Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 183. Dalbyneder, Raaby og fra 1633 Sødring (tidligere til Voer i Rougsø H.).

Gjerlev Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K.; L. S. 2/8; L. P. B. 534; P. 11; M. S. III.; Aarh. M.; S. i K.; Lkm. 5/511; Kbg. 1768.
Anm. Nu Dalbyneder og Dalbyover. See Raaby-Sødring.
———————————

1. 15 . . Christen Poulsen.

2. c. 1565. Hans Poulsen Skall (Skals?); [fmtl. † før 1584].

2b. (1584. 1608). Hans Jørgensen; Pr. (84. 08); [fmtl. † c. 1610].

KS 3:2 (1877-80), s. 206; 5:2 (1903-05), s. 552.

3. 1610. Ole Pedersen (Balle?), vist St. i Kbh. (04); [† 1629; fmtl. den »Olaus Petri Balle« som aflagde Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1609].

F-P s. 135 (»Olaus Petri Balg.«); KS 3:2 (1877-80), s. 758; 3:2 (1877-80), s. 748 (»Olaus Petri Balle«).

4. 1629. Jens Jensen Welling, maaskee af Ø. Velling-H.-G.; St. Vibg. 26; ~ Anne Christensdtr. Bredkjær af Hellevad-H.-Ø., f. c. 19, † 16/6 52; 2 S., 1 D.; [† 10/4 1653].

KUM I, s. 79 (»Ianus Iani Velling«); KlitVen s. 128, 382, 383.

5. k. 15/5 1653, o. 19/7, Geert Christensen Bredkjær af Hellevad-H.-Ø.; St. i Rostock 45; 1 ~ Anne Mikkelsdtr. fra Rudkjøbing; 3 S.; 2 ~ Bodil Lauritsdtr. Hellevad af Ø. Brønderslev-H.; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 22/3 1677].

Helk I, s. 190 (»Gerhardus Christiani Lappalii Danus«, fmtl. fejlæst for Latipaludanus); P-Aarh. f. 15b, opsl. 18 (»Gerhardus Christiani Latipaludanus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 32, 12; Rudkøbing byfoged nr. 176; Priv. Pers.ark. ved LAV, Bondo; KlitVen s. 128, 382.

6. k. 6/4 1677, o. 27/4, Anders Mortensen Sejer (Sejersen, Bondo); St. Rand. 69; ~ F. E., Skifte p. Skovsgd., Onsild S., 21/5 11; 4 S., 4 D; see H. A. Bondo, ø. Cap. t. Aarh. Dk.; [† 15/9 1691].

KUM II, s. 15 (»Andreas Martini Victorinus«); P-Aarh. f. 53b, opsl. 57 (»Andreas Martini Victorinus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 32; PT 1992, s. 110 (note 63); (han var ikke »af Hvirring-T.-H.«); KlitVen s. 382.

7. 21/11 1691, E. f. B. 29/12 [p. Cap. Avaldsnes p. Karmøen, Christiansand Stift, c. 89] Lucas Rasmussen Friis; vist St. Kallundbg. 68; ~ c. 90 Anne Eliasdtr. Schonevig; F. E. Andersen S. af Ourø, Sp. og Pr. i Skaanevig, Bergen Stift; M. Elisabeth Lauritsdtr. Galtung; flyttede vistnok som Enke til Norge; [† 11/5 1705].

KUM II, s. 9 (»Lucas Erasmi Frisius«); Lampe I, s. 177.

8. 30/6 el. 30/7 1706, („formedelst Proprietairens Forsømmelse“) o. 8/10, Christen Nielsen Spentrup, f. c. 80; F. N. Christensen S., Byskriver i Mariager; M. Margrethe Christensdtr. Lange; St. Aarh. 00; Bacc. 01; Pr. 28/8 22; ~ Mariager 12/5 06 Engel Foss, † 51; [† •/2 1739].

KUM II, s. 259, 264 (»Christianus Nicolai Spentrup«); E. Brejls skifteuddrag: Mariager byfoged, nr. 40, 90.

9. 6/3 1739, o. 1/5, Hans Rosenquist Terkelsen Nissen; [3/8 1742 Søften-F.; see der].

10. 6/10 1742, o. 16/11, Damianus Thomsen Dall, d. Slag. 15/9 13; (Bdr. t. Nicolai T. D. p. Fæmø); F. T. D., Ridefoged p. Antvorskov; M. Gjertrud Damianusdtr. Busch, hvis Fader var Officer og af Haraldsted-A.; St. pr. 31; Pr. 64–68; ~ Aarh. Dk. 7/6 43 Gundel Christiane Cramer; 4 S.; 2 ~ c. 56 Helene Marie Steenfeld, f. Bislev S. c. 27, † Od. 23/12 97; F. Hans Mathiassen S. i Bislev; M. Marie Lauritsdtr.; 1 S., 1 D.; see Etm.; P. A. Stenfeldt i Korup-U.; [† 25/4, b. 4/5 1775; Pg. br. 67].

KUM II, s. 531 (»Damianus Dahl, e privata Mørrichii«, 19 år gl.); Kbg. Slagelse Skt. Peders (1645-1731) opsl. 130 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 5068, Hald amt nr. 59, Gejstl. sk. i Randers amt, Gjerlev hrd. nr. 2; Nygaards sedler: Enken i 1787; Blaabjerg, Anton: Busch – fra Sjælland? Slægten, Gemmesider II B (1995-99), s. 140-144.

11. 18/5 1775 [p. Cap. Gjerlev-E. 4/3 73] Frederik Christian Jacobsen Timmermann af Hobro-S., f. c. 44; St. Aarh. 63; 1 ~ Dalbyneder 8/7 76 Cathrine Marie Spentrup, † 17/5 83; 2 ~ 11/5 84 F. D. Cathrine Maria Damiansdtr. Dall, f. 19/7 60; 1 S., 3 D.; 2 ~ P. A. Stenfeldt i Korup-U.; [b. 26/4 1785].

Nygaards sedler: Børn, 1. vielse; Kbg. Dalbyneder (1768-1813), opsl. 55 (begr.).

12. 10/6 1785 [p. Cap. Holbæk-U. 27/8 84, o. 8/9] Peder Marcussen Høeg; [12/11 1817 Ø. Tørslev; see der].

13. 22/4 1818 [Uldum-L. 30/9 03] Marcus Plesner; [4/7 1821 Ørsted i J.; see der].

14. 9/1 1822 [Durup-T. 14/5 17] Hans Ravn af Hem-H.-D., f. Nautrup 4/11 76; St. Vibg. 94; C. 25/10 98, n.; p. Cap. Hem-H.-D. 18/12 01, o. 19/2 02; Vivild-V. 5/4 11; ~ Vivild 2/7 12 Mariane Sørensen, f. p. Hevringholm, d. 4/6 89, † Rand. 29/7 44; F. Laur. S., Eier af Hevringholm, siden af Hevring M.; M. Maren Vad; 2 S., 3 D.; see Lars T. F. R. p. Seierø; C. P. Ussing i Roager; [† 13/3 1836].

Sixhøj nr. 1509.

15. 28/6 1836 [Dollerup-F.-R. 12/9 32, o. 16/11] Johan Ferdinand Sebastian Carlsen, f. Kbh. 22/7 04; F. Joachim Fred. C., Kammerlakai; M. Ester Marg. Scheffer; St. Kold. 23; C. 8/7 28, l.; ~ Kbh. 17/1 29 Gjertrud Mariane Kirstine Dahl; f. 7/1 02, † 24/1 52; F. Oberstlieut. J. D.; M. Anna Marg. Heden; 4 S., 1 D.; 2 ~ Dalbyneder 11/2 53 Margrethe Frederikke Sebbelou, f. c. 25; sep. 58; F. vist Insp. v. Klampenborg; 2 S., 1 D.; 3 ~ Kbh. Frue K. 11/11 68 Annie Dorthea Hansen, † Kbh. 5/4 1907; F. Contr. i Helsing.; [# 30/11 1868].

(6/2 – 26/2 1869. J. Mygdal; see N. Snede-E.).

16. 16/2 1869. Christian Ludvig Nielsen; see Frederiksberg-H. Cap. p. l.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 894b. Raaby og Sødring,

Gjerlev Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

Anm. Begge tidligere Annexer til Dalbyneder.
———————————

1. const. 5/3 1873 [Cap. p. p. Hee 3/8 68, o. 16/10; Gjerlev-E. 2/1 69] Frederik Viggo Erik Frisenberg Thorup Schjøtt; [18/10 1875 Ringkjøbing-R.; see der].

2. const. 18/11 1875 [Cap. p. p. Herslev-G. 2/9 74, o. 21/11] Petrus Carl Lerche, f. Rand. 9/12 42; F. Mog. Pedersen L., Skllrr. i Ø. Tørslev; M. Joh. Mar. Tvilstedgaard; St. Rand. 62; C. 23/1 74, h1.; ~ 26/11 75 Mette Marie Lund, f. S. Bjert 17/7 52; F. Greg. Nissen L., Propr.; M. Mar. Juhl; (77) 1 S.; [25/10 1880 Mariæ-Magdalene-K.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.