Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1138. Søften (Zeuten) og Folby,

V. Lisbjerg Herred, Aarhuus Amt og Stift.

L. S.*; L. P. B. 499; K. 4/128; P. 69; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/67; S. i K.; Kbg. 1692.
Anm. I Nørring sees Rudera af en Kirke (Pont. Atl. 4/209).
———————————

1. 1513. Niels Poulsen; Pr. . . . ; O.; [† 1554].

2. o. 1554. Hans Hansen Bruun; see H. H. Zeuthen, r. Cap. til Aarh. Frue K.; [† 1564].

3. o. 1564. Laurits Sørensen, f. p. Kjærbygd.; Pr. . . . ; see J. L. Zeuthen til Od. St. Knuds K.; [† 1578; Han er Stammefader til den endnu blomstrende Familie „Zeuthen“].

4. o. 20/2 1578. Jacob Terkildsen Abildgaard (Pomarius) af Aarh. Dk., f. c. 50; Pr. (08); [† 20/2 1620, b. Aarh. Dk.; Lgst. og Kisteplade i Aarh. Dk.].

»Pr. 84 (tillige i Sabro Herred)« udgår, cfr. KS 3:2 (1877-80), s. 209 og 208; 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 756; DanKir bd. 16, s. 825, 899 (Århus Domk.).

5. o. 14/8 1620 [fmtl. Hør. i Aarh. Stift 07] Jens Jensen Galthen af Galten-V.-H.; St. i Kbh. (02); [† efter nogle faa Uger 1620; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1604 og 1607].

F-P s. 183 (»Joannes Joannis Galthenius«); KS 3:2 (1877-80), s. 747 og 753 (»Joannes Joannis Galthen«).

6. o. 14/6 el. 4/6 1620. Rasmus Rasmussen Samsing, f. Aarh.; St. Aarh. 16; ~ Cecilie Knudsdtr. (se Lading Kb. 1644, Opsl. 31); [† 1653].

KUM I, s. 22 (»Erasmus Erasmius Samsingius«).

7. k. 24/4 1653, o. 25/6, Clemens Nielsen Aarhuus, f. Aarh.; St. Aarh. 47; ~ F. D.? Maren Rasmusdtr.; 1 D.; see Etm.; [† 26/3 1686; hans Navn paa Kirkeklokken 1656, ligeledes i Folby s. A.; Eptph.].

KUM I, s. 208 (»Clemens Nicolai«); P-Aarh. f. 15b, opsl. 18; DanKir bd. 16, s. 1702, 1702-04, 1831 (se nedenfor).

8. 14/8 1683*, o. 3/10 84**, Hans Frantsen Blichfeld af Vitten-H.-H., f. 13/10 50; St. Aarh. 70; Forp. af Norringgd. 83–84; ~ F. D. Sidsel Clemensdtr. Aarhuus, f. c. 65, † 23/6 21; 1 S., 3 D.; see 2 Etm.; (J. J. Plenge i Terløse-S.); [† 23/12 1704; skal have været Lieut. af Cavalleriet, inden han blev Præst; Pg. br. 04].

KUM II, s. 22 (»Johannes Francisci Blichwelt«); P-Aarh. f. 56b, opsl. 60; Blichfeld, nr. 2.6.2; Sixhøj nr. 1174.

9. 27/1 1705, o. 3/4, Niels Nielsen Hjersing, f. c. 79, (Bdr. t. Jens N. H. i Ørting-F., t. Hans N. H. i Skivholme-S., t. Jørgen N. H. i Lyngaa-S., t. Dorothea N. H. ~ S. M. Sparre i Thorsager-B. og t. Anne Christence ~ S. J. Clementin i Hvorslev-G.); F. N. Nielsen H., Forv. ved Grevskabet Frijsenborg og Forp. paa Faurskov; M. Cathrine Hansdtr. Owidt fra Tønder; St. Aarh. 98; ~ F. D. Dorothea Hansdtr. Blichfeld, f. c. 88; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see H. R. T. Nissen her; Niels N. H. i Hem-H.-D.; [† 1729].

KUM II, s. 238 (»Nicolaus Nicolai Hiersingius«, 18 år gl.); Nygaards sedler: Søskende; PT 5:6 (1909), s. 167-168 fars biografi).

10. 9/12 1729 [p. Cap. Adslev-M. 30/8 28, o. el. i. 29/10] Hans Christopher Wardinghausen, f. Nybg. 6/2 96; F. Christian Henrich W. i Nyborg, siden i Rudkjøb. (Bdr. t. Dorothea Cathrine W., ~ H. J. Haugen i Simmerbølle); M. Elsebeth Cathrine Carstensdtr.; St. Rudkjøb. 15; C. 12/9 19, h.; Pr. 4/5 40; ~ 12/7 31 F. E., b. her 23/1 66; u. B.; [b. 15/6 1742].

KUM II, s. 394 (»Iohannes Christophori Wardinghuus«, 19 år gl.); Ukendt forfatter: »Fra Wardinghausen til Rasmus Mortensen«, der fmtl. bygger på bogen »Stamtavle over familierne Wardinghausen og Lollesgaard«, af Harald Kier (1913).

11. 3/8 1742 [Dalbyneder-R.-S. 6/3 39, o. 1/5] Hans Rosenquist Terkilsen Nissen* af Ormslev-K., f. c. 09; St. Aarh. 26, Bacc. 28; C. 1/8 31, l.; ~ 15/11 40 F. Stdtr. Nille Marie Nielsdtr. Hjersing, d. 15/6 14; 1 S., 2 D.; (see P. H. Mønster i Ringsted-B.; O. Mønster, o. Cat. i Assens-Kj.); [† 22/12 1794].

KUM II, s. 480, 494 (»Iohannes Rosenqvist Nissenius«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 445; Gejstl. sk. i Århus amt, Sabro hrd. nr. 24.

12. 6/3 1795 [Veierslev-A.-T. 15/6 92] Niels Gudme Blicher; [1798 Harte-B.; see Gauerslund-V.].

13. 26/10 1798, o. 21/11, Ole Anchersen Secher, f. p. Kjærbygaard 8/11 74 (4/1 74); F. Ancher Jørgen Nielsen S. af Udbyneder-K., Propr.; M. Anna Marie Jørgensdtr. Mørch; St. pr. 92; C. 28/4 96, l.; Apr. 10/7 12; tillige Stpr. 4/9 16; R.* 28/10 17; ~ 22/2 99 Maren Budtz Secher, f. p. Hjortshøilund, d. 26/6 78, † Aarh. 27/7 52; F. Thomas Nielsen S. af Udbyneder-K.; M. Joh. Marie Jørgensdtr. Mørch; 1 S., 2 D.; [† Aarh., hvor han for det Meste opholdt sig, 21/5 1820; E. 3/147 og S. 3/140].

14. 23/8 1820 [Hammel-V.-S. 28/4 97, o. 17/5] Johan Gottfred Manniche*, f. Hammel 10/10 66; F. Gottfred M., Lieut. v. Landmilitsen; M. Maren Nielsdtr. (siden ~ Niels Hansen, Berider hos Grev Frijs; see C. E. Hansen i Ønslev-E.); St. Aarh. 86; C. 15/7 93, l.; Hør. Vibg. s. A.; Cons.-Rd. 8/1 23; R. i 5 Kl. Nr. 8 5/6 47; ~ Vibg. Graabrødre K. 30/11 97 Elisabeth Margrethe Christiane Nielsen; (Sstr. t. Mogens N. i S. og N. Kongerslev-K.); F. Henrik N., Toldinsp. i Hals, siden i Hjerting; M. Margrethe Dorothea Dahl; 2 D.; [† 18/3 1850].

E. Brejls skifteuddr.: Svendborg byfoged nr. 963, 997.

15. 26/5 1850 [Sjelle-S.-L. 12/3 41] Ludvig Christian Johannes Ludvigsen Thygesen, f. Kattrup, Sæby S., 12/12 00, d. Sæby 4/3 01; F. Christen Ludvigsen, Forp. p. Kattrup; M. Anna Dorthea Køller; han adopteredes af C. Thygesen i Kristrup-H.; St. v. W. 20; C. 27/4 27, h.; p. Cap. Græse-S. 14/9 27; Cat. Rudkjøb. 3/8 32; Pr. 23/6 50; ~ Vita Jensine Gerhardine Charlotte Borch af Ledøie-S., d. Nykjøb. p. F. 2/8 05; see Janus B. G. T. i Ø. Brønderslev-H.; Gustav E. F. T., cd. th. 72/2; [† 10/10 1857; en fortræffelig Mand; Monument p. Kgd.].

Kbg. Sæby (1784-1814) opsl. 31 (dåb); DanKir bd. 16, s. 1704 (se nedenfor).

16. 11/1 1858 [Hygom-H. 1/1 39] Enoch Christian Krarup af Gjerlev-D., f. Veirum 6/4 06; St. Kold. 24; C. 5/7 30, l.; Sp. Sneibjerg-T. 9/12 31, o. 19/3 32; Pr. 7/5 52; ~ 4/7 32 Ane Marie Krarup af Veile-H., f. Føvling 4/7 05, levede 68 i Kbh.; 3 S., 3 D.; see Hans E. M. K. i Hammer-H.; [† 2/5 1865 paa Aarh. Communehosp. som Følge af en ulykkelig Væltning ved Indkjørslen til Pgden.].

17. 14/7 1865 [Trige-Ø. 1/11 52] Hans Frederik Fædder Kieler, f. Aarh. 29/2 08; F. Overkrigscomm. Jens Benzon K., Sø- og Landkrigscomm.; M. Lene Marie Just; St. pr. 27; C. 29/4 33, h.; c. Adj. Slag. 11/1 31; Adj. ss. 27/3 38; Cat. Skanderborg 24/2 44, o. 24/4; c. Pr. 6/10 57; Pr. 20/2 58; Formand for Hoveriafløsningen af Gaarde i 9de Landsthingskreds 29/9 68; R.* 28/1 76; ~ 31/10 38 Charlotte Birgitte Lund, f. Værløse 11/12 15; F. H. L., Forstrd.; M. Caroline Dorothea Sennbach; 2 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1980. Søften Kirke, s. 1689-1706, Folby Kirke, s. 1829-1845.