F. Jacob Mathias Andersen Lund, Kbmd. og Handelsforv. Thorshavn; M. Helene Christine Samuelsdtr. Weyhe; 1 D.; (Epitaphie i Næs Kirke over disse 2 Hustruer); 3 ~ 18/7 75 Maren Margrethe Hansdtr. Wang, f. 55, † 30/11 94; F. Hans Lucassen, Bonde i Selletræ p. Østerø; M. Ane Olufsdtr. Wang af Nordstrømø; 7 S., 3 D.; 4 ~ 7/8 97 Kbh. Charlotte Margrethe Amalie Reinert; F. Sigismund Reinert, Skibsfører; 3 S., 1 D.; 2 ~ 12/12 17 Peter Bang, Styrmand, senere Kbmd. i Bergen (†11/3 43); og † 5/11 62; [† 23/8 1814].

Embedet vacant 23/8 1814 – 11/3 1817, og bestyredes af Amtsprovst P. Hentze t. Sandø.

11. 11/3 1817 – 21/8 1824. Christian Ludvig Homann, f. 27/1 86; F. Sp. Peter Jacob Homann til Hammer-Lundby; M. Magnina Horrebov; St. Herlufsholm 06; C. 27/10 14, h.; p. Cap. til Hagested og Gislinge 16; Sp. t. Østerø 11/3 17; ~ 15 Johanne Margrethe Kaas, f. 80, † 26/7 22 Østerø; E. Niels Schow, Silke- og Klædekmr. Kbh.; F. Kbmd. Jens Kaas til Bælum Nørregaard; 3 S., 1 D.; [† 21/8 1824 i Hammer Pg.; blev efter sin Hustrues Død sindssyg].

12. 1/12 1824 – 4/1 1832. Jørgen Gad*, f. 14/9 99 i Rø p. Bornh.; F. Elieser Gad, res. Cap. til Roesk. Dk.; M. Søster Christiane Brun Stenersen; (altsaa Broder til Sp. Ch. Pr. Gad til Sydstrømø); St. Fdbg. 16; C. 24/4 21, h.; Sp. til Østerø 1/12 24, o. 11/3 25; ~ 18/8 26 Frederikke Dorothea Kornerup, f. 26/2 00 i Roesk.; F. Jacob Kornerup, Kbmd.; M. Marie Elisabeth Bruun; 3 S., 3 D.; see Frederik V. Gad til Aasted-Skjærum; Christen P. Gad til Sønderbroby; Jacob Marius E. Chr. Gad, Contoirchef i Finantsministeriet; [Sp. til Herslev og Viuf 4/1 1832; Cons.-Rd. 28/6 47; Sp. til Gauerslund og Vindinge 2/9 55; R.* 1/12 74 (Jubellærer); † 3/7 1879 som næstældste Præst i Danmark]. (E. S. 1/533).

13. 6/4 1832 – 10/7 1843. Christian Benedictus Garde*, f. 30/1 03 i Tirsted p. Loll.; F. Pr. Hans Fribo Garde, Sp. t. Horslunde og Nordlunde; M. Inger Marie Bruun; St. Nykjøb F. 21; C. 23/4 27, h.; Sp. til Süderø 14/8 29, o. 26/8; Sp. t. Østerø 6/4 32; Pr. 6/11 38; ~ Roesk. 18/8 29 Inger Dorthea Kornerup, f. 23/2 08 i Præstø; F. Rasmus Kornerup, Kbmd.; M. Karen Margrethe Bruun; 8 D.; see P. C. Garde t. Fejø; C. L. Mog. Garde t. Øland; [Sp. til Faareveile og Draxholm Capel 10/7 1843; Pr. t. Ods og Skippinge Herred. 9/1 72 – 28/6 75; R.* 28/1 76; holdt sit Embedsjubilæum 14/8 1879 og sit Guldbryllup 18/8 1879; (D.-M. 14/8 79)]; (E. S. 1/542).

14. 2/9 1843 – 29/7 1854. Otto Frederik Christian Jørgensen, f. 4/8 08 Kbh.; F. Bartholomæus Jørgensen, Grosserer; M. Johanne Margaretha Lind; St. Kbh. Bgdsk. 26; Instit.-Best. Kbh. 32; C. 21/4 34, h.; Lærer v. Holm, Frue og Trinit. Sognes Skoler; Sp. t. Süderø 21/8 38, o. 14/9; Sp. t. Østerø 2/9 43; Pr. 12/10 49; Lagthingsmd. 52–53; Landsthingsmd. 26/6 53; ~ 19/8 31 Kbh. Charlotte Christine Emilie Tøxen, f. 16/9 10, † 21/2 56 i Saxild; F. Jørgen Karsten Block-Tøxen, Adjunkt og Overlærer i Norge, siden Literatus i Kbh.; M. Birgitte Cathrine Damm Rye; 3 S., 4 D.; see Haldor Fred. Jørgensen i Førslev; Thorvald Gustav Jørgensen, cd. th. i Kiel; [Sp. t. Saxild og Nøløv 29/7 1854; † 2/5 1858]. (E. 1/817 og S. 1/996).

15. 12/1 1855 – 10/6 1861. Carl Vilhelm Prytz, f. 5/2 10 Abbedsbjerg, Krummerup Sogn i Sjælland; F. Krigs-Ass. Christian Prytz, kgl. Postfører; M. Helene Elisabeth Smith af Holbæk; St. Vbdg. 28; C. 4/7 37, h.; Institutb. Nykjøb. F.; Sp. t. Nordstrømø 16/9 48, o. 3/11; V.-Pr. 53; Sp. t. Østerø 12/1 55; ~ 43 Pauline Regine Lerche, f. 14/9 12; 1 S., 2 D.; [Sp. t. Aalsø-Hoed 10/6 1861].

16. 29/4 1862 – 29/3 1878. Venceslaus Ulricus Hammershaimb, f. 25/3 19 p. Laugstolgd. Steegaard p. Waagø; F. Jørgen Frantz de Hammershaimb, Færøernes sidste Laugmd. (const.); M. Armgardt Maria Egholm; St. Chrhvns. Bgdsk. 39; Medlem af det islandske Bókmentafèlag 28/9 43; C. 15/1 47, h.; Reise til Fær. for at samle Folkesange 47; Medlem af det nordiske Oldskriftselskab 6/5 47; Lær. v. Frelsers Sogns Frisk. 49; ny Reise til Fær. i antiquarisk Øiemed 53; Sp. t. Nordstrømø 21/5 55, o. 18/7; Sp. t. Østerø 29/3 62; Pr. 27/4 67; R.* 26/7 74; ~ 10/8 55 Kbh. Elisabeth Christiane Augusta Gad, f. 16/12 29 Thorshavn; F. Pr. Christen Pram Gad, Sp. Stouby og Hornum; M. Marie Elisabeth Olsen; 6 S., 2 D.; [Sp. Lyderslev og Frøslev 29/1 1878]. (E. S. 1/661).

17. 12/6 1878. Søren Henrik Theodor Sørensen, f. 25/8 49 Todnæs Pg., Sandø; F. Sp. Hans Jørgen Jacob Sørensen til Vilslev-Hunderup; M. Dorthea Claudine Schouv: St. Ribe 68; C. 24/1 74; Sp. t. Nordstrømø 9/7 74; V.-Pr. 13/4 78; Sp. t. Østerø 12/6 78; Pr. 30/8 78; ~ 20/8 74 Anna Caroline Frederikke Louise Thorstensen, f. 1/5 53 Kbh.; F. Johan Ludvig Julius Thorstensen, Capitain og Intendant; M. Frederikke Juliane Adamine Feddersen; 1 D.

———————————

Afskrift fra Wibergs tillægsbind ved Birgit Samuelsen.

 


 

No 2. Süderø Præstegjeld.

———————————

1. 29/7 1541 – 12/3 1550. Broder Anders („Frater Andreas“), f. 90; catholsk Præst t. Süderø 28; Evangelisk Sp. t. Süderø 38, o. 29/7 41 af Superintendenten J. Riber; ~ . . . ; see Etm.; # 12/3 50; [† 1560].

2. 1546 – 1606. Ismael Nielsen*, f. 20 i Danmark; p. Cap.* 46; Sp. t. Süderø 12/3 50; bortført til Island af engelske Fribyttere 78, kom efter 6 Aars Forløb hjem igjen 84; ~ F. D. Anna Andersdtr.; 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 1606; Jubellærer].

3. 1599* – 1627. Raszmusz Sørensen; [Sp. til Waagø; see der].

4. 4/5 1625* – 18/7 1630. F. S. Pofvel Raszmussen, f. 95 Süderø; St. Thorshavn; p. Cap. Sydstrømø 5/7 20; p. Cap.* Süderø 4/5 25; Sp. t. Süderø 27; # 18/7 30; ~ . . . ; 1 S.; [† 1656 i Hvalbø hos Broderen Søren Raszmussen, Laugretsmd.; „blev 29 plyndret af Barbareskerne fra Algier, og ved paa Flugten at styrte ned af et høit Fjeld blev han „corrumperet udi Sindet“, idet Faldet havde foraarsaget en Forrykkelse af Hjernen, saa at han herefter var sindssvag og lo bestandig“. (Debes)].

5. 18/7 1630 – 25/7 1655. Baccalaureus Hans Hansen Hardy („Asloensis“); af Almuen benævnet „den Onde“; f. 00 i Oslo i Norge; F. Hans Andersen Hardy, Borger i Oslo; St. Kbhs. Metropol. Sk. 19; Hør. ved s. Skole; (udvalgt Sp. til Aure i Nordmøre, Norge, 1/3 23); Sp. t. Süderø 18/7 30; ~ N. N.; † 25/7 55; 10 B.; see Joh. Jørg. Rasch til Halsted-Aunede; H. H. Hardy (Novifar) til Helsingør; [† 25/7 1655; med Løfte om Befordring i Danmark reiste han med Familie (paa Datteren Elisabeth nær, som blev Stammoder til Kongsbønderne paa Toftegaarden i Hvalbø) til Sandø for derfra at tage til Thorshavn og reise ned til Kbh. med et af de kgl. Skibe, men forliste udenfor Hvalnæs Buen ved Sandø, hvorved han med Hustru (hvis Lig alene fandtes) 7 Børn og 12 Baadsmænd druknede. Han var en Mand af megen Hardiesse, derhos myndig og streng; fik Pgdens. Jorder samlede paa et Sted ifølge kgl. Anordning af 11/8 47, hvilket paadrog ham Menighedens Mishag].

6. 16/3 1656 – 17/8 1679. Mag. Jacob Christensen Klinte; [Sp. Østerø, see der].

7. 13/9 1679 – 9/4 1698. Jens Clemendsen Follerup, f. 40 i Todnæs Pg., Sandø; F. Sp. Clemend Laugesen Follerup til Sandø; M. Anna Jensdtr. Schywe; St. Thorshavn; Sp. t. Süderø 13/9 79; ~ 80 Elsebeth Pedersdtr. Wiborg; F. Pr. Peter Hellessen Wiborg til Østerø; M. Ellen Jacobsdtr. Debes; 2 S., 5 D.; (2 ~ Etm.); see Clemend J. Follerup til Norderø; [† 9/4 1698; „yndet for sin Fromheds Skyld, thi Godt faaer Godt imod sig“ („gratia gratiam parit“); meget formuende og efterlod sig et priseligt Eftermæle“ (Djurhuus)].

8. 9/7 1698 – 22/10 1734. Søren Johannesen, f. 58 Sjovgaard p. Nordstrømø; F. Johan Bærendzen, Bde.; M. Birgithe Raszmusdtr. af Østerø, Sp. Süderø 9/7 98; 1 ~ 99 F. E. Elsebeth Pedersdtr. Wiborg; 1 S.; 2 ~ Elisabeth Hansdtr., f. 99, † 13/7 81 Thorshavn; u. B.; [† 22/10 1734; riig men derhos karrig og trættekjær, laa stedse i Proces med Menigheden].

9. 13/2 1733* – 12/2 1745. Johan Henrik Samuelsen Weyhe; [Sp. t. Sydstrømø; see der].

10. 12/2 1745 – 7/1 1757. Christopher Jensen Lindwald, f. 30/8 15 i Stubbekjøbing; F. Jens Christophersen, Kbmd.; M. Margrethe Pedersdtr. Stadager af Aastrup; Hører; Sp. t. Süderø 12/2 1745; ~ 19/5 45 Kbh. Anna Cathrine Ringholm; 1 S. (Christlieb Benoni: „Smertens Søn“, fordi Moderen havde havt en haard Forløsning; † 11/12 92 som Degn i Augvaldnæs, Norge); [Sp. til Torvestad, Skaare og Udsire, Christiansands St. 7/1 1757; Pr. t. Karmsund 64; † 8/1 1772 af Ærgrelse over en tabt Fisketiendesag; var en dygtig Jurist, og da han var eenøiet, sagde Almuen: „Han Selver saae mere i Sagerne med sit ene Øie, end Dommeren med begge sine“].

11. 7/1 1757 – 2/5 1777. Antonius Haldansen, f. 20 p. Kaalgaard i Sumbø p. Süderø; F. Haldan Antoniussen, Hsmd.; M. Maren Nielsdtr.; St. Helsing. 46; p. Cap. Nordstrømø 10/7 50; Sp. t. Süderø 7/1 57; 1 ~ 50 Maren Olufsdtr. Wang, f. 30, † 19/12 55; F. Sp. Oluf Hansen Wang t. Nordstrømø; M. Anna Christensdtr. Spliid af Vreilev; u. B.; 2 ~ 57 Anna Gregersdtr. Müller, f. 23, † 24/2 71; F. Gregerts Christophersen Müller; Rtr. i Thorshavn; M. Maren Pedersdtr.; 1 S., 1 D.; 3 ~ 12/11 72 Cecilie Thomasdtr. (Sissel Thomisdotter), f. 46, † 11; F. Thomas Thormandsen, Hsmd. Hvalbø; u. B.; [† 2/5 1777; skarpsindig og lærd, men noget drikfældig].

12. 27/7 1771* – 22/1 1804. Christopher Rasmussen Müller, f. 15/11 33 i Skaalavik p. Sandø; F. Rasmus Paulsen, Bde. i Dalsgaard; M. Maren Christophersdtr. Müller af Nordstrømø; St. Helsing. 53; C. 66; p. Cap.* 27/1 71; Sp. t. Süderø 30/7 77; 1~ 78 Elsebeth Helene Jensdtr.; † 78; F. Jens Lucassen, Bde. i Hvalvik p. Nordstrømø; 2 ~ 81 Anna Cathrine Michelsdtr., f. 44, † 29/10 26 Thorshavn; F. Michel Michelsen, Bde. i Hvalvik; 3 S., 2 D.; [† 22/1 1804 af Koldbrand; brugte forunderlige cyniske Udtryk i Brudevielser; førte i 21 Aar hverken Kirkebog eller Kirkeregnskab; ellers en dygtig Landmand].

13. 31/3 1797* – 19/4 1826. Johan Henrik Schrøter, f. 25/2 71 Thorshavn; F. Christian Gottlob Schrøter, Landchirurg i Thorshavn (fra Reischikt i Schlesien); M. Anna Elisabeth Jørgensdtr. Hammershaimb; St. Slagelse •/10 91; C. 13/10 96, h.*; p. Cap.* 31/3 97, o. 31/3; Sp. t. Süderø 2/11 04; # 19/4 26; (da han fik Hernia (Brokskade) ved 25/12 23 at styrte med Hesten); ~ 6/10 01 Mariane Sophie Hammershaimb, f. 30/6 73, † 14/7 28 i Thorshavn, (efter at have været blind i 17 Aar); F. Wenceslaus Hammershaimb, Landfgd.; M. Armgardt Maria Svabo af Waagø; 1 D.; [† 14/11 1851 i Thorshavn; heldig Læge og Fødselshjælper; førte en udbredt Handel, hvorved han kom i Collision med Autoriteterne, men erhvervede sig megen Riigdom; var i Besiddelse af mange Kundskaber og havde en udbredt Brevvexling med danske, engelske og islandske Videnskabsmænd; var Medlem af det kgl. nordiske Oldskriftsselskab]. (E. 3/110 og S. 3/109).

14. 6/10 1826 – 19/4 1829. Jens Ludvig Bechmann, f. 21/2 01 i Hvirring, Aarh. St.; F. Cons.-Rd. Hans Gram Bechmann, Sp. t. Raarup og Eier af Rask Herregd.; M. Amalia Elisabeth Brasch; St. 19; C. 16/1 23, h.; Sp. t. Süderø 6/10 26, o. 10/1 27 Odense; ~ 27 Henriette Christiane Tobiesen, f. 9/12 03; F. Sp. Frederik Holmsted Tobiesen til Vindinge; M. Sophie Ernestine Hommel; 1 D.; (2 ~ 11/10 53 Sp. Laurids Frantz Salomon Joachim Lange til Helnæs;) [† 19/4 1829 i Hvalbø, dygtig].

15. 14/8 1829 – 6/4 1832. Christian Benedictus Garde; [Sp. t. Østerø; see der].

16. 15/6 1832 – 3/7 1838. Hans Andersen Lund; [Sp. t. Sydstrømø; see der].

17. 21/8 1838 – 2/9 1843. Otto Frederik Christian Jørgensen; [Sp. t. Østerø; see der].

18. 15/12 1843 – 20/2 1850. Andreas Djurhuus; [Sp. t. Sydstrømø; see der].

19. 19/5 1850 – 16/2 1860. Harald Andreas Christian Krog, f. 14/3 15 i Herslev; F. Cons.-Rd. Andreas Christian Krog, Sp. t. Herslev-Gjevninge; M. Frederikke Emilie Bache; St. pr. 33; C. 9/11 40, h.; p. Cap. Ramløse og Annise 29/1 42, (o. 25/2); – 6/11 49; Sp. t. Süderø 19/5 50; Laugthingsmd. 55; ~ 16/7 50 i Herslev: Henriette Frederikke Emilie Bache, f. 14/8 20 Kbh; F. Hans Henrik Bache, Urtekræmmer og Rodemester i Kbh.; M. Frederikke Sophie Lillie; 3 S., 4 D.; [Sp. t. Dragstrup og Skallerup p. Mors 16/2 1860; Landsthingsmd. 18/10 66 – 2/10 70; Sp. t. Ramløse og Annise 25/4 71; Pr. t. Strø og Holbo Herred 8/1 73].

20. 1/7 1860 – 5/10 1876. Carl Frederik Nielsen, f. 15/8 22 Kbh.; F. Carl Christian Nielsen, Gaardeier og Vognfabrikør i Kbh.; M. Johanne Marie Lund; St. Kbhs. Bgdsk. 19/10 42; Informator og Componist; Huuslærer p. Hjortespring 46; C. 12/7 49, h2.; Institutbest. i Ordrup 13/11 50; Skllrr. og Kirkes. i Bregninge, Sjæll., 18/2 54; Sp. t. Süderø 1/7 60, o. 5/9; ~ 23/4 51 Gjentofte Kirke Thora Caroline Lodberg, f. 9/4 26 Kbh.; F. Premierlieut. i Brandcorpset Jens Peter Lodberg, Snedkermester og Gaardeier i Kbh.; M. Johanne Cathrine Zimmermann; 3 S., 2 D.; [Sp. t. Odden, Sjæll., 5/10 76; Forfatter af Stamtavlerne „Hammershaimb“ og „Lodberg“ og til „Oddens geistlige Personalhistorie“].

21. 19/2 1877. Jens Christian Evensen, f. 21/5 40 i Hvalbø p. Süderø; F. Johan Christian Evensen, Sysselmand p. Süderø; M. Elisabeth Susanne Pedersdtr.; St. Chrhvns. Bgdsk. 60; C. 19/1 69, h1.; const. Andenl. v. Realsk. Thorshavn 1/12 70; Sp. t. Norderøerne 22/9 71, o. 25/10; Sp. t. Süderø 19/2 1877; ~ 14/12 71 i Thorshavn: Anna Maria Nicoline Lützen, f. 10/7 44; F. Andreas Christian Lützen, Skllrr. og Degn i Thorshavn; M. Eva Margrethe Frederikke Christiane Jacobsdtr.; 2 S., 1 D.

———————————

Afskrift fra Wibergs tillægsbind ved Birgit Samuelsen.

 


 

No 3. Norderø Præstegjeld.

1. 29/7 1541 – 1549. Schoutræd Jørgensen („Skagdritt Jørundersen“); F. Jørendr. Skagdritt, Laugmd. paa Færø og Hetland; Evangelisk Sp. t. Norderø 38, o. 29/7 41 af Superintendenten J. Riber; ~ . . . ; 1 S.; see Nr. 3; [† 1549, idet han faldt ned af en Klippe i Upsalons Hauge p. Bordø, der kaldes efter ham „Schoutræds Roug“].

2. 1549 – 1571. Ole Thomassen (Køpping), f. 20; F. vistnok Thomas Køpping, Kbmd. i Hamborg og Lehnsmand samt Landfoged p. Fær.; M. Fru Elisabeth; Sp. t. Norderø 49; [† 1571].

3. 1571 – 1624. Hans Jørgensen*, f. 46 p. Bordø, Sønnesøn af Nr. 1; F. Jørgen Skagdritt, Bde.; Sp. t. Norderø 71; ~ . . . ; 4 S., 2 D.; see Etm. og R. Ganterup t. Waagø; [† 1624. Han havde den store Sorg at være Øienvidne til sine 4 voxne Sønners Død, da de alle ved Hjemkomst fra Fiskeriet druknede ved Østvik p. Viderø. Jubellærer].

4. 1614 – 15/7 1670. Hans Gabrielsen Mittens*, f. 89 i Thorshavn; F. Gabrielsen Mittens af Bergen, Landchirurg; St. Thorshavn; p. Cap.* 14; Sp. t. Norderø 24; Pr. 14/3 51; ~ F. D.; 2 S., 1 D.; see Nr. 6; [† 15/7 1670; brav i sine Sager; Jubellærer].

5. 20/3 1661* – 1684. Daniel Mikkelsen, f. 36 i Hattervig p. Fuglø; F. Mikkel Danielsen, Kongsfæster; St. Thorshavn; p. Cap. Kregome og Vinderød, Sjæll., 20/3 59; p. Cap.* Norderø 20/3 61; Sp. t. Norderø 15/7 70; ~ Ane Jacobsdtr.; F. Sp. Jacob Ersth Kruse til Kregome og Vindinge; M. Ane Mortensdtr. Aalborg; u. B. [† 1684].

6. 1684 – 27/5 1688. Pofvel Gotfriedtzen von Wesenstein (Weitzenstein), f. 54 i Hessen; en tydsk Adelsmand; Skibs- el. Feltp. i Danmark; Sp. t. Norderø 84; ~ Næst F. D. Sara Hansdtr. Mittens, † 12; 1 S.; [† 27/5 1688].

7. 25/8 1688 – 8/4 1702. Jonas Jonassen, f. 63 i Hvivik p. Nordstrømø; F. Sp. Jonas Mikkelsen til Nordstrømø; St. Thorshavn; p. Cap. Sydstrømø 85; Sp. t. Norderø 25/8 88; 1 ~ 90 . . . ; 1 S.; 2 ~ 99 Benthe Christine Broberg, f. i Thorshavn; F. Peter Søffrensen Broberg, Sorenskriver; M. Birgitte Jensdtr. Bøgvad; 1 S.; 2 ~ 15/10 03; Sp. Niels Gregersen Aagaard til Waagø; 3 ~ 16/10 06: Sp. Peter Ditlefsen Arhboe til Waagø; † 14/3 54; [† 8/4 1702; „en saare bevægelig Prædikant“; dygtig til at læse Runer og Munkeskrift].

8. 15/4 1702 – 30/10 1705. Hans Christiansen Ferslew („Ferslovius“), f. 71 i Sæby; F. Sp. Christen Christensen Sæby til Horne og Asdal; M. Ingeborg Christensdtr. Bidstrup; St. Aalbg. 91; Hører i Sæby 19/1 96; Suspenderet ab officio 11/10 – 17/12 98; Sp. t. Norderø 15/4 02; ~ 98 i Albæk: Lorentze Lauritsdtr. Boye, f. Christianshavn 70, † 43; 1 D.; 2 ~ Etm.; see M. J. Vogelius i Vorgod og Nørre-Vium; [† 30/10 1705, idet han druknede tilligemed Landchirurg Hans Nicolai Tausen under Bordø].

9. 15/11 1705 – 23/6 1766. Clemend Jensen Follerup*, f. 25/3 81 i Hvalbø; F. Sp. Jens Clemendsen Follerup til Süderø; M. Elsebeth Pedersdtr. Wiborg; St. Thorshavn; Sp. t. Norderø 15/11 05; V.-Pr. 23/4 22; Pr. 21/9 30 – 29/3 47; 1 ~ 06 F. E. Lorentze Lauritsdtr. Boye, † 43; u. B. 2 ~ 44 Ellen Cathrine Samuelsdtr., † 90 i Kbh.; F. Samuel Pedersen Lamhauge, Laugmd.; M. Armgardt Marie Weyhe af Steegaard; u. B.; [† 23/6 1766 som „Senior Sacerdotum Færeyensium“. Pr. Djurhuus bemærker om ham i sit Manuskript, som sluttedes 1759: „Denne Guds Mand blev af Herren velsignet med Naturens, Naadens og Lykkens Gaver, og erfarede Herrens Frelse i mange Farer. I sin høie Alderdom arbeider han her i Herrens Viingaard som en trofast Herrens Tjener“. „Inscription paa Ligstenen“, see forrige Udgave].

— Personel Capellan: 16/3 1736 – 11/5 1743. Mathias Jacobsen Vogelius, f. 16/10 10 i Øsløs; F. Pr. Michel Frantzen Vogelius, Sp. til Øsløs, Vesløs og Arup; M. Magdalene Nielsdtr. Steenstrup; St. pr. 28; C. 13/9 34, nc.; Informator p. Waisenh. 35; p. Cap. t. Norderø 16/3 36, o. 25/4; 1 ~ 37 Anna Hansdtr. Ferslev, Fs. Steddtr.; døbt 14/9 98, † 38; u. B.; 2 ~ 44 Anna Kirstine Hansdr. Leerbech, f. p. Færøe, † 50 i Hundslunds Pg.; 3 S., 2 D.; 3 ~ 51 Jacobine Dorothea Johansdtr. Koch; F. Johan Christopher Koch, Inspecteur p. Lundenæs; M. Sophia Dorthea von der Lühe; 2 S., 2 D.; see H. Chr. Vogelius til Hjortshøi-Elev-Egaa; [Sp. t. Vorgod og Nørre-Vium 11/5 1743; Pr. t. Bølling Herred 60; † 17/12 1764; en af Menighederne meget yndet Mand].

10. 19/9 1760* – 9/1 1800. Albert Michael Hansen Mattrass, f. 20 i Thorshavn; F. M. Hans Albertsen Matrass, Landchirurg; St. Roesk.; Informator p. Næs Pg.; p. Cap.* 19/9 60; Cap.** 26/8 61; Sp. t. Norderø 23/6 66; O.; [† 9/1 1800. Blev i sit 63 Aar trolovet 11/6 83 med Maren Justinsdtr.; men Partiet gik overstyr, og hun blev samme Aar gift med Kongsbonde Magnus Johnsen paa Sandø].

11. 24/3 1784* – 24/9 1806. Poul Johannesen Østerøe, f. 15/4 38 i Fuglefjord p. Østerø; F. Johan Niclasen, Bde.; St. Thorshavn 59; C. 64; Medhjelp. p. Süderø og Østerø; p. Cap.* 29/3 84; Sp. t. Norderø 9/1 00; 1 ~ 19/10 84 Næs Kirke: Karen Kirstine de Lund, f. 44 i Thorshavn, † 13/11 88 (i Barselss. med et dødfødt B.); F. Jacob Mathias Lund, kgl. Handelsforv.; M. Helene Kirstine Weyhe; 2 ~ 28/10 89 i Videreidi Kirke: Lisbeth Samuelsdtr., f. 13/1 60 i Haraldsund, † 15/7 51; F. Samuel Christiansen, Odelsbde.; M. Maren Magnusdtr; 3 S., 3 D.; [† 24/9 1806].

Embedet vacant: 24/9 1806 – 15/7 1808 og bestyredes af Pr. Andreas Djurhuus til Østerø.

12. 18/12 1807 – 3/1 1814. Peder Sørensen, f. 16/4 80 i Hevringholm, Vivild S.; F. Laurits Sørensen, Forp., senere Eier af Hevringholm og Hevring Mølle; M. Maren Jensdtr. Wad; St. Aarh. 24/10 99; C. 28/10 02, h.; Sp. t. Norderø 18/12 07, o. 28/4 08; ~ 14 Mariane Sørensdtr. Rosenberg, f. •/9 75 i Hvidbjerg, † 13/4 68 i Kolding; 1 S.; [Sp. t. Branderup i Slesvig 3/1 1814; Sp. t. Guldager 23/5 21; Sp. t. Hedensted og Store Dalby 26/11 28; Sp. t. Barløse 6/9 33; # 28/7 44; Gaardeier i Jylland; † 28/10 1876 som Hsmd. P. Horsted Mark ved Kolding. Han havde i Barløse en Mængde højst forargelige Stridigheder med Degnen Christian Jochumsen, ifølge hvilke de begge suspenderedes, og af Provsteret og Landemodet, men ikke af Høiesteret fradømtes Embederne. Han kunde heller ikke forliges med sine Menigheder paa Norderø; var i mange Aar Senior bl. Danmarks Gejstlighed].

Embedet vacant 3/1 1814 – •/7 1817 og bestyredes af Pr. A. Djurhuus til Østerø
og Sp. P. N. Gade t. Sydstrømø.

13. 11/3 1817 – 2/3 1831. Søren Sørensen, f. 15/9 90 i Kogsbølle i Fyen; F. Jacob Sørensen, Skllrr.; M. Birthe Stephansdtr.; St. Odense 10; C. 15/1 17, h.; Lieut. i Livcorpset; Sp. t. Norderø 11/3 17, o. 9/4; V.-Pr. 27; Pr. 8/7 29; ~ 30/4 17 i Kjølstrup: Else Mathæa Petersen, f. 22/1 93 i Ringe; E. e. Christopher Fog, Grosserer Kbh.; F. Propriet. Jørg. Petersen til Keirupgd.; M. Martha Pedersdtr. Leth; lever i Roesk.; 9 S., 3 D.; see H. J. J. Sørensen i Vilslev-Hunderup; [Sp. t. Snoldelev og Thune 2/3 1831; Pr. i Thune og Ramsø Herred 22/9 46 – 24/10 58; Amtsraadsmedlem; R.* 6/10 54; † 25/4 1864. „Han blev ved sin Embedsførelse, saavelsom ved sit øvrige Forhold en afholdt Mand af Høie og Lave; han var ogsaa overordentlig agtet og yndet af sine Menigheder, hvis Kjærlighed og Hengivenhed han vidste at vinde. Han lever endnu den Dag idag i kjærlig og erkjendtlig Erindring, og hans Minde vil vistnok vedblive at leve i velsignet Ihukommelse her i Menighederne i rum Tid“ (Norderø Embedsjournal)]. E. 3/292 og S. 3/342).

14. 22/7 1831 – 10/8 1833. Peter Thomsen; [Sp. t. Sydstrømø see der].

15. 3/10 1833 – 5/12 1839. Hans Berlin Kaarsberg, f. 2/3 05 i Aalbg.; F. Hans Kaarsberg, Kbmd.; M. Sophie Christine Berlin; St. Aalbg. 22; C. 12/1 29, h.; Sp. t. Norderø 3/10 33, o. 9/10; 1 ~ 18/10 33 Holtegaard: Regine Isabella Barbara Jung, f. 28/8 12, † 15/6 36; F. Propriet. Johannes Jung til Holtegaard; M. Lovise Augusta Rundberg; 1 D.; 2 ~ 2/10 43 i Frederiksbergs Kirke: Emma Elisa Hilda Charlotte Amalia Reümert, f. 5/9 24 Kbh.; F. Alexander Balthasar Reümert, Forv. ved det kgl. Klædeoplag; M. Sophie Christiane Rosenbeck; 6 S., 5 D.; [Sp. t. Græse og Sigerslevvester 5/12 1839; Sp. t. Skjelby og Gunderslev 26/11 58].

16. 2/3 1840 – 21/1 1852. Leonard Christian Fischer, f. 17/5 03 i Vindblæs; F. Sp. t. Bregninge og Bjergsted; M. Caroline Frederikke Vilhelmine Henriette Gedde; St. pr. 23; C. 18/1 33, nc.; Sp. t. Norderø 2/3 40, o. 20/5; 1 ~ 20/6 28: Georgia Vilhelmine Charlotte Amalia Tjellesen, f. 2/9 04 i Ærøskjøb., † 11/3 56 i Torslev; F. Sp. Peter Thjellesen til Sønderup og Nordrup; M. Johanne Marie Trautner; 2 S., 1 D.; 2 ~ 10/6 63 Anna Maria Christensen, f. 20/6 35; F. Christen Henriksen, Godsforv. i Hørby Sogn; M. Marie Olsen; B.; [Sp. t. Torslev og Lendum 21/1 1852; # 21/9 62; lever i Frederikshavn, Jyll.].

17. 6/4 1852 – 27/9 1858. Ole Edvard Sonne Kofoed, f. 13/8 13 i Rønne; F. Andreas Kofoed, Major v. Bornholms Milits; M. Anna Cathrine Mahler af Aaker; St. Rønne 33; C. 4/11 39, h.; Huslærer i Svaneke 40; Institutbest. i Svaneke 41; p. Cap. Aaker 26/8 45, o. 24/9; tjenstledig 11/4 46; Lærer v. Rønne Bgsk. 46; Sp. t. Norderø 6/4 52; 1 ~ 30/11 42 Svaneke: Johanne Emilie Heiberg Mahler, f. 5/1 17 i Hundborg, † 29/4 46 i Rønne; F. Sp. Constantin Barbye Mahler til Hasle og Rutsker; M. Christine Prahl; 2 D.; 2 ~ 30/11 50 Rønne: Adelheid Emilie Brendstrup, f. 14/10 14 i Tølløse Mølle; F. Søren Jensen Brendstrup, Tømmerpolerer; M. Mette Marie Wiborg; u. B.; [Sp. t. Øster-Larsker og Gudhjem p. Bornholm 27/9 1858].

18. 8/1 1859 – 22/1 1866. Jens Frederik Feilberg, f. 15/5 15 Kbh.; F. Justrd. Henning Frederik Feilberg, Contoirchef i Nationalbanken og Eier af Voxlys-Fabrik p. 9de Blegdam; M. Lovise Brummer; St. Kbhs. Bgdsk. 33; Musikinformator og Stemmer; C. 11/7 44, h.; Andenlærer og Inspecteur v. Christianssteds Bgsk., St. Croix, 27/4 45; # 10/8 55; Pensionat i Kbh. 56; Sp. t. Norderø 8/1 59, o. 16/2; ~ 23/4 42 Kbh. Laura Dorthea Almind, f. 1/6 20; F. Jens Pedersen Almind; Grosserer og Lysestøber p. Blegdammen; M. Jacobine Frederikke Lynge; 3 S., 1 D.; [Sp. t. Ringgive og Give 22/1 1866; Sp. t. Onsbjerg p. Samsø 8/11 71; Sp. t. Frederikssted p. St. Croix 5/6 78].

19. 15/6 1866 – 24/7 1871. Ernst Bugislaus Wesenberg, f. 21/2 32 i Viborg; F. Dr. phil. & Prof. Albert Sadolin Wesenberg, Overlærer i Vibg.; M. Susanne Achthon; St. pr. 50; C. 29/6 57, h.1; Lærer v. Kbh. vestre Betalingssk. 57; Sp. t. Norderø 15/6 66, o. 19/9; ~ 23/4 58 Louise Christiane Frederikke Laura Blicher, f. 6/9 25; F. Cons.-Rd. Lauritz Blicher, Sp. t. Sønderholm, Nørholm og Freilev; M. Sophie Amalie Blich; 2 S., 3 D.; [† 24/7 1871, smittet ved et Sygebesøg paa Bordø af Typhus; begravet i Thorshavn].

20. 22/9 1871 – 19/2 1877. Jens Christian Evensen; [Sp. t. Süderø; see der].

21. 18/6 1877. Lauritz Halkjær, f. 18/7 41 i Aalbg.; F. Johan Henrik Halkjær, Høker; M. Else Marie Danielsdtr.; St. pr. 62; C. 28/1 68, nc.; Institutbest. Hjørr. 73; Assistent v. Comunehospitalets Contoir i Kbh.; Sp. t. Norderø 18/6 1877, o. 27/6; ~ Marie Helene v. Haven, f. 12/2 45 i Hassing; F. Sp. Frederik Kristian v. Haven til Vive, Ove og Valsgaard; M. Ane Marie Reinsholm; 1 S.

———————————

Afskrift fra Wibergs tillægsbind ved Birgit Samuelsen.

 


 

No 4. Sydstrømø Præstegjeld.

———————————

1. 29/7 1541 – 1578. Broder Morten („Frater Martinus“); katholsk Præst Sydstrømø; Evangelisk Sp. t. Sydstrømø 38, o. 29/7 41 af Superintendenten Jens Riber; tillige Rector ved Latinskolen i Thorshavn 56; ~ . . . ; 1 D.; see Etm.; [† 1578. Han blev ilde mishandlet 52 af franske Sørøvere].

2. 1556* – 1628. Christian Pedersen Morsing* („Christianus Petrei Morsianus“), f. 29 p. Mors; Hør. Kbh. Frue Sk. 45; p. Cap.* 56; Sp. t. Sydstrømø og Rector i Thorshavn 78; Pr. 25; ~ F. D. . . . ; 2 S., 1 D.; see P. Raszmussen p. Süderø; N. Chr. Morsing til Braband-Kasted; J. Chr. Morsing i Karrebæk; [† 1628, 100 Aar gl.; Jubellærer. 2 Brødre fulgte ham senere fra Mors til Færøerne, hvoraf den ene blev Sorenskr. og Sysselmd., den anden Guldsmed i Thorshavn].

3. 4/5 1625* – 23/4 1642. Hans Raszmussen („Johannes Erasmi Færøensis“), f. 03 p. Waagø; F. Sp. Raszmus Ganterup til Østerø; M. Anna Hansdtr.; St. Thorshavn; p. Cap.* 4/5 35; Sp. t. Sydstrømø og Rtr. i Thorshavn 28; [Sp. t. Kbhs. Ældre Tugthuus i Helliggeistets Sogn 23/4 1632 (ifølge hans Indberetning til Biskop Brochmand, dat. Kbh. 24/6 46); see Nr. 5].

4. 23/4 1632 – 4/7 1633. Blasius Hansen Hafn, f. 97 i Kbh.; F. Sp. Johannes Blasius til Karrebæk; St. Kbh.; p. Cap. Nykjøb. og Rørvig 22/4 24; Sp. til Sydstrømø 23/4 32; ~ . . . ; F. Jacob Pedersen Morsing, Sp. Nykjøb og Rørvig; 1 S. (Petrus Blasii Færøensis), immatr. Kbh.s Academie 3/7 60); [Sp. t. Nykjøbing og Rørvig 4/7 1633; † 1660].

5. 4/7 1633 – 14/3 1651. Hans Raszmussen; Aaret efter sin Forflyttelse fra Sydstrømø Præstgj. til Tugthuset ved Helliggeistes Kirke i Kbh. søgte han tilbage til Færøe; Sp. t. Sydstrømø og Rtr. i Thorshavn samt V.-Pr. 4/7 33; Pr. 30/7 48; ~ 25 Anna Rasmusdtr.; F. Sp. Rasmus Sørensen til Waagø; M. Anna Ismaelsdtr. af Süderø; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see Pr. J. Chr. Klinte til Østerø; [† 14/3 1651; kostbar Ligsteen i Landfgds. Have i Thorshavn. Han fremmede Skolevæsenet og oprettede 33 den danske Skole i Thorshavn; Brevvexling med den lærde Antiqvar, Prof. Dr. med. Ole Villumsen Worm].

6. 1651** – 28/9 1675. Mag. Lucas Jacobsen Debes („Lucas Jacobi Devetzius“), f. 23 i Stubbekjøbing; F. Jacob Nielsen, Res. Cap. i Stubbekjøb., senere Sp. t. Bogø; St. Slag. 22/7 47; p. Cap.** 51; Sp. t. Sydstrømø og Rtr. i Thorshavn 12/7 52; V.-Pr. 67; Pr. 19/8 70; Mag. 13/5 73; ~ 52 F. E. Anna Rasmusdtr.; 1 S.; [† 28/9 1675. Medvirkede til Udstedelse af kgl. Forordn. 16/4 73, hvorved en Mængde Misbrug paa Fær. under det Gabelske Lehnsherredømme afskaffedes. Heftig Strid med Landfogdene Johan Heideman (afsat 5/5 64) og Severin Pedersen Schougaard (afsat 73) samt med Commandanten, Lieuten. Claus Becher (afsat 12/7 75); selv en kort Tid suspenderet som Pr. (70). Latinskolen florerede i hans Tid og han dimitterede 3 Disciple til Acad.; han udgav 73 sit berømmelige Værk: „Færoæ et Færoa reserata“, den første fuldstændige Beskrivelse over Øerne, „men det synes, at Færingerne ikke have lønnet og paaskjønnet sin velmente Landsbeskriver synderlig godt“].

7. 5/10 1670** – 15/3 1691. Gregers Pedersen Wiborg, f. 45 p. Østerø; F. Pr. Peder Hellesen Wiborg til Østerø; M. Ellen Jacobsdtr. Debes; St. Thorshavn; p. Cap.** 5/10 70; Sp. t. Sydstrømø og Rtr. i Thorshavn 28/9 75; ~ 76 Maren Nielsdtr. Aagaard; F. Mag. Niels Lauritzen Aagaard, Prof. Eloquentiæ og Bibliothekar i Sorø, derefter Sp. t. Faxe; M. Barbara Pedersdtr.; 1 S.; see Niels Gr. Aagaard t. Waagø; [† 15/3 1691; udplyndret 78 af Franskmændene. Af Biskop Baggers Skrivelse til Geistligheden paa Færø af 5/4 89 sees, „at Præsten forsømte saavel Skolen som Kirken, hvisaarsag Biskoppen saae sig næsten nødt til at removere ham fra begge sine Embeder“].

(15/11 1691 – 28/5 1692). Erik Rasmussen Svitzer*, f. 2/5 62 i Lumby; F. Sp. Rasmus Antonsen Svitzer til Lumby; M. Mette Lisbeth Eriksdtr.; St. Odense; C. 85, h.; per. Cap. til Skanderborg, Skanderup og Stilling 24/1 85; Huuscapellan i Naschou 88; Skibspræst 89, og deltog med de danske og norske Hjelpetropper i Krigen i Irland 8/11 89 – 13/10 91; Sp. t. Sydstrømø 15/11 91, men fik Tilladelse til ikke at ansees som kaldet til Fær. 28/5 92; [Sp. t. Høirup og Gjestelev 23/6 1692; † 14/9 1742 paa St. Jørgensgaard v. Svendbg.; Jubellærer]. 1 ~ 92 Anna Clausdtr.; F. Sp. Claus Nielsen Brochmann til Munkebo; M. Sophie Clausdtr.Naschou; 3 S., 1 D.; 2 ~ Anna Sophie Kirstine Andersdtr. Lundt; F. Sp. Anders Jørgensen Lundt t. Nørre-Søby og Heden; M. Susanne Jørgensdtr. Taulow; 14 B.; 3 ~ Abigael Pedersdtr. Zeuthen; F. Sp. Peder Jensen Zeuthen til Ollerup og Kirkeby; M. Maren Andersdtr. Arrebo; u. B.; see J. R. Lang til Høirup-Gjestelev; R. E. Svitzer til Varde; H. A. Steenstrup til Kverndrup; J. E. Svitzer til Søquæsthuset Kbh.(1); Villum Aagaard Res. Cap. til Korskirken i Bergen.

8. 28/5 1692 – 30/7 1712. Mag. Christian Jensen Fers, f. 63 i Nysted p. Loll. af Bønderfolk; Sp. t. Sydstrømø og Rtr. i Thorshavn 28/5 92; Mag. 00; Pr. 28/7 04; ~ 03 Anna Sophie Weyhe, † 27; F. Johan Henrik Weyhe, Laugmd.; M. Karen Joensdtr.; 1 S. (Rector Jens Fers i Thorshavn); 2 ~ 22 adjungeret Sorenskriver Rudbek Mouritzen Lund († 44); [† 30/7 1712, lærd og dygtig. I hans Tid rasede Børnekopperne i Thorshavn fra 1705–09].

9. 28/6 1713 – 15/12 1727. Peder Pedersen Follerup, f. 82 i Todnæs Pg., Sandø. F. Sp. Peder Clemendsen Follerup til Sandø; M. Marie Pedersdtr.; p. Cap. til Sandø 07; Sp. t. Sydstrømø og Rtr. i Thorshavn 28/6 13; fik Præsteembedet adskilt fra Rectoratet 22; ~ Anna Maria Christophersdtr. Müller, f. 95, † 4/12 57; F. Baccall. Christoffer Lauridsen Müller, Sp. t. Nordstrømø; M. Anna Gregersdtr. Warde; 2 S., 1 D.; hvoraf Sønnen Mag. og Bacall. Gregers Pedersen Müller var Latinskolens sidste Rector i Thorshavn († 5/2 04); [† 15/12 1727; „en from, ingenieus og stille Mand“].

10. 13/9 1728 – 15/7 1744. Christian Hansen Thorsted, f. 12/5 82 i Thorsted; F. Sp. Hans Andersen Assens til Thorsted; M. Dorrethe Jensdtr.; St. Holstebro 00; Huuslærer p. Søgaard 02; C. 30/11 02, mediocr.; Cabinetspræst hos Generalmajor Hermann Frants v. Schwanenwedels Enkefrue Christence Dyre paa Sønder- og Nørre-Vosborg 04 – 05; Hjelpep. i Jylland 05; Ridefoged paa Lønborgd. 1709–14 og paa Tjele 15–18; Commissionair i Kbh. 19; Fuldmægtig paa Kobberfabrikken Brede Mølle 20–28; C. (2den Gang) 24, h.; Sp. t. Sydstrømø 13/9 28, o. 23/2 29; ~ •/8 08 Gjertrud Lauritsdtr. Bjering, E. e. Hans Christophersen Schrøter, Forv. p. S.- og N.-Vosborg; F. Laurits Jensen Bjering, Landthingshører i Viborg; u. B.; [† 15/7 1744; skrev selv sit „curriculum vitæ“, der slutter med Aaret 28].

– Personel Capellan 1740 – 1744. Lars Christoffersen Müller, f. 10 p. Nordstrømø; F. Baccall. Christopher Lauritsen Müller, Sp. t. Nordstrømø; M. Anna Gregersdtr. Warde; Cand. Theol.; p. Cap. Sydstrømø 40; O.; [† 1744, forliste i Nordsøen paa Nedrejsen til Kbh. for at ansøge om det ved Hr. Thorsteds Død vacante Sognekald t. Sydsdtrømø].

11. 12/2 1745 – 31/10 1770. Johan Henrik Samuelsen Weyhe, f. 7/6 06 p. Steegaard; F. Samuel Pedersen, Laugmd.; M. Armgardt Marie Weyhe; St. Sorø 25; C. 28, l.; p. Cap.** til Süderø 13/2 33, o. 25/2; Sp. til Süderø 22/8 34; Sp. t. Sydstrømø 12/2 45; ~ 34 Thorshavn: Anna Jacobsdtr., f. 10, † 1/6 94; F. Jacob Paulsen, Odelsbde. p. Selletræ; 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 31/10 1770; talentfuld og kundskabsrig, derhos streng m. H. til Ungdommens Moralitet. Han fik meget Jordegods med sin Hustru. Paa Grund af huuslige Omstændigheder forfaldt han mod Slutningen af sin Levetid til den Svaghed: „kuns at kunne føle sig glad ved en lille Ruus“].

12. 30/10 1760* – 7/6 1780. F. S. Poul Johansen Weyhe, f. 38 i Hvalbø; St. Roesk. 58; p. Cap.* 30/10 60; Cap.** 12/8 63; Sp. t. Sydstrømø 31/10 70; O.; [# 7/6 1780, suspenderet ifølge Provsterettens Dom formedelst Immoralitet og Drikfældighed; † 4/7 1781. Han laae i 8 Aar i Strid med Menigheden og i Proces med Commandanten, Premierlieuten. Johan Caspar v. Morrath (# 7/1 82, † 15/9 89 i Drøbach i Norge)].

13. 7/6 1780 – 27/5 1799. Rasmus Jørgen Winther, f. 21/10 49 i Hillerslev i Thy; F. Christian Michael Winther, Degn; M. Anne Kirstine Winther; St. Thisted; C. 76, nc.; Lærer v. Opfostringshuset Kbh. 77; Sp. t. Sydstrømø 7/6 80; ~ 78 Kbh. Else Marie Bentzen, f. 3/12 50, † 22/11 27; F. Niels Bentzen, Fuldmægtig i Rentekammeret; M. Maren Jensdtr. Winther; 4 S., 6 D.; [† 27/5 1799; „efterlod sig et godt Eftermæle, men havde mange Fjender, hvem hans troende Forkyndelse af Evangeliet var til Forargelse, og som ikke kunde lide at han sagde dem den usminkede Sandhed“].

14. 24/1 1800 – 27/5 1808. Joachim Begtrup, f. 67 Vistofte; F. Pr. Mag. Erik Gjørup Pedersen Begtrup, Sp. t. Vistofte og Stiftsbotanicus i Aarh. St.; M. Christiane Augusta Gregersdtr. Bruun; St. pr. 88; C. 14/1 94, nc.; Sp. t. Nordstrømø 22/2 99, o. 3/5; Sp. t. Sydstrømø 24/1 00; V.-Pr. 24/12 02; 1 ~ 22/6 02 Thorshavn: Elisabeth Maria Hauptmann, f. 78, † 7/8 07 Kbh.; F. Particulier Hauptmann; 1 D.; 2 ~ 3/2 08 Kbh. Ulrica Sophia Charlotte Toldberg, f. 25/10 87, † 4/9 59 i Randers; F. Hans Jacob Toldberg, Hofjuveleer; M. Christence Brinch; 1 S., 2 D.; see J. Hansen til Tersløse-Skjellebjerg; E. Gjørup Begtrup til Sennels; [Sp. t. Svendborg (St. Nicolai) og Turø 27/5 1808; Rang med Apr. 31/7 15; Sp. t. Paarup 28/9 19; † 5/9 1823; dygtig Jurist]. (E. 1/94 og S. 1/101).

15. 15/11 1811 – 21/5 1823. Peter Nielsen Gade, f. 78 i Fredericia; F. Niels Lauritsen Gade, Brændvbr.; M. Kirstine Gade; St. Freder. 30/4 00; C. 19/7 04, h.; Huuslærer i Haarslev 06; Sp. t. Sydstrømø 15/11 11, o. 3/1 12; ~ 5/4 12 Chrhvn. Cathrine Elisabeth Gosch, f. 88, † 1/5 64 Kbh.; F. Brygger i Kbh.; 4 S., 3 D.; [Sp. t. Skanderup 21/5 1823; Sp. t. Hjørlunde 14/5 34; † 7/8 1840].

– (31/12 1823 – 5/5 1824). Peter Christian Bernt Suhr, f. 17/5 95 i Kallundbg.; F. Pr. Niels Rudolph Suhr, Sp. t. Rudkjøbing og Skrøbelev; M. Lovise Friborg; St. Nykjøb. p. F. 13; C. 31/6 18, l.; Sp. t. Sydstrømø 31/12 23, o. 14/4 24; kom ikke til Færøerne; ~ 23/4 25 Petræa Petrine Kofoed, f. 4/11 01; F. Mag. Hans Kofoed, Sp. til Aversie og Testrup; M. Christine Sophie Munk; u. B.; [Sp. t. Hørby 5/5 1824; † 7/10 1835].

16. 26/5 1824 – 17/2 1833. Christen Pram Gad*, f. 22/1 01 i Rø; F. Eliser Gad, Res. Cap. til Roesk. Dk.; M. Søster Christiane Brun Stenersen; St. Fdbg. 17; C. 23/4 22, l.; Institutbest. under Universitetsdirektionen i Kbh. 23; Sp. t. Sydstrømø 26/5 24, o. 8/7; ~ 4/8 24 Marie Elisabeth Olsen, f. 16/5 98, † 3/4 77; F. Laurits Olsen, Sorenskr. p. Færøe; M. Elisabeth Jørgensdtr. Gad af Veiby; 4 S., 5 D.; see Pr. W. U. Hammershaimb til Lyderslev-Frøslev; Rud Hroar Gad til Frederiks-Karup; [Sp. til Rudkjøbing og Skrøbeløv 17/5 1833; Pr. i Langelands Nørre og Sønder Herred 29/11 33; Andenpr. eller Res. Cap. Rosk. Dk. 29/1 39; R.* 28/6 40; Sp. til Kbh.s Hellig Geist. K. 24/3 46; Sp. til Stouby og Hornum 17/8 56; D.-M. 26/5 74 (Jubilæum); Guldbryllup 4/8 74; † 1/5 1877]. (E. 1/478 og S. 1/531).

17. 10/8 1833 – 10/3 1838. Peter Thomsen, f. 10/1 01 i Askildrup, Blenstrup Sogn; F. Thomas Jensen, Gdmd.; M. Karen Andersdtr.; Gaasevogter og Hyrdedreng; Tjener i Blenstrup Skole 16; Huslærer paa Thulsted 17; optoges paa Skolelærer-Seminariet Bernstorffsminde ved Brahetrolleborg 19; Seminarist 22 (m. g.); Skllrr. i Voxlev v. Nibe 22; Discipel (paa Ansøgning) i Aalbg. Skole 22; St. Aalbg. 26; C. 1/11 30, l.; Sp. t. Norderø 22/7 31; Sp. t. Sydstrømø 10/8 33; ~ 28/8 31 Kirstine Cramer, f. 23/10 05 i Ørum, † 25/3 78 Kbh.; F. Sp. Hans Christian Cramer til Jyllinge og Gunsømagle; M. Karen Marie Jansen, Bispedtr. fra Aalbg.; 1 S., 2 D.; see Joh. Chr. Thomsen til Christiansø; [Sp. til Vindblæs og Vilsted 10/3 1838; Sp. t. Nibe og Voxlev 21/8 41; Sp. til Veggerløse 20/12 57; # 10/8 66; † 27/2 1876 i Kbh.].

18. 3/7 1838 – 8/3 1847. Hans Andersen Lund, f. 26/10 06 i Rønne paa Bornh.; F. Anders Hansen Lund, Kbmd.; M. Inger Kirstine Lund; St. Rønne 25; C. 29/4 30, l.; Sp. t. Süderø 15/6 32, o. 11/7; Sp. t. Sydstrømø 3/7 38; Pr. 27/10 43; ~ 17/7 32 Kbh. Thomasine Cornelia Ambrosia Bugge, f. 11/3 05, † 11/3 77 Kbh.; F. Dr. med. Simon Bugge, Landphysicus i Holbæk; M. Cathrine Gabrielle van der Hoven; 5 S., 6 D.; [Sp. til Tjæreby og Alsynderup 8/3 1847; # 25/2 76; lever i Kbh.].

19. 15/5 1847 – 22/9 1849. Andreas Christian Pontoppidan, f. 21/3 12 i Thy; F. Sp. Børge Pontoppidan til Ræhr, Hansted og Vigsø; M. Mette Magdalene Glahn; St. Aalbg. 30; C. 27/4 36, h. og 29/11 36, l., Lærer ved det orthopædiske Institut p. Store Tuborg; Sp. til Sandø 9/1 40, o. 4/3; Sp. t. Sydstrømø 15/5 47; Pr. 17/6 47; ~ 20/3 40: Ida Cathrine Alvilda Thorbrøgger, f. 17/11 21; F. Etatsraad Skule Theodor Thorbrøgger, Toldinspecteur i Aalbg.; M. Cathrina Margretha Mouritzen; 3 S., 2 D.; [Sp. t. Vester Ulslev 22/9 1849; Sp. t. Rise p. Ærø 19/9 70].

20. 20/2 1850 – 19/1 1867. Andreas Djurhuus, f. 30/8 17 p. Husegaard i Thorshavn; F. Johannes Olavius Wang Djurhuus, Kongsbde.; M. Malene Mikkelsdtr.; St. Vdbg. 36; C. 25/1 41, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 26/1 42; Lærer i Kbh.; Manuducteur og Redacteur; Sp. t. Süderø 15/12 43; o. 22/3 44; Sp. t. Sydstrømø 20/2 50; Laugthingsmd. 30/6 52; Pr. 19/11 54; R.* 6/10 62; ~ 23/5 43 Kbh. Maria Augusta Hagen, f. 29/8 14; F. Jens Børresen Hagen, Skibscapt.; M. Elisa Hall; u. B.; [Sp. t. Store Magleby p. Amager 19/1 1867; # 10/9 77; † 17/3 1879 paa Frederiksberg]. (E. S. 1/376).

21. 27/4 1867 – 3/4 1877. Johan Christopher Bentz Jacobsen, f. 23/10 15 i Kjøbenhavn; F. Albert Christian Andreas Jacobsen, Mægler; M. Vilhelmine Caroline Bendtz; St. pr 34; Landvæsens Elev 35-38; C. 2/5 43, h.; Frivillig i Krigen 49; Lærer v. Nestved Realsk. 1/9 49; Ord. Degn paa Romø 20/7 53, o. 14/9; Sp. Romø 18/11 60; afsat af Preusserne form. Edsnægtelse 20/5 67; dog forinden kaldet som Sp. t. Sydstrømø 27/4 67; # 3/4 1877; 1 ~ 1/6 50 Anna Dorthea Cathrine Windekilde, f. 2/8 26, † •/12 55; F. Johan Peter Windekilde, Lærer ved Nestved Realsk., senere Institutbest. i Slagelse; M. Anna Thomasine Laurentia Bang; 2 D.; 2 ~ 56: Johanne Kirstine Ottesen, f. 30/8 31; F. Otto Ottesen, Skibscapt. p. Romø; M. Mette Kirstine Bruun; 2 D.; [† 3/4 1879 i Kbh.].

22. 9/7 1877. Niels Bahne Christian Ewaldsen, f. 4/8 49 i Viborg; F. Sp. Christen Ewaldsen t. Frederiksberg og Hvidovre; M. Henriette Louise Augusta Bahnson; St. Værnedamsveis Sk. 69; C. 23/6 76, h.2; Sp. t. Sydstrømø 9/7 1877, o. 27/7; O.

———————————
Noter:
(1) »J. E. Svitzer« t. Søkvæsthuset er den samme som R. E. Svitzer i Varde.

 

Afskrift fra Wibergs tillægsbind ved Birgit Samuelsen.

 


 

No 5. Waagø Præstegjeld.

———————————

1. 29/7 1541 – 1568. Peder Jensen Færøe, F. Frater Jens, katholsk Præst paa Sandø; senere paa Waagø; Discipel af Frater Anders p. Süderø; evangelisk Sp. t. Waagø 38; ord. af Superintendenten Jens Riber 29/7 41; [† 1568].

2. 1568 – 1614. Halvdan Gullaksen („Holdenn Gullachseen“). f. 43 paa Færøe; Sp. Waagø 68; [† 1614, en gudfrygtig Mand og Psalmedigter].

3. 1614 – 1627. Raszmus Ganterup, [Sp. t. Østerø; see der].

4. 1627 – 1641. Raszmus Sørensen (Flue), f. 74; F. kgl. Lehnsmand Søffren Christensen Flue, Landfgd. og Sorenskriver paa Færøe; p. Cap.* t. Süderø 99; Sp. t. Süderø 06; pint og plaget af Barbareskerne 15; Sp. til Waagø 27; ~ Anna Ismaelsdtr.; F. Sp. Ismael Nielsen t. Süderø; 2 S., 1 D.; see P. Raszmussen t. Süderø; Pr. H. Raszmussen og Pr. Mag. Lucas Jacobsen Debes t. Sydstrømø; [† 1641].

5. 28/3 1632* – 1681. Ole Bodilsen Gullandsfar („Olaus Botulphius“), f. 00 paa Gulland; F. Sp. Bothel Pedersen („Botolphius Petri“) t. Vænge, Buttle og Gulldrupe i Visby Stift paa Gotland; St. Kbh. 28; C. 23/3 32; p. Cap.* 28/3 32; Sp. Waagø 41; 1 ~ Marie Jensdtr. Schywe; F. Pr. Jens Jensen Schywe t. Sandø; M. Elisabeth Danielsdtr.; 1 S., 1 D.; 2 ~ Fru Agnes, † 12; 1 S.; see Etm.; [† 1681. „Han havde overmaade ringe Evner; 3 Gange examineret til Attestats, og, skjøndt hans sidste Præstation var Alt andet end tilfredsstillende, fik han dog med kgl. Tilladelse testimonium academicum, fordi han skulde gaa til Færøerne, og man ikke kunde opdrive Nogen, som var lærdere end Botulphius til denne Bestilling“. „Var dog som Præst en nidkjær Mand for Guds Ord og derfor forfulgt af onde Tunger og ilde sværtet“].

6. 1666** – 15/7 1702. F. S. Rasmus Olesen Botulphius, f. 42 p. Waagø; F. Sp. Ole Bodilsen Gullandsfar t. Waagø; M. Marie Jensdtr. Schywe; St. Thorshavn; p. Cap.** 66; Sp. t. Waagø 81; ~ Fru Anna; 2 S., 2 D.; see Pr. A. Cnudsen Lemvig t. Østerø; [† 15/7 1702. „En yndig, ordentlig, redelig og velærværdig Mand“. For at have tiltaget sig ulovlig Strandrettighed blev han indstævnet 89 tilligemed Laugmand Johan Henrik Weyhe og Sysselmd. Joen Zachariassen af den gabelske Vinterfoged Peiter Jessen og Sorenskr. Peter Søffrensen Broberg; dog Præsten frikjendtes, hvorimod Laugmd. og Sysselmd. dømtes til at miste deres Ære („crimen læsæ Majestatis“). Ved Overretten 14/7 94 og Høiesteret 30/7 95 gjenindsattes de i deres Embeder, hvorimod Anklagerne afsattes].

7. 8/9 1702 – 1706. Niels Gregersen Aagaard, f. 77 i Thorshavn; F. Sp. Gregers Pedersen Wiborg t. Sydstrømø; M. Maren Nielsdtr. Aagaard; St. Thorshavn 94; Sp. t. Waagø 8/9 02; ~ 15/10 03 Bendte Christine Pedersdtr. Broberg; E. e. Sp. Jonas Jonassen til Norderø; F. Peder Søffrensen Broberg, Sorenskriver; M. Birgitte Jensdtr. Svane; 3 ~ Etm.; 1 D.; [† 1706].

8. 5/7 1706 – 12/6 1716. Peter Ditlefsen Ahrboe, f. 82 i Velling; F. Sp. Ditlev Hansen Ahrboe til Vester-Velling og Skjern; M. Dorthea Pedersdtr.; Sp. t. Waagø 5/7 06; ~ 16/10 06 („til sin Ulykke“) F. E. „den onde Bendte“; † 14/3 54; mange B.; [# 12/6 1716, afsat ved Provsteretsdom uden Pension, som han først fik ved kgl. Resolution 5/4 25; † 1756 i Sørvaag. „Han blev efter en Sygdom svag i Hovedet, og forløb sig, ophidset af sin Hustru, baade i Ord og Gjerning med Skjeldsord og Forseelser i Embedsgjerning. Saaledes skildrede han i en Ligtale over Bonden Joen Rasmussen paa Rygg denne som en aabenbar Tyv og kaldte Provsten og Sysselmanden for Tyvens Svogre].

9. 16/7 1717 – 15/7 1734. Mag. Anders Morten Petersen Suurland (Suderland), f. 90 i Strinden, Norge. F. daværende Vicepastor Peter Suurland, senere Sp. til Lexvigen, Tronhj. St.; M. Anna Lossius; St. Trondhj.; Mag. 16; Sp. t. Waagø 16/7 17, men kom først i Besiddelse af sit Embede ved en ny kgl. Udnævnelse 24/10 24, da den afsatte Formand ikke vilde forlade hverken Kaldet eller Præstegaarden, trods Præsteretsdommen af 18/2 18; ~ Anne Margrethe Weyhe; F. Johan Henrik Weyhe, Laugmd.; M. Maren Joensdtr.; 1 S.; [† 15/7 1734; „i Ord og Lærdom en stille Guds Mand“].

10. 22/10 1734 – 19/3 1764. Hans Christophersen Svabo („Johannes Svabonius“), f. 11/11 02 i Solbjerg p. Mors; F. Pr. Christopher Jensen Svabonius til Solbjerg og Sundby; M. Jytte Pedersdtr.; Sp. t. Waagø 22/10 34; ~ 36 Armgardt Marie Weyhe; F. Samuel Pedersen Lamhauge, Laugmd.; M. Armgardt Marie Weyhe af Steegaard; 2 S., 2 D.; see Etm.; den lærde Student Jens Christian Svabo († 14/2 1824 i Thorshavn); [† 19/3 1764].

11. 4/3 1763** – 26/6 1790. F. S. Samuel Christoffer Hansen Svabo, f. 40 i Midvaag; F. Sp. Hans Svabonius til Waagø; M. Armgardt Marie Weyhe; St. Thorshavn; p. Cap.** 14/3 63; Sp. t. Waagø 26/10 64; kgl. Opreisning ifølge Rescript. 15/8 71; ~ 25/9 70: Maria Susanne Debes, f. 52, † 24/6 05; F. Hans Jacobsen Debes, Laugmd.; M. Anna Margrethe Pedersdtr.; 1 S., 5 D.; [† 26/6 1790; berømt Taler; flittig og nidkjær i Ungdommens Undervisning].

12. 6/5 1791 – 31/3 1797. David Johansen Wenzel, f. 30/12 51 i Ribe; F. Johan Josef Wenzel, Chirurg; M. Abelone Zellmann; St. Ribe 73; C. 28/6 87, nc.; Sp. t. Waagø 6/5 91, o. 22/6; 1 ~29/7 91: Gjertrud Sophie Bidstrup; † 24/4 94 i Midvaag; u. B.; 2 ~ 97: Dorthea Kristine Brochmann, † 25/3 16 i Alling; 1 S., 2 D.; [Sp. t. Alling og Tulstrup 31/3 1797; † 17/7 1824].

13. 31/3 1797 – 14/11 1800. Jacob Christian Schmidth*, f. 22/8 64 i Esbønderup; Stedfader Mads Jensen, Smed og Hestehandler i Lindved, Sindbjerg Sogn; M. Bodil Jacobsdtr.; St. Hors. 89; C. 19/4 96, h.; Sp. t. Waagø 31/3 97, o. 31/3; 1 ~ 1/6 92: Ingeborg Lerche, E. e. Friseur og Kammertjener Olsen; F. Møller Lerche i Kornerup, f. 57, † 10/12 08; 1 S., 4 D.; 2 ~ 10/12 09: Vilhelmine Charlotte Amalie Høyer, f. 17/4 88, † 27/1 43; F. Sp. Peter Høyer t. Mesinge; M. Charlotte Amalie Jørgensdtr. Fog; 6 S., 7 D.; see Ulrik Kjærulff Schmidth til Skanderup; H. Rud. Buchhave til Sahl-Eising; Laur. J. Aagaard i Vellinge; [Sp. t. Norup 14/11 1800; Sp. t. Mesinge 21/7 09; Cons.-Rd. 31/3 47 (Jubilæum); † 26/7 1848; „en begavet Taler og en Fader for sine Menigheder; retsindig og opofrende“].

14. 20/2 1801 – 15/11 1811. Ellef Haaber, f. 68 i Krogstad, Christiania St., Norge; en fattig Hsmds. Søn; St. 88; C. 11/7 91, l.; p. Cap. til Sillejord, Christianssands St., 92, o. 23/3 i Oslo; Sp. til Waagø 20/2 01; ~ (paa sit Dødsleie) 10/3 20: Fredericia Anna Verlich, hans mangeaarige Husjomfru, død i Enkesædet Braaten („Haabers Minde“); F. Adrian Verlich, Byfoged i Slagelse, senere Byskriver i Præstø; M. Kirstine Cathrine Holst; u. B.; [Sp. t. Drangedal og Torredal i Nedre Telemarken, Aggerhus St., Norge, 15/11 1811; Pr. t. Bamle og Buskerød 23/12 16; † 11/3 1820].

– Embedet vacant 15/11 1811 – 21/6 1815 og bestyredes af Amtsprovst P. Hentze til Sandø og Sp. Niels L. Holm til Nordstrømø.

– (29/1 1813 – 5/7 1814). Niels Nyegaard, f. 3/11 74 i Kbh.; F. Kbmd. Peter Nicolai Nyegaard, Administrator og Bogholder; M. Mette Sophie Hansdtr. Lemvig af Hemmet; St. Slagelse 28/10 94; C. 1/4 04, l.; Sp. til Dvergberg og Bjørnskind i Tromsø St., Norge, 17/4 12, o. 4/7; # 20/11 12; Sp. til Waagø 29/1 13; kom ikke til Færøerne; 1 ~ 22/12 05 i Aarh.: Cæcilie Margrethe Heegaard, f. 78, † 29/1 06 i Aarh.; F. Sp. Stephan Christiansen Heegaard til Nordby; M. Sophie Poulsdtr. Faber; 1 S., 2 ~ Rebecca Cathrine Brummer, f. 70, † 9/10 40; F. Diderich Brummer, Cabinetsskriver og Voxdugfabrikør; M. Charlotte Marie Sveistrup; u. B.; [Sp. til Næsborg, Salling og Outrup 5/7 1814; † 27/4 1817].

15. 21/6 1815 – 31/12 1819. Severin Jørgensen, f. 77 p. Ørndrup p. Mors; F. Proprietair Hagen Jørgensen; M. Anna Frantsdtr.; St. Vibg. 95; C. 22/7 14, h.; Sp. t. Waagø 21/6 15, o. 1/9; ~ 05 Anna Christensen; † 11/2 28; 4 S., 1 D.; [Sp. til Flade og Gjærum 31/12 1819; † 2/2 1829; synes at have været noget forrykt; fik Reprimende fra Cancelliet 3/11 18; hele Familien uddøde inden Præstens Død].

16. 7/8 1822 – 25/9 1838. Niels Johnsen Struer*, f. 12/8 97 i Udby; F. Cons.-Rd. Bertel Struer, Sp. til Store og Lille Fuglede; M. Mette Elisabeth Rørbye; St. Slag. 19/10 16; C. 19/7 21, nc.; Sp. t. Waagø 7/8 22, o. 2/10; Pr. 22/7 31; ~ 19/3 23 i Kbh.: Johanne Christine Pouline Stützer, f. 9/4 04, † 1/8 56; F. Frederik Ludvig Stützer, Spisemester i Casernerne, siden Brbr.; M. Mette Maria Hansen; 4 S., 4 D.; [Sp. til Brendekilde og Bellinge 25/9 1838; Pr. i Odense Herred 18/7 44; Sp. t. Vissenbjerg 21/5 55; R.* 6/10 60; D. M. 7/8 72 (Jubilæum); † 18/12 1874 i Fuglevig].

17. 29/1 1839 – 1/4 1850. Jens Engelsted, f. 6/3 05; F. Jens Engelsted, Major ved Fyens Dragoner; M. Elisabeth Walborg Agnete Engelsted af Rørbæk; St. Nybg. 25; C. 15/1 33, nc.; p. Cap. til Borre 18/10 33 – 23/7 38; Sp. til Waagø 29/1 39; 1 ~ 6/3 39: Georgine Cathrine Frederikke Petrine Gall, f. 22/12 12 i Kbh., † 26/1 40 i Midvaag; F. Theaterbilletkasserer Gall; 1 S.; (see Nr. 20 her); 2 ~ 3/1 42 i Magleby p. Møen: Sophie Birgithe Frederikke Dorthea Rosing, † 18/2 73; F. Assessor Carl Vilhelm Rosing, Forpagter af Liselund; M. Anna Hedvig Petersen; 2 D.; [Sp. til Lundforlund og Gjerlev 1/4 1850; † 7/7 1857. Midvaag Pg. brændte tilligemed alle Embedsbøger for Waagø og Nordstrømø Præstegjeld 15/12 39. Til Minde om den Deeltagelse som Befolkningen og Embedsstanden viste ham, oprettede han et „Deeltagelsens og Erkjendtlighedens Legat“ paa 800 Rdlr. til Skolevæsenets Fremme paa Fær. 22/10 46].

– (16/6 1850 – 18/8 1850). Julius Carl Gerhard v. Schleppegrell, f. 17/1 11 i Slag.; F. Major Carl Ludvig v. Schleppegrell, Ritmester og Eskadronschef; M. Juliane Frederikke Rodtwith; St. Slag. 32; C. 14/1 42, h.; Huuslærer 45; Lær. v. Slag. Borgersk. 47; Frivillig i Krigen 48; Secondlieutn. 1/9 48; Premierlieut. 19/8 49; R.* 9/9 49; Sp. til Waagø 16/7 50; # 18/8 50; kom ikke til Færøerne; ~ 37 Louise Siemsen, f. 12, † 28/10 52 p. Chrhvn.; F. Jens Siemsen, Landinspecteur i Sorø; 3 S., 4 D.; [Frivillig igjen i Krigen 1850; fik Afsked som Capitain 6/1 51; Diaconus i Broager, Slesvig, 1/11 52; afsat af Preusserne 20/5 64; # af den danske Regering 28/10 64; Lærer i Kbhs. offentlige Skoler; Folkethingsmd. af Nykjøb. F. 22/9 69; † 24/7 1872].

18. 18/8 1850 – 14/8 1859. Poul Edvard Lange, f. 2/5 17 i Kbh.; F. Jstrd.. Valerius Thorsen Lange, Fuldmægtig i Rentek., siden Amtsforv. i Aalbg.; M. Abel Cathrine Hammer; St. Chrhvns. Bgdsk. 34; C. 14/1 40, l.; const. Adjunkt i Vordbg. 27/11 41; # 1/10 43; Sp. til Waagø 18/8 50, o. 11/9; ~ 21/9 50 Kbh.: Caroline Cathrine Dorothea Hellesen, f. 2/1 20; F. Niels Conrad Hellesen, Toldassistent i Kbh.; M. Anna Dorthea Dons; 1 S., 3 D.; [Sp. til Børglum og Fureby 14/8 1859; Sp. til Sanderum 25/9 72; † 29/11 1873].

19. 26/11 1859 – 22/9 1871. John Johan Frederik Svendsen, f. 4/1 22 paa Ønundafjord i Flateyri paa Island, F. Agent, Cand. jur. Frederik Svendsen, Kbmd.; M. Jacobine Susanne Lovise Købke af Mern; St. pr. 41; C. 28/10 47, h2.; p. Cap. til Strøby og Varpelev 12/11 51, o. 10/12; Sp. til Waagø 26/11 59; sindssyg paa Vordingborgs Anstalt 12/8 69; # 22/9 71; ~ 4/1 61 i Midvaag: Sigrid Jeannette Augusta Effersøe, f. 1/8 33 i Thorshavn; F. Johan Gudmundsen Effersøe, Almueskolel., siden Regnskabsfører ved den kgl. Handel i Thorshavn; M. Susanne Olesdtr.; 2 S., 2 D.; [Udskrevet af Sindssygeanstalten 1874; opholdt sig først i Væggerløse Skole paa Falster; bosat med Familien i Nykjøbing p. F.; næsten blind; faaer aarlig Understørrelse af Danmarks Geistlighed].

20. 28/10 1871 – 19/8 1878. Georg Severin Valdemar Engelsted, f. 11/1 40 i Midvaag; F. Sp. Jens Engelsted til Waagø, siden til Lundforlund og Gjerlev; M. Georgine Cathrine Frederikke Petrine Gall; St. Hlfhm. 61; C. 22/1 69, h.1; Huuslærer p. Bruusgaard ved Randers 69; Medhjelp. i Randlev og Bjergager •/5 71; Sp. til Waagø 18/10 71, o. 25/10; ~ 28/10 71 Kbh. Emilie Marie Gottfreda Gall, f. 12/7 46; F. Johan Eduard Gall, Sadelmager; M. Anna Kirstine Vilhelmine Gudmann; 1 D.; [Sp. til Vindum og Brandsdtrup Filialkirke 19/8 1878].

21. 10/1 1879. Søren Hansen Hjort, f. 9/10 53 ved Haderslev, Slesv.; F. Aftægtsmd. Jens Hansen Hjort; M. Ane Lehrskov; St. Odense 73; C. 21/6 78, l.; Sp. til Waagø 10/1 1879, o. 29/1.

———————————

Afskrift fra Wibergs tillægsbind ved Birgit Samuelsen.

 


 

No 6. Nordstrømø Præstegjeld.

———————————

1. 29/7 1541 – 1588. Peder Lydersen, Discipel af Frater Anders paa Süderø; Evangelisk Sp. t. Nordstrømø 38, o. af Superintendenten Jens Riber 29/7 41; [† 1588, idet han styrtede ned af et Fjeld paa Veien mellem Thorshavn og Hvivik, der efter ham kaldes „Lydersens Skar“; begravet i Kalbak].

2. 1588 – 1608. Anders Henriksen, f. 56 i Halland; Skolemester i Varbjerg i Halland 81; p. Cap. til Bjørkeriis i Nørrehalland 85; Sp. til Nordstrømø 88; [† 1608].

3. 1608 – 1641. David Johnsen, f. 83 paa Nordstrømø af Bønderfolk (Descendent i 20de Led fra Sigmundur Brestersson, Høvding paa Færøe (f. 966, † 1002); St. Thorshavn; Sp. til Nordstrømø 08; ~ . . . ; B.; see Etm; [† 1641].

4. 28/3 1632* – 23/5 1648. Peter Hansen Lund („Petrus Johannis Lundensis“), f. 09 i Lund; F. Sp. Hans Hansen til Tommarp i Skaane; St. Slag. 31/7 29; C. 17/3 43; p. Cap.* 28/3 32; Sp. til Waagø 41; reiste, kjed af at være her, ned til Danmark 46; ~ F. D. . . . ; 1 D.; (som blev gift 62 med Sp. Hans Pedersen Bernhoft til Klæbo i Norge, † 1/3 86); [Sp. til Klæbo i Trondhj. St. 23/5 1648, † 1665].

5. 1649 – 15/1 1665. Jonas Mikkelsen, f. 24 i Hattervig paa Fuglø; F. Kongsfæster Michel Danielsen; (altsaa Broder til Sp. Daniel Mikkelsen til Norderø); St. Thorshavn; Sp. til Nordstrømø 49; ~ N. N.; † 27/6 90; 2 ~ Pr. Gregers Warde til Nordstrømø; 2 S., 1 D.; see Jonas Jonassen til Norderø; [† 15/1 1665].

6. 3/2 1665 – 22/5 1667. Peter Jacobsen Spjellerup, f. 30 i Hyllested; F. Pr. Mag. Jacob Pedersen Spjellerup, Sp. til Hyllested og Venslev; St. Kallbg.; Rector i Skjelskør 27/7 61; Sp. til Nordstrømø 3/2 65; 1 ~ 67 . . . ; 2 S.; see H. Pedersen Veilø til Boeslunde; J. Pedersen Veilø til Skjørpinge-Faardrup; 2 ~ 6/10 84 Goucke Nielsdtr. Aggerup; F. Sp. Niels Pedersen Aggerup til Tølløse og Aggerup (skal være Aagerup); M. Birthe Hansdtr. Høfding; u. B.; [Sp. til Veilø og Vester-Egesborg 22/5 1667; † 1689. Han har efterladt sig en haandskreven Beskrivelse af Færøerne].

7. 22/5 1667 – 15/6 1704. Mag. Gregers Hansen Warde („Hr. Wahre“), f. 32 i Aalbg.; F. daværende Hører i Aalbg. Skole, Hans Hansen Warde, Sp. til Nørre Sundby og Hvorup; M. Maren Christensdtr.; St. Roesk. 50; designeret Sp. til Karlebo 30/4 59; blev ved sin Uforsigtighed Skyld i, at Planen til Fæstningen Kronborgs Gjenindtagelse fra Svenskerne blev røbet, hvorfor han fængsledes med flere Fædrelandsvenner 29/6 59; pinligt forhørt og dømt til Døden 18/7 59; benaadet med Livet 19/8 59 og fri for Fængsel ved Freden i Kbh. 27/5 60; Sp. til Nordstrømø 22/5 67; V.-Pr. 29/7 81; Mag. 90; Pr. 23/3 01; ~ 68 F. E.; † 27/6 90; 1 D.; see Etm.; [ 15/6 1704; en lystig og Skjemtsom Broder, men meget trættekjær og processyg; hvorfor han fik Reprimende ved Laugthingsdommen 3/8 92].

8. 1692** – 15/7 1721. Baccalaureus Christopher Lauridsen Müller, f. 60 i Slag.; F. Laurids Müller, Bgr.; St. Slag. 21/7 79; Hører Slag. 84; Baccall. 19/5 85; # 91; p. Cap.** til Nordstrømø 92; Sp. til Nordstrømø 15/6 04; V.-Pr. 1/6 15; ~ 92 F. D. Anna Gregersdtr. Warde, f. 69, † 45; 2 ~ Etm.; 3 S., 3 D.; see Lars Chr. Müller, Capellan til Sydstrømø; P. P. Follerup til Sydstrømø; [† 15/7 1721].

9. 15/12 1721 – 7/11 1723. Anders Christian Ottesen Grønbech, f. 80 i Grønbech, Aarh. St.; F. Pr. Otto Jensen Hoslef til Grønbæk og Svostrup; M. Johanne Nielsdtr. Lind; Sp. til Nordstrømø 15/12 21; ~ 22 F. E. Anna Gregersdtr. Warde („illa Prestakona“); u. B.; [† 7/11 1723. „Han vilde helst gifte sig med en af Døttrene men maatte tage Moderen, da Fru Anna bemærkede, at to Enker ikke paa en Tid kunde leve i Kaldet, hvorfor han maatte bide i det sure Æble“; hun var meget trættekjær, var 19 Gange til Things med sin Fader og Etm.; lod 3 Aar før sin Død sin Ligkiste gjøre, hvori hun gjemte alle sine Sager].

10. 9/9 1724 – 15/4 1727. Anders Hansen Dam („Andreas Dambius“), f. 88 i Ulvborg, Jyll.; F. Pr. Hans Andersen Dam til Ulvborg og Raasted; M. Anna Maria Mavors; Sp. til Nordstrømø 9/9 24; ~ 5/12 24 Kbh. Johanna Maria Bohm; u. B.; 2 ~ Didrik Jensen, Kongsfæster til Sjovgaard og Høygaard i Nordstrømø; [† 15/4 1727; en god Prædikant, stod stundom 3 Timer paa Prædikestolen].

11. 18/8 1727 – 9/9 1762. Oluf Hansen Wang, f. 4/1 94 i Vang i Thy; F. Proprietair Hans Jensen Bøyesen til Vanggd.; M. Maren Olufsdtr.; St. Hjørring 16; C. 11/6 21, l.; Res. Cap. til Flade, Gjærum og Fladstrand 12/3 22, o. 18/3; Sp. til Nordstrømø 18/8 27; ~ 29: Anna Christensdtr. Spliid, f. 94, † 88; F. Pr. Christen Pedersen Spliid, Sp. til Vreilev og Hæstrup; M. Ane Cathrine Lauridsdtr. Bjørn af Jerslev; 3 S., 2 D.; see Etm.; Anton Haldansen til Süderø; [† 9/9 1762; da han forud følte sin Død, lod han sin Grav grave].

12. 16/6 1757** – 6/6 1788. F. S. Hans Olufsen Wang, f. 34; F. Sp. Oluf Hansen Wang til Nordstrømø; M. Anna Christensdtr. Spliid; p. Cap.** 16/6 57; Sp. til Nordstrømø 1/10 62; ~ 21/8 65 Thorshavn: Helanna Djurhuus, døbt 18/2 38, † 21; F. Pr. Christen Jensen Djurhuus til Østerø; M. Inger Nielsdtr. Smith; 3 S., 1 D.; [† 6/6 1788, en begavet Prædikant].

13. 20/3 1789 – 8/7 1791. Johan Henrik Colding*, f. 30/4 64 i Kørup Pg. i Tamdrup; F. Sp. Hans Bodtzen Iversen Colding til Tamdrup; M. Elisabeth Busch; St. Hors. 84; C. 10/1 88, h.; Sp. til Nordstrømø 20/3 89, o. 27/3; 1 ~ 92 Ulrikke Eleonore Svitzer, f. 7/3 68 i Høiby, † 8/3 01; F. Justrd. Erik Clausen Svitzer til Gislingegd.; M. Maren Felten Schjøt; 1 S., 1 D.; 2 ~ 5/11 02 Amalie Gregersine Svitzer, f. 22/12 76 i Nybg., † •/10 51 i Odense; F. Cclrd. Jens Taulov Svitzer, Toldinspecteur i Nyborg; M. Anna Thygesen; 3 S., 3 D.; see Hans E. Colding til Odense; Gebhard Helm i Langaa-Øxendrup; H. J. F. Chr. Wolf til Naur-Sir; [Sp. til Ørbæk 8/7 1791; Sp. til Gislev og Ellested 8/3 99; Cons.-Rd. 2/11 39 (Jubilæum); † 5/4 1844].

14. 19/8 1791 – 22/2 1799. Jørgen Landt, f. 52 i Breed; F. Jørgen Jørgensen Landt, Sognedegn i Wissenbjerg; M. Anna Dorothea Jørgensdtr.; St. Svdbg. 73; Huuslærer Kbh. og Frederkbg.; C. 21/5 77, nc.; Lærer v. Kbhs. Bgdsk. 89; Sp. til Nordstrømø 19/8 91, o. 21/9; ~ 92 Annike Hedevig Djurhuus, f. 26/11 70, † 9/6 41 Kbh.; F. Johan Christian Djurhuus, Opsidder paa Næs Pg.; senere Kongsbde. i Kalbak; M. Maria Hansdtr. Rønning af Norge; 3 S., 4 D.; [Sp. til St. Olsker og Allinge, Bornh. 22/2 1799, † 26/6 1804. Han rejste meget omkring paa Færøerne for at gjøre sig bekjendt med Øernes locale, physiske og oeconomiske Beskaffenhed; hans Værk „Forsøg til en Beskrivelse over Færøerne (1800) hævdede ham en værdig Plads blandt Danmarks statistiske Skribenter. Botaniker].

15. 22/2 1799 – 24/1 1800. Joachim Begtrup; [Sp. til Sydstrømø; see der].

16. 30/5 1800 – 1/5 1807. Hans Erichsen Leerbech, f. 24/12 74 i Roes.; F. Erik Hansen Leerbech, Kbmd.; M. Sara Margaretha Olsdtr. Schjøtz; St. Roesk. 92; C. 24/10 96, h.*; Sp. til Nordstrømø 30/5 00; ~ 27/6 00 Kbh. Johanne Frederikke Bergmann, f. 21/11 75, † 18/10 39 i Svdbg.; F. Jens Frederik Bergmann, Skibscpt. i Kbh.; M. Ane Cathrine Lucie Bergmann; 7 D.; see F. C. Bloch i Ringe; [Sp. til Ringe 1/5 1807; † 19/10 1834]. (E. 2/119 og S. 2/173).

17. 1/5 1807 – 7/7 1839. Niels Lassen Holm, f. 15/10 69 i Lindholm ved Aalbg.; F. Christen Sørensen, Degn paa Gjøl; M. Mette Andersdtr.; St. Aalbg. 90; C. 25/1 98, nc.; p. Cap. til Hjørring St. Hans og St. Olufs Kirker 26/10 98; p. Cap. til Aasted og Skjærum 13/6 00; p. Cap. til Skyum og Hørdum 22/5 01; Sp. til Nordstrømø 1/5 07; 1 ~ 04 i Skyum: Maren Høyer, f. 30/12 65, † 19/12 15; F. Sp. Christian Høyer til Skyum og Hørdum; M. Else Rasmusdtr.; 2 S., 1 D.; 2 ~ 24/4 18 (kgl. allern. Opreisning 9/9 18) Johanne Johnsen Helle; 3 S., 3 D.; see Peter Alberg Holm til Dalum; [† 7/7 1839 paa Solitudo v. Hvivik].

18. 29/10 1839 – 22/7 1848. Friderik Christian Schouw, f. 5/12 96 i Frederiksnagor i Ostindien; F. Poul Johan Schouw, Factor; M. Cæcilie Marie Elisabeth Bagge; kom til Kbh. 07; St. Hlfhm. 16; C. 31/10 31, h.; Skllrr. i Magleby paa Amager 33; Sp. til Sandø 20/3 38, o. 30/3; Sp. til Nordstrømø 29/10 39; ~ 31 Chrhvn.: Ane Marie Petrine Møller, f. 09; F. Karetmager Møller; 2 S., 6 D.; [Sp. til Fejø 22/7 1848; † 10/4 1858, trykket af mange Sorger. Pg. p. Fejø brændte 2/4 54. Han var den sværeste Præst, som i Mands Minde var kjendt paa Færøe].

19. 16/9 1848 – 12/1 1855. Carl Vilhlem Prytz; [Sp. til Østerø; see der].

20. 22/5 1855 – 29/3 1862. Wenceslaus Ulricus Hammershaimb; [Sp. til Østerø; see der].

21. 8/8 1862 – 2/3 1874. Hans Jørgen Lohmann, f. 29/4 22 i Lille Appe, Brylle Sogn i Fyen; F. Christian Albrecht Lohmann, Gaardeier; M. Mariane Mortensen; St. Fdbg. 43; Regents Alumnus 45–48; C. 24/4 50, h.1; Huuslærer i Ugilt og i Stubbekjøbing; p. Cap. til Tranebjerg 4/9 53, o. 5/10; p. Cap. til Agerskov i Slesv. 20/8 55; p. Cap. til Hvirring og Hornborg 6/8 58; Sp. til Nordstrømø 6/8 62; V.-Pr. 9/6 71; ~ 62 Kbh. Thora Alvilda Jubye, f. 16/5 32; F. Carl Christian Ludvig Jubye fra Pommern, Bager; M. Louise Augusta Holmboe; u. B.; [Sp. til Græse og Sigerslevvester 2/3 1874].

22. 9/7 1874 – 12/6 1878. Søren Henrik Theodor Sørensen; [Sp. til Østerø; see der].

23. 21/10 1878. Jørgen Christian Joachim Nielsen, f. 4/8 47 i Nørre Kirkebye paa Falster; F. Hans Jørgen Kannevall Nielsen, Skllrr.; M. Magdalene Christine Fog; St. Nykjøb. p. F. 67; C. 23/1 75, h2.; Hjelpep. til Sønder-Sogn i Viborg 17/11 75, o. 1/12; Sp. til Nordstrømø 21/10 1878; ~ 76 Henriette Mathilde Michelsen, f. 15/11 44; F. Poul Frederik Michelsen, Skipper i Fredericia; M. Ane Kirstine Bauer; u. B.

———————————

Afskrift fra Wibergs tillægsbind ved Birgit Samuelsen.

 

 


 

No 7. Sandø Præstegjeld.

———————————

1. 29/7 1541 – 1568. John Lydersen („Hr. Joen den Gamle“); Discipel af Frater Anders paa Süderø og en Broder til Sp. Peder Lydersen til Nordstrømø; Evangelisk Sp. til Sandø 38; ord. af Superintendenten Jens Riber 29/4 41; ~ . . . ; 2 S.; see Etm. I en dansk Bog, som er prentet i Lübech 67, har han skrevet følgende Riim: „Bogen siger saa for sig, – Joen Lyderssøn eier mig, – Hand er Sandø Sognepræst, – Som forstaar den hellig’ Læst“. [† 1568].

2. 1568 – 1588. F. S. John Johnsen („Hr. Joen den Yngre“), f. i Todnæs Pg.; yngste Søn af Sp. Lydersen til Sandø; Discipel i Bispestolen i Kirkjubo; Sp. til Sandø 68; [† 1588. I hans Tid uddøde inden 6/8 1570 de ved Reformationen afsatte katholske Præster paa Færøerne, som havde deres Livsophold paa Trødumgaard paa Sandø].

3. 1588 – 1598. Thorluf Gregersen; [Sp. til Østerø; see der].

4. 1598 – 1613. Niels Nielsen Jylland („Cimber“), f. 73 i Aalbg; St. Aalbg.; Sp. til Sandø 98; [† 1613; modest og sagtmodig; smuk i sit Embede, men altfor lemfældig mod Ungdommen“].

5. 1613 – 1648. Jens Jensen Schywe („Schiffue“), f. 84 i Løit, Ries Herred, Slesvig; F. Sp. Jens Sørensen Schywe til Løit; p. Cap. Waagø 10; Sp. t. Sandø 13; Pr. 28; ~ 13: Elisabeth Danielsdtr.; F. Daniel Nielsen, Kongsfæster til Høyviksgd.; M. Cathrine Audunsdtr. af Østerø; 1 S., 2 D.; see Etm.; Søren Jensen Schywe til Roager i Slesvig; Ole Bodilsen Gullandsfar til Waagø; [† 1648; en alvorlig og streng Mand; besad en ualmindelig Styrke, hvorfor Ingen vovede at modsætte sig ham; havde 4 Kongsgaarde i Fæste; hans Suplik. af 6/7 28 til Kong Christian IV. angaaende Tyrkernes Plyndringer paa Süderø og Sandø besvarede Kongen ved at opsende 5 Krigsskibe, der forjoge Barbareskerne fra Færøe og Island ligetil Tunis. Cleresiet stod i hans Tid i skjøn Anseelse].

6. 1633* – 30/1 1688. Clemend Laugesen Follerup*, f. 98 i Vollerup, Bjolderup Sogn i Slesvig; F. Lauge Clemendsen, Hsmd.; p. Cap.* 33; Sp. t. Sandø 48; V.-Pr. 75–83; 1 ~ 36 F. D. Anna Jensdtr. Schywe; † 80; 2 ~ 81 Ellina Catharina; med begge 23 Børn (hvoraf kjendes 9 S., 2 D.); see Etm.; Jens Cl. Follerup til Süderø; hans Afkom er endnu meget udbredt paa Færøe; [† 30/1 1688; en berømt Prædikant; flittig og duelig; Jubellærer; vindskibelig Landmand, men meget egennyttig; havde 5 Kongsgde. i Fæste af Regjeringen, som gik over til hans Børn. Man siger, at, da han ankom til Landet, eiede han ikke Mere, end at han mageligt kunde føre det med sig paa Ryggen i en Sæk, men da han døde, var han Eier af 60 Marker Jord til en Værdi af 30,000 Kroner].

7. 14/10 1670* – 15/7 1719. F. S. Peder Clemendsen Follerup, f. 39 i Todnæs Pg. p. Sandø; F. Sp. Clemend Laugesen Follerup til Sandø; M. Ane Jensdtr. Schywe; St. Thorshavn 57; Civis academicus i 13 Aar; C. 70; p. Cap.* 14/10 70; Cap.** 76; Sp. til Sandø 30/1 88; ~ Marie Pedersdtr., † 17/5 35; 3 S., 2 D.; see Etm.; Peder P. Follerup til Sydstrømø; [† 15/7 1719; „en ferm Mand i sine Sager, men en til Forargelse drikfældig Mand“; laa som Capellan stadig i Proces og Strid med Faderen, hvorfor der ifølge Biskop Baggers Instrux nedsattes en Provsteretsd. 12/3 83. Han har efterladt sig et mærkeligt Manuskript, dat. 12/8 97, angaaende „Sandø Præstegjelds Beskaffenhed og series pastorum“].

8. 24/6 1719* – 8/10 1757. Mikkel Andersen Arrhøeboe („Michael Arrhinsulanus“), f. 19/10 89 i Ærøskjøbing; F. Anders Pedersen, Bde. p. Ærøe; løb formedelst Stiffaderens Strenghed bort fra Plougen i sit 20de Aar 09; St. Odense 15; p. Cap.* 24/6 19; Sp. til Sandø 13/5 20; V.-Pr. 42; Pr. 29/3 47; ~ 8/9 20 F. D. Elsebeth Pedersdtr. Follerup, f. 87, † 25/11 41; 1 S., 1 D.; se Jacob Fr. Eisenberg til Sandø; [† 8/10 1757; „en aarvaagen og streng „Censor morum“; en from og fuldkommen lærd Mand, endog Mathematicus“; „et Lys i Guds Kirke og Menighed, men arbeidede over sine Kræfter“, stod i Correspondance med Biskop i Sjælland Mag. Peder Hersleb].

9. 10/3 1758 – 21/3 1761. Ulrich Christian Edvardsen Røring, f. 4/3 18 i Gjerdrum, Aggerhuus St., Norge; F. Johan Edvard Røring, Herredsfgd. og Sorenskriver over Øvre Ringerige; M. Gidsken Eriksdtr. Leth; St. pr. 46; C. 3/8 52, nc.; Sp. til Sandø 10/3 58, o. 28/7; ~ 53 Rachel Christine Munch, † 96; 4 S., 1 D.; see Edvardth U. Røring, Res. Cap. i Mariager, Hem og Sem; [Sp. til Ny-Larsker (St. Nicolai) 21/3 1761; Sp. til Rønne og Knudsker 28/6 65; † 23/12 1776. „Han blev ikke vel modtagen her, da man havde ventet Etm. som Sognepræst; det Ubehagelige i denne Stemning skal den godmodige Mand dybt have følt, og ihvorvel han vedblev at beholde Eisenberg som sin Capellan, besluttede han dog snarest muligt at blive ansat andetsteds“].

10. 10/7 1750 – 15/3 1783. Jacob Frideriksen Eisenberg, f. 26 i Thorshavn; F. Frederik Jonassen, Sorenskriver; M. Maren Jacobsdtr. Eisenberg; St. Helsing. 48; p. Cap.* 10/7 50, o. 25/7; Sp. til Sandø 18/4 61; Pr. 2/12 75; ~ 21/9 51 Christine Michelsdtr. Arrhøeboe, f. 31/7 24, † 20/4 74; F. Pr. Mikkel Andersen Arrhøeboe til Sandø; M. Elsebeth Pedersdtr. Follerup; 2 S., 4 D.; see Etm.; [† 15/8 1783; „en flittig og nidkjær Mand, der uagtet sin bestandige Skrøbelighed tro forrettede sit Embede“].

11. 24/7 1782 – 30/12 1837. Peter Mathiasen Hentze*, f. 22/10 53 i Horsens; F. Mathias Hentze fra Tydskland, Muurmester og Gibser; St. Hors. 72; C. 82; p. Cap.* 24/7 82, o. 11/9; Sp. til Sandø 6/8 83; V.-Pr. 19/6 07; vicarierende Sp. i Sydstrømø 07–12; i Waagø 11–15; i Østerø 14–17; Pr. 1/11 14; Apr. 29/10 16 – 17/6 29; # Pr. 8/7 29; Embedsjubilæum 6/8 33; # 30/12 37; ~ 25/11 83: F. D. Maren Christine Jacobsdtr. Eisenberg, f. 31/3 58, † 40; Guldbryllup 25/11 33; 3 S., 6 D.; [† 25/6 1843; „en høist mærkelig og mystisk Personlighed, om hvem den digtende Overtro har opfundet og udsmykket en stor Mængde Fortællinger; man tillagde ham Evne til at forudsige, vise igjen, stille den oprørte Sø, mane, fordrive Huldre og Trolde“. Han har efterladt en med megen Flid og Nøiagtighed affattet Embedsjournal, ført fra 9/6 83 til 24/8 34, som indeholder mange værdifulde Bidrag til Færøernes Geistligheds Personalhistorie, en sand Guldgrube for den geistlige Statistik].

12. 20/3 1838 – 29/10 1839. Friederich Christian Schouw; [Sp. til Nordstrømø; see der ].

13. 9/1 1840 – 15/5 1847. Andreas Christian Pontoppidan; [Sp. til Sydstrømø; see der].

14. 17/7 1847 – 23/10 1860. Hans Jørgen Jacob Sørensen, f. 4/2 18 i Onegjerde Pg. Norderø; F. Pr. Søren Sørensen til Norderø, senere til Snoldelev og Thune; M. Elisa Mathea Pedersen; St. Roesk. 38; C. 24/4 44, h.; Premierlieutn. i Livcorpset 41; p. Cap. til Skjeldby og Gunderslev 17/4 45, o. 4/6; Sp. til Sandø 17/7 47; Laugthingsmd. 52–57; ~ 20/8 47: Dorthea Mundine Schouw, f. 6/2 17 paa Gjerdrup, Egismagle Sogn; F. Proprietair Henrik Stampe Schouw, Forpagter af Gunderslevsholm; M. Christiane Dorothea Mundine Lund; 4 S., 2 D.; see Pr. S. H. Th. Sørensen til Østerø; [Sp. til Vester-Vedsted i Slesvig 23/10 1860; Sp. til Vilslev og Hunderup 26/3 74]. (E. 3/286 og S. 3/335).

15. 4/3 1861 – 25/6 1870. Anthon Christian Hansen, f. 2/12 13 i Frederikshavn; F. Anker Christian Hansen, Apotheker, senere Teglværks Eier, M. Anna Green; St. Aalbg. 34; C. 1/11 42, nc.; Institutbest. Frdhvn. 45; p. Cap. til Dronninglund 30/3 49, o. 23/5; Hjelpepræst i Thisted og Sennels 50; Boghandler i Thisted 56; past. vicar. i Oure og Veistrup 56; past. vicar. i Thostrup og Uggerløse 58; p. Cap. til Hagested og Gislinge 23/4 59; # 5/7 60; past. vicar. i Gjerrild og Hemmet 60; Sp. til Sandø 1/3 61; ~ 45 Arrina Elisabeth Mathea Pedersen, f. •/9 24; F. Hans Pedersen, Amtsforv. i Nyborg; M. Leopoldine Henriette v. Schaumburg; u. B.; [Sp. til Fuur i Jylland 25/6 1870].

16. 19/10 1870 – 24/8 1874. Hans Rudolph Lorenzen Jensen, f. 29/3 32 Kbh.; F. Prof. Christian Albrecht Jensen, Portraitmaler og Medlem af Kunstacademiet; M. Katharina Lorenzen; St. Metropolit. 52; C. 18/1 58, h.1; Lærer ved Vestre- og Østre-Betalingssk. Kbh. 59; Andenlærer ved Realsk. i Thorshavn 1/7 65, tillige Ord. Medhjelper i Thorshavn 7/8 65, (o. 6/9) – 26/7 67; Sp. til Sandø 19/10 70; ~ 65 Frederikke Vilhelmine Rasmussen, f. 12/7 36; F. Niels Rasmussen, Regimentsdyrlæge i Aarhus; M. Jacobine Louise Amalia Bisted; u. B.; [† 24/8 1874, faldt ned fra Store Dimun].

17. 28/10 1874. Ludvig Theobald Bruun, f. 20/8 39 i Strandgaard, Vandborg Sogn; F. Adam Ludvig Bruun, Strandcontrolleur, senere Toldkasserer i Holstebro, derefter Toldforv. i Rødby; M. Dorthea Maria Schow; St. v. West. Instit. Kbh. 58; C. 19/6 65, h.2; Huuslærer p. Aarup i Slesvig 66, derefter i Dalby 68; p. Cap. til Dalby og Stubberup 7/4 70, o. 31/8 i Odense; Sp. til Sandø 28/10 1874; ~ 16/6 75 i Dalby; Joachimine Dorthea Frederikke Møller, f. 17/3 55; F. Sp. Johannes Gotthilf Møller til Dalby og Stubberup; M. Lovise Caroline Møller; 2 S., [Sp. til Rind og Herning, Ribe St. 12/6 1879].

———————————

Afskrift fra Wibergs tillægsbind ved Birgit Samuelsen.

 


Tilrettelagt for internettet af R. Rostrup