Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 520. Hvorslev og Gjerning,

Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

L. P. B. 302; K.; P. 29; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/438; Kbg. 1695.
———————————

1. 1536. Laurits Poulsen; [† efter 1553; 23/10 1553 fik »Hr. Lauritz i Hoesløf Landgilden af Gierum [Gjerning] Sogn«].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 266.

2. 1552. Jacob Thuresen; Pr. c. 76; [† 1596].

3. k. 11/11 1596. Jens Sørensen Borre (Borne?), f. c. 72; maaskee St. i Kbh. (92); Pr. c. 16; 1 ~ 96 Maren Sørensdtr., † 19; 1 D.; 2 ~ c. 19 Maren Thomasdtr. af Lyngaa-S., f. 26/6 04; 4 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see T. J. Hoslef her; Søren J. Hoslef og Otto J. H. i Grønbæk-S.; P. J. Brask i Kousted-R.; [† 9/11 1640].

F-P s. 117 (»Johannes Byrallius«); FAaW, s. 10 og 15-16.

4. 1640. Christen Jensen Brasch, fmtl. af Kousted-R.; St. Aarh. 36; ~ c. 41 F. E., † 25/6 78; 1 D.; see N. J. Karmark i Vellev; [† c. •/8 1657].

KUM I, s. 133 (»Christiernus Iohannis Braschius«); FAaW, s. 10, 16.

5. k. 27/9 1657, o. 22/12, Thomas Jensen Hoslef (Hvorslev, Horslev), en Søn af Nr. 3, f. 28; St. Vibg. 51; Hør. Vibg.; Pr. 76; ~ Inger Nielsdtr. Lind af Grønbæk-S., f. c. 41, E. e. S. J. Hosleff i Grønbæk-S.; u. B.; 3 ~ Etm.; [† 12/5 1684].

KUM I, s. 233 (»Thomas Iani Hosleff«); Sixhøj nr. 246; P-Aarh. f. 6b, opsl. 9; P-Aarh. f. 17a, opsl. 19; FAaW, s. 15, 47 (note 53); Nygaards sedler: Enken.

6. 30/6 1684, o. 3/10, [Rtr. Ebeltoft (72)] Jacob Christensen Clementin, f. 39; (Bdr. t. Oluf C. C. i Koldby og t. Clemens C. C. i Sæby-H.); F. Mag. C. C., Insp. paa Hlh.; M. Mette Madsdtr. Jacobæus; Bacc. 72; C. i Sorø 61; 1 ~ . . . ; 2 ~ F. E., b. 5/3 03; u. B.; see Etm.; [afstod Kaldet 1706; b. 24/1 1711].

KUM II, s. 29 (»Jacobus Christierni Clementinus, scholæ Ebeltofftanæ rector«); P-Aarh. f. 56b, opsl. 60; SB, s. 196; Nygaards sedler: Kaldsbrev, hustrus død, afståelse.

7. 9/3 1706**, o. 19/5, F. S. Søren Jacobsen Clementin, f. c. 76; St. Aarh. 96; ~ Anne Christence Hjersing, levede 43 i Enslev, Vellev S. (Sstr. t. Jens N. H. i Ørting-F., t. Niels N. H.i Søften-F., t. Hans N. H. i Skivholme-S., t. Jørgen N. H. i Lyngaa-S. og t. Dorothea N. H. ~ S. M. Sparre i Thorsager-B.); F. Niels Nielsen H., Forv. ved Grevskabet Frijsenborg og Forp. paa Faurskov; M. Cathrine Hansdtr. Owidt fra Tønder; 1 S., 6 D.; see L. C. Fussing i Veierslev-A.-T.; [b. 27/5 1729].

KUM II, s. 220 (»Severinus Clementinus«); Nygaards sedler: Hustrus søskende; PT 5:6 (1909), s. 167-168 (svigerfars biografi).

8. 13/6 1729, o. 26/8, Amdi Knudsen Blichfeld, f. Grenaa 98; (Bdr. t. Frants K. B. i Sal-G.); F. K. Henrik Frandsen B. af Vitten-H.-H., Byfgd. i Grenaa og Herredsfgd. i Mols; M. Anne Amdisdtr. af Langaa-T.-V.; St. Grenaa 15, Bacc. 16; ~ Kirstine Lou (Løv), † 24/9 69; u. B.; [† 28/7 1731].

KUM II, s. 394, 397 (»Amadeus Canuti Blichfeld«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Houlbjerg hrd. nr. 13, 32.

9. 21/9 1731 [Høibjerg-E. 13/8 23] Henrik Lorentsen Buchholtz af Almind-S., f. c. 92; St. pr. 13; r. Cap. Vibg. Graabr. K.-A.-T., o. 22/3 22; Pr. 5/5 56; ~ Maren Pedersdtr. Møller, f. 90, † 19/4 77; [† 3/3 1763].

KUM II, s. 372 (»Henricus Bucholzius«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Lysgård hrd. nr. 14.

10. 23/9 1757*, o. 6/10 58**, Niels Andresen Stæhr, f. c. 28; St. 48, Bacc. 49; ~ Aarh. Frue K. 22/7 63 Johanne Marie Olsen, f. c. 29, b. 6/12 64; u. B.; [b. 5/4 1764].

KUM III, s. 88, 89 (»Nicolaus Stær«, 21 år gl.).

11. 27/4 1764, o. 15/8, Christian Carl Stolpenberg, f. Helsing. 38; F. Org. v. Mariæ K.; St. Helsing. 56, Bacc. 59; ~ 26/7 65 Georgine Lucie Johansdtr. Olufsen af Fausing-A., d. 13/10 41; u. B.; 2 ~ Etm.; [b. 10/41768].

KUM III, s. 162, 194 (»Christianus Carolus Stolpenberg«, 19 år gl.).

12. 20/5 1768, o. 29/7, Terkil Nielsen Friis-Müller; [15/5 1795 Ormslev-K.; see der].

13. 12/6 1795 [Haurum-S. 4/10 93, o. 30/10] Laurits Tolstrup, f. Urlev 28/9 60; F. Andr. T., Rdmd. og Bkdmr. i Hors.; M. Maren Lauritsdtr. Møller; St. Hors. 81; C. 27/4 87, n.; Pr. . . ; ~ 95 Mathilde Clara Sophie Kaas, f. 21/4 65, † Ribe 21/5 52; F. Commandcpt. Malte K.; M. Karen Dorck; u. B.; [† 28/1 1812].

14. 22/4 1812 [Haurum-S. 10/12 02, o. 9/3 03] Hans Ulrik Borgen af Lyngaa-S., f. Veierslev 13/3 69; St. Rand. 89; C. 13/10 95, n.; Pr. 06–19; ~ Anna Elisabeth Mønster, f. 11/12 69, † 7/8 41; F. Christ. M., Skovrider i Sjælld.; M. Øllegaard Christine Johanne Kelle; 5 S., 4 D.; [† 21/11 1838].

15. 18/1 1839 [Haurum-S. 17/5 33] Niels Peter Henneberg; [19/8 1845 Aalbg. Frue K.-T.; see L. Lyngby-Ø.].

16. 29/10 1845 [Gjøl 9/6 35, o. 19/8] Johan Arent Flensborg af Skivholme-S., f. Borum 18/12 07; St. Aarh. 26; C. 19/4 31, l.; ~ 7/9 35 Mette Skalstrup, f. 22/9 05; F. Vilh. S., Møller i Taastrup; M. Sophie Cathr. Petersen; 3 S. 2 D.; see Vilhelm S. F. i Ferslev-D.-V.; C. E. Otterstrøm i Nordby p. S.; Nicolai A. F., Cand. th. 65/2; [† 20/7 1880].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.