Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 978. Sal (Sahl) og Gullev,

Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; Aarh. M.; K. 3/266; L. P. B. 411; P. 29; L. S. v. W; Lkm. 5/436; Kbg. 1691.
———————————

1. c. 1527. Thomas Nielsen; [† 1549].

2. (1546). Jens Poulsen; see Etm.; [† 1584; levede endnu 28/5 1584; den 23/10 1553 fik »Hr. Jens i Gulløf Landgilden af Gulløf Præstegaard«].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 266.; KS 3:2 (1877-80), s. 207; 6:3 (1939-41), s. 167 (Uddr. af Rettertingsdomme).

3. 1584. F. S.? Poul Jensen; [† 1602].

4. c. 1603-04(?). Knud Andersen Schomstrup; [† 1615; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 24/6 1603; var kaldet til et Præsteembede, men rejiceret ved Bispeexamen, lovede at afstaa fra Kaldet og se at faa sine Kundskaber opfriskede].

KS 3:2 (1877-80), s. 746 (»Canutus Andreæ Skomstrup«).

5. 1615. Morten Lauritsen Schiwe; St. i Kbh. (94); [† 1629; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 18/12 1614].

F-P s. 137 (»Martinus Laurentii Schiffue«); KS 3:2 (1877-80), s. 750 (»Martinus Laurentii F.«).

6. 1629. Morten Nielsen Givskud; St. 13; see Etm.; [† 1646].

KUM I, s. 9 (»Martin. Nicol. Cimber Giffskod«).

7. (1645) [Hør. Aarh. . .] Søren Mortensen Skjelskør; St. Skjelsk. 30; ~ F. D. Maren Mortensdtr., levede 72; see Etm.; [† 1666].

KUM I, s. 104 (»Severinus Martini Schelschorensis«); P-Aarh. f. 34a, opsl. 36.

8. o. 29/6 1666**. Ole Jensen Pind, vistnok af Hobro-S.; St. Aarh. 62; Pr. 17/6 84; 1 ~ F. D.? Maren Sørensdtr., 23/9 91; 5 S., 4 D.; 2 ~ Sal 14/6 92 Else Rasmusdtr. Mosegaard, b. 26/5 98; 1 S., 2 D.; 3 ~ Aarh. 8/11 98 Elisabeth Hansdtr. Harding, f. Aarh. 20/10 77, † Aarh. 28/8 21; F. H. Bendixen H., Rdmd., Postmstr. og Kbmd. i Aarh.; M. Mette Jensdtr. Winther; 2 S., hvoraf 1 S. overlevede Moderen; 2 ~ 13/11 13 Dinis Jensen Horst, Bgr. i Aarh.; see Etm.; Jens O. P., Rtr. i Skjelskør; [† 26/2 1708].

KUM I, s. 307 (»Olaus Iani Pindius«); P-Aarh. f. 8a, opsl. 10; f. 48b, opsl. 52; Nygaards sedler: Børn, børn (1700), 1. hustrus død, 2. vielse, 3. vielse; PT 5:6 (1909), s. 165 (3. hustrus biografi).

9. 11/6 1706**, o. 8/10 07, F. S. Jørgen Olsen Pind, f. c. 77; St. Aarh. 94; ~ 28/11 08 Kirstine Jacobsdtr. Graa; 2 S., 1 D.; see J. J. Graae i Grundfør-S.; 2 ~ Etm.; [† 1/4 1712].

KUM II, s. 207 (»Georgius Olai Pind«).

10. 28/5 1712, o. 22/7, Henrik Jensen Schow, f. Vibg. Stift 84; St. Aalbg. 07; C. 16/8 09, n.; ~ 15/7 13 F. E., † 42; 2 S., 3 D.; see Jens H. S. i Kippinge-B.; [† 11/10 1729].

KUM II, s. 322 (»Henricus Schovius«, 20 år gl.).

11. 18/11 1729, o. 16/12, Frants Knudsen Blichfeldt, d. Grenaa 20/4 97; (Bdr. t. Amdi K. B. i Hvorslev-G.); F. K. Henrik Frantsen B. af Vitten-H.-H., Byfgd. i Grenaa og Herredsfgd. i Mols; M. Anne Amdisdtr. af Langaa-T.-V.; St. Grenaa 15, Bacc. 16; C. 18/1 18, h.; ~ Hammel 19/5 30 Mette Christensdtr. Winding af Haasum-R., f. c. 89, † Lille-Ring, b. Framlev 27/1 50; u. B.; [† 23/2 1737; stiftede 18/12 36 et Legat paa 500 Rdlr.; begge Skolelærerene nyde aarligt hver Renten af 200 Rdlr., og begge specielle Skolekasser hver Renten af 50 Rdlr.; gav ligeledes 200 Rdlr. til G. K., hvor hans Begravelse er].

KUM II, s. 394, 397 (»Franciscus Canuti Blichfeld«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Houlbjerg hrd. nr. 13, 32, 37; Nygaards sedler: Dåb, vielse, enkens begr.; Danske Kancelli: Testamente.

12. 19/3 1737 [p. Cap. Karise-A. 23/4 36, o. 25/4] Mag. Ole Pedersen Kleve; [6/10 1741 r. Cap. Aarh. Frue K. o.s.v.; see der].

13. 8/12 1741, o. 16/2 42, Mag. Christian Jegind; [5/10 1753 Faxe; see der].

14. 29/10 1753, i. 13/1 54 [Lærer v. Waisenhuset 48], Henrik Bøtcher, f. Ribe 21; (Bdr. t. Johan H. B. i Moltrup-B. og t. Maria Susanne H. B. ~ B. N. Ussing i L. Lyngby-Ø.); F. Henrik B., Rdmd. i Ribe; M. Abigael Johansdtr. Vandel; St. Ribe 40; C. 12/10 44, h.; Pr. . . ; ~ Ingeborg Sophie Ham, f. c. 14, † 27/4 89; (Sstr. t. Dorothea v. Ham ~ R. C. Mønich i Vordingborg-K.); 1 D.; [† 20/10 1784; stiftede et Legat paa 200 Rdlr., hvoraf Skolelærerne nyde Renten].

KUM III, s. 5 (»Henricus Bøtcher«, 19 år gl.); Chr. Ottesen: Det kgl. Vajsenhus gennem to hundrede Aar, Kbh. 1927, s. 234; Nygards sedler: Hustrus søster; Han er ikke broder, men søskendebarn til Laurits B. i Lumby, se E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1093, 1263.

15. 11/1 1785 [V. Hornum-H.-F. 5/8 83**] Jens Høst Birch; [20/4 1792 Hammel-V.-S.; see Vitten-H.-H.].

16. 16/5 1792, o. 12/9, Claus Svitzer, f. Asnæs 17/9 63; F. Jstrd. Erik Clausen S. til Gislingegd.; M. Maren Felten Schjøt; St. Od. 84; C. 9/4 88, n.; ~ 96 Edel Helene Margrethe Dyhr, f. 2/5 62, † 10/6 40; F. Andreas D. til Tustrup v. Rand.; 2 S., 2 D.; [† 1/2 1837].

17. 22/4 1837 [p. Cap. Gjern-S. 3/10 34, o. 17/12; Gylling 29/11 36] Clemens (Cleming) Christian Fogh Paludan; [10/9 1860 N. Næraa-B.; see der].

18. 8/12 1860 [Cat. Assens 4/3 53, o. 13/4] Salomon Ochsner, f. Helsing. 4/2 15; F. Georg O., Tømmermstr.; M. Anna Cecilie Horndal; St. Helsing. 34; C. 22/4 41, h.; ~ 5/5 52 Cornelia (Emilie?) Julie Dorothea Wøldike, f. 22/3 19, † 25/7 69; F. Krigscancellisecr. Marcus W. af St. Hedinge-H.; M. Anna Marg. Dorothea Gede; u. B.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.