Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 301. Galten og Vissing, samt indtil 27/8 1823 Hadbjerg, nu til Ødum,

Galten Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

L. S.; K.; L. P. B. 558; P. 9; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/455; Kbg. 1667.
———————————

1. (1527). [Hornslet (før 1516)] Jens Christensen (Kircheholt); Pr.

2. (1552). Christopher Simonsen; Pr.; ~ . . . ; 2 ~ J. Knudsen i Kristrup; see Christen C. G. i Kristrup; [fmtl. † c. 1580-83; fik 11/1 52 »Brev ad gratiam paa en Ejendom, kaldet Hinge Mark«].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 112; KS 3:1 (1874-77), s. 276-77.

3. (1584. 1620). Jens Jensen Gjørding, maaskee af S. Gjørding-V.; Pr. (08. 20); see B. J. Galthen i Tranebjerg; J. J. Galthen i Søften-F.; [† c. 1620; Hans Jensen var Cap. her i 1620].

KS 3:2 (1877-80), s. 206; 5:2 (1903-05), s. 551; 3:2 (1877-80), s. 756.

4. c. 1620 [Rtr. Rand. 18] Peder Olsen Gammelgaard (Gamelus), f. c. 98; (vist Bdr. t. Thorn O. G. i Ry); F. vistnok O. Tornsen i Gammelgd., Bgr. og Rdmd. i Skive; St. 12; ~ Catharine Nielsdtr.; [† 1638; Eptph.; fik 1622 Simon Nielsen som Cap.].

KUM I, s. 6 (»Petrus Olaj Gammell Gar.«); Sixhøj nr. 144; KS 3:2 (1877-80), s. 750 og 751 (»Petrus Olai Gammelgardius«); KS 3:2 (1877-80), s. 753.

5. 1638 el. 39. Niels Petersen Maltbech af Malt-F., f. 13; St. Ribe 35; ~ Elisabeth Nielsdtr., f. c. •/1 20, b. 2/8 98; see Etm.; N. N. Galthen, r. Cap. Ribe Cathrine K.; L. J. Sommerfeldt i Grundfør-S.; D. Jensen i Hjerk-H.; J. P. Murer i Grindsted-H.; J. J. Holst i Lime; [† c. 1667].

KUM I, s. 127 (»Nicolaus Petri Moltbecchius«); FAaW, s. 18, 19.

6. o. 18/10 1667. F. S. Peder Nielsen Galthen*, f. 13/1 44; St. Rand. 62; Pr. 10/10 88; ~ c. 71 Anna Ottosdtr. Haslund af Haslund-Ø., f. 4/12 46, † 16/9 27; 6 S., 3 D.; see Niels P. G. i Feldballe-N.; Venzel P. G. i Sneum-T.; [† 9/1 1728; T. 196].

KUM I, s. 308 (»Petrus Nicolai Galtenius«); P-Aarh. f. 8a, opsl. 10; f. 51a, opsl. 54; FAaW, s. 19, 37-38.

7. 4/9 1728 [N. Søby-H. 8/9 27] Andreas Jacobsen*, f. Ærøskjøb. 29/12 90; F. J. A., Rdmd. ss., siden Forp. p. Graasteen; M. Bodil Pedersdtr.; St.Od. 08, Bacc. 09; C. 9/9 15, l.; r. Cap. Ærøskjøb. 14/4 16; ~ 7/8 20 Sara Nielsdtr. Krogstrup, f. 02, † 3/7 59; (Sstr. t. Hans N. K. i Espe-V., t. Herluf F. N. K. i Haslund-Ø., t. Anne N. K. ~ F. H. Schurmann i Besser-O. og t. Anne Cathrine K. ~ H. A. Godske i Tanderup); F. N. Hansen K., Skrvr. i Salling H., Forv. p. Brahetrolleborg og Brendegd.; M. Gjertrud Winther; 8 S., 7 D.; Børnene toge Navnet Krogstrup; see Niels O. K. i Skivholme-S.; Jacob A. K. i Sjelle-S.-L.; Poul O. G. A. K. i Haurum-S.; L. N. Brunow i Aarslev-H.-L.; P. O. Monrad i Ødum; D. C. Borgen i Lyngaa-S.; [† 10/2 1774 ; ærværdig, flittig, aarvaagen, nidkjær, frygtet og elsket. „Prædikede, men kunde være bedre og til mere Opbyggelse udført“. See J. H. 3/381].

KUM II, s. 332, 338 (»Andreas Iacobi Molpidanus«, 24 år gl.); Danske kancelli: Kaldsbrev til Nr. Søby; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 89; Århus byfoged nr. 1584.

8. 21/4 1774 [Laurbjerg-L. 24/5 65] Carl Frederik Heibroch, f. c. 22; St. Od. 43; Degn i Galten . . . ; ~ Randers 25/6 66 Anna Sophie Rasmusdtr. Bang, f. 42, boede 87 som Enke i Grundfør; F. B. Jensen B., Hør. og Chordegn i Rand.; M. Mette Marie Thomasdtr. Karmarch; 4 S.; 2 ~ Etm.; [† 1785].

KUM II, s. 32 (»Carolus Fridericus Heibroch«, 21 år gl.); Nygaards sedler; Vielse, enken i 1787; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Galten hrd. nr. 49, Støvring hrd. nr. 97; han var kun gift én gang.

9. 2/9 1785 [Laurbjerg-L. 24/6 78, o. 7/8] Laurentius Schmidt, f. Kbh. 2/9 48; F. Christopher S., Skræder; St. Kbh. 65; C. 76; Insp. v. Indfødsrettens Sk. s. A.; Pr. (09); 1 ~ 76 Birgitte Larsen, f. 50, b. 23/3 89; 2 S., 4 D.; 2 ~ Grundfør 11/8 89 F. E., † her 21/1 19; u. B.; see Carl A. S. i Haslund-Ø.; Christopher L. S. i Værum-Ø.; [† 30/3 1823].

Nygaards sedler: 2. vielse, 2. hustrus død; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Galten hrd. nr. 52.

10. 31/12 1823 [Horne-A. 7/8 22] Iver Hansen Vadum* af Mosbjerg-H., d. 21/5 93; St. Aalbg. 12; C. 6/10 17, l.; p. Cap. Mosbjerg-H. 30/10 18, o. 21/4 19; Sp. Henne-L. 27/2 22; R.* 12/10 (30/10) 68; ~ 25/7 23 Elisabeth Caroline Budtz af Thorsager-B., f. 10/10 01, † Kbh. 28/6 74; 6 S., 4 D.; see Claus V., o. Cat. i Faaborg; A. L. Breinholm i Hvidbjerg-Ø.-L.; P. V. Møller-Holst p. Askø; [Guldbr. 25/7 73; fik et smukt og kostbart Gulduhr fra Menigheden; see D. T. 73/194; † 21/7 1874].

11. 2/10 1874 [Daugbjerg-M.-S. 3/3 66] Christian Frederik Læssøe, f. Fladstrand (Frdhvn.) 1/2 13; (Bdr. t. Axel V. L. i Svallerup); F. Niels Fred. L., først Gross. i Kbh., siden Told- og Consumptions-Insp. i F., senest Havne-Contr. i Kbh.; M. Margrethe Juliane Signe Abrahamson; St. Kbhs. Bgdsk. 33; C. 22/4 41, h.; 3 Aar Lærer ved Fattigvæsenets Sk. og en Sgnsk. i Kbh.; Skllr. i Udby, Tusse H. •/5 45; Kvong-L. 5/10 57, o. 20/11; R.* 23/9 89; ~ Farum 14/6 45 Elisabeth Dorothea Pingel, f. Rønne 4/10 25, † 2/3 99; F. Cclrd. Jacob Claudius P. af Allested-V., Bfgd. i R. og Foged i Bornholms Vester Herred; M. Janusine Christiane Prahl Arboe; (68) 6 S., 4 D.; see H. L. Engberg i Haderup; [† 19/7 1901; E. S. 2/286].

Elvius s. 139-40; G-HF I, s. 238-39.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.