Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 920. Rimsø og Kastbjerg,

Nørre Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K. 3/214; P. 46; M. S. III; Aarh. M.; Lkm. 5/323; Kbg. 1696.
Anm. I dette Embede vare Præster af een Familie indtil 1747.
———————————

1. 15 . . Søren Bjerg (Bjering, Berring), f. Skindbjerg, Kastbjerg S.; ~ c. 37 . . . . ; see Christopher S. B. i Karrebæk; Etm.

SevKV s. 9, 14.

2. (1584). F. S. Peder Sørensen Bjerg; see Søren P. B. i Karlby-V.; Niels P. B. i Fjellerup-G.; Etm.; [vist † c. 1588].

SevKV s. 15.

3. c. 1588. Simon Poulsen Skonning af Thorsager-B., i 38 Aar; ~ F. D. . . . Pedersdtr. Bjerg; see Etm.; [var her endnu 1620; fmtl. † 1626].

KS 5:2 (1903-05), s. 553; 3:2 (1877-80), s. 756.

4. 1626. Rasmus Nielsen af Todbjerg-M.; St. Aarh. 20, Bacc. 24; ~ F. D.? . . . ; see C. O. Pind i Voer; Etm.; [var her endnu 1661; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1626].

KUM I, s. 41 og 67 (»Erasmus Nicolai Todbergius«); KS 3:2 (1877-80), s. 754 (»Erasmus Nicolai T. (filius D. Nicolai de Todberg, vocatus ad Rimsøe, Baccal.) post Dominicam sanati Hydropici«).

5. o. 16/6 1662**. F. S. Simon Rasmussen, f. c. 32; St. Aarh. 52; see H. S. Rimsøe i Vegerslev-V.; [† 1696].

KUM I, s. 237 (»Simon Erasmi Rimsøe«); P-Aarh. f. 19b, opsl. 22 (31 år gl.).

6. 17/11 1696, o. 4/12, Hans Terkildsen Hammer; St. Hors. 92; ~ F. D.; P. Riise i Vegerslev-V.; [† 1717 el. 16; „kjæk i det Geistlige og Verdslige; god Jurist og stor Oeconom“; Eptph.].

KUM II, s. 189 (»Iohannes Torchilli«).

7. 11/2 1716**, o. 26/2 17, Jens Sørensen Broge (Broe), f. Ebeltoft 3/12 88; St. pr. 07, Bacc. 08; C. 13/8 14, h.; 1 ~ Fausing 9/8 18 Christiane Margrethe Schou af Fausing-A., † c. 30; 1 S., 2 D.; 2 ~ Anne (Helene?) Pedersdtr. Anchersen af Karlby-V., f. 27/1 13; 2 ~ Etm.; see C. Gyberg i Linaa-D.; [b. 17/2 1747; begavet, kjærlig og ærlig].

KUM II, s. 322, 328 (»Ianus Sever. Broge«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Nørre hrd. nr. 2, 5; Nygaards sedler: 1. vielse, børn, begr., .

8. 10/2 1747**, o. 17/3, Christen Lauritsen Høst af V. Velling-S., f. 17/10 21; St. pr. 35, Bacc. 36; C. 5/4 40, l.; ~ F. E., † Demstrup 18/1 85; u. B.; [† 6/9 1779; testamenterede 7000 Rdlr. til Pastoratets Fattige, hvilken Kapital dog senere gik tabt i den store Scheelske Fallit].

KUM II, s. 562, 568 (»Christiernus Høst«, 15 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Nørre hrd. nr. 84; SevKV s. 41, Tillæg (bd. VII) s. 136.

9. 3/11 1779, o. 8/12, Christopher Hansen Berg; [2/5 1788 V. Velling-S.; see der].

10. 16/7 1788, o. 10/9 [Hør. Kold. 83] Carsten Volquartz Volquartz af Kolding, f. Farup 1/10 58; St. Fred. 79; C. 23/1 83, h.; 1 ~ 10/10 88 Mette Kirstine Ottosdtr. Luja af Besser-O. r. Cap., d. 12/4 65, † 20/6 99; 4 S., 3 D.; 2 ~ Faareveile 10/10 99 Margrethe Cathrine Sophie Johannsen, f. Prisholt i Angel 21/2 74, † 21/5 00; F. Henning J., Meierieforp.; M. Marie Cathrine Caysen; u. B.; 3 ~ 5/8 00 Marie Cathrine Bierring, d. Kbh. 19/6 69, † 4/11 00 (skal have hængt sig); F. Christian Gormsen B., Bogtrykker i Od.; M. Marg. Cathr. Adrian; 4 ~ 5/8 01 Johanne Kirstine Lassen, d. Besser 26/12 84, † 14/1 09; F. Frants L.; M. Anna Henrica Luja, vistnok af Besser-O. r. Cap; 1 S., 3 D.; 5 ~ 28/2 11 Kirstine Marie Pedersdtr., bekjendt under Navnet: „Spille-Kirsten“, fordi hun spillede paa Violin, saa hun endogsaa musicerede ved Bøndergilder, (hendes Violin er endnu til); han fik hende efter Avisen; d. Storring 13/5 81, † Aarh. 5/8 28; F. P. Nielsen Gdmd.; [† 14/2 1822].

11. 23/8 1822, o. 4/10, David Seidelin af Od. Frue K., f. 30/5 93; St. pr. 13; C. 10/1 20, h.; ~ Haarby 30/5 23 Charlotte Marie Birch Diechmann, en Pleiedtr. af Past. Lobedanz i Haarby, f. 12/9 91, † Kbh. 27/11 78; F. Jstrd. Hans D., Bgmstr. og Bfgd. i Kold.; M. Marie Elisabeth Birch; 1 D.; [† 8/3 1837; skulde, saavidt vides, have været afsat; hvisaarsag han udgav: „Bidrag til Hierarchiets Historie i Danmark, 1ste H.“; E. 3/151 og S. 3/146].

12. 5/12 1837 [Cat. Holbæk 2/5 33] Christopher Budde; [15/5 1846 Børglum-V.-F.; see Sengeløse].

13. 7/8 1846, o. 18/9, Johan Jacob Herman Nansen; [22/5 1855 Aller-T.; see der].

14. 20/8 1855 [Naur-S. 23/4 46] Christian Peter Nicolai Brandt; [10/8 1863 Krummerup-F.; see der].

15. 16/10 1863, o. 6/1 64 [Lærer ved Waisenhuset 55] Thomas Laurits Hammer, f. Vibg. 30/12 17; F. Laurits H., Skrædermstr.; M. Karen Hagen; St. Vibg. 36; C. 10/7 44, h.; Lærer ved det kvindelige velgjørende Selskabs Pige-Institut 43; tillige Lærer v. Waisenhuset 55; ~ 11/11 48 Theresia Christine Nøsted, f. 20/2 24, † Karlby •/4 89; F. Ole Knudsen N., Hørkrmr.; M. Helene Marie Mortensen; 7 B., hvoraf 3 S., 2 D.; [2/12 1870 Karlby-V.; # 5/12 92; † Grenaa 25/1 93].

Sixhøj nr. 1690; SevKV s. 80-86.

16. 8/3 1877 [Gjøl 15/1 71, o. 24/2] Victor Christian Høegh-Guldberg, f. 20/12 28; F. Eggert Christ. G., Adj. ss.; M. Mar. Birg. Lemming; St. Od. 47; C. 15/6 55, h1.; Lærer ved Veile Amtsskole i Kold. . . ; ~ 3/6 65 Ane Jensine Kirstine Fønss af Veilby i F., f. Aarh. 18/1 43; (75) u. B.; [25/4 1884 Bringstrup-S.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.