Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 768. Magleby,

Mønbo Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/248; L. P. B. 313; K. M. 97; P. 1/494; Lkm. 1/1109; M. 154; U.; Kbg. 1645.
———————————

1. 15 . . Anders Ebbesen; maaskee allerede fra den cath. Tid.

2. 1558. Jesper Christensen; [c. 1584 Stege; see der].

3. c. 1584 [p. Cap.* . .] Jens Nielsen* i 60 Aar; [† eft. 1611; T. 316].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; 2:5 (1869-71), s. 149.

4. (1632) . [p. Cap.* 11] Niels Frandsen Bruun* af Stouby-H., f. c. 83; St. Hlh. 09; 1 ~ Judithe Nielsdtr. af Elmelunde, E. e. Bagge . . . , b. 30/1 52; (45) 2 S., 2 D.; 2 ~ Stege 24/11 61 Karen Andersdtr.; see Frants N. B. i Gundslev; M. Olufsen i Elmelunde; P. Olufsen i Borre; [† 10/1 1676; fik 19/6 61 kgl. Brev paa, i 3 Aar at nyde 30 Rdlr. aarligt af de møenske Kirkers Beholdning; lglds. 1/3 62 nyt Do. paa, at faae ½ Rdlr. af hver Kirke i Stiftet; hvorhos Geistligheden opfordredes til, at hjelpe denne nødlidende Embedsbroder].

F-P s. 251 (»Nicolaus Francisci Brun«); Hlh. s. 12; KS 6:3 (1939-41), s. 161; Kbg. Stege (1661-91) opsl. 26 (2. vielse); Kopskatten 1645, opsl. 109; Tingbog Møns Vestre hrd. (1674-81) 27/5 1678, opsl. 140, (hans dødsdato n. th.); DanKir bd. 6, s. 1005 (se nedenfor).

5. 21/6 1669**, Christian Jacoben Normand; F. J. F., Rustmester i Tøjhuset, Kbh.; St. Kbh. 66; 1 ~ Kbh. Frue K. 71 Maren Pedersdtr., b. 16/4 80; 2 ~ Magleby 17/11 80 Lisbeth Mortensdtr., † c. 88; [Afsat 1683, † 10/2 84].

KUM I, s. 334 (»Christianus Iacobi Normannus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 6.

6. 8/12 1683. Peder Nielsen Lund; [afsat 1685; siden Skp. og Fp.; see Skyum-H.].

7. 4/8 1685 [r. Cap. Ringsted 73] Hans Svendsen Hetting af L. Hedinge-H., f. 42; St. Roesk. 64; ~ 5/7 81 Kirstine Olsdtr. Abild, (Sstr. t. Jacob O. A. i Jydstrup-V.), f. c. 47, b. 11/10 17; 2 S., 1 D.; see Etm.; [† 27/2 1710].

KUM I, s. 324 (»Iohannes Svenonis Hettingensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 51; PT 14:3 (1961), s. 106 (Hetting); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 31.

8. 12/4 1710. Hans Nielsen Aggerup, f. c. 73; St. Hlh. 96; ~ 9/3 04 F. D.? Christine Margrethe Hetting, f. c. 89, b. 18/2 34; 6 S., 7 D.; see Etm.; C. G. Zimmer i Dannemarre-T.; N. H. Olivarius i Aastrup-S.; P. N. Agerbech i Snesere; [b. 28/12 1734].

KUM II, s. 223 (»Iohannes Aggerupius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 57, 81.

9. 21/1 1735 [p. Cap.* 27/9 28] Hans Hansen Wandel af Gauerslund, f. c. 01; St. Od. 19; ~ 20/9 30 F. D. Birgitte Christine Hansdtr. Aggerup, f. c. 07, b. 20/1 44; 1 S., 2 D.; see Etm.; [† 7/1 1747].

KUM II, s. 429 (»Iohannes Wandalinus«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 83.

10. 3/2 1747, o. 22/3 [Cat. Kbh. Nic. K. 9/8 43] Gerhard Jacobsen Achthon, f. Bø, Nedre-Tellemark, c. 16; F. J. Jespersen A., Sp. Bø i Telemark (F. J. Jacobsen A. af Østrup-H.); M. Maria Winge; St. Christiania 32; C. 21/6 42, l.; 1 ~ 22/6 50 F. D. Maria Christine Hansdtr. Wandel, d. 29/10 31, b. 14/3 75; 7 S., 3 D., (75) 3 S., 2 D.; 2 ~ 22/9 75 Maren Jørgensdtr. Mackeprang, † Ålebæk 24/6 93; F. J. Hansen M., Kbmd. i Rødby og Nakskov; M. Anneke Lauritsdtr. Ottesen (2 ~ J. F. Volchersen p. Fæmø); u. B.; see C. Overgaard i Trige-Ø.; [† 20/2 1785].

KUM II, s. 536 (»Gerhardus Achthon«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 121, 136, 148, 171; Rødby nr. 309; PT 1981, s. 40 og 44 (29-46).

11. 20/5 1785 [r. Cap. Ribe Cathr. K. o.s.v. 12/11 77] Hans Pedersen Coster, f. Koster p. M. 15/4 40 af Bønder; St. Vdbg. 62; C. 22/3 69, h.; P. t. Ribe Hosp. 23/6 73, o. 6/11; ~ 22/6 74 Martha Marie Hage, f. 4/11 49, † Damsholte 15/5 26; F. Johannes Jensen H., Kbmd. i Stege; M. Bolette Margrethe Johansdtr. Friedenreich af Stege; 1 S., 5 D.; (see H. P. C. Dorph i Ø. Egesborg; S. A. Sparre i Kattrup-Ø.-T.); [† 8/3 1786, af en voldsom Sygdom; meget blid; Eptph.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 137; Kbg. Damsholte (1824-44) opsl. 5 (enkens død); DanKir bd. 6, s. 1006 (se nedenfor).

12. 19/5 1786, o. 31/5, Henrik Paulin Sandal; [9/10 1789 Helsing. St. Mariæ K.-K.; see Udby-Ø.].

13. 27/11 1789 [Tingsted 16/3 87] Johan Peter Gad af Veiby-T., f. 17/8 61; St. Fdbg. 78; C. 1/7 83, h.; p. Cap. Veiby-T. 5/11 84; ~ 18/3 89 Anna Cathrine Staal, d. 3/11 69, † Kbh. •/4 37; F. Agent Diderik S., Kbmd. i Stubbekjøb.; M. Karen Berrig; u. B.; [† 29/1 1825; Monument i Kgd.].

DanKir bd. 6, s. 1006 (se nedenfor).

14. 27/4 1825, o. 3/5 26, Ole Johan Freuchen; [16/1 1842 Faxe; see der].

15. 20/3 1842 [Vestervig-A. 9/4 34] Peter Laurits Bering Ingerslev af Saxild-N., f. 5/10 91; St. Aarh. 08; C. 20/7 15, l.; Sp. Ø. Larsker-G. 26/3 24, o. 14/4; Pr. i Refs og Hassing HH. 4/6 34; ~ Vallø 10/6 24 Mathea Bille, f. Kbh. 9/10 02, † K. Lyngby 9/3 76, faa Dage efter at hun ved et fald paa Gaden havde faaet et Been brækket; F. Søren Adolph B., Commandeurcpt. i den norske Marine; M. Johanne Martine Lund; 1 S., 2 D.; [# 10/11 1859; † K. Lyngby 22/11 75; E. 1/752 og S. 1/910].

AaDB s. 91-92.

16. 6/2 1860 [Vistofte 24/4 49, o. Kbh. 17/8] Svend Rosing af Horsens, f. London 4/12 04; St. Hors. 25; C. 26/4 31, h.; Lærer i Engelsk v. Metropolitanskolen 41; siden tillige ved v. Westens Institut; ~ 1/12 47 Marie Magdalene Petersen, f. Kbh. 4/11 18; F. Ole P., Arbeidsmd.; M. Christiane Sørensdtr.; u. B.; Pleiedtr. ~ H. Dahlerup i Helnæs; [# 24/11 1879; † 21/12 84; E. 2/699 og S. 2/803].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6 Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Magleby Kirke (på Møn), s. 999-1007.