Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 879. Ormslev og Koldt,

Ning Herred, Aarhuus Amt og Stift.

H. 5/82; K. 3/90; P. 43; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/72; Kbg. 1683 (÷ 1758-63).
Anm. Kirken laa til Vor Frue Alter i Århus indtil 1557. Koldt blev Annex til Ormslev ved Klemmebrev i 1555. Frimenighedskirke i Bering, Koldt S.
———————————

1. 1559. Mikkel Rasmussen; vist ~ Kirsten Lauritsdtr., f. c. 56, † 13/2 02; 11 B.; [var her endnu 1584; 28/10 1559: »Hr. Michel Rasmussen, der for nylig er kaldet til Sognepræst i Ormes1øf, har klaget over, at han ingen Præstegaard har, fordi den rette Præstegaard bebos af en Bonde, som han ikke har kunnet faa ud, da Jens Juul paa Kongens Vegne var hans Hjemmel til at blive; han har derfor maattet leje en Gaard i Aarhus, hvoraf han maa gjøre sædvanlig borgerlig Tynge. Jens Juul skal undersøge Sagen, og hvis det forholder sig saaledes, skal han lade Præsten faa Gaarden, hvis ikke, skal han tilskrive Kongen al Besked derom«; 2/5 1560: »Da Hr. Michel, Sognepræst til Kolte Sogn, har berettet, at Christoffer Rosenkrantz til Skierne har Livsbrev paa hans rette Præstegaard, maa han aarlig oppehære 2 Pd. Byg af Aarhusgaard, indtil hans Præstegaard bliver ledig«; vistnok Hustrus Eptph.].

KB bd. 2 (1556-60) s. 328, 397; KS 3:2 (1877-80), s. 207; DanKir, bd. 16, s. 2170 (se nedenfor).

2. (1610). Christopher Esbernsen A.

KS 5:2 (1903-05), s. 553.

3. 16 . . Simon Pedersen (Nielsen?); maaskee St. Ribe 03.

F-P s. 201 (»Simon Petri«).

4. c. 1616. Oluf Mortensen Fabricius; St. 13; [fmtl. afsat c. 1644; siges hos Lkm., at være bleven Cap. i Besser-O.; see der].

5. c. 1644. Jens Hansen Ølgod, vistnok af Ølgod-S.; St. Fdbg. 39; Præceptor p. Sorø til 43; i 1 ½ Aar; [fmtl. † c. •/8 1645].

KUM I, s. 152 (»Ioannes Iohannis Ølgodius (Zythagethus)«); SB s. 278.

6. k. 10/9 1645, o. 29/4 46, Rasmus Christensen; St. Kjøge 38; see Etm.; [† 1684].

KUM I, s. 144 (»Erasmus Christiani Aarhusius«); P-Aarh. f. 12a, opsl. 14.

7. o. 16/5 1679**. F. S. Peder Rasmussen; vist St. pr. 73; ~ Cathrine Nielsdtr. Weirum af Veirum; 2 ~ Etm.; [† 9/11 1683].

KUM II, s. 42 (»Petrus Erasmi«); P-Aarh. f. 54b, opsl. 58.

8. 15/9 1683*, o. 9/11, Anders Olufsen Bjørnør, f. Bjørnør, Trondhj. St.; F. maaskee O. Torgersen, Sp. i Bjørnør; M. Ide Andersdtr.; St. Trhj. 75; ~ 84 F. E.; 3 ~ Peder Nielsen Schaarup, Hør. og Cant. i Aarh., og † 04; [† 12/6 1697].

KUM II, s. 58 (»Andreas Olavius«); P-Aarh. f. 56a, opsl. 59; STD s. 203-04.

9. 17/7 1697 [Hammel-V.-S. 3/2 93] Mag. Mads Hansen Trane; [15/5 1711 Vibg. Dk.; see der].

10. 5/6 1711 [Skivholme-S. 26/3 08, o. 18/5] Terkil Christensen Nissen, f. Rudkjøb. 7/4 81; St. Od. 02; C. 6/4 05, h.; Hør. Aarh.; ~ Uth. 6/8 1708 Anna Margrethe Keyen (Kej), f. 89, † 14/6 54; see N. F. J. Müller i Dover-V.; J. J. Helsted i Lønborg-E.; H. R. T. Nissen i Søften-F.; Etm.; [† 17/11 1752; fornøielig og skjemtsom].

KUM II, s. 275 (»Torchillus Christiani«, 20 år gl.).

11. 23/11 1742**, o. 24/5 43, F. S. Hans Christian Terkilsen Nissen, f. 29/9 13; St. Aarh. 32; C. 29/1 37, l.; 1 ~ Saxild 13/6 49 Anna Marie Mortensdtr. Vestergaard, f. p. Vilhelmsborg 11/7 25, † 5/10 50; 1 D.; 2 ~ Ormslev 26/6 53 Ingeborg Nielsdtr. Bang, † 14/7 91; [† 23/2 1763; gav 14/8 61 et Enkesæde; Eptph. for 1. Hustru; Gravflis].

KUM II, s. 538 (»Iohannes Christianus Nissenius«, 18 år gl.); DanKir, bd. 16, s. 2170, 2172 (se nedenfor).

12. 12/6 1762**, o. 29/10, F. Søstersøn Jacob Nielsen Friis Müller af Dover-V., f. 34; St. pr. 53; C. 4/11 58, n.; 1 ~ Margrethe Marie Kragballe af Odder, f. 44, † 67; 2 ~ 28/7 75 Kirsten Johansdtr. Helsted af Lønborg-E., f. 17/1 41, † 80; [# 1795; † 9/6 97; 1. Hustrus Lgst.].

DanKir, bd. 16, s. 2171-72 (se nedenfor).

13. 15/5 1795 [Hvorslev-G. 20/5 68, o. 29/7] F. Bdr. Terkil Nielsen Friis Müller af Dover-V., f. 36; St. 53; C. 4/11 58, n.; tit. Pr. . . ; ~ 1/8 69 F. E. i Hvorslev: Georgine Lucie Johansdtr. Olufsen af Fausing-A., b. 23/12 82; 2 S., 6 D.; [# 1799; † 29/11 1807].

14. 16/8 1799 [Haurum-S. 28/4 97, o. 17/5] Erhard Blichfeldt, d. Fuglsang, Voldby S., 6/2 65; F. Henrik Frantsen B., Skovrider ved Frijsenborg, hvis Fader var Degn i Hammelev og Enslev; M. Christine Elisabeth Sophie Lassen; St. Aarh. 86; C. 30/4 95, h.; ~ 5/1 98 Johanne Dorothea Bøggild, f. 3/4 63, † 14/10 17; F. Daniel Tyresen B., Kbmd. i Aarh.; M. Joh. Marie Olufsen; 3 S., 1 D.; see Hans F. B. i Mørke; [† 18/4 1834; virksom; paasaae Kaldets Bedste; Efter Stamtavlen over Familien Blichfeldt var Henrik Frantsen B. en S. af F. Pedersen B. (af Ødum) degn i Hammelev-E.].

KUM III, s. 418 (»Erhardus Blichfeldt«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Døbt, død, mor, fars død, farfars børn, farfars død, der var degn i Hammelev og »af Ødum«; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Nørre hrd. nr. 26, 47 (farforældres skifter), Viborg amt, Houlbjerg hrd. nr. 37 (farfars slægt).

15. 4/6 1834 [Hundslund 25/5 16, o. 26/5] Johan Eichel Skovgaard, f. Eskildstrup 20/5 80; F. Peder Nicolai S., Universitetsforv.; M. Charlotte Amalie Bang; St. Roesk. 99; C. 18/1 03, l.; 1 ~ 16 Caroline Georgine Diderikke Bang, f. Helsingegd. 18/5 89, † 6/9 26; F. Holger B., Forp.; M. Anna Marie Holst; 3 S., 2 D.; 2 ~ 27 Christiane Ebeling, f. Aarh. 11/4 06; F. Carl Emil E., Org.; M. Anna Sophie Ingerslev; 4 S., 4 D.; see Harald S. i Sæby; [† 5/4 1841; var en særdeles nøiaktig Embedsmand; B. D. G. 1/140].

16. 17/6 1841 [Hinge-V. 23/5 19] Johan Henrik Stabell, f. Vibg. 27/1 81; F. Nicolai S., Landthingsadvoc.; M. Marg. Schrøder; St. Vibg. 98; C. 25/10 02, l.; Hør. Vibg. 03; Adj. ss. 5/9 06; Sp. Vinding-V. 11/6 13, o. Vibg. 4/8; Pr. 12/1 27; ~ 2/6 08 Maren Sørensdtr. Torjussen (ogsaa kaldet Sørensen), f. Christiansand 16/2 90, † Aarh. 24/6 63; F. Søren Torjussen, Eier af Kjærran v. Christiansand; M. Guri Torufsdtr. Væggeland; hun kom som et fattigt Barn fra Norge; tjente først som Gaasepige; senere som Huusjomfru hos Cfrrd. Jespersen i Vibg.; see Torjus V. S. i Rødding-L.-P.; A. J. Meldal i Taars; [† 25/10 1846; brav og værdig; B. D. G. 1/200; E. 3/208 og S. 3/228].

Sixhøj nr. 1539.

17. 15/1 1847 [Bøvling-F. 4/8 24] Andreas Peter Johan Teilmann af Tølløse-Aa., f. 18/9 97; St. Roesk. 16; C. 19/10 20, h.; Ring-F. 30/10 22, o. 18/4 23; R.* ved sit 50 Aars Jub. 18/4 73; ~ 27/11 23 Anna Cathrine Høegh, f. 27/11 01; F. Peter H., Eier af Ryssensteen og Rammegd.; M. Else Christiansdtr.; 5 S., 4 D.; See Peter T., Cand. th. 47/1; Jørgen T., P. v. Frimenigheden i Koldt S.; [# 14/12 1874].

18. 2/4 1875. Iver de Hemmer Gudme; 18/8 76 en smuk Vogn; see Nat. Tid. og Skjern.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1983-87. Ormslev Kirke, s. 2153-2176, Kolt Kirke, s. 2177-2196.