Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 529. Hæsinge (Vester-) og Lyndelse (Sandholts-),

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 265; M. S. 2-a/60; L. P. B. 451; B. M. 193; Lkm. 2/330; St. M.;
Kbg. V. Hæsinge 1617 (÷ 1654–1710), Sandholts Lyndelse 1711.
Anm. I Biskop J. Madsens Tid var Lyndelse Hovedsognet; men Præsten synes dog at have boet i Hæsinge.
———————————

1. 15 . . Niels . . . ; see Etm.

2. c. 1569. Peder Lauritsen Foul (Vogel, Fugl), f. i el. ved Assens 37; vistnok Bdr. t. Jens L. F. i Jordløse-H.; F. skal have været Abbed i Alpherstadt; St. 60; ~ F. D. („fød paa Staffnen, i det andet Sogen“; J. M.) Margrethe Nielsdtr.; 6 B.; see H. P. Vogelius i Brorstrup-R.-H.; [† 1615].

FS nr. 694 (»Petrus Laurentii Asnensis«); F-P s. 43.

3. c. 1604**. Peder Jensen Roeskilde el. Rosenkilde (Barous?), f. Roesk. 75; St. Roesk. . . ; var St. i Kbh. (03); ~ Maren Jensdtr.; 2 ~ Etm.; see Jens P. R. i V. Aaby-Aa.; [† 1641; W. 1/494; N. 290; Pg. br. . .; var Nr. 4 efter Reform. og P. i 40 Aar].

F-P s. 195 (»Petrus Johannis Roschildensis«).

4. o. 12/1 1642 [Rtr. Faabg. 30/5 40] Niels Knudsen Arreboe (Arroensis) el. Sølle, f. p. Ærø 14; St. Vdbg. 37; ~ F. E.; see H. P. Foldum i S. Høirup-G.; P. N. Sølle i Ærøskjøbing; [† 1/2 1676].

KUM I, s. 139 (»Nicolaus Canuti Arrhensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 144 (»Nicolaus Canuti Arøensis«), s. 133 (»N. C. A.«, 28 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 5.

5. 16/2 1676 [p. Cap. Brahetrolleborg-K., o. 18/1 67] Jørgen Pedersen Tranekjær, vistnok af Tranekjær-T.; St. Od. 61; 1 ~ Anna Henningsdtr. Bang af Kjøng i F., † •/6 96; (96) 5 S., 7 D.; 2 ~ Karen Jacobsdtr. Elbogen, † 25/2 98 (hendes Bdr. Erik J. E. var Apoth i Hors.); 3 ~ Karen Jensdtr. Lund, f. 74; 2 S.; 2 ~ Etm.; [† •/10 1710; Enken havde 23 Børn at forsørge].

KUM I, s. 300 (»Georgius Petri Tranekeranus«); FAaW, s. 34.
(1710. M. C. J. Wulfsburg; Kaldsretten frakjendtes Patronen; see Søllested-V.).

6. 10/7 1711. Niels Christensen Nykirk* af Aalsø-H. (F. C. Nielsen Lyngbye), f. 10/12 80; St. pr. 98; Pr. 30; ~ 20/1 12 F. E., b. 29/1 40; 1 S., 1 D.; see G. H. Hjort i Rudkjøb.-S.; [† 19/7 1765. Nidkjær, flittig, opbyggelig, uegennyttig, kjærlig og oprigtig. Gik som oftest tilsogns. Grunden til hans sene Kaldelse var Trætte imellem Kirkepatronerne, om hvo der skulde kalde. G. 3/1 382].

KUM II, s. 239 (»Nicolaus Christierni Nykirk«, 17 år gl.); FAaW, s. 33-34.

7. 1/8 1765 [Ulsø-F. 16/5 55, o. •/6] Jacob Christiansen Nøragger, f. Od. 15/12 29; F. C. Nielsen N., Rdmd.; M. Mette Jørgensdtr. Møller; St. Od. 50; C. 52; V. Hæsinge-L. 21/8 59*; ~ Juulskov 25/7 55 Magdalene Susanne Kallager, f. 9/3 37, † Od. 17/1 03; F. Ccl.-Ass. Johan K. til Juulskov; M. Dorthea Ecklef; 5 S., 6 D.; see C. V. Brinch i Grundfør-S.; Etm.; R. Høyberg i Frørup; [† Juulskov 24/9 1778; Hustrus Monument paa Kgd. i Odense].

PT 14:2 (1960), s. 10-11, 12-14; DanKir, bd. 9, s. 1505-06 (Odense S. Hans Kirke).

8. 11/11 1778, o. 22/1 79, Peter Kryssing Westergaard af Vigerslev-V., f. 17/3 47; St. pr. Nybg. 65; C. 25/10 69, n.; ~ her 7/9 79 F. D. Martha Margrethe Nøragger, f. 8/5 60, † V. Hæsinge 3/6 36; 1 D.;[# 15/4 1818; † 19/3 21].

PT 14:2 (1960), s. 13.

9. 12/8 1818, o. 4/9, Claus Schønning Tryde; [21/5 23 Kvislemark-F.; see der].

10. 10/9 1823 [Cat. Faaborg 7/5 13, o. 30/6] Claus Henrik Becher*, f. Kold. 3/12 82; F. Andreas B., Skllrr.; M. Cathrine Jacobsen; St. Kold. 00; C. 29/4 06, h.; R.* 2/9 54; ~ 30/12 13 Cathrine Marie Sophie Bredsdorff af V. Skjerninge-U., f. 22/7 87, † 26/2 47; 4 S., 1 D.; see Morten T. B. i Pedersborg-K.; [† 16/7 1862].

11. 15/10 1862 [Vorde-F.-R. 26/5 52, o. 30/7] Carl Edvard Thorup, f. Ribe 17/11 18; (Bdr. t. Margrethe R. T. ~ A. P. M. Leth i Ulsø-E.); F. Prof., Dr. phil. Peter Nicolai T. af Guldager, Rtr. ss.; M. Frederikke Dorothea Abramowitz; St. Ribe 36; C. 7/7 41, l.; c. Adj. Ribe 31/7 41; Adj. ss. 5/5 43, tillige Bibliotekar v. Stiftsbibl.; Pr. Rinds og Nørlyng Hrd. 23/2 56; Pr. Salling Hrd. 16/8 67; 1 ~ Thisted 10/3 50 Emilie Henriette Christiane Bertelsen, f. Kbh. 24/1 30, † Vorde 11/8 53; F. Jstrd. Jens Hansen B., senest Amtsforv. i Thisted; M. Henriette Christiane Mulvad; u. B.; 2 ~ Bjerring 15/3 55 Betty Julie Caroline Kruse, f. Kold. 9/5 29, † Kbh. 19/3 1900; (Sstr. t. Anna H. B. K ~ F. P. Welding t. Vibg. Dk.); F. Christopher Winding K., Procurator ved Underretterne i Veile Amt, siden i Ringkjøbing Amt; M. Anna Petrine Nisson; (68) 3 S., 3 D.; [12/1 1870 Ø. Hæsinge-H.; R.* 28/1 76; Skuldelev-S. 21/3 79; Pr. Horns, Ølstykke og Lynge-Fr.borg Hrd. 13/2 86; D.-M. 3/8 91; # 31/12 96; † Kbh. 24/7 99; en meget begavet Taler; E. 3/373 og S. 3/423].

Elvius s. 459-460; G-HF II, s. 131-132.

12. 22/3 1870. Jens Mathias Blicher; see Durup-T.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.