Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 427. Hem og Sem,

Onsild Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

P. 51; K.; Aarh. M.; Lkm. 5/596; Kbg. Hem 1721 (÷ 1805-06), Sem 1718 (÷ 1788-90).
———————————

a) Sognepræster indtil Foreningen med Mariager.

1. 15 . . Henning Hansen.

2. (1579). Niels Thomsen; see T. N. Hem i Søndersø; B. N. Hem, ø. Cap. t. Kbh. Frue K.; [blev 89 overfalden af Poul Dall, da han gik af Kirken til sit Huus, og som slog ham, da han gik med vasa sacra i Haanden. Rigens Raad dømte (28/7 90) denne fra Livet; men han benaadedes].

KS 6:2 (1936-38), s. 473; K-R bd. IV, s. 174-176.

3. (15 . . 1619). Hans Sørensen; var her endnu 1619.

KS 5:2 (1903-05), s. 554; 3:2 (1877-1880), s. 758.

4. (1639. 63) [Rtr. Hobro] Thor Jensen; vist St. Aarh. 14, Bacc. 18; Pr. 11/10 48; see Etm.; [† 1672].

KUM I, s. 16 (»Theodorus Iohannis Arhusiensis«), s. 33 (»Theodorus Ioannis«); P-Aarh. f. 3b, opsl. 6 (»Theodorus Jannis«).

5. 1672 [Cap.*, o. 29/6 66] F. S. Niels Thorsen; St. Aarh. 41; Rtr. Hobro; ~ Cathrine Mikkelsdtr., der overlevede ham; [† 1690].

KUM II, s. 165 (»Nicolaus Theodorj«); P-Aarh. f. 48b, opsl. 52 (»Nicolaus Theodori«).
 

b) Sognecapellaner siden Foreningen med Mariager
efter Rescr. 23/2 1684.

1. 1691. Philip Mogensen Todberg, vistnok af Todbjerg-M.; St. Aarh. 57; [† 13/10 1695, staaende for Alteret i Sem K. Efter den kgl. Benaadning skulde han have residereret i Hem Pg.; men Mag. Hyphoff, stolende paa sine Patroner til Hove, lod ham forblive i sit Huus, for at have tillige Tjeneste af ham i Mariager, hvilket gik undertiden noget urigtigt til, efterdi han paa een Dag ofte maatte forrette Tjeneste i alle tre Kirker. Efter hans Død klagede Bønderne over den Uorden, der skete med Tjenesten, der blev forrettet, undertiden meget tidligt, undertiden meget sildigt, saa at de ei kunde passe paa den rette Tid; forlangede derfor, at Cap. skulde boe i H., at de ei skulde reise saa langt, naar de til deres Syge behøvede hans Tjeneste (Lkm.)].

KUM I, s. 269 (»Philippus Magni Todbergius«).

2. o. 3/4 1696. Peder Nielsen Lundsgaard af Ørslevkloster, f. 12/1 60; St. Vibg. 83; ~ Maren Gabrielsdtr. af Blære-E., E. e. P. P. Galskjøt, r. Cap i Sæby; u. B.; 2 ~ Birgitte Jensdtr. Kall af Glenstrup, b. 3/3 44; u. B.; [† 6/8 1740. Underlig, urimelig og trættekjær. Ved Landemodet 11/10 02 dømt, at holde sig sin Contract efterrettelig (nemlig ogsaa imellem at prædike i Mariager), og at betale til Enkekassen 20 Rdlr.; Sp. Sparre havde ogsaa strid med ham. Dømt 12/10 07 til 10 Rdlrs. Mulkt og 10 Rdlr. i Omkostninger. Anfaldt Sp. Friedlieb for Alteret i Hem K; vilde slide Messeklæderne af ham; kradsede ham med Neglene i Ansigtet o.s.v.; Commissionens Dom (27) blev af F. indstevnet til Høiesteret; men det kom til Forlig, hvorved Contracten blev gjort til Intet og L. skulde nyde Løn efter Forordn. 9/1 28 (100 Rdlr.), men han mistede Avlingen; siden levede han roligt og stille. Pg. br. 9/11 17].

KUM II, s. 124 (»Petrus Nicolai Heilscovius«); Sixhøj nr. 635; FWDP nr. 427b,2; Nygaards sedler: Enkens død.
 

c) Efter at Vindblæs gik fra Mariager r. Capellanie, har
vistnok den res. Capellan betyret Hem og Sem.

 

d) Sognepræster efter Adskillelsen fra Mariager
efter Rescr. 26/8 1803.

1. 6/1 1800, o. 22/3, Niels Christian Spur; [8/11 1811 Hobro-S.; see der].

2. 8/11 1811 [Hobro-S. 8/5 01] Hans Christian Warberg, f. Moss i Norge, 8/2 54; F. Niels W., Tolder; M. Barbara Cathrine Schmidt; St. Kbh. 70; C. 17/7 79, n.; r. Cap. Helsing. St. Mariæ K. 24/6 85, o. 19/8; Sp. Rødby-R. 8/1 90; 1 ~ Helsing. 19/5 86 Anna Dorothea Brechwoldt; 5 S., 3 D.; 2 ~ F. Sstr. Johanne Elisabeth Brechwoldt; † •/5 11; vist u. B.; [# 24/6 1819; † 8/12 23].

E. Brejls skifteuddr.: Hobro byfoged nr. 205; NST 4 (1932), s. 322.

Bestyredes af Bergmann i Mariager indtil 1828.

3. 7/5 1828, o. 25/7, Niels Andreas Bergmann; [31/10 1834 Hammelev-E.; see Ørsted i J.].

4. 13/3 1835, o. 6/5, Emil Anton Conrad Olsen; [16/10 1838 Lime; see Dalby-T.].

5. 29/12 1838, o. •/3 39, Ove Henrik Bork; [14/10 1844 Alrø; see Udby i F.].

6. 28/12 1844 [p. Cap. V. Aaby-Aa. 4/11 35, o. 3/12] Andreas Høyer Berg af V. Aaby-Aa., f. Høibjerg 5/2 05; St. pr. 27; C. 28/10 33, h.; ~ 4/8 45 Charlotte Louise Birgitte Oppermann, f. 20/3 14, † Faabg. 9/12 60; F. Forstrd. Joh. Carl Vincens O., Skovrider ved Brahetrolleborg; M. Joh. Marg. Oxenbøll; 2 S., 2 D.; [† 3/6 1855].

7. 1/9 1855 [p. Cap. Dover-V. 30/12 48; Raarup 30/7 50; Hjelpep. i Herfølge-S. 54 – •/2 55] Christian Krag; [12/11 1861 Farstrup-L.; see der].

8. 8/1 1862, o. 21/3, Ole Christian Kahrs, f. Kbh. 20/3 22; F. Ditmar K., Fuldmægtig i Rentskrivercont.; M. Marg. Usia Saxtorph af Nexø-B.; St. Kbhs. Bgdsk. 39; C. 19/1 46, l.; ~ Kbh. Vartov K. 1/7 62 Henriette Elisabeth de Neergaard, f. p. Rindomgd. 24/4 36; F. Kmhre. Joh. Fred. de N., Amtmd. over Ringkjøb., siden over Præstø A.; M. Charl. Louise Elisab. Olsen; (73) u. B.; Han har bygget Pgden. og skal et Aar have betalt hele Communens Indkomstskat.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.